Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Eteri

Indeks Eteri

Eteri (grč.:čisti gornji zrak; nebo) su organski kemijski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ugljikovim atomima iz dvije alkilne skupine.

11 odnosi: Alkoholi, Atom, Butan (plin), Dezinfekcija, Dietil-eter, Ekstrakcija, Hrvatska enciklopedija, Kisik, Natrij, Sumporna kiselina, Ugljik.

Alkoholi

Opća formula alkohola R-OH, gdje je OH hidroksilna skupina Alkoholi ((kasnolat. 3-CH2-OH. U homolognome nizu primarnih alkohola niži su članovi, prva četiri, tekućine, srednji (do 11 ugljikovih atoma), uljaste tekućine, a viši su čvrste tvari. Niži alkoholi miješaju se s vodom, viši se u vodi uopće ne otapaju. S kiselinama daju estere, s alkalijskim kovinama alkokside, a oksidacijom prelaze u aldehide, ketone i organske kiseline. -alkoholi koji u svojoj skupini imaju veči broj C atoma su netopivi u vodi jer imaju dulji dio molekulske nepolarne građe.

Novi!!: Eteri i Alkoholi · Vidi više »

Atom

Stilizirani prikaz atoma litija. nm. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. Vrijeme poluraspada radioaktivnih izotopa ili radionuklida. Treba zapaziti da se teoretska linija za stabilne isotope ''Z''.

Novi!!: Eteri i Atom · Vidi više »

Butan (plin)

Struktura n-butana Struktura izobutana Butan je alkan, zapaljivi plin bez mirisa.

Novi!!: Eteri i Butan (plin) · Vidi više »

Dezinfekcija

Dezinfekcija poda korištenjem sredstva za dezinfekciju Dezinfekcija (lat. desinfectio - raskužba) označava postupke usmjerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama.

Novi!!: Eteri i Dezinfekcija · Vidi više »

Dietil-eter

Dietil-eter (di- + etil + eter; CH3CH2OCH2CH3, C2H5-O-C2H5, (C2H5)2O, C4H10O; etoksietan) je najvažniji od svih etera.

Novi!!: Eteri i Dietil-eter · Vidi više »

Ekstrakcija

Ekstrakcija je ravnotežno odvajanje jedne sastavnice ili više njih iz krute ili kapljevite smjese (ishodišna smjesa), s pomoću drugoga otapala (ekstraktant), koje se s otapalom ishodišne smjese ne miješa ili se ograničeno miješa, a ostale sastavnice nisu topljive ili su manje topljive u njemu.

Novi!!: Eteri i Ekstrakcija · Vidi više »

Hrvatska enciklopedija

Postoje tri enciklopedijska projekta pod imenom Hrvatska enciklopedija razdvojena razdobljem od više od 100 godina.

Novi!!: Eteri i Hrvatska enciklopedija · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Eteri i Kisik · Vidi više »

Natrij

Sodik je stari hrvatski naziv za natrij.

Novi!!: Eteri i Natrij · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Eteri i Sumporna kiselina · Vidi više »

Ugljik

Od ukupne količine ugljika na Zemlji, 99,8% je vezano u mineralima, uglavnom karbonatima, što i nije čudno ako znamo da su cijeli gorski lanci građeni od vapnenca i dolomita.

Novi!!: Eteri i Ugljik · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »