Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Kompresor

Indeks Kompresor

Mali kompresor u hladnjaku. Vijčani kompresor zraka. Klipni dvoradni kompresor sa 6 cilindara. Dijelovi krilnog kompresora: *1. kućište kompresora *2. rotor *3. krila *4. opruga. Mehanička lamelna pumpa koja se često koristi kao vakuumska pumpa. Presjek kroz vijčani kompresor zraka. Način rada aksijalnog turbokompresora. Prikaz tipičnog modernog injektora. Kompresor (njem. Kompressor, prema lat. compressus: stisnut) je stroj ili uređaj za stlačivanje (kompresija) plina ili pare.

96 odnosi: Alat, Amonijak, Anorganska kemija, Atmosferski tlak, Bar (jedinica), Bernoullijeva jednadžba, Bušilica, Celzij, Cilindar, Džul, De Lavalova mlaznica, Dentalna medicina, Dieselov motor, Dušik, Ejektor, Ekscentricitet, Ekspanzija, Elektromotor, Elektronika, Energetska učinkovitost, Energija, Fluid, Gibanje, Gustaf de Laval, Gustoća, Hladnjak, Injektor, Kelvin, Kemijska industrija, Kilogram, Kinetička energija, Kisik, Klimatizacija, Klip stroja, Koljenasto vratilo, Kompresija, Konstrukcijsko strojarstvo, Latinski jezik, Mach, Manometar, Mehanička energija, Meteorologija, Mineralna ulja, Mjerni instrument, Mlazni motor, Molekula, Motor, Nadmorska visina, Nalič, Njemački jezik, ..., Obujam, Organska kemija, Oscilacije, Para, Parna turbina, Period, Plin, Plinska konstanta, Plinska turbina, Pneumatika, Pneumatski motor, Pogon, Poli(vinil-klorid), Potencijalna energija, Preša, Prirodni plin, Promet, Puhalo, Rashladna sredstva, Rotacija, Rotor, Sila, Standardni tlak i temperatura, Stap, Stator, Strojevi, Stupanj iskorištenja, Temperatura, Termodinamika, Tlačni ventil, Tlak, Toplinski kapacitet, Ukapljivanje plinova, Vakuum, Vakuumska sisaljka, Valjak, Ventil, Ventilator, Vijak, Viskoznost, Volumni protok, Vratilo, Zemljina atmosfera, Zrak, Zrakoplov, Zupčanik. Proširite indeks (46 više) »

Alat

Moderna kutija s alatom. Prapovijesni alati stari oko 10 000 godina, nađeni u pećini Les Combarelles (Francuska). Mikrometarski vijak za vanjska i unutarnja mjerenja, te dubinomjer. Nedelišću. alatnog stroja. Francuskoj. Starorimska dizalica ''Pentaspastos'' ("dizalica s pet kolotura") koja je mogla dizati teret do 450 kilograma. Potkivanje konja. Parni stroj u radu. Alat (tur. alât; dolazi od arap. mn. ālāt, jed. āla) je oruđe za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, izrađen od različita materijala, najčešće sa svojstvima poluge, kosine ili klina (jednostavni strojevi), na primjer kliješta, svrdlo, sjekira, čekić.

Novi!!: Kompresor i Alat · Vidi više »

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Kompresor i Amonijak · Vidi više »

Anorganska kemija

Anorganska kemija dio je kemije koji proučava kemijska svojstva i reakcije svih kemijskih elemenata osim ugljika i njegovih spojeva kao i kemijske procese koje se zbivaju između njih.

Novi!!: Kompresor i Anorganska kemija · Vidi više »

Atmosferski tlak

Njemačkoj (crnom bojom). živom. Riječkoj luci. Atmosferski tlak ili tlak zraka je tlak na bilo kojem dijelu Zemljine atmosfere.

Novi!!: Kompresor i Atmosferski tlak · Vidi više »

Bar (jedinica)

Bar je mjerna jedinica za tlak izvan Međunarodnog sustava jedinica (SI) kojoj je upotreba zakonom iznimno dopuštena bez ograničenja.

Novi!!: Kompresor i Bar (jedinica) · Vidi više »

Bernoullijeva jednadžba

Mjerna prigušnica prema standardu ISO 5167 za mjerenje protoka. Venturijeva cijev: tlak u prvoj mjernoj točki u cijevi (1) je viši nego u drugoj (2), a brzina fluida "1" je niža u mjernoj točki "2", jer je poprečni presjek u točki "1" veći nego u "2". Bernoullijeva jednadžba (prema Danielu Bernoulliju) je osnovni zakon gibanja fluida.

Novi!!: Kompresor i Bernoullijeva jednadžba · Vidi više »

Bušilica

Ručna bušilica s električnim pogonom. Bušilica je ime za alat u koji se ugrađuje sjekuća alatka, u većini slučajeva svrdlo koje služi za izradu rupa u raznim materijalima.

Novi!!: Kompresor i Bušilica · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Kompresor i Celzij · Vidi više »

Cilindar

* cilindar (njem. Zylinder cilindar, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.

Novi!!: Kompresor i Cilindar · Vidi više »

Džul

Džul (znak J) je mjerna jedinica SI za rad (W), energiju (E) i toplinu (Q).

Novi!!: Kompresor i Džul · Vidi više »

De Lavalova mlaznica

temperaturu ''t'' i tlak ''p''. raketu na tekuće gorivo. Presjek kroz raketni motor RD-107. De Lavalova mlaznica ili Lavalova sapnica je sapnica (mlaznica) koja služi za pretvorbu potencijalne energije stlačivih fluida (plinova ili para) u kinetičku energiju.

Novi!!: Kompresor i De Lavalova mlaznica · Vidi više »

Dentalna medicina

Dentalna medicina skup je biomedicinskih znanja i vještina koja zahtijevaju visoke standarde akademskog obrazovanja u svrhu izobrazbe doktora dentalne medicine koji su osposobljeni za prevenciju, epidemiološko praćenje, dijagnostiku i liječenje bolesti zubi, usta i sluznice usne šupljine, te dalje stručno i znanstveno usavršavanje.

Novi!!: Kompresor i Dentalna medicina · Vidi više »

Dieselov motor

Dieselov motor ili dizelski motor, motor s unutarnjim izgaranjem, koji koristi dizel kao pogonsko gorivo i koji radi Dieselovim ciklusom.

Novi!!: Kompresor i Dieselov motor · Vidi više »

Dušik

Dušik (N2) je kemijski inertan plin bez boje, mirisa i okusa.

Novi!!: Kompresor i Dušik · Vidi više »

Ejektor

Ejektor kod parnih lokomotiva je služio za izbacivanje pare u atmosferu. Ejektor (prema lat. eiectus, particip prošli od eicere: izbacivati) je naprava za crpenje i usisavanje pare, plina ili tekućine; služi za isisavanje zraka iz kondenzatora parnih postrojenja, za provjetravanje rovova u rudnicima i slično.

Novi!!: Kompresor i Ejektor · Vidi više »

Ekscentricitet

Ekscentricitet elipse Krajnje pojednostavljeno ekscentricitet bi bilo odstupanje od središta.

Novi!!: Kompresor i Ekscentricitet · Vidi više »

Ekspanzija

* Ekspanzija (fizika), kontrolirano širenje čestice, moglo bi se reći i kontrolirana eksplozija.

Novi!!: Kompresor i Ekspanzija · Vidi više »

Elektromotor

Različiti elektromotori. Rotor i stator elektromotora. vodiči statora ''(F)'' priključak namota ili vodiča, ''(E)'' vodilica četkice. indukcijski ili asinkroni elektromotor. Okretno magnetsko polje. mikrovalne pećnice. Razne izvedbe servomotora. Elektromotor ili električni motor je stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad.

Novi!!: Kompresor i Elektromotor · Vidi više »

Elektronika

Digitalni voltmetar Elektronika je područje elektrotehnike koje se bavi proučavanjrm i kontrolom protoka elektrona i elektronskih sklopova koji se sastoje od pasivnih i aktivnih elektroničkih elemenata.

Novi!!: Kompresor i Elektronika · Vidi više »

Energetska učinkovitost

Sjevernoj Americi od uvođenja 1990-ih.http://www.lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/Philips%20CFL%20Tornado.htm "Philips Tornado Asian Compact Fluorescent", publisher.

Novi!!: Kompresor i Energetska učinkovitost · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Kompresor i Energija · Vidi više »

Fluid

površinske napetosti tekućina. Hidrostatički tlak se povećava sa dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Fluid (lat. fluidum: tekućina) je tekućina ili plin, tekuća ili plinovita kemijska tvar kojoj molekule lako mijenjaju svoj relativan položaj (voda, zrak i drugo).

Novi!!: Kompresor i Fluid · Vidi više »

Gibanje

centripetalno ubrzanje ''a''. Radijvektor točke P. Gibanje je osnovni pojam u klasičnoj mehanici, određen (definiran) kao promjena položaja tijela u odnosu na neki sustav (referentni sustav) tijekom vremena.

Novi!!: Kompresor i Gibanje · Vidi više »

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval ili punim imenom Carl Gustaf Patrik de Laval (Orsa, 9. svibnja 1845. – Stockholm, 2. veljače 1913.), švedski inženjer i izumitelj.

Novi!!: Kompresor i Gustaf de Laval · Vidi više »

Gustoća

Menzura u kojoj se nalaze obojene tekućine različite gustoće. Gustoća (oznaka: ρ - grčki: ro) je fizikalna veličina određena kao količnik mase m i obujma (volumena) V nekog tijela ili kemijske tvari: Ista jednakost vrijedi za prosječnu gustoću bilo kojeg materijala u volumenu V koji sadrži masu m, to jest opisuje kolika je masa neke tvari prosječno sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kaže se da je tijelo gušće.

Novi!!: Kompresor i Gustoća · Vidi više »

Hladnjak

Moderni hladnjak Hladnjak rashladni je uređaj, koji je u najširoj primjeni u kućanstvima, gdje se koristi za čuvanje hrane na niskim temperaturama.

Novi!!: Kompresor i Hladnjak · Vidi više »

Injektor

Prikaz tipičnog modernog injektora. Injektor (prema lat. iniectus, particip prošli od inicere: ubaciti), u strojarstvu, je uređaj za napajanje parnih kotlova napojnom vodom.

Novi!!: Kompresor i Injektor · Vidi više »

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Novi!!: Kompresor i Kelvin · Vidi više »

Kemijska industrija

Rijeke - primjer kemijske industrije. Kemijska industrija grana je industrije, koja kemijskim putem prerađuje biljne, životinjske i mineralne sirovine, kao i razne otpatke.

Novi!!: Kompresor i Kemijska industrija · Vidi više »

Kilogram

pramjere (etalona) u odnosu na koji je određen kilogram. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Kilogram (oznaka: kg) je mjerna jedinica za masu, te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Kompresor i Kilogram · Vidi više »

Kinetička energija

gibanju. Kada tijelo pada, njegova se potencijalna energija smanjuje i pretvara u kinetičku energiju. četverotaktnog motora. Kinetička energija (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće; oznaka Ek) je energija tijela u gibanju.

Novi!!: Kompresor i Kinetička energija · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Kompresor i Kisik · Vidi više »

Klimatizacija

Klimatizacija je proces pripreme zraka u svrhu stvaranja odgovarajućeg stupnja ugodnosti za boravak ljudi, ali i drugih živih bića.

Novi!!: Kompresor i Klimatizacija · Vidi više »

Klip stroja

Klip s osnovnim dijelovima, van cilindra Osnovne dimenzije klipa Klip (stap), mehanička naprava valjkastog oblika, smješten u otvor cilindra, s kojim čini jednu cjelinu.

Novi!!: Kompresor i Klip stroja · Vidi više »

Koljenasto vratilo

stapnog mehanizma za pretvaranje pravocrtnog gibanja u kružno gibanje. rezanja kamena (antički Rim) u Hierapolisu, Anatolija. Koljenasto vratilo ili radilica je vratilo u stapnim i klipnim strojevima (motor s unutarnjim izgaranjem); dio je njihova mehanizma kojim se pravocrtno gibanje stapova ili klipova (translacija) pretvara u kružno gibanje (vrtnja ili rotacija).

Novi!!: Kompresor i Koljenasto vratilo · Vidi više »

Kompresija

* kompresija (lat. compressio: pritiskanje) je stiskanje, stlačivanje, zbijanje, zgušćivanje; sažimanje, stezanje; pritisak.

Novi!!: Kompresor i Kompresija · Vidi više »

Konstrukcijsko strojarstvo

Konstrukcijsko strojarstvo ili konstrukcije su jedna od najstarijih i najvažnijih grana strojarstva.

Novi!!: Kompresor i Konstrukcijsko strojarstvo · Vidi više »

Latinski jezik

Biblija iz 1407. godine pisana latinskim pismom Latinski jezik (ISO 639-3) je izumrli jezik koji spada u skupinu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika.

Novi!!: Kompresor i Latinski jezik · Vidi više »

Mach

''Northrop F/A-18'' probija zvučni zid (''Ma''.

Novi!!: Kompresor i Mach · Vidi više »

Manometar

Bourdonovom cijevi. membranom. U-cijev mjeri razliku tlakova: H.

Novi!!: Kompresor i Manometar · Vidi više »

Mehanička energija

Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu, tj.

Novi!!: Kompresor i Mehanička energija · Vidi više »

Meteorologija

Satelitska snimka uragana Hugo. Dvostruka duga. Evangelista Torricelli je izumio barometar. Stari barometri iz ''Musée des Arts et Métiers'', Pariz. Celzijevim stupnjevima. radiosonde. Nadolazeća atmosferska fronta se često može vidjeti i sa zemlje, ali točne granice je teško odrediti. Meteorologija ili vremenoslovlje (grč. μετεωρολογία: naučavanje o nebeskim pojavama) je znanost o Zemljinoj atmosferi i promjenama u njoj.

Novi!!: Kompresor i Meteorologija · Vidi više »

Mineralna ulja

Motorno ulje Mineralna ulja su ulja koja potječu od nafte, ugljena ili škriljevaca, a sastoje se od ugljikovodika.

Novi!!: Kompresor i Mineralna ulja · Vidi više »

Mjerni instrument

Sat mjeri vrijeme Kronometar Prikaz vodenog sata kojeg je napravio Ktesibije Aleksandrijski u 3. stoljeću pr. Kr. Promjena energije iz pravocrtnog kretanja u kružno kretanje Toplina je oblik energije, koja je djelomično potencijalna energija, a djelomično kinetička energija Sunčani sat Nogometaš će prenijeti svoju energiju na loptu, koja će izvršiti rad. Kod udarca veće snage, lopta će prije stići do cilja Pješčani sat Mjerni instrument služi za neposredno mjerenje fizikalnih mjerenih veličina.

Novi!!: Kompresor i Mjerni instrument · Vidi više »

Mlazni motor

Mlazni motor je motor koji ispušta plin koji se kreće velikom brzinom ostvarujući tako silu potiska.

Novi!!: Kompresor i Mlazni motor · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Kompresor i Molekula · Vidi više »

Motor

Motor je naprava koja služi za pretvaranje određenih vrsta energije u mehaničku energiju gibanja.

Novi!!: Kompresor i Motor · Vidi više »

Nadmorska visina

HA, HB - apsolutna visina ili nadmorska visinaHC, HD - relativna visina u odnosu na točku A Nadmorska visina ili apsolutna visina je okomita udaljenost neke točke na Zemlji u odnosu na srednju razinu mora.

Novi!!: Kompresor i Nadmorska visina · Vidi više »

Nalič

Osušeni nalič zelene boje Pigmenti na prodaji (tržnica Goa, Indija). Boje i lakovi. Najpoznatiji je lateks kaučukovca od kojeg se proizvodi prirodni kaučuk. Dobiva se urezivanjem kore, a sastoji se od disperzije makromolekula poliizoprena u vodi. Lateksom se nazivaju i u vodi dispergirani polimerizati sintetskog kaučuka i nekih drugih polimera, na primjer poli(vinil-klorida) i poli(vinil-acetata). '''lateks''', http://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID.

Novi!!: Kompresor i Nalič · Vidi više »

Njemački jezik

Njemački jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika, spada među svjetske jezike.

Novi!!: Kompresor i Njemački jezik · Vidi više »

Obujam

Menzura kojom se mjeri volumen tekućina. Volumen, obujam ili zapremnina (lat. volumen: zavoj, svitak), oznaka V, veličina definirana kao broj jedinica prostora što ga obuhvaća neko tijelo.

Novi!!: Kompresor i Obujam · Vidi više »

Organska kemija

Organska kemija je grana kemije koja proučava spojeve ugljika koji čine živi svijet. To je relativno nova znanost jer je počela rasti tek početkom 19. stoljeća. Ugljik je u organskim spojevima uvijek četverovalentan. Danas je poznato preko 20 milijuna različitih organskih spojeva. Glavni je razlog tomu sposobnost ugljika da se na različite načine veže u prstenaste i lančaste molekule.

Novi!!: Kompresor i Organska kemija · Vidi više »

Oscilacije

opruge. Matematički je najjednostavnije sinusno titranje. njihala se prenosi na drugo preko užeta. bubnja. vibracija na ovjesu automobila. Oscilacije (kasnolatinski oscillatio: njihanje), općenito znače kolebanja, nestalnost (oscilacije tečaja, oscilacije temperature).

Novi!!: Kompresor i Oscilacije · Vidi više »

Para

Vodena para iznad termoelektrane se kondenzira u obliku aerosola Para je plinovito stanje vode.

Novi!!: Kompresor i Para · Vidi više »

Parna turbina

elektrani. Siemens parna turbina sa otvorenim kućištem. Otvorena parna turbina tvrtke MAN SE. Parna turbina je rotacijski toplinski stroj u kojem se energija vodene pare visokog tlaka i temperature najprije pretvara u kinetičku energiju strujanja, a potom u mehanički rad, vrtnju rotora.

Novi!!: Kompresor i Parna turbina · Vidi više »

Period

Animacija promjene perioda Period je u fizici veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene, kao što je npr.

Novi!!: Kompresor i Period · Vidi više »

Plin

kinetičke energije molekula. Dim omogućuje kretanje okolnih čestica plina. čelične cijevi. Plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam.

Novi!!: Kompresor i Plin · Vidi više »

Plinska konstanta

Plinska konstanta ili univerzalna plinska konstanta, je fizikalna konstanta, koja je vezana za jednadžbu stanja idealnog plina.

Novi!!: Kompresor i Plinska konstanta · Vidi više »

Plinska turbina

turbo-mlazni motor, presječen da se bolje vidi unutra. Protok zraka je od lijevo na desno. Na lijevo je kompresor, u sredini komora za izgaranje i desno, dvostepena turbina. Braytonov ciklus. Presjek kroz mlazni motor. Presjek kroz turbinsku lopaticu za visoke tlakove. Način rada aksijalnog turbokompresora. Plinska turbina je energetski stroj koji pretvara energiju plinova povišenoga tlaka i temperature u koristan mehanički rad (turbina).

Novi!!: Kompresor i Plinska turbina · Vidi više »

Pneumatika

Stranica o pneumatici iz ''Cyclopaedije'' Sačuvana Porterova lokomotiva na pneumatski pogon iz 1856. Vijčani kompresor zraka. Skica dobivanja i razvoda komprimiranog zraka. Shema dobivanja i razvoda komprimiranog zraka. Jednostupanjski ventil za ograničavanje tlaka. Dvostupanjski ventil za ograničavanje tlaka. Filtar zraka sa zaprljanje strane. Prikaz rada jednoradnog pneumatskog cilindra. Prikaz rada dvoradnog pneumatskog cilindra. 3D prikaz rada pneumatskog cilindra. moment ključ za stezanje vijaka. Shema pneumatskog razvodnika i cilindra. Nepovratni ventil s čeličnom kuglicom i oprugom u zatvorenom položaju. Simbol jednosmjernog prigušnog ventila. Pneumatika (prema grč. πνευματικός /pneumatikos/, "zračno") znanstvena je i tehnička disciplina koja proučava korištenje stlačenih plinova za obavljanje rada.

Novi!!: Kompresor i Pneumatika · Vidi više »

Pneumatski motor

moment ključ za stezanje vijaka. Dijelovi pneumatskog moment ključa za stezanje vijaka. Pneumatski motor je pneumatski rotacijski izvršni uređaj kojima se ostvaruje kontinuirano kružno gibanje vratila.

Novi!!: Kompresor i Pneumatski motor · Vidi više »

Pogon

* Pogon je izvor sile (potiska, poriva, vučne sile) kojom se pokreće neko plovilo, letjelica, vozilo, stroj ili slično; katkada se naziva i propulzijom.

Novi!!: Kompresor i Pogon · Vidi više »

Poli(vinil-klorid)

3D prikaz lanca PVC-a Poli(vinil-klorid) (poli- + vinil + klorid; polivinilov klorid, tzv. samo „plastika“, ili skraćeno PVC) je plastomerni materijal građen od linearnih i razgranatih makromolekula opće formule –(-CH2-CHCl-)n-.

Novi!!: Kompresor i Poli(vinil-klorid) · Vidi više »

Potencijalna energija

Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. opruge ''x''. luka. Potencijalna energija (oznaka Ep) je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru ili zbog dobivenih elastičnih deformacija (na primjer rastegnuta ili stisnuta opruga, savijeni štap i slično).

Novi!!: Kompresor i Potencijalna energija · Vidi više »

Preša

Vretenasta portalna ručna preša. Mehanička preša sa zaštitnom pregradom. savijačica s 3 valjka. hidrauličke preše. Tradicionalni tijesak s vijkom. Preša ili tijesak (njem. Presse  preša ili tijesak,, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015. Preša je alatni stroj konstruiran za primjenu vrlo velike snage za oblikovanje ili rezanje materijala. Preše se izrađuju u rasponu od malih ručnih do velikih industrijskih postrojenja. Odlikuje ih mirniji rad od batova, te sa zato mogu koristiti većim silama.

Novi!!: Kompresor i Preša · Vidi više »

Prirodni plin

Prirodni plin izlazi iz zemlje u Tajvanu. molni udjel veći od 90%). Prirodni plin je smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ležištima nalazi u plinovitom stanju (slobodni plin), otopljena u sirovoj nafti ili je s njom u dodiru (vezani ili naftni plin).

Novi!!: Kompresor i Prirodni plin · Vidi više »

Promet

Promet je gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja se bavi prevoženjem i prenošenjem robe, ljudi i informacija s jednog mjesta na drugo.

Novi!!: Kompresor i Promet · Vidi više »

Puhalo

vakuumske sisaljke. turbinom (crveno), na lijevoj strani. Puhalo je vrsta niskotlačnoga kompresora za dobavu velike količine plina ili pare, najčešće zraka, uz povećanje tlaka do 3 puta.

Novi!!: Kompresor i Puhalo · Vidi više »

Rashladna sredstva

Rashladna sredstva su sredstva koja se nalaze u rashladnim uređajima, prolaze toplinski ciklus, a služe kao prijenosnici topline.

Novi!!: Kompresor i Rashladna sredstva · Vidi više »

Rotacija

Animacija rotacije.

Novi!!: Kompresor i Rotacija · Vidi više »

Rotor

* Rotor (elektrotehnika), rotirajući dio bilo kakvog rotacijskog stroja, a užem smislu električnog motora ili generatora.

Novi!!: Kompresor i Rotor · Vidi više »

Sila

Čvrsta ili nepomična kolotura za promjenu smjera sile. Trenje i sile na vodoravnoj podlozi. kosinu. Sila je vektorska fizikalna veličina (oznaka F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest međudjelovanje fizikalnih sustava ili međudjelovanje sustava i polja.

Novi!!: Kompresor i Sila · Vidi više »

Standardni tlak i temperatura

Standardni tlak i temperatura (standardni uvjeti, s.u., STP) prihvaćeni su uvjeti za eksperimentalna mjerenja u znanosti, sa svrhom olakšanog uspoređivanja različitih podataka.

Novi!!: Kompresor i Standardni tlak i temperatura · Vidi više »

Stap

Centrifugalni regulator. Parni stroj u radu. Stap je dio stapnih i klipnih strojeva koji se ravnocrtno ili rotacijski giba unutar cilindra.

Novi!!: Kompresor i Stap · Vidi više »

Stator

Rotor (dolje lijevo) i stator (gore desno) električnog motora ili elektromotora. centrifugalne sisaljke. Stator (njem. Stator, prema lat. status: stajanje) je mirujući dio stroja ili motora (na primjer turbine, sisaljke, elektromotora, generatora), unutar kojega se okreće (rotira) rotor.

Novi!!: Kompresor i Stator · Vidi više »

Strojevi

Vjetrenjača je još jedan od primjera strojeva Stroj (ili uređaj) jest skup dijelova povezanih u jednu logičnu cjelinu s ciljem izvođenja određene operacije.

Novi!!: Kompresor i Strojevi · Vidi više »

Stupanj iskorištenja

toplinska energija. Stupanj iskorištenja ili stupanj djelovanja (oznaka η) je fizikalna veličina koja opisuje djelotvornost stroja ili postrojenja, omjer izlazne snage Piz i ulazne snage Pul, to jest: Već prema području primjene, stupanj djelovanja može se nazvati efektivni stupanj djelovanja (kada opisuje mogućnosti motora da primljenu energiju goriva pretvori u mehanički rad), mehanički stupanj djelovanja (kada opisuje mehaničke gubitke u motoru), hidraulički stupanj djelovanja turbine (kada opisuje gubitke koji nastaju zbog trenja i promjene brzine vode) i drugo.

Novi!!: Kompresor i Stupanj iskorištenja · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Kompresor i Temperatura · Vidi više »

Termodinamika

topline) pretvara u mehanički rad ''W''. Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. Premda je perpetuum mobile proglašen kao nerješivim, pokušaji da se ostvari nisu prestali. Jedan od pokušaja da se ostvari perpetuum mobile. K. parnog kotla koji koristi ugljen kao gorivo. Dieselov kružni proces. Proces prati brojeve od 1 do 4 u smjeru kazaljke na satu. Boyle-Mariotteov zakon. kemijsku tvar. Termodinamika, nauka o toplini ili znanost o toplini je grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između sustava i okoline, te druge zakonitosti pretvorbe i prijenosa energije, posebno u plinovima.

Novi!!: Kompresor i Termodinamika · Vidi više »

Tlačni ventil

Jednostupanjski ventil za ograničavanje tlaka. Dvostupanjski ventil za ograničavanje tlaka. ventila za ograničavanje tlaka. Tlačni ventil utječe na tlak u sustavu ili dijelu sustava (hidraulički pogon, pneumatski sustav itd.), oni su izvršni elementi za upravljanje i za regulaciju tlaka, kao i za niz drugih funkcija zasnovanih na tlaku.

Novi!!: Kompresor i Tlačni ventil · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Kompresor i Tlak · Vidi više »

Toplinski kapacitet

Toplinski kapacitet (znak C) je fizikalna veličina koja pokazuje koliko topline treba nekomu tijelu dovesti da mu se temperatura povisi za 1 K (1°C).

Novi!!: Kompresor i Toplinski kapacitet · Vidi više »

Ukapljivanje plinova

Tekući dušik. frakcijskom destilacijom izdvaja kisik za metalnu i kemijsku industriju, dušik, koji se u kapljevitom stanju koristi za postizanje niskih temperatura, te plemeniti plinovi, prije svega argon. Ukapljivanje plinova ili likvefakcija je prevođenje plinova u kapljevito (tekuće) agregatno stanje.

Novi!!: Kompresor i Ukapljivanje plinova · Vidi više »

Vakuum

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja.

Novi!!: Kompresor i Vakuum · Vidi više »

Vakuumska sisaljka

Rootsovo puhalo je primjer vakuumske sisaljke. Lamelna sisaljka. 6 inčna uljna difuzijska pumpa. Vakuumska sisaljka je sisaljka (crpka, pumpa) za postizanje i održavanje iznimno niskoga tlaka u vakuumskoj komori.

Novi!!: Kompresor i Vakuumska sisaljka · Vidi više »

Valjak

Crtež valjka Valjak je oblo geometrijsko tijelo, omeđeno dvama sukladnim krugovima koji leže u usporednim ravninama i dijelom zakrivljene plohe.

Novi!!: Kompresor i Valjak · Vidi više »

Ventil

Ventil Ventil Ventil (lat. ventilare razmjena zraka) je uređaj za regulaciju protoka tekućina ili plinova.

Novi!!: Kompresor i Ventil · Vidi više »

Ventilator

Kućanski električni ventilator Ventilator je električno pogonjen uređaj koji se koristi za zračni protok u svrhu postizanja tjelesne udobnosti (osobito za grijanje, ali i za druge svrhe kao što je ventilacija, ispuh, hlađenje ili bilo kakav transport plinova. Mehanički gledano, ventilator može biti bilo kakav uređaj koji ima lopaticu ili više njih koje se kružno gibaju i koriste za proizvodnju zračne struje. Ventilatori proizvode zračne protoke visokog volumena i niskog tlaka, u odnosu prema plinskim kompresorima koji proizvode visoke tlakove uz relativno nizak volumen. Lopatica ventilatora često će se rotirati za vrijeme izlaganja strujanja zraka, te uređaji koji to iskorištavaju, kao što su vjetrene turbine često imaju konstrukciju sličnu ventilatoru. Obično se primjenjuju za klimatsku kontrolu, rashladne sustave, osobnu udobnost (npr. stolni električni ventilator), ventilaciju (npr. ispušni ventilator), vijanje (npr. odvajanje pljeve od zrna žita), uklanjanje prašine (npr. usisavač), sušenje ili osiguravanje zraka za vatru. Uobičajeno je koristiti električne ventilatore kao osvježivače zraka tako da se pričvrsti sloj tkanine koja sadrži omekšivač, na zaštitno kućište. To uzrokuje širenje ugodnog mirisa u okolni zrak. Uz njihovu utilitarnu funkciju, antikni ventilatori, a osobito električni ventilatori proizvedeni krajem 19. stoljeća, postali su prepoznatljiva kolekcionarska kategorija koja u SAD-u ima svoj aktivni klub kolekcionara, the Antique Fan Collectors Association.

Novi!!: Kompresor i Ventilator · Vidi više »

Vijak

Vijci raznih oblika. Vijak sa šestostranom glavom. Vijak s valjkastom glavom s unutarnjim šesterokutom (za imbus ključ). Vijak sa samorežućim navojem. Vijak za lim. Matični vijak. Uvrtni vijci. Glavati vijak s valjkastom glavom. Svorni vijak. Torx utor na glavi vijka. matica. podloški. automobilskih kotača. Vijak (ponekad germanizam šaraf koja potječe od riječi Schraube ili vida od talijanskog vita) je strojni dio za rastavljivo spajanje dijelova ili za pretvaranje rotacijskoga gibanja (vrtnja) u translacijsko (pravocrtno kretanje).

Novi!!: Kompresor i Vijak · Vidi više »

Viskoznost

strujanja fluida (na primjer vode) u cijevi su različite: uz stijenku voda miruje a najveća brzina je u sredini cijevi. gibanja njegovih slojeva. sile. moru, onda znamo da su najsnažniji na površini a s porastom dubine skoro pa nestaju. accessdate.

Novi!!: Kompresor i Viskoznost · Vidi više »

Volumni protok

Mjerna prigušnica prema standardu ISO 5167. Volumni protok ili volumetrijski protok je fizikalna veličina koja određuje obujam (volumen) fluida koji prolazi neku točku u jedinici vremena (m3/s).

Novi!!: Kompresor i Volumni protok · Vidi više »

Vratilo

stapnog mehanizma za pretvaranje pravocrtnog gibanja u kružno gibanje. Каrdansko vratilo. žlijebljenim spojem u sredini. Žlijebljeni spoj na vratilu ili pogonskoj osovini. Kamionsko vratilo ili pogonska osovina. Pogonska osovina ili vratilo Shinkansen vlaka, a to je mreža vlakova velikih brzinâ u Japanu. lokomotivi. Pogonska osovina ili vratilo bicikla. Tokarilica s više vratila. Vratilo ili pogonska osovina je dio stroja kojim se prenosi rotacijsko gibanje i zakretni moment, to jest snaga.

Novi!!: Kompresor i Vratilo · Vidi više »

Zemljina atmosfera

Slojevi atmosfere (NOAA) Sastav Zemljine atmosfere. Donji dijagram predstavlja najmanje uobičajene plinove koje čine samo 0.038% atmosfere. Vrijednosti su regulirane za ilustraciju. Chapmanov ozonski ciklus Apsorpcija uv-zračenja u ozonskim sloju Veoma svijetli meteor Položaj ionosfere u atmosferi Magnetosfera štiti zemljinu površinu od naelektriziranih čestica Sunčevog vjetra Van Allenovi pojasevi zračenja Zemljina atmosfera je sloj plinova koji okružuju planet Zemlju i koji zadržava Zemljina gravitacija.

Novi!!: Kompresor i Zemljina atmosfera · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Kompresor i Zrak · Vidi više »

Zrakoplov

Zrakoplov je svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu (definicija prema Zakonu o zračnom prometu Republike Hrvatske).

Novi!!: Kompresor i Zrakoplov · Vidi više »

Zupčanik

Čelni zupčanici u zahvatu Mehanizam iz Antikitere (glavni dio). Unutarnje ozubljenje. Čelnik s ravnim zubima. Čelnici s kosim (helikoidnim) zubimaGore: paralna vratilaDolje: okomita vratila Čelnici sa strelastim zubima Stožnici sa zakrivljenim zubima Pužni prijenosnik Pužni prijenosnik Mehanizam sa zupčastom letvom Planetni prijenosnik Glavni dijelovi zupčanika. Evolventno ozubljenje za lijevi pogonski zupčanik i desni gonjeni. Plava linija prikazuje zahvatnu liniju, koja je kod evolventnog ozubljenja pravac. Zupčanik je strojni dio u obliku kotača s ravnomjerno raspoređenim zubima.

Novi!!: Kompresor i Zupčanik · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »