Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Jednadžba

Indeks Jednadžba

Jednadžba je matematički pojam koji izražava vezu između poznatih i nepoznatih veličina posredstvom znaka jednakosti koji izjednačava lijevu i desnu stranu jednadžbe.

30 odnosi: Apsolutna vrijednost broja, Beskonačnost, Bikvadratna i simetrična jednadžba, Cijeli broj, Derivacija, Diferencijalne jednadžbe, Diofantska jednadžba, Eksponencijalna jednadžba, Elipsa, Eulerova formula, Funkcija (razdvojba), Funkcijska jednadžba, Integral, Iracionalna jednadžba, Jednadžba gibanja, Jednadžba s apsolutnom vrijednosti, Kompleksni broj, Kružnica, Kubna jednadžba, Kvadratna jednadžba, Linearna funkcija, Logaritam, Logaritamska jednadžba, Matematika, Matrica (matematika), Nultočka, Realni broj, Rezonancija, Schrödingerova jednadžba, Sfera.

Apsolutna vrijednost broja

U matematici je apsolutna vrijednost ili modul realnog broja a izraz |a| koji određuje veličinu broja bez obzira na pozitivan ili negativan predznak.

Novi!!: Jednadžba i Apsolutna vrijednost broja · Vidi više »

Beskonačnost

Beskonačnost (simbolički \infty, engleski: infinity) dolazi od latinske riječi infinitas, što znači "bezgraničnost".

Novi!!: Jednadžba i Beskonačnost · Vidi više »

Bikvadratna i simetrična jednadžba

Bikvadratna i simetrična jednadžba su jednadžbe viših potencija koje se u posebnim slučajevima svode na kvadratne.

Novi!!: Jednadžba i Bikvadratna i simetrična jednadžba · Vidi više »

Cijeli broj

Skup cijelih brojeva je proširenje skupa prirodnih brojeva sa elementima koji su njima suprotni i sa neutralnim elementom pri zbrajanju: nule.

Novi!!: Jednadžba i Cijeli broj · Vidi više »

Derivacija

Pravac ''L'' tangira funkciju ''f'' u točki ''P'' čija derivacija odgovara nagibu pravca ''L'' u točki ''P'' U matematici derivacije funkcija zajedno s integralnim računom glavne su osnove infinitezimalnog računa koji ima široku primjenu u svim znanstvenim i mnogim drugim područjima gdje je potreban proračun razvoja funkcije u određenom intervalu.

Novi!!: Jednadžba i Derivacija · Vidi više »

Diferencijalne jednadžbe

Diferencijalna jednadžba je matematička jednadžba koja povezuje neku funkciju s njenim derivacijama.

Novi!!: Jednadžba i Diferencijalne jednadžbe · Vidi više »

Diofantska jednadžba

Diofantskom jednadžbom nazivamo općenito neodređenu polinomnu jednadžbu ili neodređenu jednadžbu nekog drugog oblika koja, međutim, nalazi rješenja u domeni cijelih pozitivnih brojeva odnosno prirodnih brojeva.

Novi!!: Jednadžba i Diofantska jednadžba · Vidi više »

Eksponencijalna jednadžba

Jednadžba kod koje se nepoznata veličina nalazi na mjestu eksponenta neke potencije zove se eksponencijalna jednadžba.

Novi!!: Jednadžba i Eksponencijalna jednadžba · Vidi više »

Elipsa

Elipsa:'''a'''.

Novi!!: Jednadžba i Elipsa · Vidi više »

Eulerova formula

Eulerova formula, nazvana prema Leonhardu Euleru, prikazuje u području analize kompleksnih brojeva duboku povezanost trigonometrijskih funkcija s kompleksnim eksponencijalnim funkcijama.

Novi!!: Jednadžba i Eulerova formula · Vidi više »

Funkcija (razdvojba)

Funkcija, prema latinskom functio: izvedba, izvršenje, može imati sljedeća značenja.

Novi!!: Jednadžba i Funkcija (razdvojba) · Vidi više »

Funkcijska jednadžba

Funkcijska jednadžba je vrsta jednadžbi gdje se ne traži neka nepoznata veličina, na primjer x, već se traži nepoznata funkcija koja udovoljava nekom traženom uvjetu.

Novi!!: Jednadžba i Funkcijska jednadžba · Vidi više »

Integral

Integral od ''f''(''x'') od ''a'' do ''b'' je površina iznad ''x''-osi i ispod krivulje ''y''.

Novi!!: Jednadžba i Integral · Vidi više »

Iracionalna jednadžba

Jednadžba kod koje se nepoznata veličina nalazi pod znakom korijena zove se iracionalna jednadžba.

Novi!!: Jednadžba i Iracionalna jednadžba · Vidi više »

Jednadžba gibanja

Kinematske veličine materijalne čestice mase ''m'': položaj ili radijvektor ''r'', brzina ''v'' i ubrzanje ili akceleracija ''a''. gibanja. trenja. Jednoliko gibanje po kružnici. kutne brzine ''ω'' i radijvektor ''r'' m/s pod različitim kutevima (u vakuumu). balistička krivulja Zelena putanja: Newtonova balistička krivulja. Balistička krivulja projektila s otporom zraka i različitim početnim brzinama. Jednadžba gibanja je svaka fizikalna jednadžba kojom se opisuje neko gibanje.

Novi!!: Jednadžba i Jednadžba gibanja · Vidi više »

Jednadžba s apsolutnom vrijednosti

U postupku rješavanja jednadžbe traži se vrijednost nepoznate veličine koja udovoljava uvjetima koje postavlja jednadžba.

Novi!!: Jednadžba i Jednadžba s apsolutnom vrijednosti · Vidi više »

Kompleksni broj

Kompleksni brojevi su izrazi oblika a + bi, gdje su a i b realni brojevi, a i imaginarna jedinica.

Novi!!: Jednadžba i Kompleksni broj · Vidi više »

Kružnica

Kružnica polumjera ''r'' i promjera ''d'' te središtem u točki ''M'' Kružnica je skup svih točaka u ravnini jednako udaljenih od zadane točke (središta).

Novi!!: Jednadžba i Kružnica · Vidi više »

Kubna jednadžba

Pod kubnom jednadžbom podrazumijeva se jednadžba oblika gdje je a različit od nule.

Novi!!: Jednadžba i Kubna jednadžba · Vidi više »

Kvadratna jednadžba

Kvadratna jednadžba je jednadžba u kojoj se nepoznata veličina pojavljuje pod znakom potencije 2, dakle jednadžba općenitog oblika koja je poseban slučaj polinoma n-tog reda gdje je n.

Novi!!: Jednadžba i Kvadratna jednadžba · Vidi više »

Linearna funkcija

Linearna funkcija - uvod Funkcija je ovisnost među dvjema veličinama koje najčešće označavamo s x i y, a zapisujemo y.

Novi!!: Jednadžba i Linearna funkcija · Vidi više »

Logaritam

e, plavo po bazi 2 Logaritam nekog pozitivnog realnog broja x u nekoj bazi b je broj y kojim se treba potencirati bazu da bi dobili zadanu vrijednost x. Što pišemo na sljedeći način: Primjeri logaritama brojeva po bazi 10: Negativni logaritam se piše kao n.

Novi!!: Jednadžba i Logaritam · Vidi više »

Logaritamska jednadžba

Logaritamska jednadžba je jednadžba gdje je nepoznata veličina sadržana unutar logaritma ili čini bazu logaritma.

Novi!!: Jednadžba i Logaritamska jednadžba · Vidi više »

Matematika

Matematika (od grčkog mathema - znanost) je egzaktna (točna, nedvojbena) znanost koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći matematičku logiku.

Novi!!: Jednadžba i Matematika · Vidi više »

Matrica (matematika)

U matematici, matrica je pravokutna tablica brojeva, ili općenito, tablica koja se sastoji od apstraktnih objekata koji se mogu zbrajati i množiti.

Novi!!: Jednadžba i Matrica (matematika) · Vidi više »

Nultočka

Nultočka ili korijen realne funkcije realne varijable f: \mathbb \to \mathbb je realni broj x \in \mathbb za koji funkcija f postiže vrijednost jednaku nuli, tj.

Novi!!: Jednadžba i Nultočka · Vidi više »

Realni broj

Odnos skupova brojeva Skup realnih brojeva \mathbb je unija skupa racionalnih brojeva \mathbb i skupa iracionalnih brojeva.

Novi!!: Jednadžba i Realni broj · Vidi više »

Rezonancija

frekvenciji pobude i prigušenju. njihala se prenosi na drugo preko užeta. opruge. gravitacijske sile. Prikazano je i naprezanje u niti ''T''. Povučemo li gudalom po sredini žice, ona će izvoditi harmonijsko titranje i pri tom ćemo čuti ton. Ton se ne bi dobro čuo bez rezonantne kutije glazbala. električne napone. Teslin transformator je isto primjer rezonantnog kruga. kapaciteta ''C'', gdje titrajni krug ne sadrži radne otpore koji bi uzrokovali gubitke energije. Pobudimo li takav titrajni krug na titranje, strujnim krugom će poteći struja kao odziv titrajnog kruga na pobudu. sat. spektrometra. EPR spektrometar. Rezonancija (kasnolat. resonantia: odjek, odzvuk) je titranje fizikalnoga sustava pobuđenog nekom vanjskom periodičnom silom kojoj se frekvencija podudara sa svojstvenom (vlastitom, karakterističnom) frekvencijom sustava.

Novi!!: Jednadžba i Rezonancija · Vidi više »

Schrödingerova jednadžba

Schrödingerova jednadžba predstavlja jedan od temelja kvantne mehanike.

Novi!!: Jednadžba i Schrödingerova jednadžba · Vidi više »

Sfera

right Sfera je skup točaka u prostoru jednako udaljenih (za radijus r) od neke točke (središta sfere).

Novi!!: Jednadžba i Sfera · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »