Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Ebonit

Indeks Ebonit

Predmeti od ebonita iz 19. stoljeća. nalivpera od ebonita iz 2014. Ebonit (engl. ebonite, prema ebony: ebanovina) je jedan od prvih umjetnih polimernih materijala; crne je boje, dobiva se vulkanizacijom kaučuka.

20 odnosi: Amalgam (kemija), Bazga, Ebanovina, Električni naboj, Elektrotehnika, Engleski jezik, Kaučuk, Kemijska industrija, Koža (materijal), Materijal, Papir, Polimer, Staklo, Svjetlost, Tijelo (fizika), Toplinsko zračenje, Trenje, Visak, Vulkanizacija, Vuna.

Amalgam (kemija)

Amalgam žive i srebra u zubu U kemiji amalgam je tvar stvorena reakcijom žive i neke druge kovine.

Novi!!: Ebonit i Amalgam (kemija) · Vidi više »

Bazga

Bazga (ili zovina; lat. Sambucus) je biljni rod listopadnih grmova ili niskog drveća.

Novi!!: Ebonit i Bazga · Vidi više »

Ebanovina

'''Ebanovina''' Drvorez slonova od cejlonske '''ebanovine''' Ebanovina je opći naziv za vrlo gusto i crno drvo.

Novi!!: Ebonit i Ebanovina · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Ebonit i Električni naboj · Vidi više »

Elektrotehnika

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije.

Novi!!: Ebonit i Elektrotehnika · Vidi više »

Engleski jezik

aquaDržave u kojima je engleski jezik samo službeni Engleski jezik (ISO 639-3), jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika kojim govori preko 328.008.000 milijuna ljudi, a poznaje ga 508,000,000 širom svijeta, od čega većina živi na području UK-a (55.000.000; 1984)), SAD-a (210.000.000; 1984), Australija (15.682.000; 1987), Novi Zeland (3.213.000; 1987), Irska (2.600.000; 1983), Zimbabve (375.490; 1969), Singapur (227.000; 1985), Liberija (69.000; 1993), Izrael (100.000; 1993), etc. U svakoj od nabrojanih država govori se zasebna nacionalna standardna varijanta engleskog jezika i svaka ima određene jezične posebnosti koje su zabilježene i u kodificirajućim knjigama pojedine države (rječniku, gramatici i pravopisu). Stoga se engleski jezik u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik, kakvi su i drugi veći europski jezici.

Novi!!: Ebonit i Engleski jezik · Vidi više »

Kaučuk

Dobivanje sirovog kaučuka iz drveta Kaučuk (indian. kao.

Novi!!: Ebonit i Kaučuk · Vidi više »

Kemijska industrija

Rijeke - primjer kemijske industrije. Kemijska industrija grana je industrije, koja kemijskim putem prerađuje biljne, životinjske i mineralne sirovine, kao i razne otpatke.

Novi!!: Ebonit i Kemijska industrija · Vidi više »

Koža (materijal)

Koža Koža je materijal koji se dobiva štavljenjem sirove životinjske kože.

Novi!!: Ebonit i Koža (materijal) · Vidi više »

Materijal

kovačnici. Stijene i minerali. obalne sekvoje izrazito crvene boje. Australiji. svile. plastike. Tehnička keramika: klizni ležaj. Stakloplastika (kajak) je primjer kompozitnog materijala. Materijal je čvrsta tvar koja ima masu i zauzima prostor.

Novi!!: Ebonit i Materijal · Vidi više »

Papir

List papira Egipatski papirus Proizvodnja papira u prošlosti u Kini Papir (grčki pápyros; biljka papirus) je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, tisak, pakiranje, itd.

Novi!!: Ebonit i Papir · Vidi više »

Polimer

Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance.

Novi!!: Ebonit i Polimer · Vidi više »

Staklo

StakloStaklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid.

Novi!!: Ebonit i Staklo · Vidi više »

Svjetlost

Spektar elektromagnetskih valova s istaknutim dijelom vidljive svjetlosti. Boje vidljive ljudskom oku Boja raspon valnih duljina frekvencijski raspon crvena ~ 625 – 740 nm ~ 480 – 405 THz narančasta ~ 590 – 625 nm ~ 510 – 480 THz žuta ~ 565 – 590 nm ~ 530 – 510 THz zelena ~ 500 – 565 nm ~ 600 – 530 THz cijan ~ 485 – 500 nm ~ 620 – 600 THz plava ~ 440 – 485 nm ~ 680 – 620 THz ljubičasta ~ 380 – 440 nm ~ 790 – 680 THz Zemlje (udaljenost od 150 milijuna kilometara). Sunce je osnovni ili primarni izvor svjetlosti. Zemlje. Svjetlost je elektromagnetsko zračenje koje je vidljivo ljudskom oku.

Novi!!: Ebonit i Svjetlost · Vidi više »

Tijelo (fizika)

Oprugu smatramo elastičnim tijelom. Kovanjem nastaju plastična tijela. Crno tijelo. Sunce je nebesko tijelo. Tijelo (lat. corpus) ili fizikalno tijelo, u fizici, je skup čestica tvari koje su povezane tako da se zajedno gibaju.

Novi!!: Ebonit i Tijelo (fizika) · Vidi više »

Toplinsko zračenje

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine.

Novi!!: Ebonit i Toplinsko zračenje · Vidi više »

Trenje

Trenje je sila kojom se površina na kojoj tijelo miruje ili po kojoj se giba opire gibanju ili otpor sredstva kroz koje se tijelo giba.

Novi!!: Ebonit i Trenje · Vidi više »

Visak

'''Visak''' ili '''olovnica'''. Visak sa skalom koja djeluje kao klinometar. grome. Visak ili olovnica je stožasti uteg obješen na uzici, koji služi za određivanje i kontroliranje okomitog (vertikalnoga) položaja u građevinskim i različitim montažnim radovima.

Novi!!: Ebonit i Visak · Vidi više »

Vulkanizacija

kemijske reakcije vulkanizacije Vulkanizacija je kemijsko-tehnički proces kojeg je 1839.

Novi!!: Ebonit i Vulkanizacija · Vidi više »

Vuna

14. stoljeću Nazivom vuna se opisuju mekane dlake krzna pojedinih sisavaca (za razliku od pokrovnih dlaka), posebno ovaca (ovčja vuna).

Novi!!: Ebonit i Vuna · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »