Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Električna impedancija

Indeks Električna impedancija

Nalik na električni otpor koji je mjera suprostavljanja prolasku istosmjerne električne struje kroz strujni krug, električna impedancija (u daljnjem tekstu upotrebljavaju se skrećeni izrazi: otpor, struja, impedancija, napon, strujni krug i sl.) je mjera suprostavljanja prolasku izmjenične struje kroz strujni krug.

21 odnosi: Eksponencijalna funkcija, Električna admitancija, Električna mreža, Električna reaktancija, Električna struja, Električna zavojnica, Električni filtri, Električni kondenzator, Električni otpor, Elektromotor, Izmjenična električna struja, Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu, Laplaceova transformacija, Metoda superpozicije, Napon, Nortonov poučak, Ohmov zakon, Oliver Heaviside, Théveninov poučak, Titrajni krug, Trigonometrija.

Eksponencijalna funkcija

Eksponencijalna funkcija f(x).

Novi!!: Električna impedancija i Eksponencijalna funkcija · Vidi više »

Električna admitancija

Električni otpor je definiran kao mjera suprostavljanja prolasku istosmjerne električne struje kroz strujni krug, dok je električna vodljivost opisana kao veličina recipročna električkom otporu.

Novi!!: Električna impedancija i Električna admitancija · Vidi više »

Električna mreža

*Električne mreže, spojevi električnih elemenata.

Novi!!: Električna impedancija i Električna mreža · Vidi više »

Električna reaktancija

Prolaskom kroz električne vodiče i otpornike električna struja nailazi na električni otpor koji je određen strukturalnim osobinama materijala od kojeg je neki električki vodič, odn.

Novi!!: Električna impedancija i Električna reaktancija · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Električna impedancija i Električna struja · Vidi više »

Električna zavojnica

Električne zavojnice. Najjednostavniji je elektromagnet električna zavojnica kroz koju može teći električna struja. Rotor i stator elektromotora. Električna zavojnica je električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio strujnoga kruga i mnogih električnih naprava koji se, stvarajući magnetsko polje, opire promjenama smjera i jakosti električne struje.

Novi!!: Električna impedancija i Električna zavojnica · Vidi više »

Električni filtri

Skretnica antene televizijskog prijamnika sastoji se od niskopropusnog i visokopropusnog filtra Električki filtar (ili filter) je elektronički sklop čija je funkcija da na određeni način promijeni karakteristiku frekvencijskog spektra ulaznog signala.

Novi!!: Električna impedancija i Električni filtri · Vidi više »

Električni kondenzator

Različite vrste električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Prvi opisani električni kondenzator je nazvan Leidenska boca iz 1745. Pločasti električni kondenzator. Kondenzator promjenjivog kapaciteta. Blok kondenzatori su kondenzatori stalnog kapaciteta. tantalom. Elektrokemijski kondenzatori vrlo velikih kapaciteta ili superkondenzatori. Pri paralelnom spajanju spoje se međusobno sve plus obloge pojedinih kondenzatora i sve minus obloge. Pri serijskom spajanju spoji se minus pol jednog kondenzatora s plus polom drugog kondenzatora. Električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti) je dio (element) električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona između dviju vodljivih ploha (elektrode), međusobno odvojenih nevodljivim slojem (električni izolator ili dielektrik).

Novi!!: Električna impedancija i Električni kondenzator · Vidi više »

Električni otpor

m. Ω. Električni otpor (oznaka R) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine električnog vodiča ili električnog izolatora na tok električne struje.

Novi!!: Električna impedancija i Električni otpor · Vidi više »

Elektromotor

Različiti elektromotori. Rotor i stator elektromotora. vodiči statora ''(F)'' priključak namota ili vodiča, ''(E)'' vodilica četkice. indukcijski ili asinkroni elektromotor. Okretno magnetsko polje. mikrovalne pećnice. Razne izvedbe servomotora. Elektromotor ili električni motor je stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad.

Novi!!: Električna impedancija i Elektromotor · Vidi više »

Izmjenična električna struja

Efektivna vrijednost, 4.

Novi!!: Električna impedancija i Izmjenična električna struja · Vidi više »

Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu

Kirchhoffovi zakoni sadržani su u dvije matematičke jednakosti koje razmatraju očuvanje električnog naboja i energije u električnim krugovima, a prvi ih je formulirao Gustav Kirchhoff 1845.

Novi!!: Električna impedancija i Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu · Vidi više »

Laplaceova transformacija

Laplaceova transformacija je integralna transformacija s brojnim i važnim mogućnostima primjene u matematici, fizici, elektrotehnici, teoriji vjerojatnosti i drugdje.

Novi!!: Električna impedancija i Laplaceova transformacija · Vidi više »

Metoda superpozicije

Metoda superpozicije jedna je od metoda rješavanja mreža istosmjerne i izmjenične struje.

Novi!!: Električna impedancija i Metoda superpozicije · Vidi više »

Napon

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. voltmetra. Električni napon ili električna napetost (oznaka U) je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga.

Novi!!: Električna impedancija i Napon · Vidi više »

Nortonov poučak

Nortonov poučak ili Metoda kratkog spoja jedna je od metoda rješavanja mreža istosmjerne i izmjenične struje.

Novi!!: Električna impedancija i Nortonov poučak · Vidi više »

Ohmov zakon

Ohmov zakon (nazvan po njemačkom fizičaru Georgu Simonu Ohmu) je zakon prema kojemu je jakost električne struje I u električnom vodiču, pri konstantnoj temperaturi, određena kao omjer električnoga napona U koji električnu struju prouzročuje i električnoga otpora R: I ostali oblici tog oblika zakona također se nazivaju po Ohmu: gdje je.

Novi!!: Električna impedancija i Ohmov zakon · Vidi više »

Oliver Heaviside

Oliver Heaviside (18. svibnja 1850. – 3. veljače 1925.) bio je elektroinženjer, matematičar i fizičar koji je prilagodio kompleksne brojeve potrebama analize električkih krugova, otkrio načine rješavanja diferencijalnih jednadžbi ekvivalentne Laplaceovim transformacijama te preoblikovao Maxwellove jednadžbe polja sukladno današnjim suvremenim pojmovima s područja elektromagnetizma.

Novi!!: Električna impedancija i Oliver Heaviside · Vidi više »

Théveninov poučak

Théveninov poučak je jedna od metoda rješavanja mreža istosmjerne i izmjenične struje, a vrlo je sličan Nortonovom poučku.

Novi!!: Električna impedancija i Théveninov poučak · Vidi više »

Titrajni krug

kapaciteta ''C'', gdje titrajni krug ne sadrži radne otpore koji bi uzrokovali gubitke energije. Pobudimo li takav titrajni krug na titranje, strujnim krugom će poteći struja kao odziv titrajnog kruga na pobudu. sat. 1: energija je u električnom polju kondenzatora, napon je maksimalan, struja i jakost magnetskog polja su jednaki 0.2: energija je u magnetskom polju zavojnice, struja je maksimalna, a napon i jakost električnog polja su jednaki 0.3: energija je opet u kondenzatoru, ali sada električno polje i napon imaju suprotan smjer.4: energija je opet u zavojnici, ali sada magnetsko polje i struja imaju suprotan smjer Titrajni krug ili oscilatorni krug je električni krug koji se sastoji od zavojnice i kondenzatora spojenih serijski ili paralelno.

Novi!!: Električna impedancija i Titrajni krug · Vidi više »

Trigonometrija

Trigonometrija (grč. trigonon.

Novi!!: Električna impedancija i Trigonometrija · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »