Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Književnost

Indeks Književnost

500px Književnost je sveukupnost pisanih predložaka, djela, dokumenata, spomenika jednog jezika, naroda, kulturnog kruga ili civilizacije.

57 odnosi: Alegorija, Aliteracija, Anadiploza, Anafora, Antiteza, Asindeton, Asonanca, Civilizacija, Crtica, Diskurzivni književni oblici, Drama, Elegija, Elipsa (figura), Ep, Epifora (jezik), Epika, Esej, Eufemizam, Filozofija, Gradacija (figura), Hiperbola (figura), Hrvatska književnost, Inverzija (figura), Ironija, Jezik, Komedija, Kratka priča, Latinizam, Lirika, Litota, Mašta, Metafora, Metonimija, Mit, Narod, Novela, Oksimoron, Paradoks, Pedagogija, Personifikacija, Pisac, Polisindeton, Poredba, Projekt Gutenberg, Religija, Retoričko pitanje, Roman, Sarkazam, Simbol, Simploka, ..., Sinegdoha, Svijest, Svjetonazor, Svjetska književnost, Tragedija, Umjetnost, Znanost. Proširite indeks (7 više) »

Alegorija

Vermeerova ''Alegorija slikanja'' Alegorija (grč. drugo govoriti) je način prenesenog izražavanja u kojemu se metaforičko ili preneseno značenje ostvaruje u cijeloj slici ili cijeloj radnji; katkada i u cijeloj pjesmi.

Novi!!: Književnost i Alegorija · Vidi više »

Aliteracija

Aliteracija (lat. ad.

Novi!!: Književnost i Aliteracija · Vidi više »

Anadiploza

Anadiploza (grč. anadíplōsis.

Novi!!: Književnost i Anadiploza · Vidi više »

Anafora

Anafora (grč. ἀναφορά, anaphora.

Novi!!: Književnost i Anafora · Vidi više »

Antiteza

Antiteza (grč. anti-.

Novi!!: Književnost i Antiteza · Vidi više »

Asindeton

Asindeton (grč. a.

Novi!!: Književnost i Asindeton · Vidi više »

Asonanca

Asonanca (asonancija) glasovna je figura koja nastaje ponavljanjem istih samoglasnika radi postizanja zvukovnog ugođaja, ritma ili glasovnih efekata.

Novi!!: Književnost i Asonanca · Vidi više »

Civilizacija

Panorama New Yorka. Gradovi su jedna od glavnih uzroka i posljedica ljudske civilizacije. Civilizacija (latinski) ili uljudba je ukupnost svih znanja, vještina, običaja, misaonih i duhovnih spoznaja kod razvijenih ljudskih zajednica;.

Novi!!: Književnost i Civilizacija · Vidi više »

Crtica

Crtica je kraći prozni tekst koji opisuje neki događaj iz svakadašnjeg života.Crtica može biti lirskog ugođaja, ali i posve realističnog, a najčešće završava jasno izrečenom poukom.

Novi!!: Književnost i Crtica · Vidi više »

Diskurzivni književni oblici

Diskurzivni književni oblici (lat. diskursus - govor, razmišljanje) povezuju znanstveni izraz sa elementima lirike, epike i drame, a teže poučavanju.

Novi!!: Književnost i Diskurzivni književni oblici · Vidi više »

Drama

Prevedeno s grčkog jezika, drama znači radnja.

Novi!!: Književnost i Drama · Vidi više »

Elegija

Elegija je u grčkoj književnosti bila svaka pjesma pisana u elegijskom distihu (dvostih koji se sastoji od heksametra i pentametra).

Novi!!: Književnost i Elegija · Vidi više »

Elipsa (figura)

Elipsa (grč. έλλειψις, élleipsis.

Novi!!: Književnost i Elipsa (figura) · Vidi više »

Ep

Ep je spjev, koji pripovijeda u kontinuiranom narativu život i djela herojske ili mitološke osobe ili grupe osoba, drugim riječima, ep je opširno pripovijedanje u stihu o značajnim događajima s mnogo pojedinosti.

Novi!!: Književnost i Ep · Vidi više »

Epifora (jezik)

Epifora je glasovna figura ponavljanja riječi na kraju stihova.

Novi!!: Književnost i Epifora (jezik) · Vidi više »

Epika

Epika je književni rod u koji pripadaju sva pripovjedna djela u stihu i prozi.

Novi!!: Književnost i Epika · Vidi više »

Esej

Michel de Montaigne Francis Bacon Esej je kraća prozna vrsta u kojoj se obrađuje različita tematika, bilo iz života ili iz znanosti, na način koji uključuje razmišljanje i zaključivanje, ali također ima i sposobnost umjetničkog oblikovanja.

Novi!!: Književnost i Esej · Vidi više »

Eufemizam

Eufemizam (grč. euphemos.

Novi!!: Književnost i Eufemizam · Vidi više »

Filozofija

otrovnu kukutu. Filozofija je nauka koja proučava principijelne, apstraktne i opće probleme vezane za bitak, znanje, moral, um, jezik i ljudsku egzistenciju.

Novi!!: Književnost i Filozofija · Vidi više »

Gradacija (figura)

Stupnjevanje ili gradacija (lat. gradatio.

Novi!!: Književnost i Gradacija (figura) · Vidi više »

Hiperbola (figura)

Hiperbola (grč. ὑπερβολη.

Novi!!: Književnost i Hiperbola (figura) · Vidi više »

Hrvatska književnost

Hrvatska književnost, naziv za sva književna djela Hrvata, nastala na hrvatskom jeziku od 11.

Novi!!: Književnost i Hrvatska književnost · Vidi više »

Inverzija (figura)

Inverzija (lat. inversio - okretanje, izvrtanje) je figura kojom se preokreće red riječi u rečenici ili dijelovi rečenice, često radi jačeg isticanja.

Novi!!: Književnost i Inverzija (figura) · Vidi više »

Ironija

Ironija (grč. εἰρωνεία, eironeia.

Novi!!: Književnost i Ironija · Vidi više »

Jezik

Jezik je komunikacijski sustav sastavljen od znakova i pravila koji se koristi za međusobnu komunikaciju i razmjenu značenja.

Novi!!: Književnost i Jezik · Vidi više »

Komedija

Komedija (od lat. comoedia ← od grč. kōmōidía) je vrsta drame, odlikuje se veselim sadržajem, crta smiješne strane ljudskog života i ljudi, ismijava njihove nedostatke i mane.

Novi!!: Književnost i Komedija · Vidi više »

Kratka priča

Kratka priča je oblik kratke narativne proze.

Novi!!: Književnost i Kratka priča · Vidi više »

Latinizam

Latinizmi su posuđenice i usvojenice u hrvatskom jeziku koje potječu iz latinskog jezika.

Novi!!: Književnost i Latinizam · Vidi više »

Lirika

Lirika ili lirsko pjesništvo je književni rod kojem pripadaju književna djela u kojima su iskazani osjećaji, misli i doživljaji.

Novi!!: Književnost i Lirika · Vidi više »

Litota

Litota (grč. λιτότης, litótes.

Novi!!: Književnost i Litota · Vidi više »

Mašta

Mašta ili Imaginacija je psihički proces stvaranja novih predodžbi, kombiniranjem različitih ideja i pojmova koji kao takvi ne postoje u ranijem iskustvu.

Novi!!: Književnost i Mašta · Vidi više »

Metafora

Pjesnička figura u prenesenom značenju zove se metafora.

Novi!!: Književnost i Metafora · Vidi više »

Metonimija

Metonimija (grč. meta.

Novi!!: Književnost i Metonimija · Vidi više »

Mit

Mit predstavlja priče nastale u raznim kulturnim područjima širom svijeta koje govore o porijeklu i nastanku čovjeka, naroda, i drugih živih bića, te bogova i heroja kulture, kao i nastanka civilizacije i cjelokupnog svemira.

Novi!!: Književnost i Mit · Vidi više »

Narod

Hrvati iz Miljevaca u narodnoj nošnji Židovi iz Španjolske u kasnom 19. stoljeću Huculi. Domoroci sa Nove Gvineje Indijanci Alacaluf, Čile Latinoamerikanci, Brooklyin, New York. Kikuyu iz Tanzanije Samojedi (Nenci), Rusija. Pleme Xhosa, JAR Narod je skupina ljudi karakterizirana sljedećim značajkama.

Novi!!: Književnost i Narod · Vidi više »

Novela

Novela je kratko prozno djelo sažete radnje čija fabula govori o isječku iz nečijega života te najčešće sadrži samo jedan događaj i samo nekoliko likova.

Novi!!: Književnost i Novela · Vidi više »

Oksimoron

Oksimoron (grč. oxýmōron: oxys.

Novi!!: Književnost i Oksimoron · Vidi više »

Paradoks

Predmet koji pobuđuje pomisao na paradoks. Paradoks (grč. παράδοξος, paradoksos.

Novi!!: Književnost i Paradoks · Vidi više »

Pedagogija

Pedagogija je znanost koja proučava odgojne i obrazovne procese.

Novi!!: Književnost i Pedagogija · Vidi više »

Personifikacija

Personifikacija je figura u kojoj se neživim predmetima pridaju osobine živih bića.

Novi!!: Književnost i Personifikacija · Vidi više »

Pisac

pisaćem stroju, 1939. godine Pisac je osoba koja se profesionalno ili amaterski bavi pisanjem.

Novi!!: Književnost i Pisac · Vidi više »

Polisindeton

Polisindeton (grč. poly.

Novi!!: Književnost i Polisindeton · Vidi više »

Poredba

Poredba ili komparacija (lat. comparatio.

Novi!!: Književnost i Poredba · Vidi više »

Projekt Gutenberg

Omot CD-a Projekta Gutenberg Projekt Gutenberg je projekt koji je započeo Michael Hart 1971. godine, s ciljem da sve knjige koje su u javnom vlasništvu prebaci u elektronički oblik, s dva vrlo pohvalna cilja.

Novi!!: Književnost i Projekt Gutenberg · Vidi više »

Religija

Simboli nekih religija1. red Kršćanstvo, judaizam, hinduizam2. red Islam, budizam, šintoizam3. red Sikhizam, baha'i, džainizam Za većinu osoba religija je organizirani sustav vjerovanja i bogoslužja koje stavljaju Boga u središte.

Novi!!: Književnost i Religija · Vidi više »

Retoričko pitanje

Retoričko pitanje stilska je figura u kojoj se na postavljeno pitanje ne očekuje odgovor.

Novi!!: Književnost i Retoričko pitanje · Vidi više »

Roman

Roman je najopširnija prozna književna vrsta, a u današnje vrijeme i najpopularnija.

Novi!!: Književnost i Roman · Vidi više »

Sarkazam

Sarkazam (grč. σαρκασμός, sarkasmós; sarkazein.

Novi!!: Književnost i Sarkazam · Vidi više »

Simbol

Religiozni simboli Simbol je svaki fenomen kojemu je društveno ili kulturalno pripisano neko značenje, to je mehanizam komunikacije kojeg koriste samo ljudi.

Novi!!: Književnost i Simbol · Vidi više »

Simploka

Simploka ili simploha je glasovna figura koja ujedinjuje anaforu i epiforu, dakle, riječi se ponavljaju i na početku i na kraju stihova.

Novi!!: Književnost i Simploka · Vidi više »

Sinegdoha

Sinegdoha (grč. συνεκδοχή, syn-.

Novi!!: Književnost i Sinegdoha · Vidi više »

Svijest

Prikaz iz 17. st. Svijest je sposobnost razmišljanja i rasuđivanja o svijetu koji nas okružuje.

Novi!!: Književnost i Svijest · Vidi više »

Svjetonazor

Svjetonazor označava odnos pojedinca prema okolini, u kojem se zauzima određeni "pogled na svijet".

Novi!!: Književnost i Svjetonazor · Vidi više »

Svjetska književnost

Svjetska književnost obuhvaća književnost svih naroda i nacija, premda se općenito često odnosi na književnost zapadnoeuropskog kulturnog kruga (nakon romantizma i Sjeverne Amerike).

Novi!!: Književnost i Svjetska književnost · Vidi više »

Tragedija

Tragedija (grč. od grčkih riječi tragos (koza) i "oide" (pjesma)) je vrsta drame u kojoj glavni lik ili ideje za koje se on bori, nestaju ili propadaju - ishod je tragičan.

Novi!!: Književnost i Tragedija · Vidi više »

Umjetnost

Gustav Klimt: "Portret Adele Bloch-Bauer I" Umjetnost je osobita ljudska djelatnost čije se značenje konstituira u složenom komunikacijskom procesu između umjetnika, umjetničkog djela i publike.

Novi!!: Književnost i Umjetnost · Vidi više »

Znanost

Hrvatskom institutu za povijest. Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.

Novi!!: Književnost i Znanost · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Književnica, Književnik, Literatura.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »