Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Hrvatska povijest

Indeks Hrvatska povijest

Hrvatski je narod oko 626.

581 odnosi: Aleksandar I. Karađorđević, Aleksandar Ranković, Aleksandar VI., Anžuvinci, Andrija Hebrang, Ante Bruno Bušić, Ante Pavelić, Ante Starčević, Ante Trumbić, Antemurale Christianitatis, Antibirokratska revolucija, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije, Antifašizam, Anton Korošec, Arapi, Arpadovići, Atentat u Narodnoj skupštini 1928., Austrijski nasljedni rat, Austrijsko Carstvo, Austrijsko-pruski rat, Austro-Ugarska, Autocesta, Avari, Šestosiječanjska diktatura, Šibenik, Šid, Šokci, Štajerska (vojvodstvo), Šubići, Švedska, Željezno doba, Židovi u Hrvatskoj, Žigmund Luksemburški, Žitvanski mir, Žumberačka gora, Čazma, Čehoslovačka, Česma (rijeka), Četiri doba povijesti Hrvatske, Ćelija, Ćiril i Metod, Bašćanska ploča, Babonići, Bachov apsolutizam, Balkan, Balkanski ratovi, Balvan-revolucija, Ban, Banovina, Banovina Hrvatska, ..., Batonski rat, Beč, Bečko Novo Mjesto, Beograd, Berlinski kongres, Berlinski zid, Bernardin Frankopan, Bihać, Bijaći, Bijela Hrvatska, Biograd na Moru, Bitka kod Siska, Bitka na Dravi 925., Bitka na Gvozdu, Bitka na Kosovu, Bitka na Kosovu polju, Bitka za Gospić, Bitka za Vukovar, Bizant, Blaženi Alojzije Stepinac, Bleiburg (grad), Božićni Ustav, Boka kotorska, Borna, Bosanski pašaluk, Bosma i Hercegovima, Bosna (država), Bosna i Hercegovina u Austro-Ugarskoj, Bosna i Hercegovina u Osmanskom Carstvu, Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku, Branimir, Brčko, Bribir, Bribir (Skradin), Budimpešta, Carevinsko vijeće, Carigrad, Cavtat, Cetinski sabor, Cislajtanija, Cres, Crkva bosanska, Crkva sv. Marka u Zagrebu, Crnogorci, Crvena Hrvatska, Crvena zvijezda, Dalj, Dalmacija, Dalmacija (rimska provincija), Dalmati, Dan državnosti (Hrvatska), Dan Hrvatskoga sabora, Dan neovisnosti (Hrvatska), Daytonski sporazum, Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, Demokratska Federativna Jugoslavija, Derventa, Dioklecijanova palača, Dmitar Zvonimir, Dobor Grad, Dolazak Hrvata, Domagoj, Domovinski rat, Dragutin Pavličević, Drava, Država Slovenaca, Hrvata i Srba, Drniš, Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini, Drugi svjetski rat u Jugoslaviji, Dubrovačka Republika, Dubrovnik, Dukljansko Kraljevstvo, Dunav, Erdődy, Erdut, Etničko čišćenje, Eugen Kvaternik, Europska slobodna trgovinska zona, Europska unija, Ferdinand I., car Svetog Rimskog Carstva, Ferdo Šišić, Ferhad-paša Sokolović, Feudalizam, Fojnica, Fran Krsto Frankapan, Franci, Francuska revolucija, Franjo Josip I., Franjo Tahy, Franjo Trenk, Franjo Tuđman, Frankapani, Frano Supilo, Germanizacija, Glagoljica, Glina, Gorjani, Gospić, Građanski rat u Hrvatskoj i Ugarskoj 1527. - 1538., Gradačac, Gradec, Gradišćanski Hrvati, Gradišćanskohrvatski jezik, Gradišće, Graz, Grb Republike Hrvatske, Grci, Grgur VII., Grkokatolička Crkva, Guvernatorat Dalmacija, Habsburška Monarhija, Habsburške nasljedne zemlje, Habsburg, Hajduci, Hasan-paša Predojević, Herceg, Herceg Novi, Hrastovica, Hrvati, Hrvati u Italiji, Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Rumunjskoj, Hrvati u Slovačkoj, Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu, Hrvatska, Hrvatska šutnja, Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska književnost, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska kultura, Hrvatska pod Habsburzima, Hrvatska pragmatička sankcija, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Hrvatska u personalnoj uniji s Mađarskom, Hrvatske kneževine, Hrvatske oružane snage, Hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću, Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću, Hrvatski jezik, Hrvatski knezovi, Hrvatski narod, Hrvatski narod (Zagreb), Hrvatski narodni preporod, Hrvatski narodni preporod u Bosni i Hercegovini, Hrvatski narodni preporod u Istri, Hrvatski parlamentarni izbori 1990., Hrvatski parlamentarni izbori 2011., Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata, Hrvatski sabor, Hrvatski sabor 1861., Hrvatski vladari, Hrvatsko domobranstvo (NDH), Hrvatsko državno pravo, Hrvatsko iseljeništvo, Hrvatsko Kraljevstvo, Hrvatsko pitanje, Hrvatsko proljeće, Hrvatsko revolucionarno bratstvo, Hrvatsko-bugarska bitka 927. godine, Hrvatsko-srpska koalicija, Hrvatsko-ugarska nagodba, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, Humska zemlja, Hvar, Iliri, Ilirik, Ilirske pokrajine, Ilirski pokret, Ilok, Island, Istra, Italija, Ivan Horvat (ban), Ivan Katzianer, Ivan Mažuranić, Ivan Meštrović, Ivan Paližna, Ivan VIII., papa, Ivan Zapolja, Ivanić-Grad, Ivo Josipović, Izrael, Jadranka Kosor, Jadransko more, Jajačka banovina, Jajce, Janko Drašković, Japodi, Jelena Lijepa, Josip Broz Tito, Josip II., car Svetog Rimskog Carstva, Josip Jelačić, Josip Juraj Strossmayer, Južni Slaveni, Južnoslavenska ideja, Jugoslaveni, Jugoslavenska narodna armija, Jugoslavenski odbor, Kapitulacija Italije, Karađorđevići, Karađorđevo, Karlo I. Robert, Karlo V., Karlo Veliki, Karlo VI., car Svetog Rimskog Carstva, Karlovac, Karpati, Katoličanstvo u Hrvatskoj, Károly Khuen-Héderváry, Kelti, Klis, Kneževina, Knezovi Zrinski, Knin, Kolinda Grabar-Kitarović, Koloman, Komunistička partija Hrvatske, Koncentracijski logor Stara Gradiška, Kondominij, Konstantin VII. Porfirogenet, Koprivnica, Koruška, Kralj Tomislav, Kraljevina Crna Gora, Kraljevina Dalmacija, Kraljevina Italija, Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbija, Kraljevina Ugarska, Kraljevsko hrvatsko domobranstvo, Kranjska, Krapinski pračovjek, Krbavska bitka, Križevci, Križni put (1945.), Krk, Kroatofobija, Kronologija starog Rima, Krsto I. Frankapan Brinjski, Kukuriku koalicija, Kupa, Labin, Lastovo, Latenska kultura, Latvija, Lav X., Liburni, Lika, Litva, Ljudevit Gaj, Ljudevit Posavski, Ljudevitov ustanak, Lošinj, Londonski ugovor, Ludovik I. Anžuvinac, Ludovik II., Luka Ibrišimović, Mađari, Mađarizacija, Mađarska, Maksimilijan I., car Svetog Rimskog Carstva, Maksimilijan Vrhovac, Marija Terezija Austrijska, Markgrofovija Istra, Marko Mesić, Marko Veselica, Matica hrvatska, Matija Gubec, Matija Korvin, Međimurska županija, Međunarodno priznanje Hrvatske, Mehmed II., Miko Tripalo, Minijatura, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Mir u Srijemskim Karlovcima, Miroslav Krleža, Mlađe kameno doba, Mladen I. Šubić Bribirski, Mladen II. Šubić Bribirski, Mletačka Republika, Mohačka bitka, Moliški Hrvati, Moravski Hrvati, Moslavina, Napoleon Bonaparte, Narodna stranka, Narodni pokret 1903. godine, Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije, Narodnooslobodilački pokret u Hrvatskoj, NATO, Neandertalac, Nelipić, Neretvanska kneževina, Nezavisna Država Hrvatska, Nikola Šubić Zrinjski (opera), Nikola Šubić Zrinski, Nikola Iločki, Nikola Jurišić, Nikola Pašić, Nin, O upravljanju carstvom, Obrana Dubrovnika, Odluka o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, Ogulin, Operacija Bljesak, Operacija Gusar, Operacija Medački džep, Operacija Miljevci, Operacija Oluja, Opsada Beča 1683., Opsada Gvozdanskog 1577. - 1578., Opsada Sigeta, Oružane snage Republike Hrvatske, Osijek, Osmansko Carstvo, Osor, Ostrogon, Oton Iveković, Ovčara, Pacta conventa, Pad Beograda (1521.), Pad Carigrada, Panonija, Panonska Hrvatska (kneževina), Partizani, Pavao I. Šubić Bribirski, Pavao Ritter Vitezović, Pelješac, Personalna unija, Perun (brdo), Petar Berislavić, Petar Krešimir IV., Petar Snačić, Petar Zrinski, Petrinja, Petrova gora, Počitelj (Čapljina, BiH), Požega, Podrijetlo Hrvata, Podunavlje, Poganstvo, Pokolj u Bleiburgu, Pokrštenje Hrvata, Politika novoga kursa, Poreč, Povijest Bosne i Hercegovine, Povijest Dalmacije, Povijest Europe, Povijest Hrvata, Povijest Istre, Povijest Međimurja, Pravoslavlje, Primorska banovina, Primorska Hrvatska (kneževina), Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, Pristupanje Hrvatske NATO-u, Propaganda, Prosinačke žrtve 5. prosinca 1918., Prosvijećeni apsolutizam, Prvi sisački partizanski odred, Prvi svjetski rat, Pula, Rab, Rapalski ugovor, Raspad Austro-Ugarske, Raspad SFRJ, Raspad SSSR-a, Rat u Bosni i Hercegovini, Rat u Sloveniji, Referendum o hrvatskoj samostalnosti, Republika Srpska Krajina, Revolucija u Mađarskoj 1848., Riječka rezolucija, Rijeka, Romi u Hrvatskoj, Rusija, Sabirni logor Jasenovac, Salona, Sarajevski atentat, Sava, Savez komunista Hrvatske, Savez komunista Jugoslavije, Savezna Republika Jugoslavija, Savka Dabčević-Kučar, Savska banovina, Sedmogodišnji rat, Seljačka buna, Seljačko-demokratska koalicija, Senj, Siget, Sinj, Sirmij, Sisak, Sjedinjene Američke Države, Skradin, Slaveni, Slavonija, Slobodan Milošević, Slovemija, Socijaldemokratska partija Hrvatske, Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo, Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Socijalistička Republika Crna Gora, Socijalistička Republika Hrvatska, Socijalistička Republika Srbija, Sovjetski Savez, Spaljivanje mađarske zastave u Zagrebu 16. listopada 1895., Split, Splitski crkveni sabori, Sporazum Cvetković–Maček, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Srbi, Srbi u Hrvatskoj, Srbija, Srbizacija, Srebrenička banovina, Središnja Hrvatska, Srijem, Srijemska Mitrovica, Srpska akademija znanosti i umjetnosti, Srpska pravoslavna crkva, Srpskohrvatski jezik, Starije kameno doba, Starohrvatska umjetnost, Stjepan Držislav, Stjepan II. Kotromanić, Stjepan II., ugarsko-hrvatski kralj, Stjepan Mesić, Stjepan Radić, Stjepangrad, Stogodišnji hrvatsko-turski rat, Stranka prava, Sulejman II., Sveto Rimsko Carstvo, Svetozar Pribićević, Svjetska trgovinska organizacija, Talijanizacija, Tanajske ploče, Teritorijalna obrana, Terorizam, Toma Erdődy, Travanjski rat, Travnik, Travunja, Treće zasjedanje ZAVNOH-a, Treći Reich, Trenkovi panduri, Tridesetogodišnji rat, Trogir, Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, Trojni pakt, Trpimir, Trpimirovići, Tvrtko I. Kotromanić, UDBA, Ujedinjeni narodi, Ukrajina, Una, Unitarističko jugoslavenstvo, UNPROFOR, Uskoci, Usora i Soli, Ustaše, Ustaška vojnica, Ustav druge Jugoslavije, Ustav Republike Hrvatske, Utvrda Zrin, Vašvarski mir, Varaždin, Vatikan, Velika Kladuša, Velika Srbija, Venecija, Višeslav, Višeslavova krstionica, Vidovdanski ustav, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vlaški statuti, Vlada Republike Hrvatske, Vladimir Bakarić, Vladko Maček, Vlasi, VMRO, Vojna krajina, Vojvodina, Vučedolska golubica, Vučedolska kultura, Vukovar, Zadar, Zadarska rezolucija, Zadarski mir, Zagreb, Zagrebačka biskupija, Zagrebačka nadbiskupija, Zahtijevanja naroda, Zapadni svijet, Zastava Republike Hrvatske, Zastava SFRJ, Završje, BiH, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Zemlje Krune sv. Stjepana, Zrinsko-frankopanska urota, 1. srpnja, 10. prosinca, 14. izvanredni kongres SKJ, 1465., 18. lipnja, 19. svibnja, 1991., 1992., 1993., 1995., 1998., 1999., 2003., 2004., 2005., 2009., 2013., 2015., 21. veljače, 25. lipnja, 7. stoljeće, 8. listopada, 9. stoljeće. Proširite indeks (531 više) »

Aleksandar I. Karađorđević

Kralj Aleksandar I. Karađorđević, kralj Jugoslavije, poznat i kao Kralj Aleksandar Ujedinitelj (srp. Краљ Александар I Карађорђевић, Cetinje, 16. prosinca 1888. – Marseille, 9. listopada 1934.) iz kraljevske obitelji Karađorđevića je prvi kralj Kraljevine Jugoslavije (1929.-1934.), a prije toga Regent Kraljevine SHS 1918.–21., i kralj Kraljevine SHS (1921.-1929.). Za njegove vladavine kao Regenta Kraljevine SHS donesena je 1920., Obznana i proglašen Vidovdanski ustav (1921.) (kojime je ozakonjen centralistički sustav i vlada u cijelosti postala ovisna o monarhu) te je ukinuo Ustav i uveo diktaturu 6. siječnja 1929.

Novi!!: Hrvatska povijest i Aleksandar I. Karađorđević · Vidi više »

Aleksandar Ranković

Aleksandar Ranković Aleksandar Ranković (Draževac kraj Obrenovca, 28. studenog 1909. - Dubrovnik, 20. kolovoza 1983.), član Politbiroa i bliski suradnik Josipa Broza Tita, po opredjeljenju ortodoksni velikosrbin.

Novi!!: Hrvatska povijest i Aleksandar Ranković · Vidi više »

Aleksandar VI.

Aleksandar VI. (Xàtiva, Valencia, 1. siječnja 1431. - Rim, 18. kolovoza 1503.), rimski papa (1492. - 1503.), rođen kao Rodrigo de Lanzol (poznatiji kao Rodrigo de Borgia), otac Cesarea Borgie i Lukrecije Borgije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Aleksandar VI. · Vidi više »

Anžuvinci

Anžuvinci su francuska dinastija, mlađa loza francuske kraljevske dinastije Capet, osnovana u 13. stoljeću.

Novi!!: Hrvatska povijest i Anžuvinci · Vidi više »

Andrija Hebrang

Postoje dvojica značajnih hrvatskih političara imenom Andrija Hebrang, otac i sin.

Novi!!: Hrvatska povijest i Andrija Hebrang · Vidi više »

Ante Bruno Bušić

Ante Bruno Bušić (Donji Vinjani kraj Imotskog, 6. listopada 1939. – Pariz, 16. listopada 1978.), zagovornik demokratske suverene i slobodne Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ante Bruno Bušić · Vidi više »

Ante Pavelić

Ante Pavelić (Bradina kod Konjica, 14. srpnja 1889. – Madrid, 28. prosinca 1959.), hrvatski političar i odvjetnik, vođa i osnivač Ustaškoga pokreta i poglavnik Nezavisne Države Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ante Pavelić · Vidi više »

Ante Starčević

Ante Starčević (Veliki Žitnik, Gospić, 23. svibnja 1823. – Zagreb, 28. veljače 1896.) bio je hrvatski političar, publicist i književnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ante Starčević · Vidi više »

Ante Trumbić

Ante Trumbić (Split, 15. svibnja 1864. - Zagreb, 17. studenoga 1938.), bio je hrvatski političar i pravnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ante Trumbić · Vidi više »

Antemurale Christianitatis

Latinski naslov Antemurale Christianitatis ("predziđe kršćanstva"), je papa Lav X. dao Hrvatskoj godine 1519. u pismu banu Petru Berislaviću.

Novi!!: Hrvatska povijest i Antemurale Christianitatis · Vidi više »

Antibirokratska revolucija

Antibirokratska revolucija označava politički razvoj u Srbiji i Jugoslaviji tijekom kojih su 1988 i 1989.

Novi!!: Hrvatska povijest i Antibirokratska revolucija · Vidi više »

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije

partizana i kasnije zastava DFJ Zastava SSSR-a – služila je i kao zastava KPJ Faksimil odluke II. zasjedanja AVNOJ-a 1943. o federativnom uređenju Jugoslavije. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) je bivša jugoslavenska institucija.

Novi!!: Hrvatska povijest i Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije · Vidi više »

Antifašizam

Antifašizam je pokret protiv fašizma i nacizma, koji se od sredine 1930-ih pojavio u gotovo svim europskim zemljama, i koji je u različitim oblicima otpora okupljao različite političke stranke (demokrate, liberale, socijaliste, komuniste, demokršćane i dr.). Naziv antifašizam razvio se u današnjem značenju zbog toga što se »fašizam« rabio kao generički pojam koji označuje ideologije, političke pokrete i organizacije te vladavinske poretke koji su po svojoj socijalnoj osnovi i političkoj funkciji te metodama djelovanja srodni talijanskom fašizmu (kao i njemačkom nacizmu).

Novi!!: Hrvatska povijest i Antifašizam · Vidi više »

Anton Korošec

Anton Korošec Anton Korošec (Biserjane, Sveti Jurij ob Ščavnici, 12. svibnja 1872. - Beograd, 14. prosinca 1940.), slovenski političar i teolog.

Novi!!: Hrvatska povijest i Anton Korošec · Vidi više »

Arapi

Arapi Arapi (arapski: عرب ʻarab) semitski su narod koji je većim dijelom nastanjen na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Arapi · Vidi više »

Arpadovići

Statua Árpáda u Nemzeti Történeti Emlékparku u Ópusztaszeru, Mađarska Arpadovići (mađarski: Árpádok, slovački: Arpádovci) su ugarska dinastija koja je dobila ime prema vojvodi Arpadu (o.890.-907.) pod čijim su vodstvom Mađari došli i naeselili se u Panonsku nizinu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Arpadovići · Vidi više »

Atentat u Narodnoj skupštini 1928.

Atentat u Narodnoj skupštini 1928., dogodio se je 20. lipnja 1928. godine kada je u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu izvršen atentat na zastupnike HSS-a, Stjepana Radića, Pavla Radića, Đuru Basarička, Ivana Pernara i Ivana Granđu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Atentat u Narodnoj skupštini 1928. · Vidi više »

Austrijski nasljedni rat

Marija Terezija, kraljica Ugarske, Češke i Hrvatske, nadvojvotkinja Austrije. Fridrik II., kralj Pruske. Austrijski nasljedni rat trajao je od 1740. do 1748. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Austrijski nasljedni rat · Vidi više »

Austrijsko Carstvo

Za povijest zemalja Austrijskog Carstva prije 1804.

Novi!!: Hrvatska povijest i Austrijsko Carstvo · Vidi više »

Austrijsko-pruski rat

Austrijsko-pruski rat (u Njemačkoj znan kao Njemački rat (Deutscher Krieg), Sedmotjedni rat, Njemački građanski rat, Rat za ujedinjenje i Rat braće (Bruderkrieg) je rat koji je vođen 1866. između Austrijskog carstva i njegovih njemačkih saveznika sa jedne strane, i Pruske, njenih njemačkih saveznika i Italije sa druge strane. U procesu ujedinjenja Italije ovaj rat je nazvan „Trećim talijanskim ratom za nezavisnost“. Poslijedica ovog rata bila je dominacija Pruske u Njemačkoj konfederaciji na račun Austrije, što je bio veliki korak prema budućem ujedinjenju Njemačke. Osim toga je ojačalo talijansku zelju za ujedinjenjem. Rat je uticao i na kraljevstvo Hannover kojim su vladali engleski plemići. Tijekom rata Hannover je ujedinjen sa Pruskom, a njeni vladari su izgubili titule.

Novi!!: Hrvatska povijest i Austrijsko-pruski rat · Vidi više »

Austro-Ugarska

Carska i kraljevska (k.u.k.) dvojna monarhija Austro-Ugarska (1867. – 1918.) bila je višenacionalna država u Srednjoj Europi s vladarima isključivo iz kuće Habsburg.

Novi!!: Hrvatska povijest i Austro-Ugarska · Vidi više »

Autocesta

A5. autocesti A1 (od Zagreba do juga Hrvatske) Autocesta je najviša klasa javnih cesta koji je namijenjen sigurnom prometovanju vozila velikom brzinom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Autocesta · Vidi više »

Avari

Euroazijski Avari (poznati i pod imenom Obri), nomadski narod podrijetlom iz Središnje Azije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Avari · Vidi više »

Šestosiječanjska diktatura

Pojam Šestosiječanjska diktatura (također: Šestojanuarska diktatura - prvi je naziv češći u literaturi nakon 1990.) odnosi se na monarhističku diktaturu koju je 6. siječnja 1929. godine u Kraljevini SHS uveo kralj Aleksandar I. Karađorđević.

Novi!!: Hrvatska povijest i Šestosiječanjska diktatura · Vidi više »

Šibenik

Šibenska riva thumb Šibenik je najstariji samorodni hrvatski grad na Jadranu, glavni grad te kulturno, obrazovno, upravno i gospodarsko središte Šibensko-kninske županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Šibenik · Vidi više »

Šid

Šid je grad i općina u zapadnom Srijemu (Vojvodina, Srbija), smješten na padinama Fruške Gore.

Novi!!: Hrvatska povijest i Šid · Vidi više »

Šokci

Vojvodini Etnografskom muzeju u Zagrebu Etnografskom muzeju u Zagrebu Etnografskom muzeju u Zagrebu Šokci su hrvatska etnička grupa naseljena u području Slavonije, gdje su se doselili negdje u 7. stoljeću.

Novi!!: Hrvatska povijest i Šokci · Vidi više »

Štajerska (vojvodstvo)

Grb Štajerskoga vojvodstva Štajerska (lat. Styria; njem. Herzogtum Steiermark; slov. Vojvodina Štajerska) naziv je za vojvodstvo u Svetom Rimskom Carstvu, a potom i nasljednu zemlju Habsburške Monarhije, smješteno u današnjoj jugoistočnoj Austriji i sjeveroistočnoj Sloveniji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Štajerska (vojvodstvo) · Vidi više »

Šubići

Šubići, jedno od dvanaest starohrvatskih plemena i hrvatska velikaška obitelj proistekla iz plemenskog starješinskog ustroja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Šubići · Vidi više »

Švedska

Švedska (švedski), službeno Kraljevina Švedska (švedski), je država na sjeveru Europe, na obali Baltičkog mora. Na kopnu graniči s Norveškom na zapadu te s Finskom na sjeveroistoku, dok je s Danskom na jugozapadu spojena Oresundskim mostom. Švedska ima i isključivo morsku granicu s Estonijom, Latvijom, Litvom, Poljskom, Njemačkom i Rusijom. Četvrta je zemlja po veličini u Europi i zauzima jugoistočni dio Skandinavskoga poluotoka. Glavni grad je Stockholm. Članica je Europske unije od 1. siječnja 1995.

Novi!!: Hrvatska povijest i Švedska · Vidi više »

Željezno doba

Željezno doba je završno prapovijesno razdoblje koje se nastavlja na brončano doba.

Novi!!: Hrvatska povijest i Željezno doba · Vidi više »

Židovi u Hrvatskoj

Židovi u Hrvatskoj predstavljaju zasebnu nacionalnu i vjersku skupinu kojoj su u Republici Hrvatskoj zajamčena sva vjerska i nacionalna prava.

Novi!!: Hrvatska povijest i Židovi u Hrvatskoj · Vidi više »

Žigmund Luksemburški

Žigmund poznat još i kao Sigismund Luksemburški (Nürnberg, 14. veljače 1368. - Znojmo, 9. prosinca 1437.) je bio rimsko-njemački car, hrvatsko-ugarski i češki kralj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Žigmund Luksemburški · Vidi više »

Žitvanski mir

Radvaňu nad Dunajom Žitvanski mir (Žitvatoročki mir) bio je mirovni ugovor između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva zaključen dana 11. studenoga 1606. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Žitvanski mir · Vidi više »

Žumberačka gora

Sopotski slap. Žumberak ili Žumberačka gora (slov. Gorjanci) je gorje na sjeverozapadu Hrvatske, južno od Zagorja i zapadno od Zagreba te dijelom u Sloveniji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Žumberačka gora · Vidi više »

Čazma

Pogled na Čazmu iz Suhaje Centar Čazme Temelji staroga Grada Čazme Muzej Spomenik hrvatskim braniteljima Božićna bajka Grabovnica: Božićna bajka po ljeti Čazma (mađarski Csázma, davno Csezmice) je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Čazma · Vidi više »

Čehoslovačka

Čehoslovačka je bila srednjoeuropska država nastala kao državna zajednica Češke i Slovačke, a postojala je od 1918. do 1939. te od 1945. do 1992. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Čehoslovačka · Vidi više »

Česma (rijeka)

Česma je rijeka u Hrvatskoj, lijeva pritoka rijeke Lonje.

Novi!!: Hrvatska povijest i Česma (rijeka) · Vidi više »

Četiri doba povijesti Hrvatske

Povijest Hrvatske, od doseljenja hrvatskog naroda u novu domovinu pa do 1918.

Novi!!: Hrvatska povijest i Četiri doba povijesti Hrvatske · Vidi više »

Ćelija

Ćelije (ili Ćelija) je naselje u općini Trpinja, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ćelija · Vidi više »

Ćiril i Metod

Metod, freska. Ohrid. Sveti Ćiril (grč.: Κύριλλος; 826./827. - 14. veljače 869.) i Sveti Metod (grčki: Μεθόδιος; 815. - 6. travnja 885.), kršćanski misionari i sveci.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ćiril i Metod · Vidi više »

Bašćanska ploča

Bašćanska ploča Bašćanska ploča je starohrvatski spomenik, pisan prijelaznim oblikom glagoljice, oko 1100. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bašćanska ploča · Vidi više »

Babonići

Babonići (Babonegi, Babonezići) su hrvatska velikaška obitelj koja se u izvorima javlja krajem 12. stoljeća.

Novi!!: Hrvatska povijest i Babonići · Vidi više »

Bachov apsolutizam

Bachov apsolutizam - razdoblje između 1852.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bachov apsolutizam · Vidi više »

Balkan

Balkan (iz turskog balkan.

Novi!!: Hrvatska povijest i Balkan · Vidi više »

Balkanski ratovi

1. Nakon Londonskog mirovnog ugovora 1913. 2. Nakon mirovnog ugovora iz Bukurešta 1913. Balkanskim ratovima se označavaju dva rata vođena u razdoblju 1912.- 1913.

Novi!!: Hrvatska povijest i Balkanski ratovi · Vidi više »

Balvan-revolucija

Balvan revolucija naziv je za početnu fazu, a ponekad i za cijelu oružanu pobunu dijela Srba u Hrvatskoj, potaknutu iz Srbije i od velikosrpskih krugova u JNA.

Novi!!: Hrvatska povijest i Balvan-revolucija · Vidi više »

Ban

Oznaka hrvatskog bana od 1848. godine Ban je naslov visokog državnog dostojanstvenika u Hrvatskoj koji se javlja još od ranog srednjeg vijeka.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ban · Vidi više »

Banovina

Krajolik u siječnju 2014. Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), kraj je u središnjoj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, između Save, donjeg toka rijeke Kupe, Une i Gline, te takozvane „suhe međe“ prema Bosanskoj krajini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Banovina · Vidi više »

Banovina Hrvatska

Banovina Hrvatska je bila autonomna teritorijalna jedinica unutar Kraljevine Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Banovina Hrvatska · Vidi više »

Batonski rat

Početak Batonovog ustanka 6. god. Vuke (7. god.) Razvoj Batonovog ustanka 8. god. Batonov pad 9. god. Batonski rat (Bellum Batonianum) ili Veliki ilirski ustanak (od 6. - 9. godine) je bila pobuna dalmatinsko-panonskih Ilira protiv rimske vladavine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Batonski rat · Vidi više »

Beč

Beč (Savezni glavni grad Beč, standardni njemački: Bundeshauptstadt Wien, bečki njemački: Bundeshauptstod Wean, mađarski: Bécs, slovački: Viedeň, slovenski: Dunaj), glavni grad Austrije, i jedna od devet austrijskih saveznih država.

Novi!!: Hrvatska povijest i Beč · Vidi više »

Bečko Novo Mjesto

Katedrala Vojna akademija Bečko Novo Mjesto ili Bečki Novigrad (njemački Wiener Neustadt, mađarski Bécsújhely) austrijski je grad smješten oko 50 kilometara južno od Beča, u saveznoj zemlji Donja Austrija.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bečko Novo Mjesto · Vidi više »

Beograd

Beograd (sr. ćir. Београд; 44.83° sjeverno, 20.50° istočno) je glavni i najveći grad Republike Srbije te njeno političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte.

Novi!!: Hrvatska povijest i Beograd · Vidi više »

Berlinski kongres

Berlinski kongres je bio skup predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije i Osmanskog carstva, koji je pod predsjedanjem Otta von Bismarcka održan od 13. lipnja do 13. srpnja 1878.

Novi!!: Hrvatska povijest i Berlinski kongres · Vidi više »

Berlinski zid

Podjela Njemačke nakon rata Berlinski zid 1986. godine. Istočnonjemačke vlasti su iza zida čiju su zapadnu fasadu stanovnici Zapadnog Berlina oslikali grafitima, postavili širok "pojas smrti" Berlinski zid (njem.: Die Berliner Mauer) je bila barijera dugačka oko 160 km koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina i okolnog teritorija Njemačke Demokratske Republike.

Novi!!: Hrvatska povijest i Berlinski zid · Vidi više »

Bernardin Frankopan

Bernardin Frankopan (lat. Bernardinus de Frangepanibus) (?, 1453. - ?, 1529.), bio je hrvatski velikaš, vojskovođa, diplomat i mecena, pripadnik roda knezova Frankopana.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bernardin Frankopan · Vidi više »

Bihać

Bihać je grad i središte istoimene općine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine te upravni centar Unsko-sanske županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bihać · Vidi više »

Bijaći

Iskopine i obnovljena crkva sv. Marte u Bijaćima Veliki Bijać, crkva sv. Onofrija (sv.Nofar) Bijaći (Biaci, Byaci, Biaki, Biachi) su bili staro hrvatsko naselje smješteno zapadnom dijelu Kaštelanskog polja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bijaći · Vidi više »

Bijela Hrvatska

Bijela Hrvatska (Velika Hrvatska, Stara Hrvatska, lat. Chrobatia) je drevna domovina Hrvata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bijela Hrvatska · Vidi više »

Biograd na Moru

Biograd na Moru je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Biograd na Moru · Vidi više »

Bitka kod Siska

Savu, pod kojom se odvijala bitka. »Stari grad« - pretvrd orah za Turke 1593. godine Bitka kod Siska bila je 22. lipnja 1593. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka kod Siska · Vidi više »

Bitka na Dravi 925.

Bitka na Dravi, oružani sukob vođen između hrvatske vojske pod vodstvom Tomislava i snaga ratničkih ugarskih plemena čiji je vladar u to vrijeme bio veliki knez Zoltán, najmlađi sin Arpada, osnivača dinastije Arpadovića.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka na Dravi 925. · Vidi više »

Bitka na Gvozdu

Budimpešti) Miljevcima, rad akademskog kipara Kažimira Hrastea) Na Gvozdu poginulog hrvatskog kralja naslikao je 1894. godine umjetnik Oton Iveković Prikaz krunidbe Kolomana Arpadovića na jednoj minijaturi iz mađarske ilustrirane kronike „Chronicon Pictum“ (sredina 14. stoljeća); uočljivo je da Koloman ima grbu na leđima Bele II. (III.) (vladao 1172.-1196.) bila posebno kraljevstvo, a Slavonija samo jedan dio Kraljevine Ugarske Bitka na Gvozdu, hrvatsko-ugarski oružani sukob koji se vodio 1097.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka na Gvozdu · Vidi više »

Bitka na Kosovu

* bitka na Kosovu (1369.).

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka na Kosovu · Vidi više »

Bitka na Kosovu polju

Adama Stefanovića iz 1870.)''' Bitka na Kosovu polju se vodila 15. lipnja 1389.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka na Kosovu polju · Vidi više »

Bitka za Gospić

Bitka za Gospić je bila jedna od bitaka za strateški važni gradić Gospić koji se nalazio na važnoj cestovnoj i željezničkoj prometnici koja je povezivala hrvatski sjever i jug.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka za Gospić · Vidi više »

Bitka za Vukovar

Bitka za Vukovar je najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bitka za Vukovar · Vidi više »

Bizant

Bizantsko Carstvo (grč. Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων /Basileía tōn Rhōmaíōn/, lat. Imperium Romanorum – doslovno: „Carstvo Rimljana”; u grčkim izvorima i Βυζαντινή Αυτοκρατορία) – ili, skraćeno, često nazivano još i Bizant – povijesni je naziv za Istočno Rimsko Carstvo koje službeno nastaje 330.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bizant · Vidi više »

Blaženi Alojzije Stepinac

Blaženi Alojzije Stepinac (Brezarić pokraj Krašića, 8. svibnja 1898. - Krašić, 10. veljače 1960.), zagrebački nadbiskup i kardinal.

Novi!!: Hrvatska povijest i Blaženi Alojzije Stepinac · Vidi više »

Bleiburg (grad)

Bleiburg. Bleiburg je grad u Austriji koji se nalazi u saveznoj državi Koruškoj blizu granice sa Slovenijom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bleiburg (grad) · Vidi više »

Božićni Ustav

Ovaj članak govori o povijesnom događaju donošenja Ustava Republike Hrvatske, 22.

Novi!!: Hrvatska povijest i Božićni Ustav · Vidi više »

Boka kotorska

Boka kotorska (na crnogorskoj ćiril. Бока Которска, u Hrvatskoj se u novije vrijeme naziva i Zaljev hrvatskih svetaca; na latinskom Sinus Rhizonicus, prema Risnu) prostran je i razgranati zaljev na Crnogorskom primorju – južnom dijelu istočne obale Jadranskog mora – u Crnoj Gori, u blizini granice s Hrvatskom i BiH.

Novi!!: Hrvatska povijest i Boka kotorska · Vidi više »

Borna

Borna, hrvatski knez (~810., druga polovica VIII. st. – ?, 821.). Prema starijoj historiografiji, vjerojatno sin i nasljednik kneza Višeslava.

Novi!!: Hrvatska povijest i Borna · Vidi više »

Bosanski pašaluk

Bosanski pašaluk je ime za važnu upravnu pokrajinu u Osmanskom Carstvu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bosanski pašaluk · Vidi više »

Bosma i Hercegovima

Bosna i Hercegovina (skraćeno: BiH; srp. Босна и Херцеговина, БиХ) je država u Jugoistočnoj Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bosma i Hercegovima · Vidi više »

Bosna (država)

*Bosanska Banovina, od 12.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bosna (država) · Vidi više »

Bosna i Hercegovina u Austro-Ugarskoj

Austro-Ugarska Monarhija započela je svoju vlast nad Bosnom i Hercegovinom zaposjedanjem zemlje 1878.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bosna i Hercegovina u Austro-Ugarskoj · Vidi više »

Bosna i Hercegovina u Osmanskom Carstvu

Nakon osvajanja Srbije, Turci su namjeravali napasti Bosnu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bosna i Hercegovina u Osmanskom Carstvu · Vidi više »

Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku

U srednjem vijeku na tlu današnje Bosne i Hercegovine izdigla se srednjovjekovna bosanska država.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku · Vidi više »

Branimir

Branimir je bio knez Primorske Hrvatske od 879.

Novi!!: Hrvatska povijest i Branimir · Vidi više »

Brčko

Brčko je grad na sjeveru Bosne i Hercegovine i administrativno sjedište Distrikta Brčko.

Novi!!: Hrvatska povijest i Brčko · Vidi više »

Bribir

* Bribir (Skradin), gradić kod Skradina sjedište knezova Šubića a kasnijih Zrinskih, sagrađen pored starorimske Varvarie.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bribir · Vidi više »

Bribir (Skradin)

Bribir (lat. Varvaria) je naselje u Hrvatskoj, u sastavu upravnog područja grada Skradina.

Novi!!: Hrvatska povijest i Bribir (Skradin) · Vidi više »

Budimpešta

Budimskog dvorca Budimpešta, glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i prometni centar zemlje.

Novi!!: Hrvatska povijest i Budimpešta · Vidi više »

Carevinsko vijeće

Carevinsko vijeće (njem.: Reichsrat, slo.: Državni zbor, češ.: Říšská rada, polj.: Rada Państwa) je bio parlament austrijskog dijela Austro-Ugarske (Cislajtanije) od 1861. do 1918.

Novi!!: Hrvatska povijest i Carevinsko vijeće · Vidi više »

Carigrad

Carigrad (stsl. Цѣсарьградъ, crsl. Царьгра̀дъ, rus. Царьгра́д, ukr. Царгород, svk. Carihrad) je slavensko ime za Konstantinopolj, glavni grad Bizantskog Carstva, grad koji se danas nalazi u Turskoj i zove se Istanbul.

Novi!!: Hrvatska povijest i Carigrad · Vidi više »

Cavtat

Cavtat je gradić u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i administrativno sjedište Općine Konavle.

Novi!!: Hrvatska povijest i Cavtat · Vidi više »

Cetinski sabor

Susret hrvatskih velikaša (desno) i izaslanika Ferdinanda Habsburškog (lijevo) na saboru u Cetingradu 1527. g. (slika Dragutina Weingärtnera) Cetinski sabor, zbor hrvatskog plemstva održan u Cetingradu 31.

Novi!!: Hrvatska povijest i Cetinski sabor · Vidi više »

Cislajtanija

Cislajtanija (arh. Cislitvanija, njemački Cisleithanien) je bio neslužbeni naziv za austrijske zemlje u Austro-Ugarskoj (do 1915. Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, Zemlje i kraljevine zastupane u Carevinskom vijeću, 1915.-1918. Österreichische Länder, Austrijske Zemlje).

Novi!!: Hrvatska povijest i Cislajtanija · Vidi više »

Cres

Cres je, uz susjedni otok Krk, najveći (405,78 km²), a poslije otoka Hvara i najdulji hrvatski otok.

Novi!!: Hrvatska povijest i Cres · Vidi više »

Crkva bosanska

Crkva bosanska je vjerska sljedba utjecajna u predturskim srednjovjekovnim zemljama Bosni i Humu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Crkva bosanska · Vidi više »

Crkva sv. Marka u Zagrebu

Crkva svetoga Marka jedan je od najstarijih građevnih spomenika grada Zagreba, a smještena je na Trgu svetoga Marka, kao i Hrvatski sabor.

Novi!!: Hrvatska povijest i Crkva sv. Marka u Zagrebu · Vidi više »

Crnogorci

Crnogorci (crnogorska ćiril. Црногорци) su južnoslavenski narod nastanjen uglavnom na području Crne Gore.

Novi!!: Hrvatska povijest i Crnogorci · Vidi više »

Crvena Hrvatska

Crvena Hrvatska (lat. Croatia Rubea) u nekim starijim povijesnim izvorima naziv je za područje od rijeke Cetine do Valone, te do porječja Pive, Morače, Zete i Tare u unutrašnjosti.

Novi!!: Hrvatska povijest i Crvena Hrvatska · Vidi više »

Crvena zvijezda

Crvena zvijezda Crvena zvijezda (nekad i petokraka) je petokraka zvijezda, simbol komunizma kao i općenito socijalizma.

Novi!!: Hrvatska povijest i Crvena zvijezda · Vidi više »

Dalj

Dalj je selo na Dunavu, u blizini ušća Drave u Dunav, u općini Erdut (Osječko-baranjska županija, Hrvatska).

Novi!!: Hrvatska povijest i Dalj · Vidi više »

Dalmacija

Dalmacija (crveno) na karti Hrvatske Dalmacija (tal. la Dalmazia, lat. Dalmatia, čakavski Dalmocija, Delmoacija, Durmacija) jedan je od najstarijih regionalnih pojmova u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dalmacija · Vidi više »

Dalmacija (rimska provincija)

Rimskog Carstva, 116. godine Ime Dalmacija (Dalmatia) javlja se od I. stoljeća prije Krista kao naziv za područje nastanjeno plemenom Delmata (Dalmata) i njemu srodnih ilirskih plemena, odnosno kao istoznačnica za ime Ilirik, kojim su Rimljani označavali taj kraj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dalmacija (rimska provincija) · Vidi više »

Dalmati

Karta koja prikazuje približan razmještaj ilirskih plemena i njihove susjede. Dalmati (lat. Dalmatae, grč. Delmatoi) su antička etnogrupa koja je nastavala današnju srednju Dalmaciju i zapadnu Hercegovinu između rijeka Krke i Neretve, gdje se pojavljuju od 4.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dalmati · Vidi više »

Dan državnosti (Hrvatska)

Vrhovnom zapovjedniku OSRH tijekom proslave Dana državnosti (2007.) Rijeci Dan državnosti u Republici Hrvatskoj je blagdan koji se obilježava 25. lipnja, na dan kada je 1991. godine Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dan državnosti (Hrvatska) · Vidi više »

Dan Hrvatskoga sabora

Pročelje zgrade Hrvatskog sabora Dan Hrvatskoga sabora obilježava se kao dan spomena na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. i na povijesnu ulogu Hrvatskoga sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom mnogih stoljeća.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dan Hrvatskoga sabora · Vidi više »

Dan neovisnosti (Hrvatska)

Dan neovisnosti je blagdan u Republici Hrvatskoj koji se obilježava 8. listopada i neradni je dan.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dan neovisnosti (Hrvatska) · Vidi više »

Daytonski sporazum

Opći okvirni sporazum Sudionici sporazuma Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini ili Daytonski sporazum naziv je mirovnoga dogovora iz baze zračnih snaga Wright-Patterson u Daytonu, Ohio, SAD, o uređenju Bosne i Hercegovine nakon rata 1992.-1995.

Novi!!: Hrvatska povijest i Daytonski sporazum · Vidi više »

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika

Digitalno obrađeno zaglavlje ''Telegrama'', jugoslavenskih novina za društvena i kulturna pitanja, br. 359, 17. ožujka 1967. u kojem je objavljena ''Deklaracija''. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, proglas kojeg su 1967. godine objavili hrvatski jezikoslovci, nezadovoljni objavljenim rječnicima i pravopisima u kojima se jezik, u skladu s Novosadskim dogovorom, nazivao hrvatskosrpskim.

Novi!!: Hrvatska povijest i Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika · Vidi više »

Demokratska Federativna Jugoslavija

Demokratska Federativna Jugoslavija je ime koje je Jugoslavija u prijelaznom razdoblju između Prve Jugoslavije i Druge Jugoslavije, od 7.

Novi!!: Hrvatska povijest i Demokratska Federativna Jugoslavija · Vidi više »

Derventa

Derventa je grad i središte istoimene općine na sjeveru Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Derventa · Vidi više »

Dioklecijanova palača

Dioklecijanova palača je antička palača cara Dioklecijana u Splitu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dioklecijanova palača · Vidi više »

Dmitar Zvonimir

Krunidba kralja Zvonimira (slika iz 19. st.) Darovnica kralja Zvonimira samostanu opatica sv. Benedikta u Splitu za zemljište Pusticu u Lažanima (1076.-78.), Hrvatski državni arhiv. Dmitar Zvonimir (lat. Demetrius Suinimir, Zolomer, Zuonimir) († ?, 1089.), hrvatski ban, herceg i kralj Hrvatske i Dalmacije, vladao je od 1075. do 1089. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dmitar Zvonimir · Vidi više »

Dobor Grad

Dobor Grad je drevni grad u Usori, u Bosni, a nalazi se nekoliko kilometara južno od Modriče, s lijeve strane rijeke Bosne, na brdu Vučjaku.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dobor Grad · Vidi više »

Dolazak Hrvata

Problem dolaska Hrvata, ili bar jedne skupine koja se zvala Hrvati, do sada nije uspješno riješen.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dolazak Hrvata · Vidi više »

Domagoj

Stjepana Skokehttp://www.metkovic.hr/vijest.asp?vijest.

Novi!!: Hrvatska povijest i Domagoj · Vidi više »

Domovinski rat

Domovinski rat bio je obrambeno-osloboditeljski rat za neovisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih velikosrpskih snaga – ekstremista u Hrvatskoj, BiH (posebice Republike Srpske), JNA te Srbije i Crne Gore. Domovinskom je ratu prethodila pobuna dijela srpskoga pučanstva u Hrvatskoj – tzv. balvan revolucija – koja je izbila u kolovozu 1990. i uslijed koje su se na više strana dogodili manji oružani incidenti. Na strategijskoj razini Domovinski rat sastojao se od tri etape. U prvoj etapi, do siječnja 1992., izvršena je vojna agresija na Hrvatsku, koja je bila prisiljena na obranu. Oružani sukobi počeli su u travnju 1991. uz postupno očitovanje naklonjenosti JNA srpskim pobunjenicima, koji su zauzimali selo po selo i gradić po gradić u područjima koja su bila u većoj ili manjoj mjeri nastanjena etničkim Srbima. Od kolovoza 1991. ti su sukobi prerasli u izravnu agresiju iz Srbije, kojom se nastojalo učvrstiti i proširiti područje koje su lokalne snage sastavljene od pobunjenih Srba potpomognutih od JNA uspjele osvojiti vojnim djelovanjima manjeg intenziteta. Naposljetku je Hrvatska pružila dovoljno snažan i uporan otpor agresiji te su uspostavljene čvrste linije bojišta. U drugoj etapi, od siječnja 1992. do svibnja 1995., došlo je do zastoja u agresiji i do razmještaja mirovnih snaga UN-a duž crta prekida vatre. Za Hrvatsku je to bila etapa diplomatskih nastojanja i pregovora te strpljivog jačanja snaga uz provedbu operacija taktičke razine u kojima su oslobođeni manji dijelovi teritorija. U trećoj etapi, u svibnju i kolovozu 1995., bile su izvedene navalne operacije u kojima je oslobođen najveći dio okupiranoga područja u Posavini i zapadnoj Slavoniji te na Banovini, Kordunu, u Lici i u sjevernoj Dalmaciji. Naposljetku je - kao svojevrsna četvrta etapa - preostalo okupirano područje u hrvatskom Podunavlju reintegrirano bez korištenja vojne sile, uz pomoć prijelazne međunarodne uprave (1996.-1998.). Intenzitet sukoba je u prvoj etapi rata rastao, kako je radikalna srpska politika uspijevala ovladavati mogućnošću da oružanom silom djeluje protiv Hrvatske: u kolovozu 1990. godine nastaju neredi u kojima se blokiraju prometnice u blizini naselja sa srpskim stanovništvom ("balvan revolucija"); u ožujku 1991. godine počinju prvi oružani sukobi srpskih pobunjenika - kojima je do tada JNA ilegalno podijelila goleme količine naoružanja i organizirala ih u oveće postrojbe - s hrvatskom policijom; u kolovozu 1991. god. počinju napadi na Vukovar u koju se uključuju krupne oklopne jedinice s masivnom topničkom i zrakoplovnom podrškom; 7. listopada 1991. godine borbeni zrakoplovi JNA raketiraju banske dvore u Zagrebu, u pokušaju da se pobije vrh hrvatske vlasti, a širom Hrvatske pokreću se vrlo agresivne operacije u pokušaju da se posve slomi hrvatsku obranu: tek nakon toga je Hrvatska posve prekinula vezu s jugoslavenskom federacijom: jugoslavenski dinar se i poslije toga stanovito vrijeme koristio kao sredstvo plaćanja (i) u Hrvatskoj, dok nije 23. prosinca 1991. godine zamijenjen hrvatskim dinarom (ISO_4217: HRD; jugoslavenski dinar je razmijenjen u hrvatski dinar prema tečaju 1:1). U počecima rata iz mjeseca u mjesec raste spremnost profesionalnog sastava JNA i hrvatskih Srba da sudjeluju u protuhrvatskim oružanim akcijama, dostigavši vrhunac u vrijeme bitke za Vukovar od kolovoza do studenog 1991. god. i bitke za Dubrovnik u isto doba. Oružane snage srpske pobune su organizirane izravnim dodjeljivanjem elemenata JNA, uključujući tu čak i zrakoplovne postrojbe, da služe kao Srpska vojska Krajine, ne prekidajući ni u jednom razdoblju rata opskrbu i dotok zapovjednog kadra iz Srbije - ali i organiziranost Hrvatske da brani svoju suverenost i teritorijalnu cjelovitost: kraj rata 1995. godine nastupa u vrijeme kada se odnos snaga odlučno preokrenuo na hrvatsku stranu. U ratu je poginulo preko 21.000 ljudi: 13.583 na hrvatskoj strani (uključujući nestale) prema Ivi Goldsteinu ili 15.970 prema Draženu Živiću, znanstvenom suradniku Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", te 8.039 na srpskoj strani, od toga 6.760 na područjem pod kontrolom pobunjenih Srba, a 1.279 vojnika JNA, prema beogradskim službenim podatcima. Ratom i ratnim razaranjem bilo je obuhvaćeno 54% hrvatskog teritorija, na kojem je živjelo 36% hrvatskog stanovništva. Pod okupacijom se našlo 14.760 km2 ili 26% hrvatskog teritorija. Nijedan hrvatski vojnik nije stupio na teritorij Srbije. U prosincu 1991. godine u Hrvatskoj je bilo oko 550.000 prognanika i izbjeglica, a k tome je 150.000 ljudi bilo u izbjeglištvu u inozemstvu. U obrani Hrvatske sudjelovalo je 5% žena, odnosno njih 23.080, od kojih je 127 poginulo, a 1113 ostalo trajnim invalidima. Prema podatcima Državne revizije za popis i procjenu ratne štete, izravna ratna šteta u Hrvatskoj u razdoblju 1990.–1999. godine iznosila je 236.431.568.000 kuna ili 65.350.635.000 DEM. Prema drugim podatcima, uništeno je 180.000 domova, 25% hrvatskog gospodarstva te prouzročeno 27 milijarda USD materijalne štete. Broj prognanika i izbjeglica u samoj Hrvatskoj smanjio se s 550 tisuća krajem 1991. na 386.264 u 1995. Istodobno je broj izbjeglica u inozemstvu smanjen od 150 na 57 tisuća. Počevši od 1995. godine počinje masovan povratak prognanika i izbjeglica. Tragičnost hrvatskog obrambeno-oslobodilačkog rata jest u tome što napadač nije imao namjeru samo fizički osvojiti ozemlje. Bît je bila i u potpunom uništenju identiteta Hrvatske i Hrvata - čovjeka, kulture i povijesti. O tome najbolje svjedoči granatiranje šibenske katedrale i zadarske prvostolnice. Kratki video pregled u ratu preko zemljovida. Vremenski i u praktičnom smislu, domovinski rat se zapravo ne može sagledati posve odvojeno od rata u Bosni i Hercegovini koji se odvijao u isto vrijeme na obližnjem prostoru, s istim agresorom koji je imao jedinstveni cilj - stvaranje Velike Srbije; ta se dva susjedna prostora mora promatrati kao jedinstveno i neodvojivo ratište.

Novi!!: Hrvatska povijest i Domovinski rat · Vidi više »

Dragutin Pavličević

Dragutin Pavličević (Luka Krmpotska kod Novog Vinodolskog, 15. siječnja 1932.), hrvatski je povjesničar.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dragutin Pavličević · Vidi više »

Drava

Drava (engleski: Drave, njemački: Drau, slovenski: Drava, mađarski: Dráva) je rijeka u središnjoj Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Drava · Vidi više »

Država Slovenaca, Hrvata i Srba

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS) proglašena je 29. listopada 1918., istodobno kada je Hrvatski sabor raskinuo sve državno-pravne veze s Austro-Ugarskom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Država Slovenaca, Hrvata i Srba · Vidi više »

Drniš

Drniš je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Drniš · Vidi više »

Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini

Drugi svjetski rat na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su bile podijeljene na njemačku i talijansku interesnu sferu, trajao je od 1941. do 1945. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini · Vidi više »

Drugi svjetski rat u Jugoslaviji

Drugi svjetski rat na području Jugoslavije formalno je započeo 6. travnja 1941.

Novi!!: Hrvatska povijest i Drugi svjetski rat u Jugoslaviji · Vidi više »

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika (lat. Respublica Ragusina, tal. Repubblica di Ragusa) bila je patricijska državica nastala iz srednjovjekovne dubrovačke komune.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dubrovačka Republika · Vidi više »

Dubrovnik

Dubrovnik (lat. Ragusium) je grad na jugu Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dubrovnik · Vidi više »

Dukljansko Kraljevstvo

Dukljansko Kraljevstvo, na crnogorskoj ćirilici Дукљанско Қраљевство, Краљевина Дукља, također i Duklja, Дукља, grč. Διοκλεία, Diokleia, lat. Doclea, Diocleia, eng. Kingdom or Duklja, najstarija je crnogorska država.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dukljansko Kraljevstvo · Vidi više »

Dunav

Dunav je, nakon Volge, druga najduža i druga vodom najbogatija rijeka u Europi, te najduža rijeka u Europskoj uniji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Dunav · Vidi više »

Erdődy

Grb obitelji Erdödy Erdődy, hrvatsko-ugarska velikaška obitelj podrijetlom iz ugarske županije Szatmár koja je imala posjede u Ugarskoj, Slavoniji i Hrvatskoj sjeverno od Kupe.

Novi!!: Hrvatska povijest i Erdődy · Vidi više »

Erdut

Karta općine Erdut Erdut je općina u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Erdut · Vidi više »

Etničko čišćenje

Prisilno raseljavanje Poljaka iz zapadne Poljske 1939. Etničko čišćenje eufemistički je naziv za nasilnu promjenu etničkog sastava nekog područja, i to smaknućima, protjerivanjem stanovništva ili preseljavanjem stanovništva s ciljem promjene etničke strukture na nekom području.

Novi!!: Hrvatska povijest i Etničko čišćenje · Vidi više »

Eugen Kvaternik

Eugen Kvaternik (Zagreb, 31. listopada 1825. - Ljubča klanac kod Rakovice, 11. listopada 1871.), bio je hrvatski političar, pravnik, pisac i revolucionar.

Novi!!: Hrvatska povijest i Eugen Kvaternik · Vidi više »

Europska slobodna trgovinska zona

Europska slobodna trgovinska zona (engl. European Free Trade Association) osnovana je 1960.

Novi!!: Hrvatska povijest i Europska slobodna trgovinska zona · Vidi više »

Europska unija

Europska unija (kratica EU), jedinstvena je međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951.

Novi!!: Hrvatska povijest i Europska unija · Vidi više »

Ferdinand I., car Svetog Rimskog Carstva

Ferdinand I. (dvorac Alcalá de Henares kod Madrida, 10. ožujka 1503. - Beč, 25. srpnja 1564.), austrijski nadvojvoda (1521.- 1564.), češki kralj (1527.-1564.), ugarsko-hrvatski kralj (1526/1527.-1564.), rimsko-njemački car (1556.-1564) iz dinastije Habsburg.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ferdinand I., car Svetog Rimskog Carstva · Vidi više »

Ferdo Šišić

Ferdinand Maksimilijan pl.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ferdo Šišić · Vidi više »

Ferhad-paša Sokolović

Ferhad-paša Sokolović (Ferhat-paša Sokolović) (? – Budim, 1590.), osmanski vojskovođa i beglerbeg Sokolović, Ferhad-paša; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, (pristupljeno 6. svibnja 2016.) Sin je Rustem-bega.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ferhad-paša Sokolović · Vidi više »

Feudalizam

Dvorac Veliki Tabor Feudalizam je naziv za oblik društvenog odnosa koji je prevladavao u srednjem vijeku, a činili su ga feudalci (zemljoposjednici - nasljednici robovlasnika u robovlasničkim društvima odnosno plemenskih poglavara u plemenskim zajednicama), zakupnici i feudi - zemlja koju su seljaci zakupljivali od feudalaca.

Novi!!: Hrvatska povijest i Feudalizam · Vidi više »

Fojnica

Fojnica je stari grad u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, s 4.225 stanovnika u gradu, odnosno 16.296 u općini (1991.) Poznata je po glasovitom Franjevačkom samostanu Duha Svetoga, s bogatom knjižnicom i zbirkom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Fojnica · Vidi više »

Fran Krsto Frankapan

Čakovcu Fran Krsto Frankapan (Bosiljevo, 4. ožujka 1643. – Bečko Novo Mjesto, 30. travnja 1671.), bio je hrvatski plemić, vojskovođa i pjesnik iz velikaške obitelji Frankopan.

Novi!!: Hrvatska povijest i Fran Krsto Frankapan · Vidi više »

Franci

Franci su bili germansko pleme koje je vladalo područjem današnje Francuske, ondašnje Galije i današnje Njemačke nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva.

Novi!!: Hrvatska povijest i Franci · Vidi više »

Francuska revolucija

Juriš na Bastilju, 14. srpnja 1789. Francuska građanska (buržoaska) revolucija započela je 1789.

Novi!!: Hrvatska povijest i Francuska revolucija · Vidi više »

Franjo Josip I.

Franjo Josip I. (Schönbrunn, Beč, 18. kolovoza 1830. - Schönbrunn, Beč, 21. studenoga 1916.), austrijski car i ugarsko-hrvatski i češki kralj (1848. - 1916.).Francis Joseph.

Novi!!: Hrvatska povijest i Franjo Josip I. · Vidi više »

Franjo Tahy

Franjo Tahy de Tahvár et Tarkő (1526. - 1573.), hrvatski velikaš.

Novi!!: Hrvatska povijest i Franjo Tahy · Vidi više »

Franjo Trenk

Franjo Trenk, njemački: Franz von der Trenck, (Reggio Calabria, Italija, 1. siječnja 1711. - tamnica Spielberg u Brnu, 4. listopada 1749.), bio je austrijski pukovnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Franjo Trenk · Vidi više »

Franjo Tuđman

Dr Franjo Tuđman (Veliko Trgovišće, 14. svibnja 1922. – Zagreb, 10. prosinca 1999.), bio je povjesničar, akademik HAZU, državnik, prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske i vrhovnik Hrvatske vojske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Franjo Tuđman · Vidi više »

Frankapani

Grb "Frankopanovića" prema Fojničkom grbovniku datiranom u 17. st. za koji se drži da je kopija starijega grbovnika vjerojatno iz 16. st. Ovaj grb Frankapani su rabili od 1430. godine. Stari grb knezova Krčkih (do 1430. godine), prije nego su postali Frankopani Frankapanski kaštel iz 14. stoljeća crkvi Gospe Trsatske u Rijeci. Latinski natpis kaže: ''Ovdje počiva gospodin Nikola Frankapan krčko-senjsko-modruški knez.'' Krčki knezovi Frankapani (Frankopani) naziv je stare hrvatske plemićke obitelji, izvorno knezova Krčkih.

Novi!!: Hrvatska povijest i Frankapani · Vidi više »

Frano Supilo

Frano Supilo (Cavtat, 30. studenoga 1870. - London, 25. rujna 1917.), bio je hrvatski novinar, političar i publicist.

Novi!!: Hrvatska povijest i Frano Supilo · Vidi više »

Germanizacija

Germanizacija označava nametanje njemačkog jezika i kulture ne-njemačkim narodima.

Novi!!: Hrvatska povijest i Germanizacija · Vidi više »

Glagoljica

Glagoljica u Zagrebačkoj katedrali Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. stoljeća koje se u hrvatskim krajevima zadržalo sve do 19. stoljeća.

Novi!!: Hrvatska povijest i Glagoljica · Vidi više »

Glina

* glina (tlo).

Novi!!: Hrvatska povijest i Glina · Vidi više »

Gorjani

Gorjani su općina u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gorjani · Vidi više »

Gospić

Gospić je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gospić · Vidi više »

Građanski rat u Hrvatskoj i Ugarskoj 1527. - 1538.

Građanski rat u Hrvatskoj i Ugarskoj 1527.

Novi!!: Hrvatska povijest i Građanski rat u Hrvatskoj i Ugarskoj 1527. - 1538. · Vidi više »

Gradačac

Gradačac je grad i općina u Bosni i Hercegovini, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gradačac · Vidi više »

Gradec

* Gradec (općina), općina u Zagrebačkoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gradec · Vidi više »

Gradišćanski Hrvati

Položaj Gradišća na karti Austrije Dvojezični natpis u Gradišću Gradišćanski Hrvati (njemački: Burgenlandkroaten, mađarski: Burgenlandi horvátok) skupni naziv za pet malenih hrvatskih etničkih skupina nastanjenih na području Burgenlanda (Gradišća) u istočnoj Austriji i susjednim predjelima Mađarske i Slovačke.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gradišćanski Hrvati · Vidi više »

Gradišćanskohrvatski jezik

Grob sa gradišćanskohrvatskim natpisom u koljnofskom groblju. Gradišćanskohrvatski jezik (njemački: Burgenlandkroatische Sprache, mađarski: Gradistyei nyelv, Gradiscsei nyelv) je narječje hrvatskoga jezika.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gradišćanskohrvatski jezik · Vidi više »

Gradišće

Gradišće (njemački: Burgenland, bavarski: Burgnlånd, mađarski: Őrvidék, slovenski: Gradiščanska, prekomurski: Gradišče) je najistočna i najmlađa savezna država (njem. Bundesland) Republike Austrije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Gradišće · Vidi više »

Graz

Graz (hrvatski: Gradac, Štajerski GradacJoško Kovačić:, Prilozi povijesti otoka Hvara, Vol.XII br.1 studeni 2014., str. 238., slovenski: Gradec), statutarni i drugi grad po stanovništvu i veličini u Austriji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Graz · Vidi više »

Grb Republike Hrvatske

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb, koji se nalazi na hrvatskoj zastavi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Grb Republike Hrvatske · Vidi više »

Grci

Grčki tradicionalni plesači iz Sfakie s Krete. Grci (Heleni; Hellenes; Έλληνες).- Jedini narod iz helenske grane Indoeuropljana nastanjen na području današnje Grčke, kojoj pripadaju osim kopnenog dijela, Peloponeza, Krete i otočja i otočići u Egejskom moru.

Novi!!: Hrvatska povijest i Grci · Vidi više »

Grgur VII.

Grgur VII. (Sovana, tada Soana, oko 1020. - Salerno, 25. svibnja 1085.), poznat i kao Hildebrand iz Soane bio je papa od 22. travnja 1073. godine, pa sve do svoje smrti.

Novi!!: Hrvatska povijest i Grgur VII. · Vidi više »

Grkokatolička Crkva

Metliki, Slovenija Grkokatoličanstvo ili Unijatska Crkva je oblik kršćanstva bizantskog obreda koja priznaje papu kao svog crkvenog poglavara.

Novi!!: Hrvatska povijest i Grkokatolička Crkva · Vidi više »

Guvernatorat Dalmacija

Guvernatorat Dalmacija (tal. Governatorato di Dalmazia) bio je provincija Fašističke Italije, stvoren u svibnju 1941. od okupiranog dijela Dalmacije s Bokom kotorskom, priključenog Italiji Rimskim ugovorima nakon Travanjskog rata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Guvernatorat Dalmacija · Vidi više »

Habsburška Monarhija

Habsburška Monarhija naziv je koji se odnosi na područja kojima je vladala austrijska grana dinastije Habsburg, a potom, od 1745. do 1918., i nasljednici iz dinastije Habsburg-Lothringen.

Novi!!: Hrvatska povijest i Habsburška Monarhija · Vidi više »

Habsburške nasljedne zemlje

Vestfalskoga mira 1648. prikazani su žutom bojom. Od zemalja označenih žutim Nizozemska i Burgundija nisu se ubrajale među nasljedne zemlje. Habsburške nasljedne zemlje (njem. Habsburgische Erblande), također i Austrijske nasljedne zemlje(njem. Österreichische Erbländer), naziv je za niz zemalja unutar Habsburške Monarhije kojima su Habsburgovci vladali po nasljednom pravu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Habsburške nasljedne zemlje · Vidi više »

Habsburg

Habsburg (množina: Habsburzi; pridjev: Habsburški; za pripadnike te loze koristi se izraz "Habsburgovac") bila je jedna od vladarskih kuća (dinastija) Europe: Habsburgovci su vladali Austrijom (kao vojvode 1282–1453., nadvojvode 1453–1804. i carevi 1804–1918.), bili su kraljevi Španjolske (1516–1700.) i carevi Svetog Rimskog Carstva više stoljeća do 1806.

Novi!!: Hrvatska povijest i Habsburg · Vidi više »

Hajduci

Crtež hajduka iz 1703. Hajduci (makedonski: Ајдутство turski: haydut) su bili odmetnici i razbojnici na središnjem Balkanu, ali i u drugim zemljama Osmanskog Carstva, za srednjeg vijeka.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hajduci · Vidi više »

Hasan-paša Predojević

Hasan-paša Predojević (Klobuk u Hercegovini, ? – Sisak, 22. lipnja 1593.), osmanski vojskovođa i namjesnik Bosne, Proleksis enciklopedija.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hasan-paša Predojević · Vidi više »

Herceg

Huma (1197.-1205.) Hrvatski herceg (lat. dux Dalmatiae et Croatiae, dux totius Sclavoniae), uvriježen prijevod latinske titule dux kojom se od vremena dinastije Arpadovića označavao kraljev namjesnik u hrvatskim zemljama.

Novi!!: Hrvatska povijest i Herceg · Vidi više »

Herceg Novi

Herceg Novi (crnogor. ćiril. Херцег Нови, tal. Castelnuovo di Cattaro) je grad i općina na Crnogorskom primorju - Boki kotorskoj, Crna Gora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Herceg Novi · Vidi više »

Hrastovica

Hrastovica je gradsko naselje grada Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrastovica · Vidi više »

Hrvati

Hrvati su jedini konstitutivni narod u Republici Hrvatskoj i jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvati · Vidi više »

Hrvati u Italiji

Hrvati u Italiji su hrvatska iseljenička zajednica u Italiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvati u Italiji · Vidi više »

Hrvati u Mađarskoj

Hrvati su jedna od nacionalnih manjina u Mađarskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvati u Mađarskoj · Vidi više »

Hrvati u Rumunjskoj

Hrvati u Rumunjskoj (2002.) Hrvati u Rumunjskoj dijele se u tri skupine Karaševce, Šokce i Turopoljce.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvati u Rumunjskoj · Vidi više »

Hrvati u Slovačkoj

Hrvati u Slovačkoj su dio veće skupine hrvatskog naroda koja se bježeći pred Turcima u 16.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvati u Slovačkoj · Vidi više »

Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu

Hrvatski konjanik Hrvatski konjanik oko 1620., Vojno-povijesni muzej u Beču Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu sudjelovali su kao pješaci i laki konjanici te su glasili za vrlo cijenjene plaćenike u carskoj, bavarskoj, španjolskoj, danskoj i francuskoj vojsci.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu · Vidi više »

Hrvatska

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, u geopolitičkom smislu srednjoeuropska i sredozemna država, a zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Kopnena površina iznosi 56.578 km², a površina obalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje. Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Hrvatske. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Temelji hrvatske države nalaze se u razdoblju ranog srednjeg vijeka kada su Hrvati osnovali svoje dvije kneževine, Panonsku i Primorsku Hrvatsku. Potom, pod vladarskom dinastijom Trpimirović Hrvatska postaje jedinstvena kneževina, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i nezavisna država. Godine 925. pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska postaje kraljevina. Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. godine. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. godine te Hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. godine. Pri kraju Prvoga svjetskog rata, godine 1918. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. Nakon Drugoga svjetskog rata, godine 1945. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. Godine 1990. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. svibnja iste godine konstituiran je demokratski izabrani višestranački državni sabor u Hrvatskoj. Dana 25. lipnja 1991. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. U Hrvatskoj se službeno koristi hrvatski jezik i latinično pismo. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika. Hrvati čine 90,42% stanovništva, a najbrojnija nacionalna manjina su Srbi koji čine 4,36% stanovništva, dok svaka od ostalih nacionalnih manjina čini manje od 1% stanovništva. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija, a u ekonomskom smislu okrenuta je tržišnom gospodarstvom. Članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Hrvatska je članica Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska · Vidi više »

Hrvatska šutnja

40. godišnjice Hrvatskoga proljeća. Hrvatska šutnja izraz je koji se odnosi na potiskivanje hrvatskog nacionalnog identiteta, kako u SFRJ već poslije 1948.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska šutnja · Vidi više »

Hrvatska demokratska zajednica

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je hrvatska politička stranka demokršćanske orijentacije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska demokratska zajednica · Vidi više »

Hrvatska književnost

Hrvatska književnost, naziv za sva književna djela Hrvata, nastala na hrvatskom jeziku od 11.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska književnost · Vidi više »

Hrvatska Kostajnica

Hrvatska Kostajnica je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska Kostajnica · Vidi više »

Hrvatska kultura

# Kultura Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska kultura · Vidi više »

Hrvatska pod Habsburzima

Ovo je pregledan članak o dugom razdoblju hrvatske povijesti (1527.-1918.). Detaljnije informacije su u zasebnim člancima. Sisačke bitke 1593. godine Iako već od kraja 14.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska pod Habsburzima · Vidi više »

Hrvatska pragmatička sankcija

Hrvatska pragmatička sankcija naziv je za zaključak Hrvatskog sabora donesen 11. ožujka 1712. kojom je regulirano pitanje nasljedstva hrvatskog prijestolja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska pragmatička sankcija · Vidi više »

Hrvatska seljačka stranka

Hrvatska seljačka stranka je hrvatska politička stranka osnovana 1904. godine pod imenom Hrvatska pučka seljačka stranka.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska seljačka stranka · Vidi više »

Hrvatska socijalno-liberalna stranka

Hrvatska socijalno-liberalna stranka (kratica HSLS), liberalna parlamentarna politička stranka te najstarija stranka (svibanj 1989.) u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska socijalno-liberalna stranka · Vidi više »

Hrvatska u personalnoj uniji s Mađarskom

Hrvatska je bila u personalnoj uniji s Mađarskom od 1102. do 1527. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatska u personalnoj uniji s Mađarskom · Vidi više »

Hrvatske kneževine

U prva tri stoljeća nakon dolaska, društveni i politički život Hrvata odvijao se u dalmatinskoj, panonskoj i neretvanskoj kneževini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatske kneževine · Vidi više »

Hrvatske oružane snage

Hrvatske oružane snage (HOS) ime je za vojne snage u NDH koje su nastale 1944. spajanjem Domobranstva i Ustaške vojnice.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatske oružane snage · Vidi više »

Hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću

Područje Mletačke Republike 1796. godine Mletačka vladavina na području hrvatskog dijela istočne obale Jadrana trajala je do 1797., a prvi iskorak Mletaka na istočni Jadran bio je već za dužda Petra Orseola.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću · Vidi više »

Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću

Karta Osmanskog Carstva 1481.-1683. Hrvatska i Bosanski pašaluk oko 1606. Osmanska vladavina na području današnje Hrvatske označava razdoblje hrvatske povijesti u kojem su se dijelovi današnjeg državnog područja Hrvatske nalazili pod vlašću Osmanskog Carstva.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću · Vidi više »

Hrvatski jezik

O jeziku O njemu, da! O čarobnome vrelu, Što davno ključa iz šikare naše I snagu svoju razmaho je cijelu Kada ga stijenje i glib zatrpaše! On zvuči i psiče, teče gradu i k selu, Kroz zlato njiva, zelenilo paše; Na vatru nalik lije svjetlost vrelu U sve nam sude, čuture i čaše. Ne znamo da l' smo gradili mi njega, Il' on je nama svoju dušu dao.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski jezik · Vidi više »

Hrvatski knezovi

U ranom srednjem vijeku Hrvatska bješe podijeljena na Panonsku i Primorsku Hrvatsku Knezovi Panonske Hrvatske Knezovi Primorske Hrvatske Ime Vladavina Napomene Vojnomir 791.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski knezovi · Vidi više »

Hrvatski narod

* Hrvati, narod.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski narod · Vidi više »

Hrvatski narod (Zagreb)

Hrvatski narod je bio hrvatski tjednik iz Zagreba.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski narod (Zagreb) · Vidi više »

Hrvatski narodni preporod

Vlahe Bukovca Hrvatski narodni preporod naziv je za nacionalno-politički i kulturni pokret koji se u prvoj polovici 19. stoljeća, pod utjecajem prosvjetiteljstva i romantizma, ali i sličnih pokreta u drugim zemljama Habsburške Monarhije (npr. češki narodni preporod, slovački narodni preporod, mađarski politički i kulturni preporod), razvio na području Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski narodni preporod · Vidi više »

Hrvatski narodni preporod u Bosni i Hercegovini

Hrvatski narodni preporod u Bosni i Hercegovini naziv je za nacionalno-politički i kulturni pokret koji se u drugoj polovici 19. stoljeća, pod utjecajem narodnog preporoda u Hrvatskoj i Ilirskog pokreta razvio na području Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski narodni preporod u Bosni i Hercegovini · Vidi više »

Hrvatski narodni preporod u Istri

Matice hrvatske, tiskano 1880. u Trstu, Tiskarnica sinovah K. Amati. Hrvatski narodni preporod u Istri, nacionalni pokret istarskih Hrvata od 1860-ih do početka 20. stoljeća.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski narodni preporod u Istri · Vidi više »

Hrvatski parlamentarni izbori 1990.

Parlamentarni izbori 1990.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski parlamentarni izbori 1990. · Vidi više »

Hrvatski parlamentarni izbori 2011.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor raspisani su odlukom Predsjednika RH, te održani 4. prosinca 2011. godine, odnosno 3.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski parlamentarni izbori 2011. · Vidi više »

Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata

Najstariji tragovi ljudske nazočnosti na hrvatskom tlu potječu iz starijeg kamenog doba.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata · Vidi više »

Hrvatski sabor

Hrvatski sabor Hrvatski sabor predstavničko je tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski sabor · Vidi više »

Hrvatski sabor 1861.

Hrvatski sabor 1861., nazvan i "velikim" Hrvatski sabor iz 1861.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski sabor 1861. · Vidi više »

Hrvatski vladari

Ovdje su navedeni vladari koji su imali vlast nad područjem današnje Republike Hrvatske i susjednih država s autohtonim hrvatskim stanovništvom, počevši od doseljenja Hrvata na današnje prostore do danas.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatski vladari · Vidi više »

Hrvatsko domobranstvo (NDH)

Hrvatsko domobranstvo (od studenog 1942. Domobranstvo) bio je naziv za redovne oružane snage Nezavisne Države Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko domobranstvo (NDH) · Vidi više »

Hrvatsko državno pravo

Hrvatsko državno pravo pojam je kojem se ponekad pridružuju i pojmovi hrvatskog povijesnog i hrvatskog prirodnog prava, a označava skup povijesnih i državno-pravnih činjenica na kojima je utemeljena težnja hrvatskog naroda za očuvanjem nacionalne samostalnosti i postizanjem teritorijalnoga jedinstva hrvatskih zemalja, najprije u okviru Habsburške Monarhije, a potom i u ostalim povijesnim okolnostima.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko državno pravo · Vidi više »

Hrvatsko iseljeništvo

grbu često je korištena među Hrvatima u emigraciji nakon 1945. godine. Iako su danas u velikoj mjeri zastupljeni grb i zastava Republike Hrvatske, uz njih se i dalje povremeno koriste grb i zastave bez krune grba RH, i to obje inačice ­s početnim crvenim i s početnim bijelim poljem.http://www.posavski-vremeplov.com/zapisi-o-zemlji/hrvatski-nacionalni-simboli-u-hrvatskom-iseljeni%C5%A1tvu-i-politi%C4%8Dkoj-emigraciji/ Hrvatska dijaspora ili hrvatsko iseljeništvo u najširem smislu označava pripadnike hrvatskoga naroda koji žive izvan granica Hrvatske ili područja gdje predstavljaju konstitutivni narod (BiH) ili autohtonu manjinu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko iseljeništvo · Vidi više »

Hrvatsko Kraljevstvo

Hrvatsko Kraljevstvo nastalo je krunidbom prvoga hrvatskoga kralja Tomislava (vladao otprilike od 910. do 928. godine) koji se prema legendi okrunio na Duvanjskom polju, a spominje sa kao kralj godine 925. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko Kraljevstvo · Vidi više »

Hrvatsko pitanje

Hrvatsko pitanje bio je naziv za pitanje statusa hrvatskih zemalja i hrvatskog naroda u raznim državnopravnim okvirima tijekom povijesti - Austro-Ugarskoj, Kraljevini Jugoslaviji, SFRJ.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko pitanje · Vidi više »

Hrvatsko proljeće

Hrvatsko proljeće bilo je kulturno-politički pokret koji je ranih 1970-ih tražio pripadajuća prava Hrvatske u okviru Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko proljeće · Vidi više »

Hrvatsko revolucionarno bratstvo

Hrvatsko revolucionarno bratstvo je bila hrvatska emigrantska tajna revolucionarna organizacija koja se borila za demokratsku suverenu i slobodnu Hrvatsku.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko revolucionarno bratstvo · Vidi više »

Hrvatsko-bugarska bitka 927. godine

Hrvatsko-Bugarska bitka (27. svibnja 927. ili 926. godine) se dogodila u neimenovanom neprohodnom području u kojoj je hrvatska vojska porazila bugarsku vojsku pod vodstvom kneza Alogobotura.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko-bugarska bitka 927. godine · Vidi više »

Hrvatsko-srpska koalicija

Hrvatska trobjnica Hrvatsko-srpska koalicija je bio vodeći politički savez u Hrvatskoj od 1906.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko-srpska koalicija · Vidi više »

Hrvatsko-ugarska nagodba

Hrvatsko-ugarska nagodba te članak 66., tzv. riječka krpica Hrvatsko-ugarska nagodba je sporazum izaslanstva Hrvatskog sabora i Ugarskog sabora, sklopljen 1868. godine, kojim je uređen položaj Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske unutar ugarskog dijela Austro-Ugarske Monarhije i ustroj središnje vlasti u Hrvatskoj temeljem kojega su Ugarski i Hrvatski sabor donijeli odgovarajuće zakone.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvatsko-ugarska nagodba · Vidi više »

Hrvoje Vukčić Hrvatinić

Hrvatinića. Hrvoje Vukčić Hrvatinić (Kotor, danas Kotor Varoš, oko 1350. - 1416.), veliki vojvoda bosanski, knez Donjih kraja, hrvatski ban (podkralj), župan vrbaske županije i herceg splitski.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hrvoje Vukčić Hrvatinić · Vidi više »

Humska zemlja

Humska zemlja (Hum, Zahumlje) je srednjovjekovno područje, smješteno u slijevu Neretve u današnjoj zapadnoj Hercegovini i dijelu istočne Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Humska zemlja · Vidi više »

Hvar

Hvar Starigradska riva Jelsa Sućuraj Starogrojsko polje, pogled s juga. U pozadini se vidi Vidova gora i otok Brač hvarske lavande u unutrašnjosti otoka Vinogradi na Hvaru. Glavni hvarski greben. Kapelica na najvišem vrhu Hvara, Sv. Nikoli (626 m). Hvar (čakavski Hvor, ili For, grčki: Φάρος, Faros) je otok u Hrvatskoj, ispred istočne obale Jadranskog mora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Hvar · Vidi više »

Iliri

Položaj i nazivi brojnih ilirskih plemena. Iliri (grčki Ἰλλυρıοί, Illyrioí, latinski Illyrii), skupina srodnih naroda koji od prapovijesnoga doba nastanjuju zapadni i unutarnji dio Balkana.

Novi!!: Hrvatska povijest i Iliri · Vidi više »

Ilirik

Ilirik Ilirik (latinski Illyricum), antički je naziv za područja na Balkanskome poluotoku nastanjena Ilirima.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ilirik · Vidi više »

Ilirske pokrajine

Ilirske pokrajine (francuski: Les Provinces Illyriennes) naziv je za hrvatske i slovenske zemlje pod francuskom vlašću u doba Napoleona, a dobile su ime po starosjediocima Ilirima.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ilirske pokrajine · Vidi više »

Ilirski pokret

Danica Ilirska Ilirski pokret naziv je za politički pokret koji su, u ozračju hrvatskog narodnog preporoda razvio najprije u Hrvatskoj, a kao svoj cilj imao je kulturno i političko jedinstvo svih „Ilira“, to jest južnih Slavena.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ilirski pokret · Vidi više »

Ilok

Središte grada Ilok je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ilok · Vidi više »

Island

Island (islandski: Ísland) je otočna zemlja u sjevernom Atlantiku između Grenlanda, Norveške i Britanskih otoka.

Novi!!: Hrvatska povijest i Island · Vidi više »

Istra

grbu Istarske županije Istra Rt Kamenjak u Istri Istarska narodna nošnja Istra (čakavski Istrija, Jistra) je najveći hrvatski (a ujedno i jadranski) poluotok.

Novi!!: Hrvatska povijest i Istra · Vidi više »

Italija

Italija (tal. Italia), službeno Talijanska Republika (tal. Repubblica Italiana), država u južnoj Europi. Stari hrvatski izvori ju zovu i Talijanska. Sastoji se od Apeninskog poluotoka i dva velika otoka na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Jedina kopnena granica joj se nalazi na sjeveru, na Alpama, gdje graniči s Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu s Hrvatskom. Enklave, neovisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Talijanske Republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog Carstva, jednog od najvećih carstava starog stoljeća. Barbarske invazije uništile su Zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko Carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedile važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju talijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. stoljeća. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata, Kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. U 1946. godini, Italija je proglasila republiku. Jedna je od osnivača NATO-a, grupe G8 i Europske ekonomske zajednice, današnje EU.

Novi!!: Hrvatska povijest i Italija · Vidi više »

Ivan Horvat (ban)

Ivan (Ivaniš) Horvat (oko 1340. - 15. kolovoza 1394.), hrvatski ban.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan Horvat (ban) · Vidi više »

Ivan Katzianer

Ivan Katzianer (njem. Hans ili Johann Katzianer, slov. Ivan Kacijanar; * Begunje na Gorenjskem, 1491. - Hrvatska Kostajnica, 27. listopada 1539.), kranjski plemić i vojskovođa Habsburgovaca; vrhovni kapetan (zapovjednik) habsburških četa u Hrvatskoj (1530. - 1537.) Od godine 1522.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan Katzianer · Vidi više »

Ivan Mažuranić

Ivan Mažuranić (Novi Vinodolski, 11. kolovoza 1814. - Zagreb, 4. kolovoza 1890.), hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan Mažuranić · Vidi više »

Ivan Meštrović

Ivan Meštrović (Vrpolje kod Slavonskog Broda, 15. kolovoza 1883. – South Bend, Indiana, SAD, 16. siječnja 1962.), bio je hrvatski kipar, arhitekt i književnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan Meštrović · Vidi više »

Ivan Paližna

Zagrebačkoj katedrali Ivan Paližna (lat. Joannes de Palisna) (?, - Vrana, 23. ožujka 1391. ili 26. travnja 1392.), bio je hrvatski ban, vitez, ivanovac i prior vranski.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan Paližna · Vidi više »

Ivan VIII., papa

Ivan VIII. (Rim ? - Rim 882.), rimski papa.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan VIII., papa · Vidi više »

Ivan Zapolja

Ivan Zapolja (mađ. Zápolya János, Szapolyai János) (Spišský Hrad, Slovačka, 2. lipnja 1487. – Sebeş, Rumunjska, 22. srpnja 1540.), ugarski velikaš, erdeljski vojvoda i knez iz plemenitaške obitelji Zapolja te protukralj Ferdinandu Habsburškom (1527. - 1540.) Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata: od najstarijih vremena do svretka XIX.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivan Zapolja · Vidi više »

Ivanić-Grad

Ivanić-Grad je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivanić-Grad · Vidi više »

Ivo Josipović

Ivo Josipović (Zagreb, 28. kolovoza 1957.) bio je treći predsjednik Republike Hrvatske u jednom mandatu od 18. veljače 2010. do 18. veljače 2015. Sveučilišni je profesor, skladatelj, političar, te je prije obnašanja predsjedničke dužnosti bio je zastupnik u 6. sazivu Hrvatskog sabora od 2008. do 2010. Nakon predsjedničkih izbora 11. siječnja 2015. na kojima Josipović nije osvojio drugi petogodišnji mandat, 19. veljače 2015. nasljedila ga je Kolinda Grabar-Kitarović.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ivo Josipović · Vidi više »

Izrael

Izrael (hebrejski: יִשְׂרָאֵל; arapski: إسرائيل), službeno Država Izrael, bliskoistočna je država smještena na jugoistočnoj obali Sredozemnog mora i sjevernoj obali Crvenog mora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Izrael · Vidi više »

Jadranka Kosor

Jadranka Kosor (Pakrac, 1. srpnja 1953.), hrvatska političarka, 9.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jadranka Kosor · Vidi više »

Jadransko more

Jadransko more je ogranak Sredozemnog mora koje odvaja Apeninski poluotok od Balkanskog poluotoka te Apenine od Dinarskog gorja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jadransko more · Vidi više »

Jajačka banovina

Hrvatska uoči Mohačke bitke 1526. godine. Jajačka banovina je bila vojna upravna jedinica na prostoru današnje države Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jajačka banovina · Vidi više »

Jajce

Jajce je grad i središte istoimene općine u županiji Središnja Bosna, BiH.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jajce · Vidi više »

Janko Drašković

Grof Janko Drašković (Zagreb, 20. listopada 1770. - Radgona, 14. siječnja 1856.), hrvatski političar i "najstariji hrvatski preporoditelj".

Novi!!: Hrvatska povijest i Janko Drašković · Vidi više »

Japodi

Karta koja prikazuje približan razmještaj ilirskih plemena i njihove susjede. Japodi (lat. Iapodes, grč. Iapydoi) su sjeverozapadna etnogrupa ilirskih plemena u Starom vijeku, uglavnom na današnjem ozemlju srednje Hrvatske između rijeka Kupe (antička Colapis) i Une (Oeneus) do Velebita (Mons Baebius) i Vinodola (Valdevinum).

Novi!!: Hrvatska povijest i Japodi · Vidi više »

Jelena Lijepa

Celestin Medović: Zaruke hrvatskog kralja Zvonimira s Jelenom Lijepom, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu Jelena Lijepa (mađ. Ilona) (?, o.1050. - ?, o.1091.), ugarska princeza, hrvatska kraljica, žena kralja Dmitra Zvonimira (1075.-1089.), kćer ugarskoga kralja Bele I. (1060.-1063.) i sestra ugarskih kraljeva Gejze I. (1074.-1077.) Ladislava I. (1077.-1095.) iz dinastije Arpadovića.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jelena Lijepa · Vidi više »

Josip Broz Tito

Josip Broz Tito (Kumrovec, 7. svibnja 1892. – Ljubljana, 4. svibnja 1980.), bio je hrvatski i jugoslavenski političar, revolucionar, državnik i komunistički vođa, i diktator.

Novi!!: Hrvatska povijest i Josip Broz Tito · Vidi više »

Josip II., car Svetog Rimskog Carstva

Josef Benedikt August Johann Anton Michael Adam (Schönbrunn, Beč, 13. ožujka 1741. - Beč, 20. veljače 1790.), rimsko-njemački car, ugarsko-hrvatski i češki kralj od 1780. do 1790. Josip II.

Novi!!: Hrvatska povijest i Josip II., car Svetog Rimskog Carstva · Vidi više »

Josip Jelačić

Josip grof Jelačić Bužimski (Petrovaradin, 16. listopada 1801. - Zagreb, 20. svibnja 1859.), bio je general i ban hrvatski, dalmatinski i slavonski od 1848. do 1859. godine, član plemićke obitelji Jelačić, te jedan od najznačajnijih hrvatskih političara, kako u 19.

Novi!!: Hrvatska povijest i Josip Jelačić · Vidi više »

Josip Juraj Strossmayer

Josip Juraj Strossmayer (Osijek, 4. veljače 1815. – Đakovo, 8. travnja 1905.), je bio hrvatski biskup, teolog, političar, utemeljitelj središnjih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija te pisac i mecena.

Novi!!: Hrvatska povijest i Josip Juraj Strossmayer · Vidi više »

Južni Slaveni

Mijačko selo, Makedonija Šokačko selo, Draž, Hrvatska. Mladi Bugarin iz Gabre, Sofijska oblast. Južni Slaveni.- Južni ogranak slavenske grane Indoeuropljana, nastanjen od alpskog područja južno od Drave na jug do Grčke, i od jadranske obale na istok do obala Crnog mora južno od Dunava, ali uključujući područja sjeverno od Save i Dunava u Panonskoj nizini (Vojvodina).

Novi!!: Hrvatska povijest i Južni Slaveni · Vidi više »

Južnoslavenska ideja

Južnoslavenska ideja (ilirska ideja ili južnoslavenstvo odnosno jugoslavenstvo), ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, pri čemu su ti narodi shvaćani kao skup posebnih nacija ili kao jedna nacija.

Novi!!: Hrvatska povijest i Južnoslavenska ideja · Vidi više »

Jugoslaveni

Jugoslaveni je službeni naziv koji se na području bivše Jugoslavije koristio za pripadnike raznih etničkih skupina koji su se na službenim popisima stanovništva izjašnjavali pod ovim imenom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jugoslaveni · Vidi više »

Jugoslavenska narodna armija

Vrhovni zapovjednik JNA Josip Broz Tito vrši pregled počasne garde Hrvatskom povijesnom muzeju Jugoslavenska narodna armija (skraćeno JNA; srp.: Jugoslovenska narodna armija, slo.: Jugoslovanska ljudska armada, mak.; Југословенска народна армија) (22. prosinca 1941. – 20. svibnja 1992.) bila je dio jedinstvenih oružanih snaga SFRJ do njezina raspada.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jugoslavenska narodna armija · Vidi više »

Jugoslavenski odbor

Jugoslavenski odbor, Pariz, 1916. gornji red slijeva: Niko Županič, Ćiro Kamenarović, dr. Milan Srškić, dr. Nikola Stojanović, dr. Franko Potočnjak, Jovo Banjanin, Fran Supilo, Dušan Vasiljević; donji red slijeva: dr. Julije Gazzari, prof. Pavle Popović, dr. Ivo de Giulli, dr. Bogumil Vošnjak, dr. Ante Trumbić, dr. Hinko Hinković, Ivan Meštrović, dr. Josip JedlovskiOpća i nacionalna enciklopedija - http://proleksis.lzmk.hr/29378/ Jugoslavenski odbor http://ia600308.us.archive.org/1/items/dokumentiopostan00iifeuoft/dokumentiopostan00iifeuoft.pdf Archive.org Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914-1919. Sabrao ih Ferdo Šišić. str. 84-85 (pdf, 20 MB!) Jugoslavenski odbor je bilo političko tijelo hrvatskih, slovenskih i srpskih političara i emigranata iz Austro-Ugarske koje je tijekom I. svjetskoga rata djelovalo na državnom ujedinjenju austrougarskih južnoslavenskih zemalja sa Srbijom i Crnom Gorom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Jugoslavenski odbor · Vidi više »

Kapitulacija Italije

Kapitulacija Italije, točnije Primirje s Italijom (talijanski: Armistizio di Cassibile) bilo je primirje potpisano između Saveznika i Italije 3. rujna 1943., a time je Italija prešla na stranu Saveznika (uz vrlo mali učinak u borbi na toj strani).

Novi!!: Hrvatska povijest i Kapitulacija Italije · Vidi više »

Karađorđevići

Karađorđevići (srp. Карађорђевићи) su srpska vladarska dinastija koja je vladala Kneževinom, kasnije Kraljevinom Srbijom 1842.-1858.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karađorđevići · Vidi više »

Karađorđevo

Karađorđevo (ćir.: Карађорђево, mađ.: Bélamajor) je naselje u općini Bačka Palanka u Južnobačkom okrugu u Vojvodini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karađorđevo · Vidi više »

Karlo I. Robert

Karlo I. Robert (Napulj 1288. - Višegrad, Mađarska 16. srpnja 1342.), hrvatsko-ugarski kralj (1301. - 1342.) i prvi član napuljske dinastije Anžuvinaca na hrvatsko-ugarskom prijestolju.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karlo I. Robert · Vidi više »

Karlo V.

Karlo V. može biti.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karlo V. · Vidi više »

Karlo Veliki

Karla Ćelavog (oko 870.) Karlo Veliki (latinski: Carolus Magnus ili Karolus Magnus, njemački: Karl der Große, francuski i engleski: Charlemagne; 2. travnja 747. - 28. siječnja 814.), franački sukralj od 768.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karlo Veliki · Vidi više »

Karlo VI., car Svetog Rimskog Carstva

Karlo VI. (Beč, 1. listopada 1685. - Beč, 20. listopada 1740.), rimsko-njemački car (1711.-1740.), ugarsko-hrvatski (Karlo III.) i češki kralj (Karlo II.). Zadnji je muški potomak iz dinastije Habsburg, zbog čega je Pragmatičnom sankcijom nastojao osigurati prijestolje kćeri Mariji Tereziji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karlo VI., car Svetog Rimskog Carstva · Vidi više »

Karlovac

Karlovac je grad u Hrvatskoj, administrativno središte Karlovačke županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karlovac · Vidi više »

Karpati

Karpati su planinski lanac u srednjoj Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Karpati · Vidi više »

Katoličanstvo u Hrvatskoj

Katoličanstvo je najraširenija vjeroispovijed u Republici Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Katoličanstvo u Hrvatskoj · Vidi više »

Károly Khuen-Héderváry

Ban grof Károly Khuen-Héderváry de Hédervár (23. svibnja 1849. - 16. veljače 1918.) mađarski je političar koji je bio hrvatski ban i dvaput ugarski premijer prije Prvog svjetskog rata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Károly Khuen-Héderváry · Vidi više »

Kelti

Kelti, skupni naziv za plemena i narode koji su živjeli na sadašnjim područjima Velike Britanije, Irske, Belgije, Francuske, Švicarske pa sve do Ukrajine, a miješajući se s ostalim narodima stigli su potom i do Panonije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kelti · Vidi više »

Klis

JI strana tvrđave; u pozadini se vidi vijadukt splitske cestovne zaobilaznice Klis je naselje i općina u Splitskom zaleđu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Klis · Vidi više »

Kneževina

Kneževina odnosi se na oblik vlasti države, na čelu s knezom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kneževina · Vidi više »

Knezovi Zrinski

Zrinski su hrvatska velikaška obitelj koja je tijekom srednjeg vijeka, sve do kraja 17. stoljeća značajno utjecala na politički, kulturni i društveni život u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Knezovi Zrinski · Vidi više »

Knin

Knin ("Kraljevski grad") je grad u Hrvatskoj, u Šibensko-kninskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Knin · Vidi više »

Kolinda Grabar-Kitarović

Kolinda Grabar-Kitarović (Rijeka, 29. travnja 1968.) predsjednica je Republike Hrvatske, hrvatska političarka i diplomatkinja, bivša ministrica vanjskih poslova i europskih integracija od 2005.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kolinda Grabar-Kitarović · Vidi više »

Koloman

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i Koloman · Vidi više »

Komunistička partija Hrvatske

Spomenik u Anindolu kod Samobora, gdje je 1937. godine osnovana Komunistička partija Hrvatske, autor spomenika Zdenko Kolacio. Komunistička partija Hrvatske osnovana je 1937.

Novi!!: Hrvatska povijest i Komunistička partija Hrvatske · Vidi više »

Koncentracijski logor Stara Gradiška

Koncentracijski logor Stara Gradiška bio je koncentracijski logor u okolici Stare Gradiške, kojeg je od 1942. do 1945. vodila Ustaška obrana tijekom Drugog svjetskog rata u NDH.

Novi!!: Hrvatska povijest i Koncentracijski logor Stara Gradiška · Vidi više »

Kondominij

Kondominij ili koimperij (iz latinskog con-dominium, hrv. "suvlasništvo") u međunarodnom pravu označava zajedničku upravu i vlast nad teritorijem između dviju ili više država.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kondominij · Vidi više »

Konstantin VII. Porfirogenet

Konstantin VII.

Novi!!: Hrvatska povijest i Konstantin VII. Porfirogenet · Vidi više »

Koprivnica

Koprivnica (izgovor: Kòprīvnica) grad je u Hrvatskoj, sjedište Koprivničko-križevačke županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Koprivnica · Vidi više »

Koruška

Grb Koruškoga vojvodstva Koruška (slov. Vojvodina Koroška; njem. Herzogtum Kärnten) ime je povijesnoga vojvodstva smještenog većim dijelom na području današnje južne Austrije, a manjim dijelom na području današnje sjeverne Slovenije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Koruška · Vidi više »

Kralj Tomislav

Tomislav je bio knez Primorske Hrvatske od oko 910. godine; tradicionalno se smatra da je proglašen kraljem 925. godine, a vladao je bar do 928. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kralj Tomislav · Vidi više »

Kraljevina Crna Gora

Kraljevina Crna Gora (na crnogor. ćiril. Краљевина Црнa Горa) je bila država Crnogoraca.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevina Crna Gora · Vidi više »

Kraljevina Dalmacija

Kraljevina Dalmacija bila je austrijska krunska zemlja u Habsburškoj Monarhiji i Austro-Ugarskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevina Dalmacija · Vidi više »

Kraljevina Italija

Kraljevina Italija (talijanski: Regno d'Italia) bila je država koja je nastala 1861.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevina Italija · Vidi više »

Kraljevina Jugoslavija

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (srp. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца), od 1929. Kraljevina Jugoslavija (srp. Краљевина Југославија), naziv je za monarhiju koja je obuhvaćala područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, nastala je 1. prosinca 1918.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevina Jugoslavija · Vidi više »

Kraljevina Srbija

Kraljevina Srbija obuhvaća povijesno razdoblje od 1882.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevina Srbija · Vidi više »

Kraljevina Ugarska

Ugarska je naziv u hrvatskoj historiografiji za mnogonacionalnu državu Mađara, Slovaka, Hrvata, Srba, Rumunja i Ukrajinaca u Panonskoj nizini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevina Ugarska · Vidi više »

Kraljevsko hrvatsko domobranstvo

Kraljevsko hrvatsko domobranstvoSaborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Opseg 2, LXXI.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kraljevsko hrvatsko domobranstvo · Vidi više »

Kranjska

Grb Kranjskoga vojvodstva Sveučilišta u Ljubljani Slovenske povijesne zemlje: Kranjska s Gorenjskom (2a), Notranjskom (2b) i Dolenjskom (2c) Kranjska (lat. Carniola; njem. Krain) povijesna je slovenska pokrajina koja se prostirala od Karavanki na sjeveru do Kupe na jugu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kranjska · Vidi više »

Krapinski pračovjek

Krapini. neandertalca. Paleolitičko nalazište na Hušnjakovu brijegu tijekom istraživanja. Lubanja neandertalskog pračovjeka (''lubanja C''), Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu. Krapinski pračovjek je popularni naziv za zbirku fosilnih ostataka pračovjeka iz špilje na Hušnjakovu brijegu kraj Krapine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Krapinski pračovjek · Vidi više »

Krbavska bitka

Krbavska bitka (nazvana i Bitka Hrvata) (9. rujna 1493. godine) dogodila se je na Krbavskom polju u Lici (Krbavi), u kojoj je bosanski sandžak-beg Hadum Jakub-paša porazio hrvatsku feudalnu vojsku pod zapovjedništvom bana Emerika Derenčina.

Novi!!: Hrvatska povijest i Krbavska bitka · Vidi više »

Križevci

Križevci (mađ. Körös, nje. Kreuz, lat. Crisium) su grad u Koprivničko-križevačkoj županiji u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Križevci · Vidi više »

Križni put (1945.)

domobrani Imenom Križni put, uz asocijaciju na osnovno značenje sintagme Križni put, naziva se stradanje pripadnika poraženih snaga NDH i izbjeglih hrvatskih civila nakon izručenja Jugoslavenskoj armiji kraj austrijskog gradića Bleiburga 15.

Novi!!: Hrvatska povijest i Križni put (1945.) · Vidi više »

Krk

Krk (čakavski Khark, talijanski Veglia), uz susjedni otok Cres najveći otok u Jadranskom moru i ujedno najveći otok u Republici Hrvatskoj (405,78 km²).

Novi!!: Hrvatska povijest i Krk · Vidi više »

Kroatofobija

Srbijanski političar, četnički vojvoda i velikosrpski ideolog Vojislav Šešelj je tijekom dugotrajnog suđenja za ratne zločine u Haagu napisao čak dvije knjige - svaka opsega većeg od 1.000 stranica - u kojima potpiruje kroatofobiju i raspreda zašto Hrvatska ne smije postojati i kako postići da ona više ne postoji.. 2007. godine objavljuje Šešelj svoje "kapitalno" djelo "Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije", koja ponavlja i razrađuje sve elemente povijesnih antihrvatskih koncepcija. U objavljivanju i raspačavanju knjige odlučnu ulogu je imao Tomislav Nikolić, dugogodišnji Šešeljev najbliži suradnik, a kasnije (2012.) predsjednik Republike Srbije Kroatofobija (ili croatofobija ili hrvatofobija) je termin koji se koristi za opisivanje iracionalnog straha ili mržnje prema Hrvatima, hrvatskoj kulturi, hrvatskoj povijesti i svemu što je povezano s Hrvatskom i Hrvatima.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kroatofobija · Vidi više »

Kronologija starog Rima

Povijest starorimske države od 753. pr. Kr. do 476.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kronologija starog Rima · Vidi više »

Krsto I. Frankapan Brinjski

Zrinjevcu Krsto I. Frankapan Brinjski ili Ozaljski (Modruš?, 1482. - Martijanec, kraj Ludbrega, 27. rujna 1527.), hrvatski knez, ban Kraljevine Hrvatske, branitelj Kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, vrhovni kapetan Ugarske između Drave i Dunava te vranski prior iz velikaške obitelji Frankapana.

Novi!!: Hrvatska povijest i Krsto I. Frankapan Brinjski · Vidi više »

Kukuriku koalicija

Izborni simbol koalicije Kukuriku koalicija 5. kolovoza 2011. u Kninu; Silvano Hrelja (HSU), Radimir Čačić (HNS), Zoran Milanović (SDP), Ivan Jakovčić (IDS) Kukuriku koalicija je koalicija hrvatskih političkih stranaka koje su donijele odluku o zajedničkom izlasku na izbore zastupnika za Hrvatski sabor 2011. godine s ciljem sastavljanja koalicijske Vlade.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kukuriku koalicija · Vidi više »

Kupa

Kupa (slovenski Kolpa) je rijeka čiji je izvor i ušće u Hrvatskoj, a dijelom svoga toka čini granicu sa Slovenijom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Kupa · Vidi više »

Labin

panorama Labin (tal. Albona) grad je u Hrvatskoj, u Istarskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Labin · Vidi više »

Lastovo

Pelješca Lučica ispod mjesta Lastova Lastovo je otok u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Lastovo · Vidi više »

Latenska kultura

Mapa halštatske (žuto) i latenske kulture (zeleno) s imenima keltskih plemena. U središnjoj Europi, željezno doba je podijeljeno u dvije faze u kojima dominiraju Kelti: rana željezna halštatska kultura (prema mjestu u Austriji, Hallsttatu, HaC i D, 800.–450. pr. Kr.) i kasna željezna latenska kultura (prema mjestu u Švicarskoj, La Tène) koja traje od 450.

Novi!!: Hrvatska povijest i Latenska kultura · Vidi više »

Latvija

Latvija, često zvana i Letonija, je pribaltička europska država. Graniči s Estonijom na sjeveru, Rusijom na istoku, Bjelorusijom na jugoistoku, te Litvom na jugu. Na zapadu izlazi na Baltičko more. U hrvatskim izvorima, pored oblika Letonija i Latvija, nailazimo i na starije oblike Letonska te Lotiška.

Novi!!: Hrvatska povijest i Latvija · Vidi više »

Lav X.

Papa Lav X., rođen kao Giovanni de' Medici, sin firentinskog kneza Lorenza Veličanstvenog, (Firenca, 11. prosinca 1475. - Rim, 1. prosinca 1521.), bio je papa od 1513.

Novi!!: Hrvatska povijest i Lav X. · Vidi više »

Liburni

Pliniju Starijem Liburni (grč. Libyrnides) su antička pomorska etnoskupina koja je živjela na jugozapadu Hrvatske uz sjeveroistočni Jadran između rijeke Raše i Krke, tj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Liburni · Vidi više »

Lika

250px Lika je povijesna regija na jugozapadu središnjeg dijela Hrvatske, površine od oko 5.000 km2.

Novi!!: Hrvatska povijest i Lika · Vidi više »

Litva

Litva je država na sjeveroistoku Europe, na obali Baltičkog mora. Graniči na sjeveru s Latvijom, na jugoistoku s Bjelorusijom, na jugu s Poljskom te na jugozapadu s Rusijom (tj. ruskim teritorijem (eksklavom) Kalinjingradska oblast). Litva je najveća baltička država. U srednjem vijeku bila je jedna od najmoćnijih država istočne Europe. Tijekom 15. stoljeća bila je u savezu s Poljskom što se danas vidi po vjerskom sastavu – Litva je jedina baltička država u kojoj su stanovnici najvećim dijelom rimokatolici. Za razliku od ostalih baltičkih država bila je usmjerena prema svojoj unutrašnjosti, a ne prema obali. Kako je imala dosta poljoprivrednoga tla Litavci su se najviše bavili poljoprivredom. Preko litavskoga teritorija vodi i kopneni put iz Rusije u eksklavu Kalinjingrad što Litvi daje geoprometnu važnost. Od 1. svibnja 2004. Litva je članica Europske unije. Osim toga, članica je Europskog vijeća, NATO-a i Ujedinjenih naroda.

Novi!!: Hrvatska povijest i Litva · Vidi više »

Ljudevit Gaj

Ljudevit Gaj (Krapina, 8. srpnja 1809. - Zagreb, 20. travnja 1872.), hrvatski političar, jezikoslovac, ideolog, novinar i književnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ljudevit Gaj · Vidi više »

Ljudevit Posavski

Karantancima Ljudevit Posavski bio je knez Panonske Hrvatske, a vladao je od 810. do 823. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ljudevit Posavski · Vidi više »

Ljudevitov ustanak

Ljudevitov ustanak je bio ustanak Panonske Hrvatske pod vodstvom kneza Ljudevita protiv Franaka, koji je trajao od 819.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ljudevitov ustanak · Vidi više »

Lošinj

Lošinj je otok na Kvarneru.

Novi!!: Hrvatska povijest i Lošinj · Vidi više »

Londonski ugovor

Velikoj Srbiji Londonski ugovor iz 1915.

Novi!!: Hrvatska povijest i Londonski ugovor · Vidi više »

Ludovik I. Anžuvinac

Grb Ludovika I. Anžuvinskog Zadru. Ludovik I. Veliki (mađ. I. (Nagy) Lajos, polj. Ludwik Węgierski, hrv. Ludovik I., slovački Ľudovít I Veľký) (Višegrad, 5. ožujka 1326. - Nagyszombat, 10. rujna 1382.), hrvatsko-ugarski (1342. do 1382.) i poljski kralj (1370. - 1382.) iz dinastije Anžuvinaca.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ludovik I. Anžuvinac · Vidi više »

Ludovik II.

Ludovik II.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ludovik II. · Vidi više »

Luka Ibrišimović

Požegi Luka Ibrišimović (ili Imbrišimović) (Požega ili Sibinj, oko 1626. - Požega, ožujak 1698.) franjevac, protuturski borac i vođa ustanka u Slavoniji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Luka Ibrišimović · Vidi više »

Mađari

Mađari (Madžari), narod ugarske grane ugro-finskih naroda, podrijetlom između Volge i Urala, srodan Vogulima ili Mansima i Ostjacima ili Hantima, danas naseljen u Mađarskoj i u još ukupno 29 država od čega najviše u SAD-u, Rumunjskoj, Slovačkoj i Srbiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mađari · Vidi više »

Mađarizacija

velike Mađarske (1880). velikoj Mađarskoj (1880) velikoj Mađarskoj (1890) Mađarizacija označava povijesno provođeno nastojanje kako bi se ne-mađarsko stanovništvo Kraljevine Ugarske silom pretvorilo u dio mađarske nacije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mađarizacija · Vidi više »

Mađarska

Mađarska (ponekad zvana i Madžarska) je država u Srednjoj Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mađarska · Vidi više »

Maksimilijan I., car Svetog Rimskog Carstva

Maksimilijan I. (Bečko Novo Mjesto, 22. ožujka 1459. - Wels, 12. siječnja 1519.), njemački kralj i rimsko-njemački car iz dinastije Habsburg, sin Fridrika III. (IV.). Svojim ženidbama i vještom dinastičkom politikom uzdigao je Habsburgovce u najmoćniju europsku vladarsku kuću.

Novi!!: Hrvatska povijest i Maksimilijan I., car Svetog Rimskog Carstva · Vidi više »

Maksimilijan Vrhovac

Maksimilijan Vrhovac Maksimilijan Vrhovac (mađ.: Verhovácz Miksa) (Karlovac, 23. studenog 1752. - Zagreb, 16. prosinca 1827.), zagrebački biskup.

Novi!!: Hrvatska povijest i Maksimilijan Vrhovac · Vidi više »

Marija Terezija Austrijska

Marija Terezija (Palača Hofburg, Beč, 13. svibnja 1717. - Palača Hofburg, Beč, 29. studenog 1780.) češka i ugarsko-hrvatska kraljica, austrijska nadvojvotkinja, prva i jedina žena koja je vladala Habsburškom Monarhijom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Marija Terezija Austrijska · Vidi više »

Markgrofovija Istra

Markgrofovija Istra bila je teritorijalna jedinica u sklopu austrijske krunske zemlje Austrijsko primorje u Habsburškoj Monarhiji i Austro-Ugarskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Markgrofovija Istra · Vidi više »

Marko Mesić

Spomenik popu '''Marku Mesiću''' u Brinju Marko Mesić (1640. - Karlobag, 2. veljače 1713.), hrvatski svećenik i ratnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Marko Mesić · Vidi više »

Marko Veselica

Marko Veselica (Glavice, 9. siječnja 1936. – Zagreb, 17. veljače 2017.), bio je hrvatski političar i ekonomist.

Novi!!: Hrvatska povijest i Marko Veselica · Vidi više »

Matica hrvatska

Logotip Matice hrvatske Zgrada u Zagrebu, sjedište Matice hrvatske Stjepan Damjanović, aktualni predsjednik Matice Matica hrvatska jedna je od najstarijih hrvatskih kulturnih ustanova.

Novi!!: Hrvatska povijest i Matica hrvatska · Vidi više »

Matija Gubec

Antuna Augustinčića (dio spomenika seljačkoj buni 1573.) Ambroz Matija Gubec (mađarski: Gubecz Máté), (Hižakovec u Hrvatskom zagorju oko 1548. - Zagreb, 15. veljače 1573.?), Mladen Švab (2002.), hbl.lzmk.hr, preuzeto 1.

Novi!!: Hrvatska povijest i Matija Gubec · Vidi više »

Matija Korvin

Grb Matije Korvina Matija Korvin, poznat i kao Matijaš (Kolozsvár, 23. veljače 1443. - Beč, 6. travnja 1490.), hrvatsko-ugarski kralj (1458. - 1490.), protukralj Češke (1469. - 1490.). Osvojio dio habsburških nasljednih zemalja, kojima je vladao od 1485.

Novi!!: Hrvatska povijest i Matija Korvin · Vidi više »

Međimurska županija

Zemljovid Međimurske županije Etnografskom muzeju u Zagrebu Međimurska županija, u administrativnom, a u zemljopisnom smislu Međimurje, područje je na krajnjem sjeveru Hrvatske omeđeno rijekama Murom i Dravom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Međimurska županija · Vidi više »

Međunarodno priznanje Hrvatske

Franjom Tuđmanom 22. svibnja 1992. Međunarodno priznanje Hrvatske je postupno uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. Istog dana razdruživanje je proglasila i Slovenija i sljedeći dan su se novosamostalne države uzajamno priznale, Pravni fakultet Split.

Novi!!: Hrvatska povijest i Međunarodno priznanje Hrvatske · Vidi više »

Mehmed II.

Mehmed II s ružom. Mehmed II zvani el-Fatih (Osvajač) (29/30. ožujka 1432. - 3. svibnja 1481.) je bio turski sultan.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mehmed II. · Vidi više »

Miko Tripalo

Ante Miko Tripalo (Sinj, 16. studenog 1926. - Zagreb, 11. prosinca 1995.), hrvatski političar.

Novi!!: Hrvatska povijest i Miko Tripalo · Vidi više »

Minijatura

Minijatura može značiti.

Novi!!: Hrvatska povijest i Minijatura · Vidi više »

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ministarstvo unutarnjih poslova (skraćeno MUP) je tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj kojem je osnovna zadaća zaštita ustavnog poretka Republike Hrvatske, zaštita života njezinih građana te zaštita njihove imovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske · Vidi više »

Mir u Srijemskim Karlovcima

Prikaz Mir u Srijemskim Karlovcima sklopljen je u siječnju 1699. godine, njime se Hrvatskoj vraća Slavonija sa Srijemom (osim jugoistočnoga), današnja Banovina do Une, Kordun od Korane do gornje Gline i čitava Lika i Krbava.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mir u Srijemskim Karlovcima · Vidi više »

Miroslav Krleža

Miroslav Krleža (Zagreb, 7. srpnja 1893. – Zagreb, 29. prosinca 1981.), bio je hrvatski književnik i enciklopedist, po mnogima najveći hrvatski pisac 20. stoljeća.

Novi!!: Hrvatska povijest i Miroslav Krleža · Vidi više »

Mlađe kameno doba

Mlađe kameno doba ili neolitik (od grčkih riječi neos.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mlađe kameno doba · Vidi više »

Mladen I. Šubić Bribirski

Mladen I. Šubić Bribirski (o.1255.-1304.), hrvatski velikaš, jedan od istaknutijih članova bribirske loze Šubić (kasnije nazvanih Zrinski), te trogirski načelnik 1276.-1278., knez splitski 1278.-1298., i bosanski ban - Dominus Bosnae 1299.–1304.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mladen I. Šubić Bribirski · Vidi više »

Mladen II. Šubić Bribirski

Mladen II.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mladen II. Šubić Bribirski · Vidi više »

Mletačka Republika

Mletačka Republika (tal. Repubblica di Venezia, kasnije Repubblica Veneta; ven. Repùblica de Venèsia, kasnije Repùblica Vèneta), službeno Presvijetla Mletačka Republika (tal. Serenissima Repubblica di Venezia, ven. Serenìsima Repùblica Vèneta), bila je država koja se prostirala u dijelovima današnje Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Grčke i Cipra, sa središtem u današnjem talijanskom gradu Veneciji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mletačka Republika · Vidi više »

Mohačka bitka

Mohačka bitka (mađarski: mohácsi csata ili mohácsi vész; turski: Mohaç Savaşı ili Mohaç Meydan Savaşı) bitka je koja se 29. kolovoza 1526.

Novi!!: Hrvatska povijest i Mohačka bitka · Vidi više »

Moliški Hrvati

Moliški Hrvati (Molizanski Hrvati) dio su hrvatskog naroda i žive u regiji Molise u Italiji u selima Acquaviva Collecroce (hrvatski Kruč), San Felice del Molise (hrvatski Štifilić), Montemitro (hrvatski Mundimitar).

Novi!!: Hrvatska povijest i Moliški Hrvati · Vidi više »

Moravski Hrvati

Hrvatski dom u Frielištofu Moravski Hrvati (češ.: Moravští Chorvati ili Moravští Chorvaté, njem.: Mährische Kroaten) su etnička skupina koja se bježeći pred Turcima u 16.

Novi!!: Hrvatska povijest i Moravski Hrvati · Vidi više »

Moslavina

Vrtlinske. Moslavina je mikroregija u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Moslavina · Vidi više »

Napoleon Bonaparte

Napoleon I. Bonaparte (Ajaccio, 15. kolovoza 1769. – Sveta Helena, 5. svibnja 1821.), bio je francuski vojskovođa, državnik i car.

Novi!!: Hrvatska povijest i Napoleon Bonaparte · Vidi više »

Narodna stranka

Narodna stranka bila je politička stranka uglavnom hrvatskoga naroda u Habsburškoj Monarhiji, izrasla iz ideja ilirskoga pokreta i Hrvatskog narodnog preporoda.

Novi!!: Hrvatska povijest i Narodna stranka · Vidi više »

Narodni pokret 1903. godine

Tijekom 1903. godine izbio je u Banskoj Hrvatskoj tzv.

Novi!!: Hrvatska povijest i Narodni pokret 1903. godine · Vidi više »

Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije

Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, punim nazivom Narodnooslobodilačka partizanska i dobrovoljačka vojska Jugoslavije (NOP DVJ) ili Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije (NOV i POJ), kraće i popularnije partizani, naziv je za oružane snage koje su vodile narodnooslobodilački rat na podučju Jugoslavije tijekom Drugoga svjetskoga rata pod vodstvom tadašnje Komunističke partije Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije · Vidi više »

Narodnooslobodilački pokret u Hrvatskoj

Narodnooslobodilački pokret u Hrvatskoj bio je dio antifašističkog NOP-a na području okupirane Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Narodnooslobodilački pokret u Hrvatskoj · Vidi više »

NATO

Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora, naziva se još i Sjevernoatlantski savez, poznatiji po kratici NATO (od engleskog naziva North Atlantic Treaty Organisation, francuski Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN), međunarodna je organizacija vojno-političke prirode, osnovana je 1949.

Novi!!: Hrvatska povijest i NATO · Vidi više »

Neandertalac

Rekonstruirani kostur neandertalca.Neandertalac je izumrla vrsta roda Homo, srodna suvremenoj ljudskoj vrsti Homo sapiens koja je nastanjivala većinu europskog kontinenta i dio jugozapadne Azije od sjevera Arapskog poluotoka do šire okolice Kaspijskoga mora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Neandertalac · Vidi više »

Nelipić

Nelipčići (često se koristi i oblik Nelipići), hrvatska velikaška obitelj od roda Snačića (Svačić) koja je držala posjede na teritoriju cetinske županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nelipić · Vidi više »

Neretvanska kneževina

Neretvanska kneževina je bila starohrvatska država na području današnje južne Hrvatske (splitsko-dalmatinska županija i dubrovačko-neretvanska županija).

Novi!!: Hrvatska povijest i Neretvanska kneževina · Vidi više »

Nezavisna Država Hrvatska

Nezavisna Država Hrvatska (NDH) je bila država za vrijeme Drugog svjetskog rata u okviru osovinskoga poretka.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nezavisna Država Hrvatska · Vidi više »

Nikola Šubić Zrinjski (opera)

Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca zacijelo je najpopularnije hrvatsko glazbeno scensko djelo.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nikola Šubić Zrinjski (opera) · Vidi više »

Nikola Šubić Zrinski

Miklós Barabás (1842): Nikola Šubić Zrinski Grof Nikola IV.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nikola Šubić Zrinski · Vidi više »

Nikola Iločki

Nadgrobni spomenik Nikole Iločkoga u franjevačkoj crkvi u Iloku Nikola Iločki (mađ. Újlaki Miklós) (1410. - 1477.), hrvatsko-mađarski velikaš, ban "cijele Slavonije" (totius Sclavoniae) od 1457.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nikola Iločki · Vidi više »

Nikola Jurišić

Nikola Jurišić (o. 1490 - 1545.) Spomenik '''Nikoli Jurišiću''' u Zagrebu. Nikola barun Jurišić od Kisega (mađarski: Jurisics Miklós), (Senj, oko 1490. - Kiseg, 1545.), hrvatski plemić, vojskovođa i diplomat.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nikola Jurišić · Vidi više »

Nikola Pašić

Nikola Pašić (Zaječar, 18. prosinca 1845. – Beograd, 10. prosinca 1926.), bio je srpski političar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osnivač i vođa Narodne radikalne stranke.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nikola Pašić · Vidi više »

Nin

Nin je grad u Hrvatskoj, smješten na ovali Jadranskog mora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Nin · Vidi više »

O upravljanju carstvom

O upravljanju carstvom (skraćeno DAI) djelo je bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta iz 10. stoljeća pisano na grčkom jeziku.

Novi!!: Hrvatska povijest i O upravljanju carstvom · Vidi više »

Obrana Dubrovnika

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i Obrana Dubrovnika · Vidi više »

Odluka o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ

Zasjedanje Sabora RH u zgradi Industrije nafte 8. listopada 1991. Spomen ploča ispred zgrade INA-e u Šubićevoj ulici u Zagrebu Hrvatski je sabor dana 8. listopada 1991.

Novi!!: Hrvatska povijest i Odluka o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ · Vidi više »

Ogulin

Ogulin je grad u Hrvatskoj, u Karlovačkoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ogulin · Vidi više »

Operacija Bljesak

Operacija Bljesak - vojno-redarstvena akcija Hrvatske vojske i specijalne policije RH.

Novi!!: Hrvatska povijest i Operacija Bljesak · Vidi više »

Operacija Gusar

Operacija Gusar, popularno operacija Maslenica, oslobodilačka je operacija Oružanih Snaga Republike Hrvatske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RH, protiv vojnih snaga tzv.

Novi!!: Hrvatska povijest i Operacija Gusar · Vidi više »

Operacija Medački džep

Operacija Medački džep je naziv za vojnu operaciju koju je izvela Hrvatska vojska u razdoblju od 9. do 11. rujna 1993. protiv paravojnih postrojbi Republike Srpske Krajine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Operacija Medački džep · Vidi više »

Operacija Miljevci

Operacija Miljevci (Miljevački plato), oslobodilačka akcija Hrvatske vojske u kojoj je oslobođen prostor od 108 četvornih kilometara i 7 sela u šibenskom zaleđu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Operacija Miljevci · Vidi više »

Operacija Oluja

Operacija Oluja (4. kolovoza − 7. kolovoza 1995.) je velika vojno-redarstvena operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina bez ikakvog međunarodnog priznanja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Operacija Oluja · Vidi više »

Opsada Beča 1683.

Opsada Beča ili Druga bitka kod Beča (njem.: Schlacht am Kahlenberg, polj.: Bitwa pod Wiedniem ili Odsiecz Wiedeńska, tur.: İkinci Viyana Kuşatması, ukr.: Віденська відсіч / Viděns'ka Vidsič) naziv je za događaj koji se odvijao u razdoblju od 14. srpnja do 12. rujna 1683. kada je vojska Osmanskog Carstva izvršila opsadu Beča, glavnog grada Habsburške Monarhije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Opsada Beča 1683. · Vidi više »

Opsada Gvozdanskog 1577. - 1578.

Opsada Gvozdanskog 1577.

Novi!!: Hrvatska povijest i Opsada Gvozdanskog 1577. - 1578. · Vidi više »

Opsada Sigeta

Spomenik Nikoli Šubiću Zrinskom i Sulejmanu I. na mjestu čuvene bitke kod Sigeta. Opsada Sigeta trajala je od 5. kolovoza do 7. rujna 1566. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Opsada Sigeta · Vidi više »

Oružane snage Republike Hrvatske

Oružane snage Republike Hrvatske (kratica OSRH) službeni je naziv za Hrvatsku vojsku.

Novi!!: Hrvatska povijest i Oružane snage Republike Hrvatske · Vidi više »

Osijek

Osijek je grad u istočnoj Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Osijek · Vidi više »

Osmansko Carstvo

Osmansko Carstvo (na osmanskom turskom: دولتِ عَليه عُثمانيه, Devlet-i Aliye-i Osmaniye, što znači "Osmanska Uzvišena Država"; na modernom turskom: Osmanlı Devleti, "Osmanska država," ili Osmanlı Imparatorluğu, "Osmansko carstvo", drugi nazivi Otomansko i Tursko Carstvo) je bilo tursko carstvo koje je 1299. godine osnovao Osman I. Na Bliskom Istoku, koje je na vrhuncu moći kontroliralo teritorije u današnjoj Turskoj, jugozapadnoj Aziji, sjevernoj Africi i jugoistočnoj Europi između 14. i 20. stoljeća.

Novi!!: Hrvatska povijest i Osmansko Carstvo · Vidi više »

Osor

Osor je mjesto na otoku Cresu, na prevlaci što je nekad spajala danas razdvojene otoke Cres i Lošinj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Osor · Vidi više »

Ostrogon

Ostrogon odnosno Ostrigon Živko Mandić: Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj, (mađarski: Esztergom, latinski: Strigonium, njemački: Gran, poljski: Ostrzyhom, slovački: Ostrihom, turski: Estergon, rumunjski: Strigoniu) je grad na sjeveru Mađarske udaljen oko 50 km od Budimpešte.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ostrogon · Vidi više »

Oton Iveković

Petra Svačića na Gvozdu 1097. godine Oton Iveković (Klanjec, 17. travnja 1869. - Klanjec, 4. srpnja 1939.), hrvatski slikar historicizma.

Novi!!: Hrvatska povijest i Oton Iveković · Vidi više »

Ovčara

Ovčara, odnosno pokolj u Vukovaru, bio je ratni zločin kojeg su počinili pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi u noći s 20. na 21. studenoga 1991. godine tijekom srpske okupacije Vukovara kada je ubijeno između 255 i 264 civila i vojnika,, Reuters, 25.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ovčara · Vidi više »

Pacta conventa

rukopis iz 14. st., Narodni muzej u BudimpeštiPacta conventa (zvana još i Qualiter, prema prvoj riječi) je navodni sporazum za koji se smatra da je sklopljen oko 1102. godine između ugarskog kralja Kolomana i hrvatskog plemstva.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pacta conventa · Vidi više »

Pad Beograda (1521.)

Pad Beograda 1521.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pad Beograda (1521.) · Vidi više »

Pad Carigrada

Pad Carigrada Pad Carigrada je povijesni događaj osmanskog osvajanja Carigrada, glavnog grada Bizanta koji se odigrao u utorak 29. svibnja 1453.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pad Carigrada · Vidi više »

Panonija

Položaj Panonije u Rimskom Carstvu Detaljna karta Panonije i Dalmacije Dvije Panonije u II. stoljeću Četiri Panonije u III. stoljeću Panonija (grčki Παννονία, Pannonίa, latinski Pannonia), antički je naziv za područje kojemu je na sjeveru i istoku, od Bečke šume do ušća Save u Dunav, bila granica desna obala Dunava; na jugu je granica bila nešto južnije od Save i Kupe, a na zapadu je Panonija graničila s Norikom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Panonija · Vidi više »

Panonska Hrvatska (kneževina)

Panonska Hrvatska kasnijiGračanin 2008, str 74, "vrijedi istaknuti da Panonska odnosno Posavska Hrvatska nikada nije postojala niti kao etnička niti kao politička tvorba.

Novi!!: Hrvatska povijest i Panonska Hrvatska (kneževina) · Vidi više »

Partizani

Riječ partizan ima dva osnovna značenja koja daju današnji rječnici (npr. Hrvatski enciklopedijski rječnik).

Novi!!: Hrvatska povijest i Partizani · Vidi više »

Pavao I. Šubić Bribirski

Pavao I. Šubić Birbirski (o. 1245. - ?, 1. svibnja 1312.), hrvatski ban, gospodar Bosne i najmoćniji član velikaške obitelji Šubić koju je, za svoje vladavine, podigao na najvišu razinu moći.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pavao I. Šubić Bribirski · Vidi više »

Pavao Ritter Vitezović

''Kronika aliti spomen vsega svijeta vikov'' (1744) Pavao Ritter Vitezović (Senj, 7. siječnja 1652. – Beč, 20. siječnja 1713.), hrvatski književnik, povjesničar, jezikoslovac i nakladnik.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pavao Ritter Vitezović · Vidi više »

Pelješac

Pelješac (čakavski: Pelišac) je drugi po veličini hrvatski poluotok (nakon Istre) koji se smjestio na jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pelješac · Vidi više »

Personalna unija

Personalna unija je zajednica dviju ili više država koje su vezane samo time što im je ista osoba državni poglavar, i to ne na osnovi ugovora nego prema ustavnim propisima svake od njih.

Novi!!: Hrvatska povijest i Personalna unija · Vidi više »

Perun (brdo)

Brdo Perun se nalazi uz obale Jadranskog mora.

Novi!!: Hrvatska povijest i Perun (brdo) · Vidi više »

Petar Berislavić

Ivana Meštrovića iz 1933. godine Petar Berislavić (Trogir, 1475. - Vražja gora kraj Korenice, 20. svibnja 1520.), hrvatski ban i biskup iz roda Berislavića (Berislavići Trogirski).

Novi!!: Hrvatska povijest i Petar Berislavić · Vidi više »

Petar Krešimir IV.

Petra Krešimira IV. priznaju za kralja grad i nadbiskupija Splitska Odredba i potvrda kralja Petra Krešimira IV. o području Rapske biskupije (8. srpnja 1071. U Biogradu). Hrvatski državni arhiv Petar Krešimir IV.

Novi!!: Hrvatska povijest i Petar Krešimir IV. · Vidi više »

Petar Snačić

Smrt kralja Petra Snačića u Gori Gvozdu 1097. god. (Oton Iveković) Petar Snačić (Svačić), hrvatski kralj, vladao je od 1093.

Novi!!: Hrvatska povijest i Petar Snačić · Vidi više »

Petar Zrinski

Čakovca Grof Petar IV.

Novi!!: Hrvatska povijest i Petar Zrinski · Vidi više »

Petrinja

Petrinja je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Petrinja · Vidi više »

Petrova gora

Petrova gora se nalazi u Karlovačkoj županiji, Republika Hrvatska.

Novi!!: Hrvatska povijest i Petrova gora · Vidi više »

Počitelj (Čapljina, BiH)

Počitelj je naseljeno mjesto u sastavu općine Čapljina, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Novi!!: Hrvatska povijest i Počitelj (Čapljina, BiH) · Vidi više »

Požega

Požega je grad u Hrvatskoj, sjedište Požeško-slavonske županije i Požeške biskupije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Požega · Vidi više »

Podrijetlo Hrvata

Podrijetlo Hrvata je tema o kojoj postoji nekoliko teorija i koja već stotinama godina zaokuplja znatan broj stručnjaka i amatera.

Novi!!: Hrvatska povijest i Podrijetlo Hrvata · Vidi više »

Podunavlje

VukovarPodunavlje je naziv za područja uz Dunav locirana u Srbiji (Vojvodina i Središnja Srbija) i Hrvatskoj (Slavonija, Srijem i Baranja).

Novi!!: Hrvatska povijest i Podunavlje · Vidi više »

Poganstvo

Ruševine grčkog hrama na Siciliji Poganstvo (lat.: paganus pagano; i pagus, selo, mjesto), pojam kojim su kršćani i Židovi nazivali pripadnike politeističkih religija.

Novi!!: Hrvatska povijest i Poganstvo · Vidi više »

Pokolj u Bleiburgu

Zarobljenici na Bleiburgu Pokolj u Bleiburgu je ratni zločin i zločin protiv čovječnosti kojeg je počinila Jugoslavenska armija.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pokolj u Bleiburgu · Vidi više »

Pokrštenje Hrvata

Pokrštenje Hrvata bilo je, po svemu sudeći, postupan proces koji se zbivao u razdoblju od VII.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pokrštenje Hrvata · Vidi više »

Politika novoga kursa

Politika »novoga kursa« je bila politički program dijela hrvatskih i srpskih političara iz banske Hrvatske i Dalmacije, oblikovan u prvom desetljeću XX.

Novi!!: Hrvatska povijest i Politika novoga kursa · Vidi više »

Poreč

Poreč (tal. Parenzo, lat. Parens ili Parentium) je grad u Hrvatskoj smješten na zapadnoj obali poluotoka Istre.

Novi!!: Hrvatska povijest i Poreč · Vidi više »

Povijest Bosne i Hercegovine

Povijest Bosne i Hercegovine traje od davne prošlosti do danas.

Novi!!: Hrvatska povijest i Povijest Bosne i Hercegovine · Vidi više »

Povijest Dalmacije

Antički spomen Dalmacije Ime Dalmacija spominje se prvi put na epigrafskim spomenicima i u djelima rimskih pisaca u vrijeme rimskih osvajanja istočne obale Jadrana na prijelazu iz 1.

Novi!!: Hrvatska povijest i Povijest Dalmacije · Vidi više »

Povijest Europe

Današnji politički zemljovid Europe. Europa je igrala u svjetskoj povijesti mnogo važniju ulogu nego što bi se to očekivalo od njezinog ne odveć brojnog stanovništva ili veličine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Povijest Europe · Vidi više »

Povijest Hrvata

* Rana povijest Hrvata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Povijest Hrvata · Vidi više »

Povijest Istre

Istru naseljava u 11.

Novi!!: Hrvatska povijest i Povijest Istre · Vidi više »

Povijest Međimurja

Međimurje je naseljeno od najstarijih vremena, zahvaljujući pogodnim uvjetima za život.

Novi!!: Hrvatska povijest i Povijest Međimurja · Vidi više »

Pravoslavlje

Svepravoslavni koncil, Kreta, Grčka. Grčkoj. Chicagu. Srpski pravoslavni križ Pravoslavlje ili ortodoksija je jedno od glavnih ogranaka kršćanstva (uz katolicizam i protestantizam).

Novi!!: Hrvatska povijest i Pravoslavlje · Vidi više »

Primorska banovina

Primorska banovina Primorska banovina je bila upravna jedinica u Kraljevini Jugoslaviji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Primorska banovina · Vidi više »

Primorska Hrvatska (kneževina)

Primorska Hrvatska ili Dalmatinska Hrvatska naziv je za kneževinu koja se, počevši od 9. stoljeća, nalazila na području nekadašnje rimske pokrajine Dalmacije, a izvorno je obuhvaćala prostor od Velebita do Cetine, kao i u unutrašnjosti do Neretve (župe Imota i Livno), preko Vrbasa i Vlašića (župa Pliva) do porječja rijeke Bosne, te dobar dio gornjeg Pounja (župa Pset).

Novi!!: Hrvatska povijest i Primorska Hrvatska (kneževina) · Vidi više »

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji

Dana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji · Vidi više »

Pristupanje Hrvatske NATO-u

Svečanost podizanja NATO-ve zastave u Zagrebu 7. travnja 2009. Republika Hrvatska članica je Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) od 1. travnja 2009. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pristupanje Hrvatske NATO-u · Vidi više »

Propaganda

Propagandni letak JNA sa pozivom na predaju pri velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku u Dubrovniku Propagandni letak JNA sa pozivom građanima na pružanje otpora Hrvatskoj vojsci Propaganda označava sustavni pokušaj oblikovanja percepcije i spoznaje te manipuliranja ponašanjem pojedinaca, u svrhu generiranja reakcije koju propagandisti žele postići.

Novi!!: Hrvatska povijest i Propaganda · Vidi više »

Prosinačke žrtve 5. prosinca 1918.

Prosvjedi 5. prosinca 1918. godine Prosinačke žrtve 5.

Novi!!: Hrvatska povijest i Prosinačke žrtve 5. prosinca 1918. · Vidi više »

Prosvijećeni apsolutizam

Voltaireom, koji je boravio kao njezin gost na dvoru. To joj nije smetalo da okrutno progoni svoje protivnike i vlada strogo apsolutistički. Prosvijećeni apsolutizam je oblik vladavine koji se pojavio u drugoj polovici 18. stoljeća; neki autori vole razdoblje apsolutizma približno odrediti razdobljem 1660.

Novi!!: Hrvatska povijest i Prosvijećeni apsolutizam · Vidi više »

Prvi sisački partizanski odred

Siska. Prvi sisački partizanski odred osnovan je 22. lipnja 1941. u šumi Žabno pokraj Siska.

Novi!!: Hrvatska povijest i Prvi sisački partizanski odred · Vidi više »

Prvi svjetski rat

Prvi svjetski rat bio je globalni oružani sukob između dva saveza država (Antanta i Središnje sile) koji se odvijao na više kontinenata od 28. srpnja 1914. do 11. studenog 1918. Posljedice rata bile su, između ostalih, i više od 40 milijuna žrtava, uključujući približno 20 milijuna mrtvih vojnika i civila (zbog čega je to jedan od najsmrtonosnijih sukoba u modernoj ljudskoj povijesti) i značajna razaranja država i gospodarstava, te se smatra prvim ratom globalnih, svjetskih razmjera.

Novi!!: Hrvatska povijest i Prvi svjetski rat · Vidi više »

Pula

Pula (tal. Pola, istrovenetski Poła, istriotski Puola, lat. Pietas Iulia, stariji hrv. čak. Pul,Zvane Črnja, Eseji, Jubilarno izdanje u povodu pedesetogodišnjice književnog rada, »Otokar Keršovani«, Opatija, 1988., ISBN 86-385-0070-X, str. 109., 110., 112. slov. Pulj, njem. Polei), grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Pula · Vidi više »

Rab

Rab je otok na istočnoj strani Jadranskog mora koji pripada Republici Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Rab · Vidi više »

Rapalski ugovor

Potpisivanje Rapalskog ugovora Rapalski ugovor ili Rapallski ugovor, sporazum koji su u Rapallu, gradiću blizu Genove, 12.

Novi!!: Hrvatska povijest i Rapalski ugovor · Vidi više »

Raspad Austro-Ugarske

Austro-Ugarska je naziv Habsburške Monarhije od Austro-ugarske nagodbe 1867.

Novi!!: Hrvatska povijest i Raspad Austro-Ugarske · Vidi više »

Raspad SFRJ

Raspad Socijalističke Federativne Jugoslavije ili 'raspad SFRJ-a je ime za skup povijesnih događaja koje su započele tijekom 1980-tih i koje su dovele do prestanka pravnog postojanja SFRJ kao ustavotvorne države.

Novi!!: Hrvatska povijest i Raspad SFRJ · Vidi više »

Raspad SSSR-a

Raspad Sovjetskog Saveza jedan je od glavnih događaja s kraja 20. stoljeća i jedan od najvažnijih događaja u povijesti Rusije i drugih bivših sovjetskih zemalja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Raspad SSSR-a · Vidi više »

Rat u Bosni i Hercegovini

Rat u Bosni i Hercegovini je opće prihvaćeni naziv za međunarodni oružani sukob na području Bosne i Hercegovine, koji se vodio između 1. listopada 1991.

Novi!!: Hrvatska povijest i Rat u Bosni i Hercegovini · Vidi više »

Rat u Sloveniji

Rat u Sloveniji ili Desetodnevni rat (slovenski: Slovenska osamosvojitvena vojna-Desetdnevna vojna) bio je kratkotrajni rat između Slovenije i JNA 1991.

Novi!!: Hrvatska povijest i Rat u Sloveniji · Vidi više »

Referendum o hrvatskoj samostalnosti

Plakat referenduma o hrvatskoj samostalnosti Referendum o hrvatskoj samostalnosti održan je 19. svibnja 1991. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Referendum o hrvatskoj samostalnosti · Vidi više »

Republika Srpska Krajina

Republika Srpska Krajina, skraćeno RSK (srp. Република Српска Крајина, РСК) bila je međunarodno nepriznata marionetska srpska paradržava unutar Hrvatske, u funkciji stvaranja Velike Srbije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Republika Srpska Krajina · Vidi više »

Revolucija u Mađarskoj 1848.

Ova revolucija pored općih značajki europskih ustanaka protiv feudalnih vlastodržaca i oslobađanja kmetova te borbi za druga temeljna ljudska prava je imala prvenstveno karakter mađarske borbe za samostalnost i nezavisnu državu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Revolucija u Mađarskoj 1848. · Vidi više »

Riječka rezolucija

Riječka rezolucija je politički dokument potpisan 3. listopada 1905. u Rijeci nakon dvodnevnoga sastanka hrvatskih i srpskih zastupnika iz pokrajinskih sabora u Dalmaciji i Istri te iz banske Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Riječka rezolucija · Vidi više »

Rijeka

Rijeka (talijanski i mađarski: Fiume, njemački: Sankt Veit am Flaum, slovenski: Reka, čakavski: Rika, Reka) najveća je hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Rijeka · Vidi više »

Romi u Hrvatskoj

Romi u Hrvatskoj su jedna od 22 priznate nacionalne manjine Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Romi u Hrvatskoj · Vidi više »

Rusija

Rusija (rus. ćir. Россия, lat. Rossija), službeno Ruska Federacija (rus. ćir. Российская Федерация, lat. Rossijskaja Federacija) država je na istoku Europe i sjeveru Azije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Rusija · Vidi više »

Sabirni logor Jasenovac

Ulaz u Jasenovac Žrtve logora Sabirni logor Jasenovac bio je najveći sabirni logor i logor smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i kasnije u SFR Jugoslaviji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sabirni logor Jasenovac · Vidi više »

Salona

Predio Starine u Solinu Rimske iskopine u Solinu Salona (grč. Σάλωνα), antička metropola rimske provincije Dalmacije smještena na središnjem dijelu istočnojadranske obale.

Novi!!: Hrvatska povijest i Salona · Vidi više »

Sarajevski atentat

Oko pet minuta prije atentata, 28. lipnja 1914. Sarajevski atentat poslužio je kao povod za izbijanje Prvoga svjetskog rata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sarajevski atentat · Vidi više »

Sava

Sava je najdulja rijeka u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sava · Vidi više »

Savez komunista Hrvatske

Savez komunista Hrvatske (SKH) bio je dio Saveza komunista Jugoslavije, vladajuće politička organizacija u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Savez komunista Hrvatske · Vidi više »

Savez komunista Jugoslavije

Zastava Logo SKJ Savez komunista Jugoslavije je bio politička stranka, čije je članstvo totalitarno upravljalo Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Savez komunista Jugoslavije · Vidi više »

Savezna Republika Jugoslavija

Savezna Republika Jugoslavija (skraćeno SRJ) stvorena je 27. travnja 1992.

Novi!!: Hrvatska povijest i Savezna Republika Jugoslavija · Vidi više »

Savka Dabčević-Kučar

Savka Dabčević-Kučar (Korčula, 6. prosinca 1923. - Zagreb, 6. kolovoza 2009.), hrvatska političarka i ekonomistica.

Novi!!: Hrvatska povijest i Savka Dabčević-Kučar · Vidi više »

Savska banovina

Položaj banovine u Kraljevini Jugoslaviji Savska banovina je bila banovina (pokrajina, regija) Kraljevine Jugoslavije od 1929.

Novi!!: Hrvatska povijest i Savska banovina · Vidi više »

Sedmogodišnji rat

Sedmogodišnji rat (ponegdje je trajao i 9 godina), koji se naziva i Pomeranski rat ili Francusko-indijanski rat, odvijao se 1754.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sedmogodišnji rat · Vidi više »

Seljačka buna

Seljačka buna (ili Hrvatsko-slovenska Seljačka buna po suvremenicima nazivana još i Velika seljačka buna ili seljački rat), preuzeto 30.

Novi!!: Hrvatska povijest i Seljačka buna · Vidi više »

Seljačko-demokratska koalicija

Stjepan Radić govori na skupštinskom zborovanju u Dubrovniku 27. svibnja 1928. godine (desno od Radića je Josip Predavec a lijevo Svetozar Pribićević). Seljačko-demokratska koalicija naziv je za koaliciju Hrvatske seljačke stranke i Samostalne demokratske stranke (SDS), koja je okupljala ponajviše Srbe prečane.

Novi!!: Hrvatska povijest i Seljačko-demokratska koalicija · Vidi više »

Senj

Senj (lat. Senia ili Segnia, grč. Athyinites (Αθυινιτες), njem. i mađ. Zengg, tal. Segna) je najstariji grad na gornjem Jadranu, a utemeljen je u predrimsko doba prije nekih 3000 godina (Senia) na brdu Kuk.

Novi!!: Hrvatska povijest i Senj · Vidi više »

Siget

*Siget (Zagreb), zagrebačka gradska četvrt (u Novom Zagrebu).

Novi!!: Hrvatska povijest i Siget · Vidi više »

Sinj

Sinj je grad u Hrvatskoj, koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sinj · Vidi više »

Sirmij

Sirmij u provinciji Panonija Druga Sirmij (Sirmium, današnja Srijemska Mitrovica, antički grad rimske provincije Panonije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sirmij · Vidi više »

Sisak

Sisak je grad u Hrvatskoj i središte Sisačko-moslavačke županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sisak · Vidi više »

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države, također se često koristi kratica SAD (eng. United States of America, USA), savezna je republika u središnjoj Sjevernoj Americi, koja se prostire od Atlantika na istoku do Tihog oceana na zapadu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sjedinjene Američke Države · Vidi više »

Skradin

Skradin je grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Skradin · Vidi više »

Slaveni

Slavenske zemlje Rasprostranjenost slavenskih jezika Položaj i seoba Slavena u 6. i 7. stoljeću. Položaj istočnoslavenskih plemena u 8. stoljeću. Slaveni su najbrojnija etnička i jezična skupina naroda u Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Slaveni · Vidi više »

Slavonija

grba Republike Hrvatske Slavonija je povijesna regija u istočnoj Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Slavonija · Vidi više »

Slobodan Milošević

Slobodan Milošević (Požarevac, Srbija, 20. kolovoza 1941.- Haag, Nizozemska, 11. ožujka 2006.), srpski političar, svojevremeno predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, predsjednik Socijalističke partije Srbije i haški optuženik za ratne zločine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Slobodan Milošević · Vidi više »

Slovemija

Republika Slovenija je podalpska, a vrlo malim dijelom i sredozemna i panonska država na jugu Srednje Europe, koja na zapadu graniči s Italijom, na sjeveru s Austrijom, na sjeveroistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu ima izlaz na Jadransko more. Područje moderne Slovenije je bilo dio Rimskog carstva, Karantanije (sjeverna Slovenija), Svetog rimskog carstva, Austro-Ugarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije između dva svjetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do nezavisnosti u 1991. godini. Slovenija je članica Ujedinjenih naroda, a od 1. svibnja 2004. i Europske Unije i saveza NATO.

Novi!!: Hrvatska povijest i Slovemija · Vidi više »

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) politička je stranka lijevoga centra i jedna od dvije najjače stranke u Republici Hrvatskoj od njenoga osamostaljenja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijaldemokratska partija Hrvatske · Vidi više »

Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo

Položaj SAP Kosova u SFRJ Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo bila je pokrajina SFRJ u sastavu SR Srbije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo · Vidi više »

Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina

Položaj SAP Vojvodine (smeđe) u SFRJ i SR Srbiji (crveno) Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina bila je autonomna pokrajina SFRJ u sastavu SR Srbije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina · Vidi više »

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, pod kolokvijalnim imenom Druga Jugoslavija ili Titova Jugoslavija, je naziv za bivšu socijalističku državu koja je obuhvaćala današnje države Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju, a postojala je od 1943. do 1992. godine. Kroz cijelo vrijeme njezinog postojanja, cjelokupnu vlast u državi imao je komunistički režim, tj. Komunistička partija Jugoslavije (od 1952. Savez Komunista Jugoslavije) na čelu s Josipom Brozom Titom. Glavne značajke te države bile su progon neistomišljenika, titoizam i radničko samoupravljanje. Proglašena je godine 1943. na teritoriju Kraljevine Jugoslavije pod nazivom Demokratska Federativna Jugoslavija, te je međunarodno priznata kao pravni nasljednik Kraljevine. 1946. godine je dobila službeni naziv Federativna Narodna Republika Jugoslavija, a Ustavom 1963. dobila svoj posljednji naziv Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. S obzirom da je najveći dio postojanja bila pod vlašću Komunističke partije Jugoslavije, odnosno kao službenu ideologiju i društveno-ekonomski sistem koristila socijalističko samoupravljanje, za SFRJ se koriste izrazi socijalistička ili komunistička Jugoslavija. Zbog dugogodišnje vlasti Josipa Broza Tita, također je i naziv "Titova Jugoslavija" u upotrebi. Od raspada do danas se, pak, najčešće kao alternativni naziv koristi izraz "bivša Jugoslavija", djelomično zato da bi je se razlikovalo od Savezne Republike Jugoslavije, koja je postojala od 1992. do 2003. godine. SFR Jugoslavija je zaslužila međunarodno priznanje zahvaljujući borbi protiv fašizma, otporu staljinizmu, politici nesvrstanoga pokreta u kojem se okupilo više od milijarde stanovnika planete. Diktatura je bila životno načelo jugoslavenske države. Dok se 1948. nije odvojila od Moskve, jugoslavenska komunistička partija, četvrt je stoljeća pohađala školu sovjetskog staljinizma. Ta komunistička, boljševička intelektualna i mentalna srodnost se održala, i titoistička vlast je upravo staljinističkim postupcima, čak i preventivno, eliminirala sve opozicije i neistomišljenike. Zemljom i režimom vladala je jedna jedina partija koja se nakon 1945. brutalno nametnula.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija · Vidi više »

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina (SR BiH) je bila jedna od šest republika u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina · Vidi više »

Socijalistička Republika Crna Gora

Zastava SR Crne Gore Socijalistička Republika Crna Gora (SR Crna Gora, SRCG) bila je jedna od 6 republika u sastavu Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Republika Crna Gora · Vidi više »

Socijalistička Republika Hrvatska

Socijalistička Republika Hrvatska (SR Hrvatska, SRH) je bila federalna jedinica SFR Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Republika Hrvatska · Vidi više »

Socijalistička Republika Srbija

Zastava SR SrbijeGrb SR SrbijeSocijalistička Republika Srbija je bila jedna od 6 republika u Jugoslaviji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Socijalistička Republika Srbija · Vidi više »

Sovjetski Savez

Sovjetski Savez (rus. Сове́тский Сою́з), službeno Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika (kratica: SSSR; rus. Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик), je bila država u istočnoj Europi, srednjoj, sjevernoj i istočnoj Aziji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sovjetski Savez · Vidi više »

Spaljivanje mađarske zastave u Zagrebu 16. listopada 1895.

Spaljivanje mađarske zastave na Trgu bana Jelačića 16.

Novi!!: Hrvatska povijest i Spaljivanje mađarske zastave u Zagrebu 16. listopada 1895. · Vidi više »

Split

Split je najveći grad u Dalmaciji, a drugi po veličini grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Split · Vidi više »

Splitski crkveni sabori

Celestina Medovića Splitski crkveni sabori, skupni naziv za više crkvenih sabora koji su se održali u Splitu u ranom srednjem vijeku, a čiji su zaključci imali značaj za prostor čitave ondašnje hrvatske države.

Novi!!: Hrvatska povijest i Splitski crkveni sabori · Vidi više »

Sporazum Cvetković–Maček

Zajednička slika aktera sporazuma Sporazum Cvetković–Maček je sporazum koji su 26. kolovoza 1939. u Božjakovini sklopili predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i predsjednik Seljačko-demokratske koalicije (ujedno i predsjednik Hrvatske seljačke stranke) Vladko Maček.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sporazum Cvetković–Maček · Vidi više »

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

SSP u postupku ratifikacije Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ili skraćeno SSP (engleski Stabilisation and Association Agreement; francuski L'accord de stabilisation et d'association) predstavlja novu generaciju sporazuma o pridruženom članstvu za države obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja (Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo).

Novi!!: Hrvatska povijest i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju · Vidi više »

Srbi

Srbi (srp. Srbi/Срби) su narod iz grupe Južnih Slavena nastanjen u Srbiji, Bosni i Hercegovini (većinom u Republici Srpskoj), Hrvatskoj, Crnoj Gori te dijelovima Kosova.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srbi · Vidi više »

Srbi u Hrvatskoj

Srbi su južnoslavenski narod koji čini najveću nacionalnu i etničku manjinu u Republici Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srbi u Hrvatskoj · Vidi više »

Srbija

Srbija (službeni naziv: Република Србија), europska je kontinentalna država smještena u jugoistočnoj Europi. Teritorijem obuhvaća dio Panonske nizine na sjeveru, te je djelomice srednjoeuropska država. Duljina granica Srbije je 2114,2 km. Na sjeveru graniči s Mađarskom, na zapadu s Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugozapadu sa Crnom Gorom, na istoku s Rumunjskom i Bugarskom te na jugu s Makedonijom i Kosovom. Zemlja ima nešto više od 7.000.000 stanovnika. Površina države iznosi 77.474 km2 (bez Kosova) što Srbiju svrstava u države srednje veličine. Preko teritorija Srbije prelaze sve važnije kopnene prometnice. Kako cestovni tako i željeznički promet iz sjeverne, zapadne i centralne Europe prolazi kroz Srbiju na putu do jugoistoka Europe i jugozapada Azije. Moravsko-Vardarska i Moravsko-Nišavska dolina imaju najveći značaj u kopnenom prometu. Glavni je grad Beograd koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Srbije. Slijedeći slavenske migracije na jugoistok Europe Srbi nastanjuju ova područja sa drugim narodima poslije 6. stoljeća, uspostavili su nekoliko država u ranom srednjem vijeku. Prvotnom srpskom državom vladaju Vlastimirovići prva poznata vladajuća dinastija srednjovjekovne srpske države. Srbi su, pored Hrvata, jedini doneli svoje ime iz prapostojbine, dok su ostali južni Slaveni svoja imena dobijali po zemljopisnim nazivima regija koje su naseljavali. Na početku 7. stoljeća na teritoriju Bizantskog carstva Srbi osnivaju Rašku. Raška je postala kraljevina 1217. godine, kada je srpski kralj Stefan Prvovjenčani, sin velikog župana Stefana Nemanje, okrunjen krunom koju mu je poslao rimski papa. Već 1219. godine i Srpska pravoslavna crkva je dobila neovisnost od strane Vaseljenskog patrijarha. Najveću moć srpska država imala je u vrijeme Stefana Uroša IV. Dušana koji granice Srbije širi na jug nekadašnjeg Bizantskog područja te se proglašava carstvom "Srba i Grka". Nakon Dušanove smrti osvojeni krajevi se osamostaljuju pod vodstvom lokalnih velikaša, no u to vrijeme započinju i provale Turaka na balkanski poluotok koji ubrzo pobjeđuju Bugare na rijeci Marici, a potom i Srbe u bitki na Kosovu. Do sredine 16. stoljeća, cijela suvremena Srbija pada pod vlast Osmanlija, s vremena na vrijeme prekinute od strane Habsburške Monarhije, koja se širi prema centralnoj Srbiji s kraja 17. stoljeća, zadržavajući uporište u suvremenoj Vojvodini. Početkom 19. stoljeća, srpska revolucija utemeljila je nacionalnu državu kao prvu ustavnu monarhiju regije koja je kasnije proširila svoj teritorij. Nakon katastrofalnih žrtava u Prvom svjetskom ratu i kasnije ujedinjenja bivše Habsburške krune Vojvodine i drugih regija sa Srbijom, zemlja je utemeljila Jugoslaviju s drugim južnoslavenskim narodima. Tijekom raspada Jugoslavije, Srbija je formirala zajednicu s Crnom Gorom koja je mirno riješena 2006. godine, kada je Srbija ponovno uspostavila svoju neovisnost. Prema Ustavu Republike Srbije, u sastavu Srbije nalaze se autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija. Kosovo je 2008. godine proglasilo neovisnost, što je priznalo 85 zemalja članica OUN, čemu se službeni Beograd protivi. U Srbiji je službeni jezik srpski. Prema političkom ustroju Srbija je parlamentarna Republika. Srbija je članica Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Partnerstva za mir te Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Srbija je i službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srbija · Vidi više »

Srbizacija

U Vukovom rječniku iz 1818. godine nalaze se pojmovi: ''srbiti'', ''srbitise'', ''srbljenje''. Srbizacija ili posrbljavanje označava kulturnu i nacionalnu asimilaciju nesrpskog stanovništva u srpsku naciju.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srbizacija · Vidi više »

Srebrenička banovina

Hrvatska uoči Mohačke bitke 1526. godine. Srebrenička (Srebrnička) banovina je bila vojna upravna jedinica na prostoru današnje države Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srebrenička banovina · Vidi više »

Središnja Hrvatska

Prikaz Središnje Hrvatske na karti Republike Hrvatske. Središnja Hrvatska dio je peripanonskog prostora i težište je naseljenosti i gospodarskog razvoja Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Središnja Hrvatska · Vidi više »

Srijem

Zemljovid Srijema Srijem je zemljopisno područje u Hrvatskoj i Srbiji, odnosno autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srijem · Vidi više »

Srijemska Mitrovica

Grb Srijemske Mitrovice Srijemska Mitrovica (srp. Сремска Митровица/Sremska Mitrovica, mađ. Szávaszentdemeter, njem. Syrmisch-Mitrowitz), grad u Vojvodini, u Srbiji, te sjedište istoimene općine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srijemska Mitrovica · Vidi više »

Srpska akademija znanosti i umjetnosti

Zgrada SANU u Beogradu Srpska akademija znanosti i umjetnosti (srp.: Српска академија наука и уметности, САНУ), najviša srpska znanstvena ustanova, sa sjedištem u Beogradu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srpska akademija znanosti i umjetnosti · Vidi više »

Srpska pravoslavna crkva

Najveći pravoslavni hram u jugoistočnoj Europi, Hram svetog Save na Vračaru u Beogradu pravoslavni križ Srpska pravoslavna Crkva (srp.: Српска православна црква / Srpska pravoslavna crkva) je pomjesna autokefalna Crkva.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srpska pravoslavna crkva · Vidi više »

Srpskohrvatski jezik

Srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik (ISO 639-3) nazivan i srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski ili hrvatsko-bosansko-srpski; bilo je političko ime hibridnoga jezika koji je trebao nastati spajanjem hrvatskoga i srpskoga, po mišljenju nekih slavista to je bila samo želja koja je zamišljana od 1850. godine, ali se nije ostvarila do 1954. godine i tzv.

Novi!!: Hrvatska povijest i Srpskohrvatski jezik · Vidi više »

Starije kameno doba

Starije kameno doba ili paleolitik je razdoblje u kojem se pojavljuje čovjek i nastaju najstarije kulture, otprije 2 500 000 pr.

Novi!!: Hrvatska povijest i Starije kameno doba · Vidi više »

Starohrvatska umjetnost

Crkva sv. Križa u Ninu iz 11. stoljeća. Najmanja katedrala na svijetu. Starohrvatska umjetnost je predromanička umjetnička produkcija Hrvata od njihovog dolaska na Balkan do kraja 10.

Novi!!: Hrvatska povijest i Starohrvatska umjetnost · Vidi više »

Stjepan Držislav

Stjepan Držislav, hrvatski kralj iz dinastije Trpimirovića, sin kralja Mihajla Krešimira II. i kraljice Jelene.

Novi!!: Hrvatska povijest i Stjepan Držislav · Vidi više »

Stjepan II. Kotromanić

Stjepan II.

Novi!!: Hrvatska povijest i Stjepan II. Kotromanić · Vidi više »

Stjepan II., ugarsko-hrvatski kralj

Stjepan II. (mađ. II. István) (1101. – 1. ožujka 1131.), ugarsko-hrvatski kralj iz dinastije Arpadovića, a vladao je 1116. - 1131..

Novi!!: Hrvatska povijest i Stjepan II., ugarsko-hrvatski kralj · Vidi više »

Stjepan Mesić

Stjepan "Stipe" Mesić (Orahovica, 24. prosinca 1934.) hrvatski je političar koji je bio drugi predsjednik Republike Hrvatske u dva mandata od 18. veljače 2000. do 18. veljače 2010., te predsjednik prve vlade Republike Hrvatske od svibnja do kolovoza 1990., predsjednik drugog saziva Hrvatskog sabora od 1992. do 1994. i bivši predsjednik predsjedništva SFRJ od listopada do prosinca 1991. (konkurentno je obnašao i dužnost Glavnog tajnika Pokreta nesvrstanih).

Novi!!: Hrvatska povijest i Stjepan Mesić · Vidi više »

Stjepan Radić

Stjepan Radić (Desno Trebarjevo pokraj Siska, 11. lipnja 1871. − Zagreb, 8. kolovoza 1928.), bio je hrvatski političar, književnik, prevoditelj i publicist.

Novi!!: Hrvatska povijest i Stjepan Radić · Vidi više »

Stjepangrad

Stjepangrad, Blagajska utvrda ili Bona je srednjovjekovna utvrda antičkih korijena u Hercegovini, kod Blagaja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Stjepangrad · Vidi više »

Stogodišnji hrvatsko-turski rat

Stogodišnji hrvatsko-turski rat,Dragutin Pavličević,, u:, pristupljeno 3.

Novi!!: Hrvatska povijest i Stogodišnji hrvatsko-turski rat · Vidi više »

Stranka prava

Stranka prava ime je stranke koja je od 1861.

Novi!!: Hrvatska povijest i Stranka prava · Vidi više »

Sulejman II.

Sultan Sulejman II Sulejman II. (15. travnja 1642. - 1691.), 20. osmanski sultan, sin Ibrahima I. i sultanije Salihe Dilašub, porijeklom Srpkinje (r.Katarina, 1627. - 1688.). Sulejman II.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sulejman II. · Vidi više »

Sveto Rimsko Carstvo

Sveto Rimsko Carstvo (njem.:Heiliges Römisches Reich, lat. Sacrum Romanum Imperium) je zajednica teritorija u središnjoj Europi tijekom srednjeg vijeka i ranog novog vijeka kojom je vladao rimsko-njemački car.

Novi!!: Hrvatska povijest i Sveto Rimsko Carstvo · Vidi više »

Svetozar Pribićević

Svetozar Pribićević (Hrvatska Kostajnica, 26. listopada 1875. – Prag, 15. rujna 1936.), bio je hrvatski političar, vodeća politička figura hrvatskih Srba.

Novi!!: Hrvatska povijest i Svetozar Pribićević · Vidi više »

Svjetska trgovinska organizacija

Svjetska trgovinska organizacija (kratica WTO od engl. World Trade Organization; franc. Organisation mondiale du commerce; Organización Mundial del Comercio) je međunarodna organizacija koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Svjetska trgovinska organizacija · Vidi više »

Talijanizacija

fašističke partije (tal. P.N.F. - Partito Nazionale Fascista), gdje se pod prijetnjom "uvjerljivih metoda" zabranjuje uporaba "slavenskog" jezika na javnom mjestu. Kao "nositelj vlasti" koja proglašuje zabranu potpisani su "skvadristi", tj. lokalni fašistiTalijanizacija ili potalijančivanje označava proces kulturne asimilacije tijekom kojeg se netko ili nešto djelomično ili nimalo talijanski pretvara u nekog ili nešto potpuno talijansko.

Novi!!: Hrvatska povijest i Talijanizacija · Vidi više »

Tanajske ploče

Tanajske ploče Tanajske ploče su dva epigrafska natpisa iz 3. stoljeća koje je 1853. godine pronašao ruski arheolog Pavel Mihailovič Leontjev u gradu Azovu u Rusiji koji se tada zvao Tanais.

Novi!!: Hrvatska povijest i Tanajske ploče · Vidi više »

Teritorijalna obrana

Teritorijalna obrana (kratica TO) je bila dio jedinstvenih oružanih snaga SFR Jugoslavije, odnosno najširi oblik "organizovanja radnih ljudi i građana za oružanu borbu", sa zadaćom nadzora i nazočnosti na cijelom teritoriju SFR Jugoslavije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Teritorijalna obrana · Vidi više »

Terorizam

Masovna smaknuća tijekom Francuske revolucije 1793. Napadi 11. rujna 2001. u New Yorku Terorizam je smišljena uporaba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha, s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideološki.

Novi!!: Hrvatska povijest i Terorizam · Vidi više »

Toma Erdődy

Portret '''Tome Erdödya''' u molitvi. U pozadini se odvija Bitka kod Siska, a na nebu je banderola s geslom "'''In Deo vici'''" zagrebačkoj katedrali. Iznad glave urezano je geslo "'''In Deo vici'''" Toma II.

Novi!!: Hrvatska povijest i Toma Erdődy · Vidi više »

Travanjski rat

Travanjski rat (ili Direktiva br. 25; Aprilski rat - naziv češći u literaturi) u historiografiji je naziv za rat vođen između 6. i 17. travnja 1941.

Novi!!: Hrvatska povijest i Travanjski rat · Vidi više »

Travnik

Travnik je grad i općina u Bosni i Hercegovini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Travnik · Vidi više »

Travunja

Travunja (lat. Tribunia) je srednjovjekovna država koja je obuhvaćala južnu Dalmaciju i dijelove istočne Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Travunja · Vidi više »

Treće zasjedanje ZAVNOH-a

Treće zasjedanje ZAVNOH-a Treće zasjedanje ZAVNOH-a je održano u Topuskom, 8.

Novi!!: Hrvatska povijest i Treće zasjedanje ZAVNOH-a · Vidi više »

Treći Reich

Treći Reich (njemački: Drittes Reich), također poznat kao nacionalsocijalistička Njemačka (njemački: Nazionalsozialistisches Deutschland), službeno Njemački Reich (njemački: Deutsches Reich) od 1933.

Novi!!: Hrvatska povijest i Treći Reich · Vidi više »

Trenkovi panduri

Hrvatski Panduri oko 1742. godine. Trenkovi panduri bili su postrojba hrvatskih vojnika koji su sudjelovali u ratovima koje je bečki dvor u to vrijeme vodio u Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Trenkovi panduri · Vidi više »

Tridesetogodišnji rat

Tridesetogodišnji rat trajao je između 1618. i 1648. prvenstveno u središnjoj Europi i Svetom Rimskom Carstvu, ali njegovi su glavni akteri bile skoro sve kontinentalne države.

Novi!!: Hrvatska povijest i Tridesetogodišnji rat · Vidi više »

Trogir

Panorama Riva Tvrđava Kamerlengo Trogir (grčki: Tragurion, latinski: Tragurium, talijanski: Traù) je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Trogir · Vidi više »

Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija

Kraljevina Hrvatska i Slavonija (mađ. Horvát-Szlavónorság; njem. Königreich Kroatien und Slawonien) bila je samosvojno kraljevstvo unutar Austro-Ugarske Monarhije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija · Vidi više »

Trojni pakt

Japanski propagandni plakat iz 1938.: "Dobri prijatelji iz tri zemlje" (仲良し三国, ''nakayoshi san-goku'') Trojni pakt su potpisale tadašnje fašističke države Italija, Njemačka i Japan 27. rujna 1940. u Berlinu i time stupile u vojni savez.

Novi!!: Hrvatska povijest i Trojni pakt · Vidi više »

Trpimir

Fragment grede s natpisom kneza Trpimira iz 9. stoljeća, pronađen u Rižinicama kraj Solina Trpimir je bio knez Primorske Hrvatske od 845. do 864. godine, te utemeljitelj vladarske dinastije Trpimirovića.

Novi!!: Hrvatska povijest i Trpimir · Vidi više »

Trpimirovići

Klis, prijestolnica Trpimirovića Trpimirovići su hrvatska vladarska dinastija iz koje su u ranom srednjem vijeku birani hrvatski knezovi, a kasnije kraljevi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Trpimirovići · Vidi više »

Tvrtko I. Kotromanić

Stjepan Tvrtko I. Kotromanić, rođen oko 1338.

Novi!!: Hrvatska povijest i Tvrtko I. Kotromanić · Vidi više »

UDBA

Iskaznica UDBA-e UDBA (sr. Uprava državne bezbednosti, hr. Uprava državne sigurnosti) je bila zloglasna tajna policija za vrijeme druge Jugoslavije, a nastala je 1946. godine preustrojem OZNE i prestala je djelovati pod tim imenom raspadom SFRJ u 1990-ima.

Novi!!: Hrvatska povijest i UDBA · Vidi više »

Ujedinjeni narodi

Zgrada UN-a u New Yorku Dvorana Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. Nakon završetka Drugog svjetskog rata osnovno pitanje budućeg razvoja svijeta bilo je kako očuvati svjetski mir i sigurnost, poboljšati međunarodnu suradnju i prijateljske odnose među narodima. Ti su ciljevi zapisani u osnivačkoj Povelji Organizacije ujedinjenih naroda koja je potpisana 26. lipnja 1945. godine u San Franciscu, a stupila na snagu 24. listopada 1945. nakon što ju je prihvatila 51 država. UN je zamijenio neučinkovitu Ligu naroda, osnovanu 1919. UN ima 193 države članice (2011.). Gotovo sve međunarodno priznate države su članice. U članstvu nisu Tajvan, Palestinski teritoriji, Vatikan, DAR Sahara. Sjedište Ujedinjenih naroda je u američkom gradu New Yorku. Glavni organi UN su: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud i Tajništvo na čelu kojeg je Glavni tajnik UN-a. U sastavu UN-a djeluje 18 organa, fondova i programa kao npr. UNICEF, UNHCR, FAO i UNESCO. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima. UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Kina (prije Tajvan) i Rusija (prije SSSR). Osnovana je 1945. godine, nakon Drugog svjetskog rata. Vjeće sigurnosti sastoji se od stalnih članica (Francuska, Kina, Rusija, SAD i UK) i još 10 članica koje se mijanjaju svake 2 godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ujedinjeni narodi · Vidi više »

Ukrajina

Ukrajina (ukr. Україна / Ukrajina / "u-zemlji") je država u istočnoj Europi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ukrajina · Vidi više »

Una

Una je rijeka u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Una · Vidi više »

Unitarističko jugoslavenstvo

Jugounitarizam je skup ideja koji se zalaže za ideje centralizirane i unitarne jugoslavenske države preko poticanja osjećaja jugoslavenskog nacionalizma (jugoslavenstvo).

Novi!!: Hrvatska povijest i Unitarističko jugoslavenstvo · Vidi više »

UNPROFOR

UNPROFOR je akronim za "United Nations PROtection FORces" (hr. Zaštitne snage Ujedinjenih Naroda) osnovane 21. veljače 1992. Rezolucijom 743 Vijeća sigurnosti, a raspuštene 31. ožujka 1995.

Novi!!: Hrvatska povijest i UNPROFOR · Vidi više »

Uskoci

Tvrđava Nehaj Isklesana glava Uskoka Kliški uskoci Save Pojam uskoci dolazi od hrvatske riječi uskočiti, a ovaj pojam se u prošlosti odnosio na vojnički organiziranu grupu, ratnike koje su sačinjavali uglavnom katolički bjegunci iz područja Hrvatske, Hercegovine i Bosne koji su se nalazili pod Osmanskom okupacijom.

Novi!!: Hrvatska povijest i Uskoci · Vidi više »

Usora i Soli

Banovine Usora i Soli u srednjem vijeku U sjeveroistočnoj Bosni prostirale su se u srednjem vijeku široke oblasti Usora i Soli, koje su nerijetko na čelu imale svog posebnog bana.

Novi!!: Hrvatska povijest i Usora i Soli · Vidi više »

Ustaše

Ustaša - Hrvatska revolucionarna organizacija bio je hrvatski separatistički i nacionalistički pokret koji se borio protiv srpskog centralizma i hegemonije u Jugoslaviji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ustaše · Vidi više »

Ustaška vojnica

Ustaška vojnica bila je vojni ogranak Ustaškog pokreta, aktivna na prostoru Nezavisne Države Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ustaška vojnica · Vidi više »

Ustav druge Jugoslavije

Ustav iz 1946. Socijalistička Jugoslavija je tijekom svog postojanja u nekoliko navrata mijenjala ustave.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ustav druge Jugoslavije · Vidi više »

Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske jedinstveni je opći pravni akt s najvišom pravnom snagom u Republici Hrvatskoj u kojem je sadržan pretežit broj ustavnopravnih normi.

Novi!!: Hrvatska povijest i Ustav Republike Hrvatske · Vidi više »

Utvrda Zrin

Utvrda Zrin  je  srednjovjekovna utvrda smještena  na padinama Zrinske gore  iznad  današnjeg istoimenog  sela Zrin,  petnaestak  kilometara  sjevernije  od  Dvora, današnjega  općinskog  sjedišta.

Novi!!: Hrvatska povijest i Utvrda Zrin · Vidi više »

Vašvarski mir

Vašvarski mir (turskim riječima) Vašvarski mir ili Mir u Vašvaru (mađ. Vasvár), nazivan još i sramotnim mirom, bio je mirovni ugovor između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva koji je uslijedio nakon Monošterske bitke ili bitke kod Sv.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vašvarski mir · Vidi više »

Varaždin

Varaždin je grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj smješten uz obalu rijeke Drave i središte Varaždinske županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Varaždin · Vidi više »

Vatikan

Vatikan ili Vatikanski Grad (lat. Status Civitatis Vaticanae, tal. Stato della Citta del Vaticano, službeno: Država Vatikanskoga Grada) najmanja je država svijeta, omeđena zidinama i okružena gradom Rimom u Italiji. Površinom od 0,44 km2 i sa stanovništvom od oko 800 stanovnika, u obje je kategorije najmanja država svijeta. Grad-država je stvoren 1929. godine Lateranskim ugovorom, kao nasljednik nekada moćne i velike Papinske Države. Vatikan je izborna monarhija kojoj je na čelu biskup Rima – Papa. Vatikan je središte Katoličke crkve i njenog poglavara Pape. Papinska je katedrala bazilika sv. Ivana Lateranskog, a nalazi se izvan vatikanskih zidina.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vatikan · Vidi više »

Velika Kladuša

Dvorac u Velikoj Kladuši Velika Kladuša je grad i središte općine na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Velika Kladuša · Vidi više »

Velika Srbija

Kаrlobаg-Ogulin-Kаrlovаc-Viroviticа. Srpske akademije znanosti i umjetnosti (1986.) Velika Srbija je popularno ime za srpski radikalni nacionalistički iredentistički politički projekt nastao u 19. stoljeću.

Novi!!: Hrvatska povijest i Velika Srbija · Vidi više »

Venecija

Venecija (tal. Venezia, mlet. Venexia, lat. Venetiae), tradicionalno hrvatski Mleci, glavni je grad istoimene talijanske pokrajine Venecije u talijanskoj regiji Venetu s 271,367 stanovnika (1. siječnja 2004).

Novi!!: Hrvatska povijest i Venecija · Vidi više »

Višeslav

Krstionica kneza VišeslavaVišeslav je bio knez primorskih Hrvata, na području Primorske Hrvatske oko godine 800., premda se ne zna koliko je područje bilo pod njegovom vlašću.

Novi!!: Hrvatska povijest i Višeslav · Vidi više »

Višeslavova krstionica

Krstionica kneza Višeslava Višeslavova krstionica naziv je kamene krstionice na kojoj se spominje knez Višeslav, a jedan je od najznačajnijih spomenika hrvatske kulture iz ranog srednjeg vijeka.

Novi!!: Hrvatska povijest i Višeslavova krstionica · Vidi više »

Vidovdanski ustav

Vidovdanski ustav Vidovdanski ustav izglasan je 28. lipnja 1921.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vidovdanski ustav · Vidi više »

Vinkovci

Vinkovci su grad u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vinkovci · Vidi više »

Virovitica

Virovitica u 17. stoljeću Virovitica je grad u sjeveroistočnoj Hrvatskoj te je administrativno središte Virovitičko-podravske županije.

Novi!!: Hrvatska povijest i Virovitica · Vidi više »

Vis

Vis (tal. Lissa i starogrčka Ίσσα, Issa) je istureni hrvatski otok u Jadranskom moru.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vis · Vidi više »

Vlaški statuti

Svoj Vlaški zakon je donio Hrvatski sabor 1629.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vlaški statuti · Vidi više »

Vlada Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonima.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vlada Republike Hrvatske · Vidi više »

Vladimir Bakarić

Fotografija Vladimira Bakarića iz 1950-ih. Grob Vladimira Bakarića na zagrebačkom Mirogoju. Vladimir Bakarić (Velika Gorica, 8. ožujka 1912. - Zagreb, 16. siječnja 1983.), doktor prava, hrvatski komunist i političar u socijalističkoj Jugoslaviji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vladimir Bakarić · Vidi više »

Vladko Maček

Vladimir Matija Adam Vladko Maček (Jastrebarsko, 20. srpnja 1879. – Washington, DC, 15. svibnja 1964.), bio je hrvatski pravnik i političar.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vladko Maček · Vidi više »

Vlasi

Vlaška područja. Vlasi (Rumâni, Rumîńi, Români, Rumâri, Armăni, Arumunji, Aromuni) su skupni naziv za više manjih srodnih etničkih grupa iz jugoistočne Europe, potomke rimskih kolonista i romaniziranih domaćih antičkih naroda poput Ilira i Tračana.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vlasi · Vidi više »

VMRO

Granice Makedonije i Odrinske Trakije 1913. VMRO je akronim od Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija (makedonski: Внатрешна Македонска Револуционерна Организација, bugarski: Вътрешна Македоно-Одринска Революционна Организация) je tajna politička organizacija koja je djelovala od kraja XIX.

Novi!!: Hrvatska povijest i VMRO · Vidi više »

Vojna krajina

Zemljovid Vojne krajine Vojna krajina ili Vojna granica (njemački Militärgrenze), naziv za pogranično područje Habsburške Monarhije koje je na početku bilo organizirano kao obrambeni pojas protiv Osmanlija, da bi poslije preraslo u golemu habsburšku ratnu provinciju.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vojna krajina · Vidi više »

Vojvodina

Ovo je članak o pokrajini u današnjoj Srbiji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vojvodina · Vidi više »

Vučedolska golubica

Vučedolska golubica je najpoznatija keramička posuda s arheoloških iskopina na Vučedolu.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vučedolska golubica · Vidi više »

Vučedolska kultura

Vučedolska kultura je kultura, a u klasičnoj fazi svog razvoja kulturni kompleks mlađeg eneolitika (bakrenog doba), nazvana po lokalitetu Vučedolu (5 km istočno od Vukovara), gdje se nalaze ostatci velikog naselja bakrenog doba.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vučedolska kultura · Vidi više »

Vukovar

Vukovar je grad i najveća hrvatska riječna luka na Dunavu, u hrvatskom dijelu Srijema.

Novi!!: Hrvatska povijest i Vukovar · Vidi više »

Zadar

Zadar, 2007. Zadar je hrvatski grad na Jadranskom moru, središte Zadarske županije i šireg regionalnog kompleksa sjeverne Dalmacije i Like, unutar europske NUTS 2 regije Jadranske Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zadar · Vidi više »

Zadarska rezolucija

Zadarska rezolucija je dokument prihvaćen u Zadru 17. listopada 1905. na sastanku 26 srpskih opozicijskih zastupnika iz Dalmacije, odnosno srpskih zastupnika u Carevinskom vijeću Austro-Ugarske s predstavnicima srpskih stranaka u Dalmaciji (Srpska stranka) te banskoj Hrvatskoj (Srpska narodna radikalna stranka i Srpska samostalna stranka).

Novi!!: Hrvatska povijest i Zadarska rezolucija · Vidi više »

Zadarski mir

Škrinja sv. Šimuna: Ludovik I. Anžuvinac ulazi u Zadar (''prizor'') crkvi sv. Franje Zadarski mir naziv je za mirovni ugovor koji je sklopljen 18. veljače 1358. godine između Mletačke Republike i ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika I. Anžuvinca, kojim se Mletačka Republika morala odreći svojih posjeda u Dalmaciji.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zadarski mir · Vidi više »

Zagreb

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zagreb · Vidi više »

Zagrebačka biskupija

Zagrebačka biskupija je bila uspostavljena oko 1094., točnije - po povijesnim vrelima - između druge polovice 1093. i prve polovice 1095. godine da bi bila glavni oslonac ugarske vlasti na području od Drave do Gvozda, a da bi tu zadaću mogla što bolje obavljati, potpala je pod ugarskog nadbiskupa, po svemu se čini kaločkoga.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zagrebačka biskupija · Vidi više »

Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija je brojem vjernika najveća upravna jedinica Katoličke crkve u Hrvatskoj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zagrebačka nadbiskupija · Vidi više »

Zahtijevanja naroda

Zahtijevanja naroda "Zahtijevanja naroda" naziv je za političku peticiju, odnosno proglas prihvaćen 25. ožujka 1848. koji je u 30 točaka sadržavao načela i program hrvatskog građanstva, odnosno nacionalna, državno-pravna, socijalna i liberalna traženja za promjenu položaja Hrvatske u Habsburškoj Monarhiji, kao i za promjenu državne strukture i socijalnih pitanja unutar Hrvatske.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zahtijevanja naroda · Vidi više »

Zapadni svijet

Samuelu Huntigtonu Kravata- odjevni predmet hrvatskog podrijetla kao dio zapadne kulture Deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Zapadni svijet (ili često samo Zapad, rjeđe, Okcident od Occidens, latinske riječi za zapad) je termin koji se koristi za države koje su kroz povijest bile pod utjecajem zapadnjačke kulture i običaja.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zapadni svijet · Vidi više »

Zastava Republike Hrvatske

Zastava Republike Hrvatske jedan je od državnih simbola Republike Hrvatske, službeno usvojena 21. prosinca 1990. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zastava Republike Hrvatske · Vidi više »

Zastava SFRJ

Zastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije čine plava, bijela i crvena boja s petokrakom zvjezdicom u sredini.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zastava SFRJ · Vidi više »

Završje, BiH

Završje je prikazano crvenom bojom. Završje ili Tropolje (prvotna starohrvatska župa Livno, kasnije poznata i kao: Zapadne strane) je povijesno područje u Bosni i Hercegovini koje obuhvaća prostor Glamočkog, Livanjskog i Duvanjskog polja, tj.

Novi!!: Hrvatska povijest i Završje, BiH · Vidi više »

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

Federalne Države Hrvatske Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (kratica ZAVNOH, koja je i poimeničena: Zavnoh), bilo je najviše tijelo narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom antifašističkoga rata.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske · Vidi više »

Zemlje Krune sv. Stjepana

Zemlje Krune sv.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zemlje Krune sv. Stjepana · Vidi više »

Zrinsko-frankopanska urota

Bečkom Novom Mjestu, 30. travnja 1671. Zrinsko-frankopanska urota, bio je pokret hrvatskog i ugarskog plemstva protiv apsolutističke politike Habsburgovaca u razdoblju od 1664. do 1671. godine.

Novi!!: Hrvatska povijest i Zrinsko-frankopanska urota · Vidi više »

1. srpnja

1.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1. srpnja · Vidi više »

10. prosinca

10.

Novi!!: Hrvatska povijest i 10. prosinca · Vidi više »

14. izvanredni kongres SKJ

14.

Novi!!: Hrvatska povijest i 14. izvanredni kongres SKJ · Vidi više »

1465.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1465. · Vidi više »

18. lipnja

18.

Novi!!: Hrvatska povijest i 18. lipnja · Vidi više »

19. svibnja

19.

Novi!!: Hrvatska povijest i 19. svibnja · Vidi više »

1991.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1991. · Vidi više »

1992.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1992. · Vidi više »

1993.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1993. · Vidi više »

1995.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1995. · Vidi više »

1998.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1998. · Vidi više »

1999.

1999. je bila godina prema gregorijanskom kalendaru koja nije bila prijestupna, a započela je u petak.

Novi!!: Hrvatska povijest i 1999. · Vidi više »

2003.

2003. je bila godina prema gregorijanskom kalendaru koja nije bila prijestupna, a započela je u srijedu.

Novi!!: Hrvatska povijest i 2003. · Vidi više »

2004.

2004. je bila prijestupna godina prema gregorijanskom kalendaru, a započela je u četvrtak.

Novi!!: Hrvatska povijest i 2004. · Vidi više »

2005.

2005. je bila godina prema gregorijanskom kalendaru koja nije bila prijestupna, a započela je u subotu.

Novi!!: Hrvatska povijest i 2005. · Vidi više »

2009.

2009.

Novi!!: Hrvatska povijest i 2009. · Vidi više »

2013.

Bez opisa.

Novi!!: Hrvatska povijest i 2013. · Vidi više »

2015.

desno 2015. je godina prema gregorijanskom kalendaru koja nije prijestupna.

Novi!!: Hrvatska povijest i 2015. · Vidi više »

21. veljače

21.

Novi!!: Hrvatska povijest i 21. veljače · Vidi više »

25. lipnja

25.

Novi!!: Hrvatska povijest i 25. lipnja · Vidi više »

7. stoljeće

7.

Novi!!: Hrvatska povijest i 7. stoljeće · Vidi više »

8. listopada

8.

Novi!!: Hrvatska povijest i 8. listopada · Vidi više »

9. stoljeće

9.

Novi!!: Hrvatska povijest i 9. stoljeće · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Povijest Hrvatske.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »