Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Fizička geografija

Indeks Fizička geografija

Fizička geografija odnosno fizički zemljopis, Zagreb, 1850., Tiskom Franje Župana, Hrvatski školski muzej.

38 odnosi: Antropogeografija, Atmosfera, Biogeografija, Biosfera, Ekologija, Erozija, Fauna, Flora (biljke), Geodezija, Geografija, Geologija, Geomorfologija, Geostatistika, Glaciologija, Gravitacija, Hidrologija, Hidrosfera, Klima, Klimatologija, Kontinent, Ledenjak, Litosfera, Magnetsko polje, More, Ocean, Oceanografija, Otok, Paleogeografija, Paleontologija, Pedologija, Pustinja, Regionalna geografija, Reljef, Rijeka, Tlo, Voda, Vrsta, Zemljina atmosfera.

Antropogeografija

Antropogeografija ili humanistička geografija je grana geografije koja se usredotočuje na sustavno proučavanje obrazaca i procesa koji oblikuju čovjekovu interakciju s okolinom, s posebnim naglaskom na uzroke i posljedice prostorne raspodjele ljudske aktivnosti na zemljinoj površini.

Novi!!: Fizička geografija i Antropogeografija · Vidi više »

Atmosfera

Zemljine atmosfere. stakleničkih plinova i odbija (reflektira) natrag prema Zemlji, naziva se staklenički učinak ili efekt staklenika. vjetrova na Zemlji. Polarni stratosferski oblaci. visinom. magnetosfere. Sunčev vjetar teče od lijeva na desno. Slika najveće ozonske rupe nad Antarktikom ikad snimljena (rujan 2006.) Novom Meksiku Atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + sfera) je plinoviti omotač oko Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela.

Novi!!: Fizička geografija i Atmosfera · Vidi više »

Biogeografija

Biogeografija je znanost o rasprostranjenosti vrsta obično promatranih od regionalnih do kontinentskih razmjera.

Novi!!: Fizička geografija i Biogeografija · Vidi više »

Biosfera

mezosfere). Biosfera (iz strogrčkog βίος, bíos.

Novi!!: Fizička geografija i Biosfera · Vidi više »

Ekologija

Ekologija je znanost koja proučava odnose među živim organizmima, kao i njihov utjecaj na okoliš u kojem obitavaju, te utjecaj tog okoliša na njih.

Novi!!: Fizička geografija i Ekologija · Vidi više »

Erozija

Monument Valley, SAD Erozija je prirodni proces pomicanja krutih tvari (zemlje, blata, kamena, itd.) kroz utjecaj vjetra, vode, ili pomicanja koja su uvjetovana silom gravitacije.

Novi!!: Fizička geografija i Erozija · Vidi više »

Fauna

Shematski primjer faune jednog otoka Fauna (latinski Fauna ili Bona Dea, božica plodnosti starih Rimljana), skupni naziv za sav životinjski svijet neke određene životne sredine, područja; nekog kontinenta, zemlje; kraja, lokaliteta; nekog perioda u prošlosti Zemlje (geološka fauna itd.). Tako se govori o morskoj fauni, slatkovodnoj, kopnenoj, o fauni livada, šuma, močvara, spilja itd.

Novi!!: Fizička geografija i Fauna · Vidi više »

Flora (biljke)

Cvjetana odnosno flora (latinski flos cvijet), biljni svijet uopće, za razliku od faune – životinjskog svijeta.

Novi!!: Fizička geografija i Flora (biljke) · Vidi više »

Geodezija

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem Zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao: pomicanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrijeme.

Novi!!: Fizička geografija i Geodezija · Vidi više »

Geografija

Geografija (grč. γεωγραφία), znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine.

Novi!!: Fizička geografija i Geografija · Vidi više »

Geologija

Geologija (grčkih riječi γη (Gea.

Novi!!: Fizička geografija i Geologija · Vidi više »

Geomorfologija

Površina Zemlje Cono de Arita, Salta (Argentina) Geomorfologija je znanost o reljefu, a proučava njegov postanak i razvoj, te procese koji ga oblikuju.

Novi!!: Fizička geografija i Geomorfologija · Vidi više »

Geostatistika

Geostatistika je grana primijenjene statistike koja primjenjuje teorije determinističke procjene, zatim stohastičkih procesa, odnosno statističkog zaključivanja na različite prostorne pojave u brojnim znanostima.

Novi!!: Fizička geografija i Geostatistika · Vidi više »

Glaciologija

Lateralna ili bočna morena na ledenjaku koji se spaja s ledenjakom Gornerom, Zermatt, Švicarska. Morena je visoki obronak nanosa prikazan na slici u gornjem lijevom kutu. Za više objašnjenja kliknuti na sliku. Glaciologija je znanost o ledenjacima ili općenitije znanost o ledu i prirodnim pojavama vezanima uz led.

Novi!!: Fizička geografija i Glaciologija · Vidi više »

Gravitacija

umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti. prostorvremena Kosi toranj u Pisi gdje je Galileo Galilei utvrdio da je ubrzanje bilo kojega padajućeg tijela na površini Zemlje konstantno i da je jednako za sva tijela. hiperboli E i napustila bi Zemlju. eliptičnoj stazi oko Sunca. Općoj teoriji relativnosti, planet u svom obilasku oko Sunca opisuje elipsu koja se polako okreće u svojoj ravnini (primjer Merkurova perihela). Sunčeve mase. Gravitacija je jedna je od četiriju osnovnih sila (fundamentalne interakcije).

Novi!!: Fizička geografija i Gravitacija · Vidi više »

Hidrologija

Voda pokriva 70% Zemljine površine. Podjela hidrologije. Hidrologija (grčki: ὕδωρ/hidōr + λόγος/lógos), znanost o vodi, njenim fizikalnim svojstvima i pojavljivanju u prirodi.

Novi!!: Fizička geografija i Hidrologija · Vidi više »

Hidrosfera

Hidrosfera (grč. μπάλα νερό; „vodena kugla”) je vodeni omotač koji obuhvaća svu vodu na, ispod i iznad Zemljine površine bez obzira u kakvom se agregatnom stanju nalazi.

Novi!!: Fizička geografija i Hidrosfera · Vidi više »

Klima

Klima (sa grčkog nagib, klima) ili podneblje kao meteorološki pojam je skup meteoroloških čimbenika i pojava koje u određenom vremenskom periodu čine prosječno stanje atmosfere nad nekim dijelom Zemljine površine.

Novi!!: Fizička geografija i Klima · Vidi više »

Klimatologija

klimi. zalaska Sunca. Ledenjak Boulder se otopio 450 metara od 1987. do 2005. Klimatologija (klima, prema grč. ϰλίμα, genitiv ϰλίματος: nagib; strana svijeta) je znanost o klimi.

Novi!!: Fizička geografija i Klimatologija · Vidi više »

Kontinent

Pojam kontinent (od lat.: (terra) continens) označava "međusobno povezanu zemlju".

Novi!!: Fizička geografija i Kontinent · Vidi više »

Ledenjak

Fotomontaža kako bi mogao izgledati cijeli ledenjak, izvan i pod vodom. Ledenjak je veliko postojano tijelo od leda.

Novi!!: Fizička geografija i Ledenjak · Vidi više »

Litosfera

Tektonske ploče Litosfera je kamena Zemljina kora i gornji plašt, koja se procesom tektonike ploča klizi po astenosferi.

Novi!!: Fizička geografija i Litosfera · Vidi više »

Magnetsko polje

silnica magnetskog polja. sile. dijamagnetika (μd). Magnetsko polje je prostor oko prirodnih i umjetnih magneta i unutar njih u kojem djeluju magnetske sile.

Novi!!: Fizička geografija i Magnetsko polje · Vidi više »

More

Mana, Kornati Žut, Srednji kanal Središnja obala u Čileu More čine vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizikalnih i kemijskih svojstava, koje su u međusobnoj vezi.

Novi!!: Fizička geografija i More · Vidi više »

Ocean

Ocean (lat. oceanus; grč. ὠκεανός, prema grčkom bogu mora i voda Okeanu), u užem smislu jedinstvena, kontinuirana vodena masa golemih dimenzija, u širem smislu ukupna vodena masa mora na Zemlji koja pokriva skoro tri četvrtine (71%) Zemljine površine.

Novi!!: Fizička geografija i Ocean · Vidi više »

Oceanografija

Oceanografija (Ocean + grčki γράφειν.

Novi!!: Fizička geografija i Oceanografija · Vidi više »

Otok

sjevernom Jadranu Otok je dio kopna manji od kontinenta a veći od hridi (stijene, rta, grebena).

Novi!!: Fizička geografija i Otok · Vidi više »

Paleogeografija

Paleogeografija je znanost koja istražuje i rekonstruira geografske prilike pojedinih razdoblja u geološkoj prošlosti Zemlje.

Novi!!: Fizička geografija i Paleogeografija · Vidi više »

Paleontologija

Paleontologija je znanost o razvoju života na Zemlji, drevnih biljaka i životinja zasnovana na fosilima, svjedočanstvima njihovog postojanja sačuvanim u stijenama.

Novi!!: Fizička geografija i Paleontologija · Vidi više »

Pedologija

Pedologija (ruski: Педология, od grčkog pedon.

Novi!!: Fizička geografija i Pedologija · Vidi više »

Pustinja

Sahari Pustinja Mohave Pustinja je područje koje zbog velike oskudice vlage nema razvijenog vegetacijskog pokrova.

Novi!!: Fizička geografija i Pustinja · Vidi više »

Regionalna geografija

Regionalna geografija je znanost o mnogostrukim aspektima određenog dijela Zemljine površine.

Novi!!: Fizička geografija i Regionalna geografija · Vidi više »

Reljef

Reljef čine sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini.

Novi!!: Fizička geografija i Reljef · Vidi više »

Rijeka

Rijeka (talijanski i mađarski: Fiume, njemački: Sankt Veit am Flaum, slovenski: Reka, čakavski: Rika, Reka) najveća je hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Novi!!: Fizička geografija i Rijeka · Vidi više »

Tlo

Tlo je rahli površinski dio Zemljine kore u što ubrajamo: prah, glinu, pijesak, šljunak.

Novi!!: Fizička geografija i Tlo · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Fizička geografija i Voda · Vidi više »

Vrsta

Vrsta (species) u biologiji označava skup međusobno genetski sličinih jedinki.

Novi!!: Fizička geografija i Vrsta · Vidi više »

Zemljina atmosfera

Slojevi atmosfere (NOAA) Sastav Zemljine atmosfere. Donji dijagram predstavlja najmanje uobičajene plinove koje čine samo 0.038% atmosfere. Vrijednosti su regulirane za ilustraciju. Chapmanov ozonski ciklus Apsorpcija uv-zračenja u ozonskim sloju Veoma svijetli meteor Položaj ionosfere u atmosferi Magnetosfera štiti zemljinu površinu od naelektriziranih čestica Sunčevog vjetra Van Allenovi pojasevi zračenja Zemljina atmosfera je sloj plinova koji okružuju planet Zemlju i koji zadržava Zemljina gravitacija.

Novi!!: Fizička geografija i Zemljina atmosfera · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »