Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Lučka kapetanija

Indeks Lučka kapetanija

Lučka kapetanija je glavna institucija s provedbenom funkcijom u području pomorstva u Republici Hrvatskoj.

52 odnosi: Šibenik, Županijski sudovi u Hrvatskoj, Brod, Brodica, Carinska uprava Republike Hrvatske, Država, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Dubrovnik, Hrvatska, Hrvatska enciklopedija, Hrvatska policija, Hrvatske županije, Jezero, Kanal (građevina), Koncesija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Luka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, More, Obalna straža Republike Hrvatske, Obalno more, Opća bolnica, Osijek, Ploče, Polazna crta, Pomorska knjižica, Pomorski promet, Pomorsko dobro, Pomorsko pravo, Pomorstvo, Povijest, Priobalje, Prošlost, Pula, Rijeka, Rijeka (vodotok), Senj, Sisak, Slavonski Brod, Split, Teritorijalno more, Trgovačka mornarica, Unutarnje morske vode, Ustanova, Vinjeta, Vlada Republike Hrvatske, Vlast, Voda, Vukovar, ..., Zadar, Zakon. Proširite indeks (2 više) »

Šibenik

Šibenska riva thumb Šibenik je najstariji samorodni hrvatski grad na Jadranu, glavni grad te kulturno, obrazovno, upravno i gospodarsko središte Šibensko-kninske županije.

Novi!!: Lučka kapetanija i Šibenik · Vidi više »

Županijski sudovi u Hrvatskoj

Županijski sud u Rijeci Županijski sudovi jedna su od vrsta redovnih sudova u Republici Hrvatskoj.

Novi!!: Lučka kapetanija i Županijski sudovi u Hrvatskoj · Vidi više »

Brod

Ruska fregata ''Pallada'' Brod je plovno sredstvo sposobno za kretanje po moru, rijekama i jezerima koje služi najčešče za prijevoz robe i putnika.

Novi!!: Lučka kapetanija i Brod · Vidi više »

Brodica

Brodice u Rovinju Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara ili ukupne snage porivnih strojeva veća od 5 kW.

Novi!!: Lučka kapetanija i Brodica · Vidi više »

Carinska uprava Republike Hrvatske

Carinska uprava Republike Hrvatske je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Novi!!: Lučka kapetanija i Carinska uprava Republike Hrvatske · Vidi više »

Država

Država je organizirana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sustavom.

Novi!!: Lučka kapetanija i Država · Vidi više »

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je prema Ustavu Republike Hrvatske samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Novi!!: Lučka kapetanija i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske · Vidi više »

Dubrovnik

Dubrovnik (lat. Ragusium) je grad na jugu Hrvatske.

Novi!!: Lučka kapetanija i Dubrovnik · Vidi više »

Hrvatska

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, u geopolitičkom smislu srednjoeuropska i sredozemna država, a zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Kopnena površina iznosi 56.578 km², a površina obalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje. Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Hrvatske. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Temelji hrvatske države nalaze se u razdoblju ranog srednjeg vijeka kada su Hrvati osnovali svoje dvije kneževine, Panonsku i Primorsku Hrvatsku. Potom, pod vladarskom dinastijom Trpimirović Hrvatska postaje jedinstvena kneževina, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i nezavisna država. Godine 925. pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska postaje kraljevina. Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. godine. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. godine te Hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. godine. Pri kraju Prvoga svjetskog rata, godine 1918. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. Nakon Drugoga svjetskog rata, godine 1945. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. Godine 1990. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. svibnja iste godine konstituiran je demokratski izabrani višestranački državni sabor u Hrvatskoj. Dana 25. lipnja 1991. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. U Hrvatskoj se službeno koristi hrvatski jezik i latinično pismo. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika. Hrvati čine 90,42% stanovništva, a najbrojnija nacionalna manjina su Srbi koji čine 4,36% stanovništva, dok svaka od ostalih nacionalnih manjina čini manje od 1% stanovništva. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija, a u ekonomskom smislu okrenuta je tržišnom gospodarstvom. Članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Hrvatska je članica Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije.

Novi!!: Lučka kapetanija i Hrvatska · Vidi više »

Hrvatska enciklopedija

Postoje tri enciklopedijska projekta pod imenom Hrvatska enciklopedija razdvojena razdobljem od više od 100 godina.

Novi!!: Lučka kapetanija i Hrvatska enciklopedija · Vidi više »

Hrvatska policija

Hrvatska policija javna je policijska služba hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova koja obavlja zakonom propisane policijske poslove.

Novi!!: Lučka kapetanija i Hrvatska policija · Vidi više »

Hrvatske županije

Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj čije područje "predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa".

Novi!!: Lučka kapetanija i Hrvatske županije · Vidi više »

Jezero

Plitvička jezera – svjetski poznata prirodna atrakcija Jezero je vodom ispunjena prirodna depresija na kopnu, koja nema neposredne veze s morem.

Novi!!: Lučka kapetanija i Jezero · Vidi više »

Kanal (građevina)

Oder-Havel-Kanal Kanal označava umjetno izgrađen vodotok ili prirodni vodotok, koji je promijenjen građevinskim zahvatom.

Novi!!: Lučka kapetanija i Kanal (građevina) · Vidi više »

Koncesija

Koncesija je pravo na korištenje nacionalnog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Novi!!: Lučka kapetanija i Koncesija · Vidi više »

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Zgrada Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu središnja je i jedina nacionalna leksikografska ustanova koja se sustavno bavi leksikografijom.

Novi!!: Lučka kapetanija i Leksikografski zavod Miroslav Krleža · Vidi više »

Luka

Riječka luka Luka je mjesto za pristajanje brodova te ukrcaj, prekrcaj ili iskrcaj tereta ili putnika s brodova i na njih, te ih temeljem toga dijelimo na putničke i teretne luke.

Novi!!: Lučka kapetanija i Luka · Vidi više »

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je središnje tijelo državne up­ra­ve u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na.

Novi!!: Lučka kapetanija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture · Vidi više »

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ministarstvo unutarnjih poslova (skraćeno MUP) je tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj kojem je osnovna zadaća zaštita ustavnog poretka Republike Hrvatske, zaštita života njezinih građana te zaštita njihove imovine.

Novi!!: Lučka kapetanija i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske · Vidi više »

More

Mana, Kornati Žut, Srednji kanal Središnja obala u Čileu More čine vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizikalnih i kemijskih svojstava, koje su u međusobnoj vezi.

Novi!!: Lučka kapetanija i More · Vidi više »

Obalna straža Republike Hrvatske

Obalna straža Republike Hrvatske je vojna organizacija s policijskim ovlastima na moru i nalazi se u sastavu Hrvatske ratne mornarice.

Novi!!: Lučka kapetanija i Obalna straža Republike Hrvatske · Vidi više »

Obalno more

Republika Hrvatska i njezino obalno more Obalno more je pojam koji se u međunarodnom pravu, odnosno pravu mora, uobičava koristiti kako bi se označio onaj dio mora nad kojim obalna država proteže svoj suverenitet (ne i svoja suverena prava!).

Novi!!: Lučka kapetanija i Obalno more · Vidi više »

Opća bolnica

Opća bolnica je tip bolničke ustanove.

Novi!!: Lučka kapetanija i Opća bolnica · Vidi više »

Osijek

Osijek je grad u istočnoj Hrvatskoj.

Novi!!: Lučka kapetanija i Osijek · Vidi više »

Ploče

Luka Ploče Ploče su grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Novi!!: Lučka kapetanija i Ploče · Vidi više »

Polazna crta

Morski pojasevi prema međunarodnom pravu te polazna crta Polazna crta (rjeđe osnovna crta), u pravu mora je crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora, vanjskog pojasa, isključivog gospodarskog pojasa i epikontinentalnog pojasa.

Novi!!: Lučka kapetanija i Polazna crta · Vidi više »

Pomorska knjižica

Pomorska knjižica (Matrikula) je temeljna isprava koju svaki pomorac mora imati da bi se uopće mogao ukrcati na brod.

Novi!!: Lučka kapetanija i Pomorska knjižica · Vidi više »

Pomorski promet

Luka u Hamburgu Pomorski promet je najvažniji na Zemlji i prenosi 4/5 svjetske trgovine.

Novi!!: Lučka kapetanija i Pomorski promet · Vidi više »

Pomorsko dobro

Pomorsko dobro (engl. martime domaine) je kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku pod njenom osobitom zaštitom, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN 158/03,100/04, 141/06).

Novi!!: Lučka kapetanija i Pomorsko dobro · Vidi više »

Pomorsko pravo

okvir Pomorsko pravo (eng. Maritime Law) je skup pravnih pravila koja uređuju odnose koji nastaju u svezi s pomorskim djelatnostima.

Novi!!: Lučka kapetanija i Pomorsko pravo · Vidi više »

Pomorstvo

Pomorstvo obuhvaća sve što se tiče odnosa između čovjeka i mora.

Novi!!: Lučka kapetanija i Pomorstvo · Vidi više »

Povijest

Povijest i historija (etim. od grčkog ἱστορία, istoria, istraga ili informacija, spoznaja dobivena istraživanjem, od glagola ἱστορεῖν, istraživati) u hrvatskom jeziku ponekad se razgovorno koriste kao istoznačnice za prošlu zbilju (lat. res gestae: djela), ali danas uvelike prevladava povijest.

Novi!!: Lučka kapetanija i Povijest · Vidi više »

Priobalje

Obala jezera Priobalje u Portugalu. Priobalje je dio mora, jezera ili rijeke uz obalu.

Novi!!: Lučka kapetanija i Priobalje · Vidi više »

Prošlost

Vassily Maximov, "Sve je prošlost" (1889). Prošlost je skup vremena prošlih događaja iz prethodnog razdoblja, dakle prije određene točke u vremenskoj skali.

Novi!!: Lučka kapetanija i Prošlost · Vidi više »

Pula

Pula (tal. Pola, istrovenetski Poła, istriotski Puola, lat. Pietas Iulia, stariji hrv. čak. Pul,Zvane Črnja, Eseji, Jubilarno izdanje u povodu pedesetogodišnjice književnog rada, »Otokar Keršovani«, Opatija, 1988., ISBN 86-385-0070-X, str. 109., 110., 112. slov. Pulj, njem. Polei), grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Lučka kapetanija i Pula · Vidi više »

Rijeka

Rijeka (talijanski i mađarski: Fiume, njemački: Sankt Veit am Flaum, slovenski: Reka, čakavski: Rika, Reka) najveća je hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Novi!!: Lučka kapetanija i Rijeka · Vidi više »

Rijeka (vodotok)

Molvi. Mure. Rijeka je veliki prirodni vodotok.

Novi!!: Lučka kapetanija i Rijeka (vodotok) · Vidi više »

Senj

Senj (lat. Senia ili Segnia, grč. Athyinites (Αθυινιτες), njem. i mađ. Zengg, tal. Segna) je najstariji grad na gornjem Jadranu, a utemeljen je u predrimsko doba prije nekih 3000 godina (Senia) na brdu Kuk.

Novi!!: Lučka kapetanija i Senj · Vidi više »

Sisak

Sisak je grad u Hrvatskoj i središte Sisačko-moslavačke županije.

Novi!!: Lučka kapetanija i Sisak · Vidi više »

Slavonski Brod

Slavonski Brod je grad u Hrvatskoj, industrijsko, kulturno, upravno, sudsko i financijsko središte Brodsko-posavske županije, po veličini i značaju drugi grad u Slavoniji.

Novi!!: Lučka kapetanija i Slavonski Brod · Vidi više »

Split

Split je najveći grad u Dalmaciji, a drugi po veličini grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Lučka kapetanija i Split · Vidi više »

Teritorijalno more

Morski pojasevi prema međunarodnom pravu Teritorijalno more ili teritorijalne vode je morski pojas širok 12 morskih milja, računajući od polazne crte u smjeru pučine.

Novi!!: Lučka kapetanija i Teritorijalno more · Vidi više »

Trgovačka mornarica

Trgovačka mornarica je zajednički naziv za sve trgovačke brodove neke zemlje, koji služe kao rezerva i pomoćno brodovlje ratnoj mornarici neke zemlje.

Novi!!: Lučka kapetanija i Trgovačka mornarica · Vidi više »

Unutarnje morske vode

Morski pojasevi prema međunarodnom pravu Unutarnje morske vode obalne države su vode koje se nalaze od polazne crte teritorijalnog mora u smjeru kopna.

Novi!!: Lučka kapetanija i Unutarnje morske vode · Vidi više »

Ustanova

Institucija (od latinskog instituere, staviti, osnovati), kao pojam ima više značenja.

Novi!!: Lučka kapetanija i Ustanova · Vidi više »

Vinjeta

Austrijska vinjeta Vinjeta je naljepnica koja služi kao dokaz plaćanja vremenski ograničenog prava na upotrebu određenih vrsta cesta.

Novi!!: Lučka kapetanija i Vinjeta · Vidi više »

Vlada Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonima.

Novi!!: Lučka kapetanija i Vlada Republike Hrvatske · Vidi više »

Vlast

Vlast je snaga podčinjavanja ljudi određenim naredbama uspostavljena nekim oblikom legitimnosti.

Novi!!: Lučka kapetanija i Vlast · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Lučka kapetanija i Voda · Vidi više »

Vukovar

Vukovar je grad i najveća hrvatska riječna luka na Dunavu, u hrvatskom dijelu Srijema.

Novi!!: Lučka kapetanija i Vukovar · Vidi više »

Zadar

Zadar, 2007. Zadar je hrvatski grad na Jadranskom moru, središte Zadarske županije i šireg regionalnog kompleksa sjeverne Dalmacije i Like, unutar europske NUTS 2 regije Jadranske Hrvatske.

Novi!!: Lučka kapetanija i Zadar · Vidi više »

Zakon

Zakon je normativni akt države koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće skupština (parlament).

Novi!!: Lučka kapetanija i Zakon · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Lučke kapetanije.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »