Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Čip

Indeks Čip

Čip sa spojnim žicama Čip je u elektronici naziv za komponentu dobivenu rezanjem pločice poluvodiča (wafer) na kojoj se istovremeno proizvodi veći broj jednakih komponenti, a prije nego što se ugradi u kućište.

8 odnosi: Električni kondenzator, Elektronička komponenta, Elektronika, Integrirani krug, Mikroprocesor, Poluvodič, Silicij, Tranzistor.

Električni kondenzator

Različite vrste električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Prvi opisani električni kondenzator je nazvan Leidenska boca iz 1745. Pločasti električni kondenzator. Kondenzator promjenjivog kapaciteta. Blok kondenzatori su kondenzatori stalnog kapaciteta. tantalom. Elektrokemijski kondenzatori vrlo velikih kapaciteta ili superkondenzatori. Pri paralelnom spajanju spoje se međusobno sve plus obloge pojedinih kondenzatora i sve minus obloge. Pri serijskom spajanju spoji se minus pol jednog kondenzatora s plus polom drugog kondenzatora. Električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti) je dio (element) električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona između dviju vodljivih ploha (elektrode), međusobno odvojenih nevodljivim slojem (električni izolator ili dielektrik).

Novi!!: Čip i Električni kondenzator · Vidi više »

Elektronička komponenta

Elektroničke komponente Elektronička komponenta je elektronički element ili skup elektroničkih elemenata koji funkcionalno spojeni skupa tvore elektroničke uređaje.

Novi!!: Čip i Elektronička komponenta · Vidi više »

Elektronika

Digitalni voltmetar Elektronika je područje elektrotehnike koje se bavi proučavanjrm i kontrolom protoka elektrona i elektronskih sklopova koji se sastoje od pasivnih i aktivnih elektroničkih elemenata.

Novi!!: Čip i Elektronika · Vidi više »

Integrirani krug

Integrirani krug (engl.: integrated circuit, IC) je mikroelektronički element koji se sastoji od međusobno spojenih tranzistora i raznih ostalih komponenata.

Novi!!: Čip i Integrirani krug · Vidi više »

Mikroprocesor

Unutrašnjost mikroprocesora Intel 80486DX2 Mikroprocesor, mikroobradnik, mikropreradnik, pojam u računarstvu.

Novi!!: Čip i Mikroprocesor · Vidi više »

Poluvodič

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča.

Novi!!: Čip i Poluvodič · Vidi više »

Silicij

Silicij (lat. silex.

Novi!!: Čip i Silicij · Vidi više »

Tranzistor

Fizički izgled tranzistora kao diskretnih elemenata. Ukrašena kopija prvog tranzistora otkrivenog u tvrtci Bell Labs 23. prosinca 1947. Tranzistor (engl. transistor, od trans istor: prijenosni otpornik) je aktivni poluvodički element s trima elektrodama.

Novi!!: Čip i Tranzistor · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »