Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju

Indeks Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju

Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (eng.: International Union for Pure and Applied Chemistry - IUPAC) je međunarodna nevladina organizacija koja se bavi napretkom kemije.

17 odnosi: Analitička kemija, Anorganska kemija, Biokemija, Engleski jezik, Fizikalna kemija, Kemija, Kemijski element, Kemijski spojevi, Međunarodna nevladina organizacija, Molekula, Organska kemija, Pariz, Polimer, 1860., 1892., 1911., 1919..

Analitička kemija

Analitička kemija je grana kemije koja se bavi istraživanjem kvalitativnog i kvantitativnog sastava tvari metodama kemijske analize.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Analitička kemija · Vidi više »

Anorganska kemija

Anorganska kemija dio je kemije koji proučava kemijska svojstva i reakcije svih kemijskih elemenata osim ugljika i njegovih spojeva kao i kemijske procese koje se zbivaju između njih.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Anorganska kemija · Vidi više »

Biokemija

Biokemija je kemija života, most između biologije i kemije koji proučava kako složene kemijske reakcije stvaraju život.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Biokemija · Vidi više »

Engleski jezik

aquaDržave u kojima je engleski jezik samo službeni Engleski jezik (ISO 639-3), jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika kojim govori preko 328.008.000 milijuna ljudi, a poznaje ga 508,000,000 širom svijeta, od čega većina živi na području UK-a (55.000.000; 1984)), SAD-a (210.000.000; 1984), Australija (15.682.000; 1987), Novi Zeland (3.213.000; 1987), Irska (2.600.000; 1983), Zimbabve (375.490; 1969), Singapur (227.000; 1985), Liberija (69.000; 1993), Izrael (100.000; 1993), etc. U svakoj od nabrojanih država govori se zasebna nacionalna standardna varijanta engleskog jezika i svaka ima određene jezične posebnosti koje su zabilježene i u kodificirajućim knjigama pojedine države (rječniku, gramatici i pravopisu). Stoga se engleski jezik u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik, kakvi su i drugi veći europski jezici.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Engleski jezik · Vidi više »

Fizikalna kemija

Fizikalna kemija je grana kemije koja koristi fizikalne zakone i metode kod istraživanja kemijskih sustava i reakcije.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Fizikalna kemija · Vidi više »

Kemija

Kemija (grčki: χημεία chimeía; starofrancuski: alkemie; arapski al-kimia: umjetnost preobrazbe; nekad hr. lučba) je znanost koja proučava ustroj, osobine, sastav i pretvorbu tvari.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Kemija · Vidi više »

Kemijski element

Kemijski element je skup svih istovrsnih atoma u prirodi (svemiru), koji u jezgri imaju isti broj protona, Kemijski elementi mogu imati više izotopa, dakle kemijski element je skup atoma jednog ili više izotopa.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Kemijski element · Vidi više »

Kemijski spojevi

Kemijski spojevi su spojevi više vrsta atoma povezanih kemijskom vezom.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Kemijski spojevi · Vidi više »

Međunarodna nevladina organizacija

Međunarodna nevladina organizacija (MNO) je volontersko udruženje organizacija ili pojedinica koje djeluje na području regije ili cijelog svijeta.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Međunarodna nevladina organizacija · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Molekula · Vidi više »

Organska kemija

Organska kemija je grana kemije koja proučava spojeve ugljika koji čine živi svijet. To je relativno nova znanost jer je počela rasti tek početkom 19. stoljeća. Ugljik je u organskim spojevima uvijek četverovalentan. Danas je poznato preko 20 milijuna različitih organskih spojeva. Glavni je razlog tomu sposobnost ugljika da se na različite načine veže u prstenaste i lančaste molekule.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Organska kemija · Vidi više »

Pariz

Pariz (fra. Paris paʁi) je glavni i najveći grad Francuske.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Pariz · Vidi više »

Polimer

Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Polimer · Vidi više »

1860.

Bez opisa.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i 1860. · Vidi više »

1892.

Bez opisa.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i 1892. · Vidi više »

1911.

Bez opisa.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i 1911. · Vidi više »

1919.

Bez opisa.

Novi!!: Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i 1919. · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

IUPAC.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »