Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Izmjenična električna struja

Indeks Izmjenična električna struja

Efektivna vrijednost, 4.

77 odnosi: Alfa-čestica, Amper, Amplituda, Aparat, Aritmetička sredina, Automobil, Beta-čestica, Dalekovod, Efektivna vrijednost električnog napona i struje, Električna impedancija, Električna mreža, Električna struja, Električna zavojnica, Električne mreže, Električni generator, Električni induktivitet, Električni kondenzator, Električni naboj, Električni otpor, Električni strojevi, Električni vodič, Električno polje, Elektrifikacija, Elektrolitska disocijacija, Elektroliza, Elektromagnetsko zračenje, Elektromotor, Elektron, Elektrotehnika, Faza, Frekvencija, Galvanometar, Galvanski elementi, Grijanje, Guglielmo Marconi, Hrvatska, Ion, Ispravljač, Istosmjerna struja, Joseph Fourier, Jouleova toplina, Koordinatni sustav, Kovine, Kut, Kutna brzina, Kutna frekvencija, Magnetsko polje, Mjerna jedinica, Mjerna veličina, Mjerni instrument, ..., Napon, Nikola Tesla, Okretno magnetsko polje, Om, Otpornik, Period, Pol, Poluvodič, Površina, Proizvodnja električne energije, Rotor (elektrotehnika), Sila, Silnice, Sinus, Thomas Alva Edison, Titranje, Tok polja, Toplina, Transformator, Trofazna struja, Ugljen, Vakuum, Vektor, Volt, Vrijeme (fizika), 2. ožujka, 2000.. Proširite indeks (27 više) »

Alfa-čestica

Alfa raspad Znak za opasnost od radioaktivnosti Alfa-zračenje može zaustaviti papir; beta-zračenje može zaustaviti aluminijski lim debeo nekoliko milimetara; a većinu gama-zračenja može zaustaviti desetak centimetara debela olovna ploča. Izvor alfa-čestica ispod detektora zračenja Braggova krivulja prikazuje broj ionizacijskih parova koje stvaraju alfa-čestice na raznim udaljenostima od izvora. tuneliranja ili tunelskog učinka. Granule 9. Prominencije. Alfa-čestica je čestica koja se sastoji od dva protona i dva neutrona.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Alfa-čestica · Vidi više »

Amper

Amper (simbol: A) je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Amper · Vidi više »

Amplituda

Amplituda prikazane valne funkcije označena je kao ''y'' Amplituda je u fizici najveći otklon (elongacija) od srednje vrijednosti veličine kojom se opisuje val ili titranje.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Amplituda · Vidi više »

Aparat

Aparat (lat. apparatus: sprava; ljudstvo) ima više značenja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Aparat · Vidi više »

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina je jedna od središnjih vrijednosti koje se koriste u statistici koji se računa za neki skup brojeva kao kvocijent zbroja članova i broja članova skupa, u matematičkoj notaciji: Aritmetička sredina je u praksi najčešće korištena mjera centralne tendencije.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Aritmetička sredina · Vidi više »

Automobil

Prvi automobil Automobil (samovoz) je motorno vozilo s karoserijom raznih oblika postavljenom na dvjema osovinama s četirima kotačima, a većinom se koristi za prijevoz putnika.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Automobil · Vidi više »

Beta-čestica

Beta (minus) raspad Znak za opasnost od radioaktivnosti Alfa-zračenje može zaustaviti papir; beta-zračenje može zaustaviti aluminijski lim debeo nekoliko milimetara; a većinu gama-zračenja može zaustaviti desetak centimetara debela olovna ploča. Elektronski uhvat Beta-čestica je brzi elektron ili pozitron koji nastaje pri raspadu atomskih jezgri nekih radioaktivnih elemenata (tzv. beta raspad).

Novi!!: Izmjenična električna struja i Beta-čestica · Vidi više »

Dalekovod

Dalekovodni stupovi predviđeni za nošenje i zatezanje dalekovoda. čeličnih žica okruženih s 4 kružna sloja aluminijskih vodiča. Dalekovod je elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje visokog električnog napona koji služi za prijenos električne energije, bilo velikih snaga, bilo na velike udaljenosti, ili oboje.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Dalekovod · Vidi više »

Efektivna vrijednost električnog napona i struje

Pojam efektivne vrijednosti električnog napona i struje od temeljne je važnosti pri razmatranju rada i snage izmjeničnog električnog napona, odn.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Efektivna vrijednost električnog napona i struje · Vidi više »

Električna impedancija

Nalik na električni otpor koji je mjera suprostavljanja prolasku istosmjerne električne struje kroz strujni krug, električna impedancija (u daljnjem tekstu upotrebljavaju se skrećeni izrazi: otpor, struja, impedancija, napon, strujni krug i sl.) je mjera suprostavljanja prolasku izmjenične struje kroz strujni krug.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električna impedancija · Vidi više »

Električna mreža

*Električne mreže, spojevi električnih elemenata.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električna mreža · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električna struja · Vidi više »

Električna zavojnica

Električne zavojnice. Najjednostavniji je elektromagnet električna zavojnica kroz koju može teći električna struja. Rotor i stator elektromotora. Električna zavojnica je električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio strujnoga kruga i mnogih električnih naprava koji se, stvarajući magnetsko polje, opire promjenama smjera i jakosti električne struje.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električna zavojnica · Vidi više »

Električne mreže

Primjer električne mreže Električne mreže su spojevi električnih elemenata kao što su otpornici, zavojnice, kondenzatori te naponskih i strujnih izvora.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električne mreže · Vidi više »

Električni generator

Generatori su električni strojevi koji mehaničku energiju pretvaraju u električnu energiju.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni generator · Vidi više »

Električni induktivitet

Električne zavojnice. galvanometru ''(G)''.http://books.google.com/books?id.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni induktivitet · Vidi više »

Električni kondenzator

Različite vrste električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Prvi opisani električni kondenzator je nazvan Leidenska boca iz 1745. Pločasti električni kondenzator. Kondenzator promjenjivog kapaciteta. Blok kondenzatori su kondenzatori stalnog kapaciteta. tantalom. Elektrokemijski kondenzatori vrlo velikih kapaciteta ili superkondenzatori. Pri paralelnom spajanju spoje se međusobno sve plus obloge pojedinih kondenzatora i sve minus obloge. Pri serijskom spajanju spoji se minus pol jednog kondenzatora s plus polom drugog kondenzatora. Električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti) je dio (element) električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona između dviju vodljivih ploha (elektrode), međusobno odvojenih nevodljivim slojem (električni izolator ili dielektrik).

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni kondenzator · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni naboj · Vidi više »

Električni otpor

m. Ω. Električni otpor (oznaka R) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine električnog vodiča ili električnog izolatora na tok električne struje.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni otpor · Vidi više »

Električni strojevi

Rotor i stator elektromotora. galvanometru ''(G)''.http://books.google.com/books?id.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni strojevi · Vidi više »

Električni vodič

bakra danas se upotrebljavaju za vodiče samo u unutrašnjim instalacijama zgrada, jer se mogu lako savijati. Alučel (skraćeno od aluminij-čelik) ili alučel vodič je naziv za materijal od kojega se izrađuje jedna vrsta kombiniranih električnih vodiča za dalekovode. Električni vodič je električki vodljiva tvar, to jest tvar kroz koju električna struja može stalno (kontinuirano) teći.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električni vodič · Vidi više »

Električno polje

Prikaz električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Način rada elektroskopa s kuglicom. Električno polje je prostor u kojem električni naboj djeluje privlačnom (odnosno odbojnom) silom na drugo električno tijelo.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Električno polje · Vidi više »

Elektrifikacija

Elektrifikacija je pojam koji se odnosi na postavljanje sistema tako da isti radi koristeći elektricitet.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektrifikacija · Vidi više »

Elektrolitska disocijacija

vode. galvanskih članaka. natrijeva klorida: elektron s atoma natrija potpuno prelazi na atom klora. natrijeva klorida. Elektrolitska disocijacija je rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj vodljivosti njihovih otopina ili talina.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektrolitska disocijacija · Vidi više »

Elektroliza

električne struje. istosmjerne struje. vode. bakrenog sulfata (bakrenje). Elektroliza je elektrokemijska reakcija razlaganja ili razgradnje elektrolita djelovanjem električne struje.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektroliza · Vidi više »

Elektromagnetsko zračenje

Spektar elektromagnetskih valova s istaknutim dijelom vidljive svjetlosti. Svjetlost je elektromagnetski val. brzini svjetlosti. Elektromagnetsko zračenje predstavlja elektromagnetske valove kraćih valnih duljina: infracrveno, ultraljubičasto, rendgensko i gama-zračenje.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektromagnetsko zračenje · Vidi više »

Elektromotor

Različiti elektromotori. Rotor i stator elektromotora. vodiči statora ''(F)'' priključak namota ili vodiča, ''(E)'' vodilica četkice. indukcijski ili asinkroni elektromotor. Okretno magnetsko polje. mikrovalne pećnice. Razne izvedbe servomotora. Elektromotor ili električni motor je stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektromotor · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektron · Vidi više »

Elektrotehnika

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Elektrotehnika · Vidi više »

Faza

Faza (starogrčki phasis - „manifestacija“) može označavati primjerice.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Faza · Vidi više »

Frekvencija

Primjer različitih frekvencija. Sinusoidni valovi različitih frekvencija; donji valovi imaju veću frekvenciju od onih iznad njih. Frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo; oznaka f ili ν; učestalost, čestota) je fizikalna veličina koja iskazuje broj ponavljanja neke periodične pojave u jedinici vremena (periodično gibanje).

Novi!!: Izmjenična električna struja i Frekvencija · Vidi više »

Galvanometar

Galvanometar je precizni instrument za mjerenje malih struja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Galvanometar · Vidi više »

Galvanski elementi

žablji mišići trzaju ako su u dodiru s dvjema različitim kovinama.David Ames Wells, ''The science of common things: a familiar explanation of the first principles of physical science. For schools, families, and young students.'', Publisher Ivison, Phinney, Blakeman, 1859, 323 pages (http://books.google.co.uk/books?id.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Galvanski elementi · Vidi više »

Grijanje

Ateni. Moderni otvoreni kamin. Kaljeva peć koja se koristi za centralno grijanje, sagrađena oko 1959. kW. toplinu polagano odaje i zagrijava prostoriju. Željezna peć na ogrjevno drvo koristila se nekad i za kuhanje. Plinska peć na ukapljeni naftni plin (LPG ili UNP) iz 1970-tih. Uljna peć. Prenosivi kalorifer. kućanske aparate. Parno grijanje se uglavnom koristi za daljinsko grijanje. centralnog grijanja. Prirodni plin izlazi iz zemlje u Tajvanu. Peć za centralno grijanje na ogrjevno drvo. pumpe i regulacijskog sklopa koji njome upravlja. Grijanje je postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem topline izgaranja čvrstoga, tekućeg ili plinovitoga goriva, pretvaranjem električne energije u toplinu ili iskorištavanjem prirodnih izvora topline.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Grijanje · Vidi više »

Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi (Bologna, 25. travnja 1874. - Rim, 20. srpnja 1937.), talijanski inženjer i fizičar.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Guglielmo Marconi · Vidi više »

Hrvatska

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, u geopolitičkom smislu srednjoeuropska i sredozemna država, a zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Kopnena površina iznosi 56.578 km², a površina obalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje. Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Hrvatske. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Temelji hrvatske države nalaze se u razdoblju ranog srednjeg vijeka kada su Hrvati osnovali svoje dvije kneževine, Panonsku i Primorsku Hrvatsku. Potom, pod vladarskom dinastijom Trpimirović Hrvatska postaje jedinstvena kneževina, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i nezavisna država. Godine 925. pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska postaje kraljevina. Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. godine. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. godine te Hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. godine. Pri kraju Prvoga svjetskog rata, godine 1918. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. Nakon Drugoga svjetskog rata, godine 1945. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. Godine 1990. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. svibnja iste godine konstituiran je demokratski izabrani višestranački državni sabor u Hrvatskoj. Dana 25. lipnja 1991. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. U Hrvatskoj se službeno koristi hrvatski jezik i latinično pismo. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika. Hrvati čine 90,42% stanovništva, a najbrojnija nacionalna manjina su Srbi koji čine 4,36% stanovništva, dok svaka od ostalih nacionalnih manjina čini manje od 1% stanovništva. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija, a u ekonomskom smislu okrenuta je tržišnom gospodarstvom. Članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Hrvatska je članica Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Hrvatska · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Ion · Vidi više »

Ispravljač

Ispravljač je elektronički sklop koji služi za pretvaranje izmjenične struje (napona) u istosmjernu.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Ispravljač · Vidi više »

Istosmjerna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Istosmjerna struja ili istosmjerna električna struja je električna struja koja ima u tijeku vremena stalnu ili konstantnu jakost i trajno jedan te isti smjer.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Istosmjerna struja · Vidi više »

Joseph Fourier

Joseph Fourier (Auxerre, 21. ožujka 1768. – Pariz, 16. svibnja 1830.), francuski matematičar i fizičar.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Joseph Fourier · Vidi više »

Jouleova toplina

otpora. keramičkom kućištu. Bimetal. Električna žarulja. elektrolučnu peć. električnim otporom. elektrolučnog zavarivanja. Jouleova toplina je toplina koja nastaje pri prolasku električne struje kroz vodič zbog njegova otpora.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Jouleova toplina · Vidi više »

Koordinatni sustav

Kartezijev koordinatni sustav Koordinatni sustav je sustav u kojemu se položaj točaka i drugih objekata prikazuje brojevima koji se zovu koordinate.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Koordinatni sustav · Vidi više »

Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Kovine · Vidi više »

Kut

Kut je dio ravnine omeđen dvama polupravcima koji se sijeku.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Kut · Vidi više »

Kutna brzina

Kutna brzina ili rotacijska brzina (oznaka ω) je brzina promjene kuta pri kružnom gibanju ili vrtnji (rotaciji) u jedinici vremena (obično sekunda).

Novi!!: Izmjenična električna struja i Kutna brzina · Vidi više »

Kutna frekvencija

Kutna frekvencija kružnog gibanja Kutna frekvencija ili kružna frekvencija je mjerna veličina kojom se kod periodičkih pojava kao što su jednoliko kružno gibanje i harmonijsko titranje izražava brzina promjene faznog kuta izraženog u radijanima: pa je kutna frekvencija jednaka umnošku punog kuta u radijanima s frekvencijom kruženja ili titranja: Korištenjem kružne frekvencije postiže se racionaliziranje formula, npr.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Kutna frekvencija · Vidi više »

Magnetsko polje

silnica magnetskog polja. sile. dijamagnetika (μd). Magnetsko polje je prostor oko prirodnih i umjetnih magneta i unutar njih u kojem djeluju magnetske sile.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Magnetsko polje · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Mjerna jedinica · Vidi više »

Mjerna veličina

platine. tropske godine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mol je ona množina tvari u sustavu koji sadrži toliko elementarnih jedinki tvari koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu (0,012 kg) izotopa ugljika 12 ima Avogadrov broj jedinki, to jest 6,02214129 × 1023 atoma. duljine. teraherca kad mu jakost zračenja u tom smjeru iznosi 1/683 W/sr (vata po steradijanu). luk duljine jednake polumjeru (''b.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Mjerna veličina · Vidi više »

Mjerni instrument

Sat mjeri vrijeme Kronometar Prikaz vodenog sata kojeg je napravio Ktesibije Aleksandrijski u 3. stoljeću pr. Kr. Promjena energije iz pravocrtnog kretanja u kružno kretanje Toplina je oblik energije, koja je djelomično potencijalna energija, a djelomično kinetička energija Sunčani sat Nogometaš će prenijeti svoju energiju na loptu, koja će izvršiti rad. Kod udarca veće snage, lopta će prije stići do cilja Pješčani sat Mjerni instrument služi za neposredno mjerenje fizikalnih mjerenih veličina.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Mjerni instrument · Vidi više »

Napon

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. voltmetra. Električni napon ili električna napetost (oznaka U) je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Napon · Vidi više »

Nikola Tesla

Rodna kuća i spomenik Nikoli Tesli u Smiljanu. izmjeničnu električnu struju. Teslin izmjenični električni generator iz patenta ''U.S. Patent 390,721'' (1888.) vodne turbine HE Jaruga 1. bežično upravljao na daljinu, a javno ga je 1898. pokazao u New Yorku. Teslinog transformatora. Teslinog transformatora koji stvara milijune volti napona. Kip Nikole Tesle na početku istoimene ulice u Zagrebu. Na trofazni napon mogu se priključiti i jednofazna trošila u kućanstvu (rasvjeta, kućanski aparati), spajanjem na jednu od triju faza (oznake faza L1, L2 i L3) i na neutralni vodič (oznaka N) indukcijski ili asinkroni elektromotor. Okretno magnetsko polje. Teslinom transformatoru. pametnih telefona. Tesline turbine bez lopatica. Nikola Tesla (Smiljan, 10. srpnja 1856. - New York, 7. siječnja 1943.) bio je hrvatski i američki znanstvenik i izumitelj srpskoga podrijetla.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Nikola Tesla · Vidi više »

Okretno magnetsko polje

Vektorski prikaz dobivanja okretnog magnetskog polja u trofaznom sinkronom motoru Okretno magnetsko polje je magnetsko polje čiji smjer rotira u prostoru, a može se dobiti na dva načina.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Okretno magnetsko polje · Vidi više »

Om

Om (označava se velikim grčkim slovom Ω) je mjerna jedinica za električni otpor.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Om · Vidi više »

Otpornik

Otpornik je dvoprilazna, pasivna elektronička komponenta koja pruža otpor struji, pri čemu je odnos između jakosti struje i napona između priključaka u skladu s Ohmovim zakonom.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Otpornik · Vidi više »

Period

Animacija promjene perioda Period je u fizici veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene, kao što je npr.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Period · Vidi više »

Pol

Pol (od lat. polus .

Novi!!: Izmjenična električna struja i Pol · Vidi više »

Poluvodič

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Poluvodič · Vidi više »

Površina

Pravokutnik širine ''a'' i duljine ''b'' ima ploštinu ''P.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Površina · Vidi više »

Proizvodnja električne energije

Izmjenični sinkroni električni generator s četiri para polova na rotoru. Leclansheov članak (baterija). Proizvodnja električne energije koristi električnu potencijalnu energiju koja nastaje odvajanjem elektrona iz elektronskih omotača atoma.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Proizvodnja električne energije · Vidi više »

Rotor (elektrotehnika)

Rotor i stator elektromotora. centrifugalne sisaljke. Rotor (njem. Rotor  rotor, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016. Ovisno o vrsti struja njihovi rotori mogu biti različitih izvedaba pa tako istosmjerni strojevi imaju najsloženiji rotor sazdan od namota armature i posebnog sklopa, kolektora ili komutatora, za komutaciju struje za vrijeme vrtnje. Sinkroni strojevi u pravilu imaju magnetizirani rotor. Za stvaranje magnetskog polja obično služe permanentni magneti, a kod strojeva većih snaga elektromagneti pri čemu je na rotor nužno dovesti uzbudnu struju preko četkica i kliznih kolutova. Asinkroni strojevi imaju rotor vrlo jednostavne konstrukcije koji se obično sastoji od metalnog kratkospojenog kaveza (aluminijskih ili bakrenih štapova, međusobno spojenih na oba kraja). Osim ovih nabrojanih, aktivnih dijelova, rotor ima i pomoćne dijelove koji omogućuju rotaciju i pravilan rad kao što su ležajevi, osovina i ventilatorsko kolo za hlađenje motora.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Rotor (elektrotehnika) · Vidi više »

Sila

Čvrsta ili nepomična kolotura za promjenu smjera sile. Trenje i sile na vodoravnoj podlozi. kosinu. Sila je vektorska fizikalna veličina (oznaka F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest međudjelovanje fizikalnih sustava ili međudjelovanje sustava i polja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Sila · Vidi više »

Silnice

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. sile. Silnice su zamišljene crte, sa strelicama ili bez njih, kojima se predočuju različita svojstva fizikalnih polja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Silnice · Vidi više »

Sinus

Sinus je trigonometrijska funkcija.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Sinus · Vidi više »

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison (11. veljače 1847. - West Orange, 18. listopada 1931.), američki izumitelj i tehničar.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Thomas Alva Edison · Vidi više »

Titranje

opruge. Matematički je najjednostavnije sinusno titranje. njihala se prenosi na drugo preko užeta. bubnja. Titranje je periodičko mijenjanje neke fizikalne veličine, ponavljanje niza stanja u određenim vremenskim razmacima (intervalima).

Novi!!: Izmjenična električna struja i Titranje · Vidi više »

Tok polja

U matematici i fizici tok ili fluks (lat. fluo, 3., fluxi, fluctum - teći) (vektorskog) polja je jedna od najreprezentativnijih veličina za polja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Tok polja · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Toplina · Vidi više »

Transformator

Transformator. Trofazni distributivni transformator. Prvi transformator iz 1885. (Zipernowsky, Déry i Bláthy). Teslinom transformatoru. snage. Glavni dijelovi transformatora. Transformatorski gubitci. Transformator (prema lat. transformare: preobraziti, pretvoriti) ili električni transformator je električni uređaj bez pokretnih dijelova koji međuinduktivno povezuje dva električna kruga izmjenične struje i izmjeničnu električnu struju zadanoga električnoga napona pretvara u izmjeničnu struju višega ili nižega električnoga napona.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Transformator · Vidi više »

Trofazna struja

Trofazna struja je sustav od triju izmjeničnih struja koje su međusobno fazno pomaknute.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Trofazna struja · Vidi više »

Ugljen

'''Ugljen''' Ugljen, kao vrsta fosilnog goriva, je crna ili crno-smeđa, sedimentna stijena, sa sadržajem ugljika od 30% (lignit) do 98% (antracit), pomiješanog s malim količinama sumpornih i dušikovih spojeva.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Ugljen · Vidi više »

Vakuum

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Vakuum · Vidi više »

Vektor

U elementarnoj matematici i fizici, a napose u tehničkim primjenama, vektor najčešće označava veličinu koja ima iznos, smjer i orijentaciju, te zadovoljava pravila vektorskog računa.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Vektor · Vidi više »

Volt

Volt (simbol: V) je mjerna jedinica SI sustava za električku razliku potencijala.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Volt · Vidi više »

Vrijeme (fizika)

Sat mjeri vrijeme. Sat s klatnom (njihalom) ili ura njihalica. vodenog sata kojeg je napravio Ktesibije Aleksandrijski u 3. stoljeću pr. Kr. Vrijeme, u fizici, je temeljna fizikalna veličina koja obilježava trajanje zbivanja ili razmak između dvaju događaja.

Novi!!: Izmjenična električna struja i Vrijeme (fizika) · Vidi više »

2. ožujka

2.

Novi!!: Izmjenična električna struja i 2. ožujka · Vidi više »

2000.

2000. je bila prijestupna godina prema gregorijanskom kalendaru, a započela je u subotu.

Novi!!: Izmjenična električna struja i 2000. · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Izmjenična struja.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »