Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Amonijev nitrat

Indeks Amonijev nitrat

Amonijev nitrat (NH4NO3, amonijeva salitra, amonit/istoznačnica: amolit) amonijeva je sol dušične kiseline.

20 odnosi: Amonijak, CAS registarski broj, Dušična kiselina, Dušik, Eksploziv, Gnojivo, Gustoća, IUPAC nomenklatura, Kemijska formula, Kilogram, Kilogram po metru kubnom, Kisik, Kristal, Mol (mjerna jedinica), Molna masa, Nitrat, Poljoprivreda, Talište, Vodik, Vrelište.

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Amonijev nitrat i Amonijak · Vidi više »

CAS registarski broj

CAS registarski broj je jedinstveni identifikacijski broj za kemijske elemente, spojeve, polimere, biološke slijedove, smjese i slitine.

Novi!!: Amonijev nitrat i CAS registarski broj · Vidi više »

Dušična kiselina

Dušična kiselina Dušična kiselina (lat. Aqua fortis, nitratna kiselina, HNO3) je izrazito korozivna i toksična jaka kiselina.

Novi!!: Amonijev nitrat i Dušična kiselina · Vidi više »

Dušik

Dušik (N2) je kemijski inertan plin bez boje, mirisa i okusa.

Novi!!: Amonijev nitrat i Dušik · Vidi više »

Eksploziv

Eksploziv (lat. explodere - raspasti se), kemijski spoj ili smjesa spojeva u kojima se djelovanjem vanjskog impulsa u obliku topline, udara, trenja i sl.

Novi!!: Amonijev nitrat i Eksploziv · Vidi više »

Gnojivo

Salitra (natrijev nitrat) Gnojivo je mješavina tvari koja se koristi u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljki.

Novi!!: Amonijev nitrat i Gnojivo · Vidi više »

Gustoća

Menzura u kojoj se nalaze obojene tekućine različite gustoće. Gustoća (oznaka: ρ - grčki: ro) je fizikalna veličina određena kao količnik mase m i obujma (volumena) V nekog tijela ili kemijske tvari: Ista jednakost vrijedi za prosječnu gustoću bilo kojeg materijala u volumenu V koji sadrži masu m, to jest opisuje kolika je masa neke tvari prosječno sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kaže se da je tijelo gušće.

Novi!!: Amonijev nitrat i Gustoća · Vidi više »

IUPAC nomenklatura

Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) objavila je setove pravila za standardizaciju kemijske nomenklature. Postoje dva glavna područja.

Novi!!: Amonijev nitrat i IUPAC nomenklatura · Vidi više »

Kemijska formula

*Kemijska formula je skraćeni oblik prikazivanja sastava i građe molekula, iona ili općenito formulskih jedinki tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata.

Novi!!: Amonijev nitrat i Kemijska formula · Vidi više »

Kilogram

pramjere (etalona) u odnosu na koji je određen kilogram. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Kilogram (oznaka: kg) je mjerna jedinica za masu, te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Amonijev nitrat i Kilogram · Vidi više »

Kilogram po metru kubnom

Kilogram po metru kubnom (simbol: kg/m3, ili kg m-3) je SI jedinica za gustoću.

Novi!!: Amonijev nitrat i Kilogram po metru kubnom · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Amonijev nitrat i Kisik · Vidi više »

Kristal

Kristal kvarca Kristal je krutina u kojoj su atomi, molekule ili ioni koji ju čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u svim trima dimenzijama.

Novi!!: Amonijev nitrat i Kristal · Vidi više »

Mol (mjerna jedinica)

*Mol je osnovna mjerna jedinica za množinu tvari (oznaka n), jedna je od 7 osnovnih fizikalnih veličina međunarodnoga sustava jedinica.

Novi!!: Amonijev nitrat i Mol (mjerna jedinica) · Vidi više »

Molna masa

Molna masa (M) je omjer mase i množine tvari a izražava se u gramima po molu (g/mol): Molna masa neke tvari je masa 1 mola te tvari, odnosno masa čestice te tvari (ma.

Novi!!: Amonijev nitrat i Molna masa · Vidi više »

Nitrat

Nitrati (prema novolatinskome; nitrogenium: dušik, od latinske riječi; nitrum + salitra), soli (esteri) dušične kiseline.

Novi!!: Amonijev nitrat i Nitrat · Vidi više »

Poljoprivreda

Poljoprivreda Poljoprivreda je sustavni proces proizvodnje tvari za čovjekovu prehranu i za ishranu životinja (zovemo ih hrana), i ostalih tvari kroz uzgajanje biljki i životinja.

Novi!!: Amonijev nitrat i Poljoprivreda · Vidi više »

Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

Novi!!: Amonijev nitrat i Talište · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Amonijev nitrat i Vodik · Vidi više »

Vrelište

Voda vrije ili ključa. Vrelište je temperatura na kojoj istodobno u cijelom obujmu (volumenu) tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, to jest najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina.

Novi!!: Amonijev nitrat i Vrelište · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »