Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Kovine

Indeks Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

40 odnosi: Agregatna stanja, Aktinoidi, Alkalijski metali, Aluminij, Željezo, Bakar (element), Baze (kemija), Cezij, Cink, Dušična kiselina, Električna struja, Elektricitet, Elektron, Gustoća, Iridij, Kalij, Kelvin, Kemijski element, Kiseline, Klorovodična kiselina, Krom, Lantanoidi, Legura, Litij, Mangan, Metalna veza, Natrij, Olovo, Periodni sustav elemenata, Prijelazni metali, Rubidij, Slabi metali, Sumporna kiselina, Talište, Toplina, Tvrdoća, Vodik, Volfram, Zemnoalkalijski metali, Zlato.

Agregatna stanja

Kristal kvarca. čvrstoću. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost. kinetičke energije molekula. kondenzira u obliku aerosola. plazmu. Meissnerovog učinka. bocom (kondenzacija). Agregatno stanje je stanje tvari opisano kvalitativnim svojstvima koja ovise o temperaturi i tlaku.

Novi!!: Kovine i Agregatna stanja · Vidi više »

Aktinoidi

Aktinoidi (ili aktinidi) su skupina od 15 elemenata koji leže između aktinija i lorensija s atomskim brojevima od 89-103 u periodnom sustavu.

Novi!!: Kovine i Aktinoidi · Vidi više »

Alkalijski metali

Alkalijski metali (ili alkalijske kovine) su elementi 1.

Novi!!: Kovine i Alkalijski metali · Vidi više »

Aluminij

Aluminat je naziv za aluminij u anionskom kompleksu.

Novi!!: Kovine i Aluminij · Vidi više »

Željezo

Simbol Fe dolazi od ferrum, latinskog naziva za željezo.

Novi!!: Kovine i Željezo · Vidi više »

Bakar (element)

Kuprat je naziv za bakar u anionskom kompleksu.

Novi!!: Kovine i Bakar (element) · Vidi više »

Baze (kemija)

Baze (njem. Base -). Takve otopine pokazuju lužnatu reakciju, mijenjaju crvenu boju lakmusa u modru i s kiselinama daju sol i vodu.

Novi!!: Kovine i Baze (kemija) · Vidi više »

Cezij

Cezij Raspadanje cezija-137 To je meki, srebrno zlatni alkalijski metal, s talištem na 28 °C, što ga čini jednim od pet metala elemenata koji su tekući na sobnim temperaturama.

Novi!!: Kovine i Cezij · Vidi više »

Cink

Cink je kemijski element 12.

Novi!!: Kovine i Cink · Vidi više »

Dušična kiselina

Dušična kiselina Dušična kiselina (lat. Aqua fortis, nitratna kiselina, HNO3) je izrazito korozivna i toksična jaka kiselina.

Novi!!: Kovine i Dušična kiselina · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Kovine i Električna struja · Vidi više »

Elektricitet

grmljavinske oluje. silom. Elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité  elektricitet, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017. Električni naboj je jedno od temeljnih očuvanih svojstava elementarnih čestica. Pojave vezane za naboj u mirovanju opisujemo granom fizike koju nazivamo elektrostatika. Naboj u mirovanju također nazivamo statičkim ili elektrostatičkim nabojem. Naboj u gibanju nazivamo električnom strujom, a povezane pojave opisujemo elektrodinamikom. Postojanje elektriciteta zapaža se u prostoru posredstvom elektromagnetskog polja koje nastaje oko naboja. Ako naboj miruje postoji samo električno polje, takozvano elektrostatsko polje. Naboj u pokretu stvara i magnetsku komponentu elektromagnetskog polja. Elektricitet je otkriven zapažanjem postojanja elektrostatskog polja (privlačenje sitnih predmeta) u blizini naelektriziranog štapića od jantara.

Novi!!: Kovine i Elektricitet · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Kovine i Elektron · Vidi više »

Gustoća

Menzura u kojoj se nalaze obojene tekućine različite gustoće. Gustoća (oznaka: ρ - grčki: ro) je fizikalna veličina određena kao količnik mase m i obujma (volumena) V nekog tijela ili kemijske tvari: Ista jednakost vrijedi za prosječnu gustoću bilo kojeg materijala u volumenu V koji sadrži masu m, to jest opisuje kolika je masa neke tvari prosječno sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kaže se da je tijelo gušće.

Novi!!: Kovine i Gustoća · Vidi više »

Iridij

Iridij je vrlo rijedak u Zemljinoj kori.

Novi!!: Kovine i Iridij · Vidi više »

Kalij

Kalij (lužik je stari hrvatski naziv za kalij) je kemijski element iz skupine alkalijskih elemenata, sedmi po zastupljenosti u Zemljinoj kori.

Novi!!: Kovine i Kalij · Vidi više »

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Novi!!: Kovine i Kelvin · Vidi više »

Kemijski element

Kemijski element je skup svih istovrsnih atoma u prirodi (svemiru), koji u jezgri imaju isti broj protona, Kemijski elementi mogu imati više izotopa, dakle kemijski element je skup atoma jednog ili više izotopa.

Novi!!: Kovine i Kemijski element · Vidi više »

Kiseline

Znak sigurnosti koji služi kao upozorenje da opasne kiseline oštećuju kožu i nagrizuju metal.

Novi!!: Kovine i Kiseline · Vidi više »

Klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina (solna kiselina) (HCl) je vodena otopina plina klorovodika.

Novi!!: Kovine i Klorovodična kiselina · Vidi više »

Krom

Krom (Cr) je otkrio 1791.

Novi!!: Kovine i Krom · Vidi više »

Lantanoidi

Lantanoidi (ili lantanidi) su skupina od 15 elemenata od lantana do lutecija s atomskim brojevima od 57 do 71 u periodnom sustavu.

Novi!!: Kovine i Lantanoidi · Vidi više »

Legura

Legura ili slitina je smjesa (čvrsta otopina) dvaju ili više metala.

Novi!!: Kovine i Legura · Vidi više »

Litij

kamen) otkrio je Johan Arfwedson 1817.

Novi!!: Kovine i Litij · Vidi više »

Mangan

Mangan je kemijski element 7.

Novi!!: Kovine i Mangan · Vidi više »

Metalna veza

258x258px Valentni pojasevi poluvodiča pokazuju potpuno popunjen valentni pojas i prazan vodljivi pojas. Fermijev nivo leži unutar zabranjenog pojasa. Model metalne veze. Heksagonska rešetka. Bohrov model atoma prikazuje elektronski nivo elektrona s njegovom energijom, koja se označuje s brojem ''n''. Metalna veza je veza između atoma metala.

Novi!!: Kovine i Metalna veza · Vidi više »

Natrij

Sodik je stari hrvatski naziv za natrij.

Novi!!: Kovine i Natrij · Vidi više »

Olovo

Olovo može značiti.

Novi!!: Kovine i Olovo · Vidi više »

Periodni sustav elemenata

1/12 mase atoma ugljika 12C je danas atomska jedinica mase. Atom vodika je dugo bio atomska jedinica mase. Periodni sustav elemenata je sustavni tablični poredak kemijskih elemenata koji odražava njihovu atomsku građu i sličnost njihovih fizikalnih i kemijskih svojstava.

Novi!!: Kovine i Periodni sustav elemenata · Vidi više »

Prijelazni metali

U kemiji izraz prijelazni metal (ponekad i prijelazni element) ima dva značenja.

Novi!!: Kovine i Prijelazni metali · Vidi više »

Rubidij

Rubidij je mekan, srebrnobijel metalni element alkalijske skupine.

Novi!!: Kovine i Rubidij · Vidi više »

Slabi metali

Slabi metali su kemijska skupina elemenata u p-bloku koji se nalaze između polumetala i prijelaznih metala.

Novi!!: Kovine i Slabi metali · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Kovine i Sumporna kiselina · Vidi više »

Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

Novi!!: Kovine i Talište · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Kovine i Toplina · Vidi više »

Tvrdoća

tvrdoće po Brinellu. tvrdoće po Vickersu. Uređaj za ispitivanje tvrdoće po Vickersu. tvrdoće po Rockwellu. Tvrdoća je svojstvo materijala koje se protivi zadiranju stranog tijela u njegovu strukturu (ili površinu).

Novi!!: Kovine i Tvrdoća · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Kovine i Vodik · Vidi više »

Volfram

Dobiva se iz rude volframita (volframat željeza i mangana), u obliku sivog praha, koji se grijanjem pod tlakom na temperaturi ispod tališta može pretvoriti u kompaktni rastezljivi metal.

Novi!!: Kovine i Volfram · Vidi više »

Zemnoalkalijski metali

Zemnoalkalijski metali su elementi 2.

Novi!!: Kovine i Zemnoalkalijski metali · Vidi više »

Zlato

Zlato.

Novi!!: Kovine i Zlato · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Kovina, Metal, Metali.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »