Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Željka Kovačević Andrijanić

Indeks Željka Kovačević Andrijanić

'''Željka Kovačević Andrijanić (2016.)''' Željka Kovačević Andrijanić (Rijeka, 18. prosinca 1971.) hrvatska je književnica, televizijska i radijska novinarka i voditeljica, novinarka u tiskovinama i na portalima informativnog i stručnog karaktera (1990.–2007.) te voditeljica brojnih kulturno-umjetničkih, humanitarnih i inih manifestacija i organizatorica istih (1990.–...). Piše prozu i poeziju za odrasle i djecu, eseje, književne kritike i recenzije.

39 odnosi: Dječji vrtić, Dragovoljni rad, Društvo hrvatskih književnika, Esej, Filozofski fakultet u Zagrebu, Grafički dizajn, Hrvatska, Hrvatska književnost, Hrvatsko društvo pisaca, Humanitarna pomoć, Istraživanje, Kanal Ri, Književna kritika, Književnost, Knjiga, Kratka priča, Lektor, Logistika prodaje i distribucije, Mediji, Novinar, Novinarska tehnologija, Novinarsko voditeljstvo, Odnosi s javnošću, Organizacija redakcije, Orijentacija (razdvojba), Pedagogija, Poezija, Proza, Psihologija, Recenzija, Rijeka, Roman, Sveučilište u Rijeci, Učitelj, Udruga Oaza, Umjetnost, Znanost, 18. prosinca, 1971..

Dječji vrtić

Djeca u dječjem vrtiću Dječji vrtić je ustanova za odgoj i čuvanje predškolske djece.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Dječji vrtić · Vidi više »

Dragovoljni rad

Dragovoljni rad (ili francuska posuđenica volonterstvo, volontarijat) je rad osobe koja obavlja posao za dobrobit drugih bez financijske naknade.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Dragovoljni rad · Vidi više »

Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika osnovano je u Zagrebu 22. travnja 1900.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Društvo hrvatskih književnika · Vidi više »

Esej

Michel de Montaigne Francis Bacon Esej je kraća prozna vrsta u kojoj se obrađuje različita tematika, bilo iz života ili iz znanosti, na način koji uključuje razmišljanje i zaključivanje, ali također ima i sposobnost umjetničkog oblikovanja.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Esej · Vidi više »

Filozofski fakultet u Zagrebu

Zgrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Filozofski fakultet u Zagrebu · Vidi više »

Grafički dizajn

''I Love New York'', rad Miltona Glasera iz 1977. godine. Nakon popularizacije ovog logotipa, grafički pojednostavljen crtež srca postao je općepoznati i općekorišteni simbol. Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Grafički dizajn · Vidi više »

Hrvatska

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, u geopolitičkom smislu srednjoeuropska i sredozemna država, a zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Kopnena površina iznosi 56.578 km², a površina obalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje. Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Hrvatske. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Temelji hrvatske države nalaze se u razdoblju ranog srednjeg vijeka kada su Hrvati osnovali svoje dvije kneževine, Panonsku i Primorsku Hrvatsku. Potom, pod vladarskom dinastijom Trpimirović Hrvatska postaje jedinstvena kneževina, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i nezavisna država. Godine 925. pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska postaje kraljevina. Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. godine. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. godine te Hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. godine. Pri kraju Prvoga svjetskog rata, godine 1918. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. Nakon Drugoga svjetskog rata, godine 1945. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. Godine 1990. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. svibnja iste godine konstituiran je demokratski izabrani višestranački državni sabor u Hrvatskoj. Dana 25. lipnja 1991. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. U Hrvatskoj se službeno koristi hrvatski jezik i latinično pismo. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika. Hrvati čine 90,42% stanovništva, a najbrojnija nacionalna manjina su Srbi koji čine 4,36% stanovništva, dok svaka od ostalih nacionalnih manjina čini manje od 1% stanovništva. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija, a u ekonomskom smislu okrenuta je tržišnom gospodarstvom. Članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Hrvatska je članica Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Hrvatska · Vidi više »

Hrvatska književnost

Hrvatska književnost, naziv za sva književna djela Hrvata, nastala na hrvatskom jeziku od 11.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Hrvatska književnost · Vidi više »

Hrvatsko društvo pisaca

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) je strukovna organizacija pisaca utemeljena 2002.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Hrvatsko društvo pisaca · Vidi više »

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć za Kosovo u ljeto 2000. Pakistan 2005. Humanitarna pomoć (od lat. humanitas ljudskost) je kratkoročna materijalna i logistička pomoć kao mjera za zaštite i brige za ljude na humanitarnoj osnovi.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Humanitarna pomoć · Vidi više »

Istraživanje

Istraživanje se opisuje kao aktivan, ustrajan i sustavan proces proučavanja s ciljem otkrivanja, tumačenja i pojašnjavanja činjenica.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Istraživanje · Vidi više »

Kanal Ri

Kanal Ri je županijska televizija koja svoj program emitira od 3. prosinca 1999.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Kanal Ri · Vidi više »

Književna kritika

Književna kritika je dio znanosti o književnosti, koja osim kritike, obuhvaća i književnu teoriju i književnu povijest.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Književna kritika · Vidi više »

Književnost

500px Književnost je sveukupnost pisanih predložaka, djela, dokumenata, spomenika jednog jezika, naroda, kulturnog kruga ili civilizacije.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Književnost · Vidi više »

Knjiga

Knjige. Knjiga je ukoričena tiskana omeđena publikacija od najmanje 49 stranica (UNESCO-va definicija), odnosno, knjiga je tiskana kolekcija papira.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Knjiga · Vidi više »

Kratka priča

Kratka priča je oblik kratke narativne proze.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Kratka priča · Vidi više »

Lektor

* lektor (nastavnik), nastavnik praktičar na visokim školama.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Lektor · Vidi više »

Logistika prodaje i distribucije

Logistika prodaje i distribucije je dio mikrologistike koji se bavi svim radnjama u procesu kretanja i čuvanja robe od proizvođača do potrošača.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Logistika prodaje i distribucije · Vidi više »

Mediji

Mediji su kompleksni pojam koji označava sustave javnog informiranja, koji služe za raspršivanje (diseminaciju) vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Mediji · Vidi više »

Novinar

Ruski premijer Vladimir Putin s novinarima Novinar je osoba koja se bavi novinarstvom, prikupljanjem informacija o tekućim događajima, aktualnim temama, osobama i iste objavljuje u tiskanim, televizijskim, radijskim i elektroničkim medijima.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Novinar · Vidi više »

Novinarska tehnologija

Novinarska tehnologija u novinarskom uredništvu obuhvaća skup pravila i uređivačkih postupaka u obradi informacija prije njihova konačna objavljivanja u medijima.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Novinarska tehnologija · Vidi više »

Novinarsko voditeljstvo

Danas gotovo i da nema radijske ili televizijske emisije u kojoj se ne pojavljuje voditelj.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Novinarsko voditeljstvo · Vidi više »

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću (eng. public relations, njem. Öffentlichkeitsarbeit) su dvosmjerna komunikacija između organizacije i njezine unutarnje i vanjske javnosti, u svrhu postizanja međusobnog razumijevanja, izgradnje društvene odgovornosti i ostvarivanje zajedničkih interesa.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Odnosi s javnošću · Vidi više »

Organizacija redakcije

Organizacija redakcije je način ustroja i podjele rada unutar nje.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Organizacija redakcije · Vidi više »

Orijentacija (razdvojba)

Orijentacija je opći pojam za usmjerenje u nekoj oblasti.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Orijentacija (razdvojba) · Vidi više »

Pedagogija

Pedagogija je znanost koja proučava odgojne i obrazovne procese.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Pedagogija · Vidi više »

Poezija

Poezija (prema grčkom "ποίησις", poiesis, ‘’stvaranje’’) ili pjesništvo je umjetnost koja se zasniva na izražajnim mogućnostima jezika.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Poezija · Vidi više »

Proza

Proza je književna vrsta koja predstavlja pisanje u nevezanom, slobodnom stihu, odnosno stihu bez ritma i rime, za razliku od poezije.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Proza · Vidi više »

Psihologija

Izraz "psihologija" je sastavnica koja potječe iz grčkog psiha.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Psihologija · Vidi više »

Recenzija

Recenzija (prikaz, ocjena, engl. critical review) jedan od glavnih oblika obavještavanja o sadržaju dokumenta; kritičko zauzimanje stava prema nekom dokumentu; za recenziju je karakteristično da bezuvjetno ne teži da prikaže sve važne sadržaje dokumenta i za nju nije obavezno da bude kratka.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Recenzija · Vidi više »

Rijeka

Rijeka (talijanski i mađarski: Fiume, njemački: Sankt Veit am Flaum, slovenski: Reka, čakavski: Rika, Reka) najveća je hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Rijeka · Vidi više »

Roman

Roman je najopširnija prozna književna vrsta, a u današnje vrijeme i najpopularnija.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Roman · Vidi više »

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci (latinski Universitas studiorum Fluminensis), drugo je po starosti sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj čije se sjedište nalazi u Rijeci, dok su fakulteti smješteni u gradovima Primorja, Like i sjeveroistočne Istre.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Sveučilište u Rijeci · Vidi više »

Učitelj

Učitelj (tj. nastavnik, profesor, odgajatelj, itd.) je stručna osoba visokih radnih, obrazovnih i etičkih kvaliteta educirana za rad u vrtiću, školi ili fakultetu za određen predmet.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Učitelj · Vidi više »

Udruga Oaza

Udruga Oaza je udruga koja je osnovana 28. listopada 2010. godine i od tada djeluje na području Grada Rijeke kao organizacija koja se bori za ljudska prava posebno beskućnika i socijalno ugroženih osoba.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Udruga Oaza · Vidi više »

Umjetnost

Gustav Klimt: "Portret Adele Bloch-Bauer I" Umjetnost je osobita ljudska djelatnost čije se značenje konstituira u složenom komunikacijskom procesu između umjetnika, umjetničkog djela i publike.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Umjetnost · Vidi više »

Znanost

Hrvatskom institutu za povijest. Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i Znanost · Vidi više »

18. prosinca

18.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i 18. prosinca · Vidi više »

1971.

Bez opisa.

Novi!!: Željka Kovačević Andrijanić i 1971. · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »