Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Impedancija

Indeks Impedancija

Impedancija (njem. Impedanz; engl. impedance, prema lat. impedire: smetati, priječiti) može značiti.

35 odnosi: Akustička impedancija, Akustika, Dišni sustav, Električna impedancija, Električna struja, Električne mreže, Električni induktivitet, Električni kapacitet, Električni otpor, Elektrotehnika, Energija zvuka, Engleski jezik, Fiziologija, Izmjenična električna struja, Krvna žila, Krvožilni sustav, Kubični metar, Latinski jezik, Mehanika, Mjerenje, Mjerna jedinica, Napon, Njemački jezik, Om, Paskal, Sekunda, Sila, Sluh, Sustav, Tkivo, Uho, Vektor, Vibracije, Zbroj, Zrak.

Akustička impedancija

Akustička impedancija (Z) omjer je zvučnog tlaka (p) i brzine čestica (v) u mediju ili akustičkom elementu u kojem se rasprostire zvučni val.

Novi!!: Impedancija i Akustička impedancija · Vidi više »

Akustika

longitudinalnih valova. Zvučna izolacija: gluha komora prigušuje zvukove s pločama za prigušenje. Jeka je vraćanje emitiranih valova zbog odbijanja od neke površine, tako da reflektirani val dolazi promatraču sa zakašnjenjem u odnosu na izvorni val. ''Northrop F/A-18'' probija zvučni zid. Akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni) je grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom zvuka.

Novi!!: Impedancija i Akustika · Vidi više »

Dišni sustav

Dišni sustav jest sustav organa koji služi za izmjenu plinova.

Novi!!: Impedancija i Dišni sustav · Vidi više »

Električna impedancija

Nalik na električni otpor koji je mjera suprostavljanja prolasku istosmjerne električne struje kroz strujni krug, električna impedancija (u daljnjem tekstu upotrebljavaju se skrećeni izrazi: otpor, struja, impedancija, napon, strujni krug i sl.) je mjera suprostavljanja prolasku izmjenične struje kroz strujni krug.

Novi!!: Impedancija i Električna impedancija · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Impedancija i Električna struja · Vidi više »

Električne mreže

Primjer električne mreže Električne mreže su spojevi električnih elemenata kao što su otpornici, zavojnice, kondenzatori te naponskih i strujnih izvora.

Novi!!: Impedancija i Električne mreže · Vidi više »

Električni induktivitet

Električne zavojnice. galvanometru ''(G)''.http://books.google.com/books?id.

Novi!!: Impedancija i Električni induktivitet · Vidi više »

Električni kapacitet

električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Način djelovanja elektroskopa. dielektrični materijal. Pločasti električni kondenzator. Električni kapacitet (oznaka C) je fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja fizikalno tijelo može primiti uz određeno povećanje električnoga napona.

Novi!!: Impedancija i Električni kapacitet · Vidi više »

Električni otpor

m. Ω. Električni otpor (oznaka R) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine električnog vodiča ili električnog izolatora na tok električne struje.

Novi!!: Impedancija i Električni otpor · Vidi više »

Elektrotehnika

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije.

Novi!!: Impedancija i Elektrotehnika · Vidi više »

Energija zvuka

longitudinalnih valova u zraku. Energija zvuka ili energija zvučnog vala nastaje pri pri širenju vala u svim smjerovima od njegova izvora djelić mase m ima brzinu v.

Novi!!: Impedancija i Energija zvuka · Vidi više »

Engleski jezik

aquaDržave u kojima je engleski jezik samo službeni Engleski jezik (ISO 639-3), jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika kojim govori preko 328.008.000 milijuna ljudi, a poznaje ga 508,000,000 širom svijeta, od čega većina živi na području UK-a (55.000.000; 1984)), SAD-a (210.000.000; 1984), Australija (15.682.000; 1987), Novi Zeland (3.213.000; 1987), Irska (2.600.000; 1983), Zimbabve (375.490; 1969), Singapur (227.000; 1985), Liberija (69.000; 1993), Izrael (100.000; 1993), etc. U svakoj od nabrojanih država govori se zasebna nacionalna standardna varijanta engleskog jezika i svaka ima određene jezične posebnosti koje su zabilježene i u kodificirajućim knjigama pojedine države (rječniku, gramatici i pravopisu). Stoga se engleski jezik u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik, kakvi su i drugi veći europski jezici.

Novi!!: Impedancija i Engleski jezik · Vidi više »

Fiziologija

Fiziologija je jedna od temeljnih medicinskih znanosti koja se bavi proučavanjem funkcija zdravog organizma s naglaskom na mehanizme koji nadziru i reguliraju životne procese, tj.

Novi!!: Impedancija i Fiziologija · Vidi više »

Izmjenična električna struja

Efektivna vrijednost, 4.

Novi!!: Impedancija i Izmjenična električna struja · Vidi više »

Krvna žila

Sustav arterija Krvne žile su dio krvožilnog sustava čija je funkcija prenošenje krvi kroz tijelo.

Novi!!: Impedancija i Krvna žila · Vidi više »

Krvožilni sustav

Krvožilni sustav čovjeka (sisavaca) Krvožilni sustav (ili kardiovaskularni sustav) je sustav organa koji prenosi tvari iz i u stanice; također pomaže pri uravnotežnji tjelesne temperature i pH vrijednosti (dio homeostaze).

Novi!!: Impedancija i Krvožilni sustav · Vidi više »

Kubični metar

Kubični metar ili kubni metar (znak: m3) mjerna je jedinica za obujam (volumen) u međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Impedancija i Kubični metar · Vidi više »

Latinski jezik

Biblija iz 1407. godine pisana latinskim pismom Latinski jezik (ISO 639-3) je izumrli jezik koji spada u skupinu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika.

Novi!!: Impedancija i Latinski jezik · Vidi više »

Mehanika

oslonca ili zgloba i vrijedi: '''F1D1.

Novi!!: Impedancija i Mehanika · Vidi više »

Mjerenje

Mjerenje je proces dobivanja brojčanog podatka u odnosu na jedinicu mjere, tj.

Novi!!: Impedancija i Mjerenje · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Impedancija i Mjerna jedinica · Vidi više »

Napon

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. voltmetra. Električni napon ili električna napetost (oznaka U) je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga.

Novi!!: Impedancija i Napon · Vidi više »

Njemački jezik

Njemački jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika, spada među svjetske jezike.

Novi!!: Impedancija i Njemački jezik · Vidi više »

Om

Om (označava se velikim grčkim slovom Ω) je mjerna jedinica za električni otpor.

Novi!!: Impedancija i Om · Vidi više »

Paskal

Paskal (znak: Pa) je mjerna jedinica za tlak u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Impedancija i Paskal · Vidi više »

Sekunda

Pulsiranje u trajanju od jedne sekunde. Sat s njihalom (mehanički sat) s nemirnicom koja se zanjiše za jednu sekundu. Sekunda (prema lat. secunda: druga; oznaka: s) je mjerna jedinica za vrijeme, jedna od sedam osnovnih jedinica Međunarodnog sustava (SI).

Novi!!: Impedancija i Sekunda · Vidi više »

Sila

Čvrsta ili nepomična kolotura za promjenu smjera sile. Trenje i sile na vodoravnoj podlozi. kosinu. Sila je vektorska fizikalna veličina (oznaka F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest međudjelovanje fizikalnih sustava ili međudjelovanje sustava i polja.

Novi!!: Impedancija i Sila · Vidi više »

Sluh

Vanjsko uho i bubnjić: ''1. lubanja 2. ušni kanal, 3. ušna školjka, 4. opna, 5. predvorje, 6. čekić, 7. nakovanj, 8. stremen, 9. polukružni kanalić, 10. pužić, 11. slušni nervi, 12. Eustahijeva cijev'' Za orijentiranje u okolišu kao i za utvrđivanje položaja lovine tijekom svojih noćnih letova, šišmiši imaju vrlo dobro razvijenu mogućnost korištenja ultrazvuka. Složen jezik slonova u velikoj se mjeri zasniva na infrazvuku. Povučemo li gudalom po sredini žice, ona će izvoditi harmonijsko titranje i pri tom ćemo čuti ton. Sluh je jedno od pet tradicionalnih ljudskih osjetila.

Novi!!: Impedancija i Sluh · Vidi više »

Sustav

Sustav je uređena cjelina.

Novi!!: Impedancija i Sustav · Vidi više »

Tkivo

emfizema pluća. Tkiva predstavljaju komplekse morfološki i fiziološki istovrsnih stanica zajedničkog porijekla i određene i vrlo često specifične funkcije.

Novi!!: Impedancija i Tkivo · Vidi više »

Uho

'''Vanjsko uho i bubnjić'''. ''1. lubanja 2. ušni kanal, 3. ušna školjka, 4. opna, 5. predvorje, 6. čekić, 7. nakovanj, 8. stremen, 9. polukružni kanalić, 10. pužić, 11. slušni nervi, 12. Eustahijeva cijev'' Uho je slušni organ čovjekovog organizma.

Novi!!: Impedancija i Uho · Vidi više »

Vektor

U elementarnoj matematici i fizici, a napose u tehničkim primjenama, vektor najčešće označava veličinu koja ima iznos, smjer i orijentaciju, te zadovoljava pravila vektorskog računa.

Novi!!: Impedancija i Vektor · Vidi više »

Vibracije

konzole. konzole koja je opterećena na uvijanje ili torziju. Molekularne vibracije kod klorovodika HCl. Vibracije (kasnolat. vibratio: drhtanje, treperenje) je periodično ili ciklično gibanje mehaničkih sustava (strojevi, građevine i drugo) oko ravnotežnog položaja prouzročeno vanjskom periodičnom silom ili otklonom iz ravnotežnoga položaja.

Novi!!: Impedancija i Vibracije · Vidi više »

Zbroj

Zbroj je rezultat zbrajanja dvaju ili više brojeva koji se zovu pribrojnici.

Novi!!: Impedancija i Zbroj · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Impedancija i Zrak · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »