Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Adenin

Indeks Adenin

3D prikaz adenina Adenin je jedna od dvije purinske nukleobaze koje se pojavljuju u formiranju nukleotida nukleinskih kiselina DNK i RNK.

18 odnosi: Adenozin, Adenozin trifosfat, Citozin, Deoksiribonukleinska kiselina, Deoksiriboza, Dušikova baza, Gvanin, Metabolizam, Molekula, Nukleinske kiseline, Nukleotidi, Oblik, Ribonukleinska kiselina, Riboza, Spirala, Timin, Uracil, Vitamini.

Adenozin

Adenozin Adenozin je kemijski spoj, nukleozid, koji se sastoji od molekule adenina i šećera riboze povezanih β-N9-glikozidnom vezom.

Novi!!: Adenin i Adenozin · Vidi više »

Adenozin trifosfat

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Novi!!: Adenin i Adenozin trifosfat · Vidi više »

Citozin

3D model citozina Citozin jedna je od 5 glavnih nukleobaza koje se koriste za skladištenje i prijenos genetskih informacija u stanici unutar nukleinskih kiselina DNK i RNK.

Novi!!: Adenin i Citozin · Vidi više »

Deoksiribonukleinska kiselina

285x285px Deoksiribonukleinska kiselina (skraćeno DNK; eng. Deoxyribonucleic acid, DNA) je nukleinska kiselina u obliku dvostruke spiralne zavojnice.

Novi!!: Adenin i Deoksiribonukleinska kiselina · Vidi više »

Deoksiriboza

Dijagram deoksiriboze s oznakama. Deoksiriboza ili dezoksiriboza ili 2-deoksiriboza je organski kemijski spoj.

Novi!!: Adenin i Deoksiriboza · Vidi više »

Dušikova baza

Dušikova baza (dušična baza, nukleobaza) je dio DNK ili RNK koji može sudjelovati u spajanju.

Novi!!: Adenin i Dušikova baza · Vidi više »

Gvanin

3D model gvanina Gvanin je jedna od četiri glavne nukleobaze koje se nalaze u nukleinskim kiselinama (DNK i RNK).

Novi!!: Adenin i Gvanin · Vidi više »

Metabolizam

Metabolizam ili izmjena tvari je skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako bi održali život.

Novi!!: Adenin i Metabolizam · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Adenin i Molekula · Vidi više »

Nukleinske kiseline

Nukleinske kiseline su makromolekule koje sudjeluju u pohrani, prijenosu i ekspresiji genetske informacije.

Novi!!: Adenin i Nukleinske kiseline · Vidi više »

Nukleotidi

Nukleotidi su monomerske jedinice nukleinskih kiselina i posrednici u reakcijama prijenosa energije u stanicama (adenozin).

Novi!!: Adenin i Nukleotidi · Vidi više »

Oblik

Oblik je odnos krivih i ravnih površina u vanjskom izgledu, uobličenost vidljivih dijelova, reljef, konfiguracija, način na koji što percipiramo, uočavamo; obris predmeta, tijela ili osobe (Zemlja ima oblik kugle); vrsta čega, različit lik ili izgled čega, pojavnost.

Novi!!: Adenin i Oblik · Vidi više »

Ribonukleinska kiselina

nukleobaze (zeleno) i riboza-fosfatna okosnica (plavo). Primijetite da je riječ o jednolančanoj RNK koja se presavija i međusobno povezuje. Ribonukleinska kiselina (akr. RNK, od engl. ribonucleic acid, RNA), biološki važan tip molekula koji se sastoji od dugih kovalentno vezanih jedinica nukleotida.

Novi!!: Adenin i Ribonukleinska kiselina · Vidi više »

Riboza

Riboza je pentoza u kategoriji monosaharidnih ugljikohidrata, kemijske formule C5H10O5.

Novi!!: Adenin i Riboza · Vidi više »

Spirala

Spirala Spirala je, u matematici, krivulja koja se kružno udaljava (može se reći i: približava) od svog centra.

Novi!!: Adenin i Spirala · Vidi više »

Timin

3D model timina Timin ili 5-metiluracil pirimidinska je nukleobaza.

Novi!!: Adenin i Timin · Vidi više »

Uracil

Struktura uracila Uracil je jedna od četiri nukleobaze RNK-a koja zamjenjuje timin koji se nalazi u DNK-u. Kao i timin, uracil može formirati bazni par s adeninom pomoću dvije vodikove veze, ali mu nedostaje metilna grupa koja postoji u timinu.

Novi!!: Adenin i Uracil · Vidi više »

Vitamini

Svježe voće i povrće su najčešće dobri izvori vitamina '''Vitamini u tabletama''' za oralnu primjenu kao nadopuna prehrani. Vitamini su esencijalni nutrijenti koje ljudsko tijelo ne može sintetizirati i mora ih uzimati putem hrane.

Novi!!: Adenin i Vitamini · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »