Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Električni induktivitet

Indeks Električni induktivitet

Električne zavojnice. galvanometru ''(G)''.http://books.google.com/books?id.

32 odnosi: Akumulator, Amper, Baterija, Brzina, Električna žarulja, Električna mreža, Električna struja, Električna zavojnica, Električne mreže, Električni izolator, Električni vodič, Elektromagnet, Elektromotorna sila, Galvanometar, Henri, Izmjenična električna struja, Koeficijent, Lenzovo pravilo, Magnet, Magnetski tok, Magnetsko polje, Michael Faraday, Mineralna ulja, Mjerna jedinica, Mjerna veličina, Napon, Ohmov zakon, Pojava, Pokus, Pol, Silnice, Voltmetar.

Akumulator

Akumulator, električni (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati) je sekundarni električni članak, naprava (tzv. „spremnik energije“) u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku (punjenje akumulatora), ostaje u njoj pohranjena i zatim se, prema potrebi, može nanovo pretvoriti u električnu (pražnjenje).

Novi!!: Električni induktivitet i Akumulator · Vidi više »

Amper

Amper (simbol: A) je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi.

Novi!!: Električni induktivitet i Amper · Vidi više »

Baterija

Električna baterija je niz spojenih galvanskih članaka, međutim uobičajeno značenje naziva baterija također obuhvaća i samo jedan takav članak.

Novi!!: Električni induktivitet i Baterija · Vidi više »

Brzina

fizike, gdje brzina ima značajnu ulogu. Brzina je vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojemu smjeru neka točka (ili tijelo) giba, tj.

Novi!!: Električni induktivitet i Brzina · Vidi više »

Električna žarulja

Električna žarulja Xenon halogena žarulja (105 W) u standardnom E27 kućištu. Električna žarulja je jednostavan uređaj za pretvaranje električne energije u svjetlost.

Novi!!: Električni induktivitet i Električna žarulja · Vidi više »

Električna mreža

*Električne mreže, spojevi električnih elemenata.

Novi!!: Električni induktivitet i Električna mreža · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Električni induktivitet i Električna struja · Vidi više »

Električna zavojnica

Električne zavojnice. Najjednostavniji je elektromagnet električna zavojnica kroz koju može teći električna struja. Rotor i stator elektromotora. Električna zavojnica je električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio strujnoga kruga i mnogih električnih naprava koji se, stvarajući magnetsko polje, opire promjenama smjera i jakosti električne struje.

Novi!!: Električni induktivitet i Električna zavojnica · Vidi više »

Električne mreže

Primjer električne mreže Električne mreže su spojevi električnih elemenata kao što su otpornici, zavojnice, kondenzatori te naponskih i strujnih izvora.

Novi!!: Električni induktivitet i Električne mreže · Vidi više »

Električni izolator

plastičnim materijalom. željezničkog prometa. dielektrični materijal. dielektričnih materijala (naravno poslije vakuuma). Električni izolator, u fizici, je tvar koja ima vrlo malenu električnu provodnost (dielektrik; izolacijski materijali) a u elektrotehnici, konstrukcijski je dio električnih vodova, te energetskih i telekomunikacijskih postrojenja, koji nosi i učvršćuje električne vodiče i ujedno ih električki izolira od ostalih dijelova konstrukcije.

Novi!!: Električni induktivitet i Električni izolator · Vidi više »

Električni vodič

bakra danas se upotrebljavaju za vodiče samo u unutrašnjim instalacijama zgrada, jer se mogu lako savijati. Alučel (skraćeno od aluminij-čelik) ili alučel vodič je naziv za materijal od kojega se izrađuje jedna vrsta kombiniranih električnih vodiča za dalekovode. Električni vodič je električki vodljiva tvar, to jest tvar kroz koju električna struja može stalno (kontinuirano) teći.

Novi!!: Električni induktivitet i Električni vodič · Vidi više »

Elektromagnet

Najjednostavniji je elektromagnet električna zavojnica kroz koju može teći električna struja. Elektromagnet. Elektromagnet je naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna struja.

Novi!!: Električni induktivitet i Elektromagnet · Vidi više »

Elektromotorna sila

Elektromotorna sila je u elektrotehnici veličina kojom se izražava rad potreban za razdvajanje nosilaca električnih naboja u izvoru električne struje, pri čemu sila koja djeluje na električne naboje nije direktna posljedica električnog polja.

Novi!!: Električni induktivitet i Elektromotorna sila · Vidi više »

Galvanometar

Galvanometar je precizni instrument za mjerenje malih struja.

Novi!!: Električni induktivitet i Galvanometar · Vidi više »

Henri

Henri (simbol H) je izvedena jedinica SI sustava za induktivitet.

Novi!!: Električni induktivitet i Henri · Vidi više »

Izmjenična električna struja

Efektivna vrijednost, 4.

Novi!!: Električni induktivitet i Izmjenična električna struja · Vidi više »

Koeficijent

U matematici, koeficijent je množitelj matematičkog izraza, primjerice monoma u polinomu ili redu potencija.

Novi!!: Električni induktivitet i Koeficijent · Vidi više »

Lenzovo pravilo

edition.

Novi!!: Električni induktivitet i Lenzovo pravilo · Vidi više »

Magnet

sjevernog i južnog magnetskog pola. dinastije Han (206 pr.Kr. – 220.) za koji se pretpostavlja da je napravljen od prirodnog magneta. Djelovanje magneta. feromagnetika (μf), paramagnetika(μp), vakuuma (μ0) i dijamagnetika (μd). Prelomimo li magnetiziranu iglu na polovinu, vidjet ćemo da će svaka polovina biti potpuni magnet. Dijamagnetička svojstva zlata: lebdenje ili levitacija pirolitičkog ugljika. paramagnetska svojstva. Meissnerovog učinka. feromagnet u obliku potkove. željezne jezgre. Jakost magnetskog polja ''H'' je sukladna s jačinom električne struje ''i''. Feriti su izrazitih magnetskih svojstava. Stalni magnet može nositi nekoliko kovanica. Magnet (lat. magnes, genitiv magnetis  magnet, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2014.

Novi!!: Električni induktivitet i Magnet · Vidi više »

Magnetski tok

tok prolazi. Vektori magnetskog toka su uvijek okomiti (normalni) na plohu. električne zavojnice. magnetskom polju. Magnetski tok ili magnetski fluks (oznaka Φ) je fizikalna veličina određena skalarnim umnoškom magnetske indukcije B i plohe ploštine (površine) S kroz koju taj tok prolazi: to jest za homogeno magnetsko polje i ravninski geometrijski lik ploštine S: Pojednostavljeno gledano, magnetski tok kroz neku ploštinu razmjeran je broju silnica koje prolaze kroz tu ploštinu.

Novi!!: Električni induktivitet i Magnetski tok · Vidi više »

Magnetsko polje

silnica magnetskog polja. sile. dijamagnetika (μd). Magnetsko polje je prostor oko prirodnih i umjetnih magneta i unutar njih u kojem djeluju magnetske sile.

Novi!!: Električni induktivitet i Magnetsko polje · Vidi više »

Michael Faraday

galvanometru ''(G)''.http://books.google.com/books?id.

Novi!!: Električni induktivitet i Michael Faraday · Vidi više »

Mineralna ulja

Motorno ulje Mineralna ulja su ulja koja potječu od nafte, ugljena ili škriljevaca, a sastoje se od ugljikovodika.

Novi!!: Električni induktivitet i Mineralna ulja · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Električni induktivitet i Mjerna jedinica · Vidi više »

Mjerna veličina

platine. tropske godine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mol je ona množina tvari u sustavu koji sadrži toliko elementarnih jedinki tvari koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu (0,012 kg) izotopa ugljika 12 ima Avogadrov broj jedinki, to jest 6,02214129 × 1023 atoma. duljine. teraherca kad mu jakost zračenja u tom smjeru iznosi 1/683 W/sr (vata po steradijanu). luk duljine jednake polumjeru (''b.

Novi!!: Električni induktivitet i Mjerna veličina · Vidi više »

Napon

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. voltmetra. Električni napon ili električna napetost (oznaka U) je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga.

Novi!!: Električni induktivitet i Napon · Vidi više »

Ohmov zakon

Ohmov zakon (nazvan po njemačkom fizičaru Georgu Simonu Ohmu) je zakon prema kojemu je jakost električne struje I u električnom vodiču, pri konstantnoj temperaturi, određena kao omjer električnoga napona U koji električnu struju prouzročuje i električnoga otpora R: I ostali oblici tog oblika zakona također se nazivaju po Ohmu: gdje je.

Novi!!: Električni induktivitet i Ohmov zakon · Vidi više »

Pojava

Pojava ili fenomen (grčki:, pl.) je događaj koji se može promatrati, odnosno doslovno, nešto što je moguće vidjeti.

Novi!!: Električni induktivitet i Pojava · Vidi više »

Pokus

kemije Pokus ili eksperiment (lat. experimentum) jedna je od osnovnih metoda znanstvene spoznaje.

Novi!!: Električni induktivitet i Pokus · Vidi više »

Pol

Pol (od lat. polus .

Novi!!: Električni induktivitet i Pol · Vidi više »

Silnice

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. sile. Silnice su zamišljene crte, sa strelicama ili bez njih, kojima se predočuju različita svojstva fizikalnih polja.

Novi!!: Električni induktivitet i Silnice · Vidi više »

Voltmetar

digitalna voltmetra. Voltmetar je mjerni instrument kojim se mjeri električni napon.

Novi!!: Električni induktivitet i Voltmetar · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Induktivitet, Induktivnost, Međusobna indukcija, Samoindukcija.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »