Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Kemijska formula

Indeks Kemijska formula

*Kemijska formula je skraćeni oblik prikazivanja sastava i građe molekula, iona ili općenito formulskih jedinki tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata.

9 odnosi: Elementarne tvari, Funkcionalna skupina, Ion, Ionska veza, Kemijski simboli, Kompleksni spojevi, Kristal, Kristalna voda, Molekula.

Elementarne tvari

Elementarna tvar je jedan od oblika postojanja nekog kemijskog elementa u prirodi.

Novi!!: Kemijska formula i Elementarne tvari · Vidi više »

Funkcionalna skupina

Benzil acetat ima estersku funkcionalnu skupinu (crveno), acetilnu grupu (zaokruženo zelenim) i benziloksi skupinu (zaokruženo narančastim). Moguće su i druge podjele. Funkcionalna skupina ili funkcionalna grupa je pojam kojim u organskoj kemiji označavamo posebne skupine atoma ili sveza unutar molekula koje su odgovorne za odgovarajuće karakteristične kemijske reakcije tih molekula.

Novi!!: Kemijska formula i Funkcionalna skupina · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Kemijska formula i Ion · Vidi više »

Ionska veza

Ionska veza je privlačna elektrostatska sila kojom se privlače pozitivni i negativni ioni u kristalu (ili molekuli).

Novi!!: Kemijska formula i Ionska veza · Vidi više »

Kemijski simboli

Kemijski simboli su dogovoreni međunarodni znakovi za kemijske elemente.

Novi!!: Kemijska formula i Kemijski simboli · Vidi više »

Kompleksni spojevi

Cisplatin, PtCl2(NH3)2. Atom sa četiri liganda. Kompleksni ili složeni spojevi su najčešće ionski spojevi odnosno kompleksne soli (kristali ili otopine), zato je bolje govoriti o kompleksnim ionima.

Novi!!: Kemijska formula i Kompleksni spojevi · Vidi više »

Kristal

Kristal kvarca Kristal je krutina u kojoj su atomi, molekule ili ioni koji ju čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u svim trima dimenzijama.

Novi!!: Kemijska formula i Kristal · Vidi više »

Kristalna voda

Kristalna voda je voda u kemijskim spojevima.

Novi!!: Kemijska formula i Kristalna voda · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Kemijska formula i Molekula · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »