Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Neutrino

Indeks Neutrino

Neutrini su električki neutralne elementarne čestice iz skupine leptona.

12 odnosi: Brzina, Električni naboj, Elektron, Elementarna čestica, Fermion, Gravitacija, Lepton, Mion, Ni, Slaba nuklearna sila, Spin, Tau lepton.

Brzina

fizike, gdje brzina ima značajnu ulogu. Brzina je vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojemu smjeru neka točka (ili tijelo) giba, tj.

Novi!!: Neutrino i Brzina · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Neutrino i Električni naboj · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Neutrino i Elektron · Vidi više »

Elementarna čestica

Elementarne ili temeljne čestice su u fizici čestice koje nemaju unutarnju strukturu, tj.

Novi!!: Neutrino i Elementarna čestica · Vidi više »

Fermion

Fermioni su čestice polucjelobrojnog spina, zbog čega njihovo ponašanje u skupini opisuje Fermi-Diracova statistika, pa tako za njih vrijedi i Paulijev princip isključenja.

Novi!!: Neutrino i Fermion · Vidi više »

Gravitacija

umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti. prostorvremena Kosi toranj u Pisi gdje je Galileo Galilei utvrdio da je ubrzanje bilo kojega padajućeg tijela na površini Zemlje konstantno i da je jednako za sva tijela. hiperboli E i napustila bi Zemlju. eliptičnoj stazi oko Sunca. Općoj teoriji relativnosti, planet u svom obilasku oko Sunca opisuje elipsu koja se polako okreće u svojoj ravnini (primjer Merkurova perihela). Sunčeve mase. Gravitacija je jedna je od četiriju osnovnih sila (fundamentalne interakcije).

Novi!!: Neutrino i Gravitacija · Vidi više »

Lepton

Leptoni su elementarne čestice na koje ne djeluje jaka sila, čime se razlikuju od kvarkova, a zajedno s njima ubrajaju se u fermione.

Novi!!: Neutrino i Lepton · Vidi više »

Mion

Mion je elementarna čestica negativnog naboja koja zajedno s elektronom i tau leptonom spada u skupinu leptona.

Novi!!: Neutrino i Mion · Vidi više »

Ni

Ni (grčki srednji rod: Νι; veliko slovo Ν; malo slovo ν) je 13.

Novi!!: Neutrino i Ni · Vidi više »

Slaba nuklearna sila

Slaba nuklearna sila je jedna od osnovnih sila.

Novi!!: Neutrino i Slaba nuklearna sila · Vidi više »

Spin

U okviru kvantne mehanike čestice posjeduju vlastiti (intrinsični) kutni impuls.

Novi!!: Neutrino i Spin · Vidi više »

Tau lepton

Tau lepton (još se koriste imena tau-čestica, tau, te ponekad tauon) negativno je nabijena elementarna čestica iz skupine leptona čiji je najmasivniji pripadnik.

Novi!!: Neutrino i Tau lepton · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »