Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Krebsov ciklus

Indeks Krebsov ciklus

Krebsov ciklus ili ciklus limunske kiseline ili ciklus trikarboksilnih kiselina (TCA ciklus) je jedan od temeljnih metaboličkih ciklusa kod stanica koje koriste kisik u procesu staničnog disanja.

67 odnosi: Acetil koenzim A, Adenozin difosfat, Adenozin trifosfat, Aktivno mjesto, Aminokiselina, Anabolizam, Arginin, Asparaginska kiselina, Šećeri, Beta-oksidacija, Bjelančevine, Ciklus ureje, Citoplazma, Citrati, Dekarboksilacija piruvata, Elektron, Elektronegativnost, Enzim, Eukarioti, Fenilalanin, Glicerol, Glikoliza, Glukoneogeneza, Glukoza, Glutaminska kiselina, Gradijent, Gvanozin-trifosfat, Hans Adolf Krebs, Hidroksil, Hidroliza, Histidin, Izoleucin, Izomer, Jabučna kiselina, Jetra, Katabolizam, Katalizator, Kisik, Koenzim A, Leucin, Limunska kiselina, Lipidi, Lizin, Magnezij, Mangan, Masne kiseline, Masti, Metabolizam, Mitohondrij, Nikotinamid adenin dinukleotid, ..., Oksidacija, Oksidacijska fosforilacija, Porfirin, Prokarioti, Prolin, Proton, Srce, Stanično disanje, Supstrat (biokemija), Tirozin, Ugljikohidrati, Ugljikov(IV) oksid, Valin, Vitamin C, Voda, Zakon o djelovanju masa, 1953.. Proširite indeks (17 više) »

Acetil koenzim A

Acetil Koenzim A ili Acetil CoA, je jedna od najvažnijih molekula za metabolizam živih bića.

Novi!!: Krebsov ciklus i Acetil koenzim A · Vidi više »

Adenozin difosfat

ADP Adenozin difosfat ili ADP je kemijski spoj nukelotid, koji se sastoji od pirofosfatne skupine, riboze (šećer pentoza) i nukleobaze adenina.

Novi!!: Krebsov ciklus i Adenozin difosfat · Vidi više »

Adenozin trifosfat

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Novi!!: Krebsov ciklus i Adenozin trifosfat · Vidi više »

Aktivno mjesto

Aktivno mjesto katalizatora ili enzima je dio molekule koji direktno sudjeluje u stvaranju veze enzima sa supstratom i u samom katalitičkom procesu.

Novi!!: Krebsov ciklus i Aktivno mjesto · Vidi više »

Aminokiselina

Opća struktura aminokiselina. U kemijskom smislu, aminokiseline su molekule koje sadrže amino skupinu (-NH2) i karboksilnu skupinu (-COOH).

Novi!!: Krebsov ciklus i Aminokiselina · Vidi više »

Anabolizam

Anabolizam ili biosinteza (grčki: ana.

Novi!!: Krebsov ciklus i Anabolizam · Vidi više »

Arginin

L-arginin Arginin (Arg, R) (2-amino-5-gvanidinovalerijanska kiselina) uvjetno esencijalna aminokiselina (ljudski organizam je može sintetitizirati ovisno o stupnju razvoja i zdravstvenom statusu pojedinca).

Novi!!: Krebsov ciklus i Arginin · Vidi više »

Asparaginska kiselina

Asparaginska kiselina Asparaginska kiselina je alfa-aminokiselina kemijske formule HOOCCH(NH2)CH2COOH.

Novi!!: Krebsov ciklus i Asparaginska kiselina · Vidi više »

Šećeri

Šećer Šećerima se nazivaju probavljivi ugljikohidrati.

Novi!!: Krebsov ciklus i Šećeri · Vidi više »

Beta-oksidacija

'''Aktivacija masne kiseline i prijenos acil-CoA od strane karnitina''' crveno: acil-CoA, zeleno: karnitin, crveno+zeleno: acil karnitin, '''CoASH''': koenzim A, '''CPTI''': karnitin aciltransferaza I, '''CPTII''': karnitin aciltransferaza II, '''1''': acil-CoA sintetaza, '''2''': translokaza, '''A''': vanjska mitohondrijska membrana, '''B''': međumembranski prostor, '''C''': unutarnja mitohondrijska membrana, '''D''': mitohondrijski matriks Beta-oksidacija je kružni metabolički proces kojim se masne kiseline, prethodno modificirane u oblik acil-koenzima A (Acil-CoA), postepeno razgrađuju do konačnog produkta Acetil-CoA.

Novi!!: Krebsov ciklus i Beta-oksidacija · Vidi više »

Bjelančevine

Bjelančevine ili proteini su, uz vodu, najvažnije tvari u tijelu.

Novi!!: Krebsov ciklus i Bjelančevine · Vidi više »

Ciklus ureje

Ciklus ureje je metabolički ciklus kojim sisavci i još neki organizmi smanjuju koncentraciju amonijaka u krvi i vanstaničnom prostoru.

Novi!!: Krebsov ciklus i Ciklus ureje · Vidi više »

Citoplazma

Citoplazma je dio stanice s unutarnje strane stanične membrane.

Novi!!: Krebsov ciklus i Citoplazma · Vidi više »

Citrati

Citrati su soli limunske kiseline.

Novi!!: Krebsov ciklus i Citrati · Vidi više »

Dekarboksilacija piruvata

Dekarboksilacija piruvata (također Swansonova konverzija, reakcija oksidativne dekarboksilacije ili povezana reakcija) biokemijska je reakcija pri kojoj se piruvat (pirogrožđana kiselina) pretvara u acetil koenzim A. Smatra se ključnom biokemijskom reakcijom koja povezuje metabolički put glikolize s Krebsovim ciklusom.

Novi!!: Krebsov ciklus i Dekarboksilacija piruvata · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Krebsov ciklus i Elektron · Vidi više »

Elektronegativnost

*Elektronegativnost je sposobnost nekog atoma da privuče elektronski par koji unutar molekule dijeli s drugim atomom u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Krebsov ciklus i Elektronegativnost · Vidi više »

Enzim

Enzim je biološki katalizator, protein tj.

Novi!!: Krebsov ciklus i Enzim · Vidi više »

Eukarioti

Tipična životinjska (eukariotska) stanica Detalj endomembranskog sustava i njegove sastavnice Sve životinje su eukarioti Struktura mitohondrija: 1. Unutrašnja membrana, 2. Vanjska membrana, 3. Krista, 4. Matriks Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom.

Novi!!: Krebsov ciklus i Eukarioti · Vidi više »

Fenilalanin

Fenilalanin Fenilalanin (Phe, F) je esencijalna aminokiselina kemijske formule HO2CCH(NH2)CH2C6H5 (2-Amino-3-fenil-propionska kiselina).

Novi!!: Krebsov ciklus i Fenilalanin · Vidi više »

Glicerol

Strukturna formula glicerola Glicerol (prema grč. glykys: sladak + ol; 1,2,3-propantriol, propan-1,2,3-triol, C3H8O3, CH2OH-CHOH-CH2OH, HOCH2CH(OH)CH2OH, E 422) je najjednostavniji alkohol s tri hidroksilne skupine.

Novi!!: Krebsov ciklus i Glicerol · Vidi više »

Glikoliza

Metabolički put glikolize. Glikoliza je glavni metabolički put razgradnje glukoze koji se događa u citosolu svih sisavaca, a pretvara glukozu C6H12O6 u piruvat CH3COCOO− + H+.

Novi!!: Krebsov ciklus i Glikoliza · Vidi više »

Glukoneogeneza

Glukoneogeneza (skraćeno: GNG) je metabolički proces proizvodnje glukoze iz supstrata koji po sastavu nisu ugljikohidrati.

Novi!!: Krebsov ciklus i Glukoneogeneza · Vidi više »

Glukoza

grožđu D-glukoza (C6H12O6) Glukoza (od grč.; sladak) (dekstroza, grožđani šećer, krvni šećer, dekstroglukoza) je najrasprostranjeniji monosaharid u prirodi.

Novi!!: Krebsov ciklus i Glukoza · Vidi više »

Glutaminska kiselina

Gultaminska kiselina Glutaminska kiselina je jedna od 20 aminokiselina koje sudjeluju u izgradnji proteina čovjeka.

Novi!!: Krebsov ciklus i Glutaminska kiselina · Vidi više »

Gradijent

Gradijent (lat. gradiens: koji korača) može značiti.

Novi!!: Krebsov ciklus i Gradijent · Vidi više »

Gvanozin-trifosfat

Gvanozin-trifosfat Gvanozin trifosfat (GTP) je nukleotid.

Novi!!: Krebsov ciklus i Gvanozin-trifosfat · Vidi više »

Hans Adolf Krebs

Sir Hans Adolf Krebs (Hildesheim, 25. kolovoza 1900. – Oxford, 22. studenog 1981.), njemački, kasnije i britanski liječnik i biokemičar.

Novi!!: Krebsov ciklus i Hans Adolf Krebs · Vidi više »

Hidroksil

Hidroksil je u kemiji spoj koji se sastoji od atoma kisika vezanog kovalentnom vezom na atom vodika.

Novi!!: Krebsov ciklus i Hidroksil · Vidi više »

Hidroliza

Hidroliza je razgradnja (raspad, cijepanje) molekula kovalentnih složenih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, kidanjem kovalentnih veza, pri čemu se vodikov ion (atom) iz vode spaja s jednim, a hidroksidni ion (hidroksilna skupina) s drugim produktom raspada (proizvodom cijepanja).

Novi!!: Krebsov ciklus i Hidroliza · Vidi više »

Histidin

L-histidin Histidin (His, H) esencijalna aminokiselina.

Novi!!: Krebsov ciklus i Histidin · Vidi više »

Izoleucin

Struktura L-izoleucina Izoleucin (Ile, I) esencijalna aminokiselina (ljudsko tijelo je ne može sintetizirati).

Novi!!: Krebsov ciklus i Izoleucin · Vidi više »

Izomer

Izomeri su spojevi iste molekularne mase i jednake kemijske formule koje je otkrio dr.sc.

Novi!!: Krebsov ciklus i Izomer · Vidi više »

Jabučna kiselina

Strukturna formula jabučne kiseline Jabučna kiselina, C4H6O5, dvobazična je organska kiselina prisutna u kiselom voću; bezbojni igličasti kristali topljivi u vodi i alkoholu.

Novi!!: Krebsov ciklus i Jabučna kiselina · Vidi više »

Jetra

Jetra čovjeka označena crvenom bojom (pogled sprijeda) Јetra (grč. hepar) za je život važan organ kod kralježnjaka, uključuјući tu i ljude, te još nekih životinja.

Novi!!: Krebsov ciklus i Jetra · Vidi više »

Katabolizam

Katabolizam (grčki: kata.

Novi!!: Krebsov ciklus i Katabolizam · Vidi više »

Katalizator

Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju.

Novi!!: Krebsov ciklus i Katalizator · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Krebsov ciklus i Kisik · Vidi više »

Koenzim A

Strukturna formula koenzima A. 3D prikaz molekule koenzima A. Koenzim A (skraćeno: CoA, CoASH, HSCoA) je jedna od temeljnih molekula u metabolizmu.

Novi!!: Krebsov ciklus i Koenzim A · Vidi više »

Leucin

Leucin Leucin (Leu, L) je esencijalna (ljudsko tijelo je ne može sintetizirati) aminokiselina.

Novi!!: Krebsov ciklus i Leucin · Vidi više »

Limunska kiselina

Strukturna formula limunske kiseline 230px Limunska kiselina, C6H8O7, trobazična je organska kiselina, prisutna u mnogim vrstama voća (u limunovom soku 5–6%).

Novi!!: Krebsov ciklus i Limunska kiselina · Vidi više »

Lipidi

Lipidi (grč. lípos: mast) organske su tvari različite kemijske građe, podrazumijevaju masti i ulja, voskove, fosfolipide i steroide.

Novi!!: Krebsov ciklus i Lipidi · Vidi više »

Lizin

L-lizin Lizin (Lys, K) esencijalna aminokiselina.

Novi!!: Krebsov ciklus i Lizin · Vidi više »

Magnezij

Hrvatski stari naziv za magnezij je gorčik.

Novi!!: Krebsov ciklus i Magnezij · Vidi više »

Mangan

Mangan je kemijski element 7.

Novi!!: Krebsov ciklus i Mangan · Vidi više »

Masne kiseline

Računalom generiran prikaz masne kiseline s 12 ugljikovih atoma - laurinska kiselina (zasićena) U kemiji, posebice biokemiji, masne kiseline su karboksilne kiseline, često s dugim nerazgranatim tijelom (lancem), a mogu biti zasićene ili nezasićene.

Novi!!: Krebsov ciklus i Masne kiseline · Vidi više »

Masti

Strukturni model trostrukog glicerida (triglicerida) Strukturna formula triglicerida Masti i masna ulja su organski spojevi s velikom ulogom u izgradnji živih bića.

Novi!!: Krebsov ciklus i Masti · Vidi više »

Metabolizam

Metabolizam ili izmjena tvari je skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako bi održali život.

Novi!!: Krebsov ciklus i Metabolizam · Vidi više »

Mitohondrij

Mitohondrij je stanična organela eukariotskih stanica koja služi kao izvor stanične energije.

Novi!!: Krebsov ciklus i Mitohondrij · Vidi više »

Nikotinamid adenin dinukleotid

Strukturna formula nikotinamida adenin dinukleotida. Trodimenzionalni model molekule nikotinamida adenin dinukleotida. Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD +) je koenzim prisutan u svim živim stanicama Ovaj je spoj dinukleotid, jer se sastoji od dva nukleotida spojena putem fosfatnih grupa.

Novi!!: Krebsov ciklus i Nikotinamid adenin dinukleotid · Vidi više »

Oksidacija

Oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag) su kemijske reakcije pri kojima tvar što se oksidira otpušta elektrone, a tvar koja se reducira prima elektrone.

Novi!!: Krebsov ciklus i Oksidacija · Vidi više »

Oksidacijska fosforilacija

Skica oksidacijske fosforilacije unutar mitohondrija. Oksidacijska fosforilacija je metabolički put koji koristi energiju oslobođenu oksidacijom hranjivih tvari za sintezu adenozin trifosfata (ATP).

Novi!!: Krebsov ciklus i Oksidacijska fosforilacija · Vidi više »

Porfirin

Porfin, najjednostavnija vrsta porfirina. Porfirin je planarni ligand s centralnom prstenastom strukturom i različitim substituentima na rubu prstena.

Novi!!: Krebsov ciklus i Porfirin · Vidi više »

Prokarioti

'''Shematski prikaz prokariotske stanice''': 1- kapsula; 2-stanična stijenka; 3-stanična membrana; 4-citoplazma; 5-ribosomi; 6-mezosomi; 7-nukleoid; 8-flagelum Prokarioti (Procarya, Procaryota; od starogrčkog pro.

Novi!!: Krebsov ciklus i Prokarioti · Vidi više »

Prolin

Struktura L-prolina Prolin (Pro, P) je neesencijalna aminokiselina.

Novi!!: Krebsov ciklus i Prolin · Vidi više »

Proton

Proton je subatomska, nukleonska pozitivna čestica, mase od 938,27 MeV, naboja +1,6022·10−19 kulona.

Novi!!: Krebsov ciklus i Proton · Vidi više »

Srce

Presjek građe srca Srce je šuplji mišić, veličine stisnute šake, koji pumpa krv kroz krvne žile.

Novi!!: Krebsov ciklus i Srce · Vidi više »

Stanično disanje

Stanično disanje skup je metaboličkih reakcija i procesa koji se odvijaju u stanici, a služe za oslobađanje energije koja se kasnije ulaže u proizvodnju adenozin trifosfata.

Novi!!: Krebsov ciklus i Stanično disanje · Vidi više »

Supstrat (biokemija)

U biokemiji supstrat je definiran kao molekula na koju djeluje enzim.

Novi!!: Krebsov ciklus i Supstrat (biokemija) · Vidi više »

Tirozin

Tirozin je neurotransmiter i aminokiselina koja potiče moždanu aktivnost.

Novi!!: Krebsov ciklus i Tirozin · Vidi više »

Ugljikohidrati

glikozidnom vezom. Ima formulu C12H22O11. Ugljikohidrati su velike biološke molekule ili makromolekule sastavljene od ugljikovih (C), vodikovih (H) i kisikovih (O) atoma, obično s omjerom atoma vodika i kisika od 2: 1 (kao u vodi), odnosno empirijske formule Cm(H2O)n (pri čemu m može biti različit od n).

Novi!!: Krebsov ciklus i Ugljikohidrati · Vidi više »

Ugljikov(IV) oksid

Ugljikov (IV) oksid (ugljikov dioksid, CO2) je kemijski spoj sastavljen od dva atoma kisika kovalentno vezan (vezani elektronima iz zadnje ljuske) za jedan atom ugljika.

Novi!!: Krebsov ciklus i Ugljikov(IV) oksid · Vidi više »

Valin

Valin (Val, V) esencijalna aminokiselina (ljudski organizam je ne može sitetitizirati).

Novi!!: Krebsov ciklus i Valin · Vidi više »

Vitamin C

|- align.

Novi!!: Krebsov ciklus i Vitamin C · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Krebsov ciklus i Voda · Vidi više »

Zakon o djelovanju masa

Zakon o djelovanju masa ili Guldberg Waageov zakon je jedan od temeljnih zakona kemijske kinetike.

Novi!!: Krebsov ciklus i Zakon o djelovanju masa · Vidi više »

1953.

Bez opisa.

Novi!!: Krebsov ciklus i 1953. · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Ciklus limunske kiseline.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »