Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Aceton

Indeks Aceton

Struktura acetona Aceton (fran.: aceton, od acet- + on; dipropanon, dimetil-keton, propan-2-on, 2-propanon, CH3-CO-CH3, H3C-CO-CH3) je najjednostavniji i najvažniji alifatski keton.

18 odnosi: Etanol, Eteri, Etin, Francuski jezik, Hrvatska enciklopedija, Izopropanol, Kalcij, Keton, Kilogram, Kiseline, Kisik, Kloroform, Natrij, Octena kiselina, Suha destilacija, Trinitroceluloza, Urin, Voda.

Etanol

Etanol (obični alkohol, CH3-CH2-OH, C2H5OH) je najvažniji član skupine alkohola.

Novi!!: Aceton i Etanol · Vidi više »

Eteri

Eteri (grč.:čisti gornji zrak; nebo) su organski kemijski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ugljikovim atomima iz dvije alkilne skupine.

Novi!!: Aceton i Eteri · Vidi više »

Etin

right right Etin (acetil- + grč.:drvo, tvar + grč. sufiks -nvn, preko engl. -ene; acetilen, C2H2) je najjednostavniji alkin.

Novi!!: Aceton i Etin · Vidi više »

Francuski jezik

Francuski jezik u svijetu: -tamno plavo: materinji jezik;-plavo: administrativni jezik;-svijetloplavo: jezik kulture;-zeleno: frankofone manjine. Francuski jezik (ISO 639-3) je jedan od romanskih jezika koji se prvenstveno koristi u Francuskoj i njenim prekomorskim departmanima i teritorijima, u Belgiji (uz flamanski i njemački), Luksemburgu (uz luksemburški i njemački), Monaku i Švicarskoj (uz njemački, talijanski i retoromanski), u Kanadi (poglavito u pokrajini Québec) te u bivšim francuskim i belgijskim kolonijama.

Novi!!: Aceton i Francuski jezik · Vidi više »

Hrvatska enciklopedija

Postoje tri enciklopedijska projekta pod imenom Hrvatska enciklopedija razdvojena razdobljem od više od 100 godina.

Novi!!: Aceton i Hrvatska enciklopedija · Vidi više »

Izopropanol

Strukturna formula Izopropanola Izopropanol (2-propanol,Propan-2-ol) je alkohol koji se dobiva iz propena (CH2.

Novi!!: Aceton i Izopropanol · Vidi više »

Kalcij

Vapnik stari hrvatski naziv za kalcij.

Novi!!: Aceton i Kalcij · Vidi više »

Keton

Opća formula ketona. ''R'' je ugljikovodik. aceton, najjednostavniji keton Ketoni su organski spojevi koji imaju za funkcionalnu skupinu karbonilnu skupinu gdje je atom ugljika vezan s atomom kisika dvostrukom kovalentnom vezom.

Novi!!: Aceton i Keton · Vidi više »

Kilogram

pramjere (etalona) u odnosu na koji je određen kilogram. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Kilogram (oznaka: kg) je mjerna jedinica za masu, te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Aceton i Kilogram · Vidi više »

Kiseline

Znak sigurnosti koji služi kao upozorenje da opasne kiseline oštećuju kožu i nagrizuju metal.

Novi!!: Aceton i Kiseline · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Aceton i Kisik · Vidi više »

Kloroform

Molekula 1,1,1-triklormetana Kloroform (kloro- + -form; 1,1,1,-triklormetan, triklormetan, CHCl3) je bezbojna, hlapljiva tekućina, karakteristična i intenzivna mirisa i slatkasta okusa.

Novi!!: Aceton i Kloroform · Vidi više »

Natrij

Sodik je stari hrvatski naziv za natrij.

Novi!!: Aceton i Natrij · Vidi više »

Octena kiselina

prikaz ocetne kisline Octena kiselina (etanska kiselina, etan kiselina, acetatna kiselina), je karboksilna kiselina, kemijske formule CH3COOH.

Novi!!: Aceton i Octena kiselina · Vidi više »

Suha destilacija

Suha destilacija je isto što i destruktivna destilacija drveta ili ugljena bez pristupa zraka, pri čemu se velike molekule raspadaju na više manjih.

Novi!!: Aceton i Suha destilacija · Vidi više »

Trinitroceluloza

Trinitroceluloza (nitroceluloza, celulozni nitrat, TNC, malodimni barut, bezdimni barut, C6H4O6N2) je puščani prah, 3 do 5 puta jači od crnoga baruta.

Novi!!: Aceton i Trinitroceluloza · Vidi više »

Urin

Uzorak urina Urin ili mokraća svijetložuta je tekućina putem koje se iz organizma izlučuje većina štetnih tvari uz istovremeno rješavanje suvišne tekućine.

Novi!!: Aceton i Urin · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Aceton i Voda · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »