Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Bakar (element)

Indeks Bakar (element)

Kuprat je naziv za bakar u anionskom kompleksu.

50 odnosi: Arsen, Atmosfera, Australija, Azurit, Čile, Bakreno doba, Bakrov(I) klorid, Bakrov(I) oksid, Bakrov(II) acetoarsenit, Bakrov(II) hidroksid, Bakrov(II) klorid, Bakrov(II) oksid, Bakrov(II) sulfat pentahidrat, Bornit, Cink, Cipar, Dušična kiselina, Egzotermni proces, Eksploziv, Elektricitet, Elektroliza, Halkopirit, Hrvatska enciklopedija (LZMK), Indonezija, Italija, Kanada, Kisik, Klorovodična kiselina, Korozija, Kositar, Kreta, Krutine, Legura, Malahit, Mohsova ljestvica, Nikal, Oksidans, Olovo, Peru, Pirit, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Srebro, Sumpor, Sumporna kiselina, Voda, Vodik, Zambija, Zemlja, Zgura.

Arsen

*Arsen se nalazi u dvije alotropske modifikacije: sivi i žuti arsen.

Novi!!: Bakar (element) i Arsen · Vidi više »

Atmosfera

Zemljine atmosfere. stakleničkih plinova i odbija (reflektira) natrag prema Zemlji, naziva se staklenički učinak ili efekt staklenika. vjetrova na Zemlji. Polarni stratosferski oblaci. visinom. magnetosfere. Sunčev vjetar teče od lijeva na desno. Slika najveće ozonske rupe nad Antarktikom ikad snimljena (rujan 2006.) Novom Meksiku Atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + sfera) je plinoviti omotač oko Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela.

Novi!!: Bakar (element) i Atmosfera · Vidi više »

Australija

Australija je država koja zauzima kontinent Australiju, otok Tasmaniju i brojne manje otoke u Indijskom i Tihom oceanu na Zemljinoj južnoj polutki.

Novi!!: Bakar (element) i Australija · Vidi više »

Azurit

Azurit Azurit je azurno plavi mineral bakra nastao površinskim promjenama bakra.

Novi!!: Bakar (element) i Azurit · Vidi više »

Čile

Čile je država u Južnoj Americi, smještena na jugu kontinenta uzduž pacifičke obale.

Novi!!: Bakar (element) i Čile · Vidi više »

Bakreno doba

Bakreno doba (4. i 3. tisućljeće pr. Kr.; 3500. - 2000. pr. Kr.) je prijelazno razdoblje između neolitika i brončanog doba, a naziva se i kalkolitik (grčki: khalkos + lithos.

Novi!!: Bakar (element) i Bakreno doba · Vidi više »

Bakrov(I) klorid

Bakrov(I) klorid (CuCl ili Cu2Cl2, nantokit) je najpoznatiji bakrovi(I) halogenid.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(I) klorid · Vidi više »

Bakrov(I) oksid

Bakrov(I) oksid (Cu2O) je kristalinična tvar crvene boje.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(I) oksid · Vidi više »

Bakrov(II) acetoarsenit

Bakrov(II) acetoarsenit (Cu(C2H3O2)2 x 3Cu(AsO2)2, bakrov(II) acetat triarsenit, pariška zelena boja, pariško zelenilo, od engl. Paris green) je anorganski spoj, koji kristalizira u jako otrovnom esmeraldno-zelenom kristaličnom prahu.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(II) acetoarsenit · Vidi više »

Bakrov(II) hidroksid

Bakrov(II) hidroksid (Cu(OH)2, bakrena patina) se upotrebljava se kao pesticid (kombinirani insekticid-fungicid)http://shop.vinar.com.hr/index.php?page.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(II) hidroksid · Vidi više »

Bakrov(II) klorid

Bakrov(II) klorid dihidrat (CuCl2 x 2 H2O, bakrov diklorid) je najpoznatiji bakrov(II) halogenid.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(II) klorid · Vidi više »

Bakrov(II) oksid

Bakrov(II) oksid (CuO, paramelakonit i tenorit) je crn kristaličan prah netopljiv u vodi.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(II) oksid · Vidi više »

Bakrov(II) sulfat pentahidrat

Modra galica. Bakrov(II) sulfat pentahidrat (tetraakva-bakrov(II)sulfat monohidrat, plavi vitriol, CuSO4 x 5 H2O) obliku je plavo-modrih prozirnih kristala poznat pod nazivom „modra galica“.

Novi!!: Bakar (element) i Bakrov(II) sulfat pentahidrat · Vidi više »

Bornit

Bornit iz Kazashstana Bornit je sulfidni mineral kemijskog sastava Cu5FeS4 a koji kristalizira rombično.

Novi!!: Bakar (element) i Bornit · Vidi više »

Cink

Cink je kemijski element 12.

Novi!!: Bakar (element) i Cink · Vidi više »

Cipar

Cipar je otočna država u istočnom Sredozemlju. Cipar je dugo bio raskrižje Europe, Azije i Afrike, i još uvijek su prisutni mnogi tragovi drevnih civilizacija – rimske, bizantinske i venecijanske. Glavne gospodarske aktivnosti otoka su turizam, trgovačka mornarica, izvoz odjeće i farmaceutskih proizvoda, te poslovne usluge. Od turske invazije 1974. zemlja je de facto podijeljena na veći međunarodno priznati južni dio nastanjen uglavnom Grcima i manji sjeverni dio – samoproglašenu Tursku Republiku Sjeverni Cipar.

Novi!!: Bakar (element) i Cipar · Vidi više »

Dušična kiselina

Dušična kiselina Dušična kiselina (lat. Aqua fortis, nitratna kiselina, HNO3) je izrazito korozivna i toksična jaka kiselina.

Novi!!: Bakar (element) i Dušična kiselina · Vidi više »

Egzotermni proces

Egzotermni proces je proces koji se odvija uz oslobađanje topline.

Novi!!: Bakar (element) i Egzotermni proces · Vidi više »

Eksploziv

Eksploziv (lat. explodere - raspasti se), kemijski spoj ili smjesa spojeva u kojima se djelovanjem vanjskog impulsa u obliku topline, udara, trenja i sl.

Novi!!: Bakar (element) i Eksploziv · Vidi više »

Elektricitet

grmljavinske oluje. silom. Elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité  elektricitet, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017. Električni naboj je jedno od temeljnih očuvanih svojstava elementarnih čestica. Pojave vezane za naboj u mirovanju opisujemo granom fizike koju nazivamo elektrostatika. Naboj u mirovanju također nazivamo statičkim ili elektrostatičkim nabojem. Naboj u gibanju nazivamo električnom strujom, a povezane pojave opisujemo elektrodinamikom. Postojanje elektriciteta zapaža se u prostoru posredstvom elektromagnetskog polja koje nastaje oko naboja. Ako naboj miruje postoji samo električno polje, takozvano elektrostatsko polje. Naboj u pokretu stvara i magnetsku komponentu elektromagnetskog polja. Elektricitet je otkriven zapažanjem postojanja elektrostatskog polja (privlačenje sitnih predmeta) u blizini naelektriziranog štapića od jantara.

Novi!!: Bakar (element) i Elektricitet · Vidi više »

Elektroliza

električne struje. istosmjerne struje. vode. bakrenog sulfata (bakrenje). Elektroliza je elektrokemijska reakcija razlaganja ili razgradnje elektrolita djelovanjem električne struje.

Novi!!: Bakar (element) i Elektroliza · Vidi više »

Halkopirit

Halkopirit je mineral kemijskog sastava CuFeS2, tetragonskog kristalnog sustava, tvrdoće 31/2 - 4, i zlatno, mjedenožute boje sa zelenkastocrnim trakom.

Novi!!: Bakar (element) i Halkopirit · Vidi više »

Hrvatska enciklopedija (LZMK)

Hrvatska enciklopedija, nazvana i Hrvatska opća enciklopedija, temeljno je izdanje Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže i jedan od središnjih i trajnih programa nacionalne kulture.

Novi!!: Bakar (element) i Hrvatska enciklopedija (LZMK) · Vidi više »

Indonezija

Republika Indonezija je otočna država u jugoistočnoj Aziji i djelomično u Oceaniji.

Novi!!: Bakar (element) i Indonezija · Vidi više »

Italija

Italija (tal. Italia), službeno Talijanska Republika (tal. Repubblica Italiana), država u južnoj Europi. Stari hrvatski izvori ju zovu i Talijanska. Sastoji se od Apeninskog poluotoka i dva velika otoka na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Jedina kopnena granica joj se nalazi na sjeveru, na Alpama, gdje graniči s Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu s Hrvatskom. Enklave, neovisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Talijanske Republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog Carstva, jednog od najvećih carstava starog stoljeća. Barbarske invazije uništile su Zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko Carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedile važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju talijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. stoljeća. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata, Kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. U 1946. godini, Italija je proglasila republiku. Jedna je od osnivača NATO-a, grupe G8 i Europske ekonomske zajednice, današnje EU.

Novi!!: Bakar (element) i Italija · Vidi više »

Kanada

Kanada je površinom od 9.984.670 km² druga po veličini zemlja na svijetu (prva je Rusija).

Novi!!: Bakar (element) i Kanada · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Bakar (element) i Kisik · Vidi više »

Klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina (solna kiselina) (HCl) je vodena otopina plina klorovodika.

Novi!!: Bakar (element) i Klorovodična kiselina · Vidi više »

Korozija

željeznih oksida. Korozija metala. Elektrokemijska korozija aluminija koji je u dodiru s čelikom, a dogodilo se u dvije godine.http://www.corrosionclinic.com/types_of_corrosion/galvanic_corrosion.htm Galvanic Corrosion. Corrosionclinic.com. Retrieved on 2012-07-15. Srušen most ''Silver Bridge'', a jedan od glavnih uzroka je korozija. Presjek kroz '''jamičastu koroziju''' ili '''pitting'''. Oksidi, kao što je željezov(III) oksid ili hrđa, koja se sastoji od hidratiranog željezovog(III) oksida Fe2O3 · n H2O i željezov(III) oksid-hidroksida (FeO(OH), Fe(OH)3), stvaraju se gdje kisik i voda kemijski reagiraju s ostalim elementima. Normalna mikrostruktura. '''Interkristalna''' ili '''intergranularna korozija''' širi se uzduž granica metalnog zrna u dubinu. željeza i cinka sve do vanjske površine prevlake. Tada izostaje sloj čistog cinka u prevlaci. hrane). bakrenog sulfata (bakrenje). Korozija (srednjovj. lat. corrosio, od lat. corrodere: nagrizati) je trošenje konstrukcijskih materijala kemijskim djelovanjem fluida (plinova ili kapljevina).

Novi!!: Bakar (element) i Korozija · Vidi više »

Kositar

Kositar (od grč. naziva za mineral kasiterit; kassiteros) je srebrnobijela, veoma sjajna, elastična i mekana (tako reći plastična) kovina, niska tališta i visoka vrelišta.

Novi!!: Bakar (element) i Kositar · Vidi više »

Kreta

Položaj Krete Kreta (grčki: Κρήτη - Kriti; latinski: Candia; turski: Girit) je najveći Grčki otok i peti najveći u Sredozemnom moru.

Novi!!: Bakar (element) i Kreta · Vidi više »

Krutine

Prikaz krutine. Kristalni oblik krutog inzulina. Kristal kvarca. čvrstoću. kubičnog kristalnog sustava. fotonaponski članak. Krutine ili čvrste tvari su kemijske tvari (supstancije) stalnog oblika i obujma (volumena).

Novi!!: Bakar (element) i Krutine · Vidi više »

Legura

Legura ili slitina je smjesa (čvrsta otopina) dvaju ili više metala.

Novi!!: Bakar (element) i Legura · Vidi više »

Malahit

Malahit je karbonatni mineral.

Novi!!: Bakar (element) i Malahit · Vidi više »

Mohsova ljestvica

Sklerometrom se može mjeriti Mohsova tvrdoća. Mohsova ljestvica je niz od deset minerala poredanih po tvrdoći koji se koristi za procjenu relativne tvrdoće drugih minerala ili tvari.

Novi!!: Bakar (element) i Mohsova ljestvica · Vidi više »

Nikal

Nikal je kemijski element 10.

Novi!!: Bakar (element) i Nikal · Vidi više »

Oksidans

Oksidans je tvar koja prima elektrone i time oksidira druge tvari.

Novi!!: Bakar (element) i Oksidans · Vidi više »

Olovo

Olovo može značiti.

Novi!!: Bakar (element) i Olovo · Vidi više »

Peru

Machu Picchu Peru (španjolski Perú) je država u zapadnom dijelu Južne Amerike koja graniči s Ekvadorom i Kolumbijom na sjeveru, Brazilom na istoku, Bolivijom na istoku i jugu, Čileom na jugu, i s Tihim oceanom na zapadu.

Novi!!: Bakar (element) i Peru · Vidi više »

Pirit

Piritna kocka 4 cm3 Pirit je mineral sumpora kemijske formule FeS2.

Novi!!: Bakar (element) i Pirit · Vidi više »

Rusija

Rusija (rus. ćir. Россия, lat. Rossija), službeno Ruska Federacija (rus. ćir. Российская Федерация, lat. Rossijskaja Federacija) država je na istoku Europe i sjeveru Azije.

Novi!!: Bakar (element) i Rusija · Vidi više »

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države, također se često koristi kratica SAD (eng. United States of America, USA), savezna je republika u središnjoj Sjevernoj Americi, koja se prostire od Atlantika na istoku do Tihog oceana na zapadu.

Novi!!: Bakar (element) i Sjedinjene Američke Države · Vidi više »

Srebro

Srebro je bilo poznato još antičkim civilizacijama.

Novi!!: Bakar (element) i Srebro · Vidi više »

Sumpor

Sumpor je na sobnoj temperaturi krutina u finom prahu bez mirisa svijetložute boje.

Novi!!: Bakar (element) i Sumpor · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Bakar (element) i Sumporna kiselina · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Bakar (element) i Voda · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Bakar (element) i Vodik · Vidi više »

Zambija

Zambija je država u južnoj Africi, bez izlaza na more.

Novi!!: Bakar (element) i Zambija · Vidi više »

Zemlja

Zemlja je treći planet po redoslijedu udaljenosti od Sunca i najveći među unutarnjim planetima.

Novi!!: Bakar (element) i Zemlja · Vidi više »

Zgura

Zgura (troska, drozga, šljaka) dobiva se pri proizvodnji željeza u visokim pećima kao ostatak.

Novi!!: Bakar (element) i Zgura · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Cu.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »