Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Neutron

Indeks Neutron

Neutron (n ili n0), je subatomska čestica, bez električnog naboja i mase neznatno veće od protona.

15 odnosi: Atomska jezgra, Barion, Donji kvark, Električni naboj, Elementarni naboj, Fermion, Gornji kvark, Hadroni, Jaka nuklearna sila, Nuklearna fisija, Nuklearna fizika, Nuklearna fuzija, Nukleon, Proton, Spin.

Atomska jezgra

Atomska jezgra izgrađena je od protona i neutrona.

Novi!!: Neutron i Atomska jezgra · Vidi više »

Barion

Oktet lakih bariona sa spinom 1/2 Barioni su fermioni na koje djeluje jaka sila, ili drugim riječima hadroni polucjelobrojnog spina.

Novi!!: Neutron i Barion · Vidi više »

Donji kvark

Donji kvark ili d kvark je jedan od elementarnih čestica od kojih se sastoji tvar.

Novi!!: Neutron i Donji kvark · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Neutron i Električni naboj · Vidi više »

Elementarni naboj

Elementarni naboj ili elementarni električni naboj (oznaka e) je fizikalna konstanta koja je apsolutna vrijednost električnoga naboja elektrona, odnosno protona.

Novi!!: Neutron i Elementarni naboj · Vidi više »

Fermion

Fermioni su čestice polucjelobrojnog spina, zbog čega njihovo ponašanje u skupini opisuje Fermi-Diracova statistika, pa tako za njih vrijedi i Paulijev princip isključenja.

Novi!!: Neutron i Fermion · Vidi više »

Gornji kvark

Gornji kvark ili u kvark je jedan od elementarnih čestica od kojih se sastoji tvar.

Novi!!: Neutron i Gornji kvark · Vidi više »

Hadroni

Hadroni su kompozitne čestice na koje djeluje jaka sila.

Novi!!: Neutron i Hadroni · Vidi više »

Jaka nuklearna sila

Jaka nuklearna sila ili jaka sila je osnovna sila koju prenose gluoni, a djeluje na kvarkove, antikvarkove i same gluone.

Novi!!: Neutron i Jaka nuklearna sila · Vidi više »

Nuklearna fisija

Jedna od mogućih reakcija nuklearne fisije: atom uranija-235 hvata spori neutron i raspada se na dva nova atoma (fisijski produkti – barij-141 i kripton-92), oslobađajući 3 nova neutrona i ogromnu količinu energije vezanja (200 MeV). atomske jezgre. Nuklearna fisija (lat. fissio, razdvajanje, dijeljenje) je ona vrsta nuklearne reakcije, koja nastaje kad se jezgra atoma nekog kemijskog elementa cijepa na dva fisijska produkta ili fisiona fragmenta sličnih masa, uz emisiju jednog ili više neutrona, te velike količine energije.

Novi!!: Neutron i Nuklearna fisija · Vidi više »

Nuklearna fizika

Eksplozija atomske bombe Nuklearna fizika grana je fizike koja proučava strukturu atomske jezgre, procese u atomskoj jezgri (npr. radioaktivnost) i međudjelovanje atomskih jezgri (npr. nuklearnu fuziju i fisiju).

Novi!!: Neutron i Nuklearna fizika · Vidi više »

Nuklearna fuzija

Fuzijska reakcija deuterij-tricij (D-T) smatra se najboljom reakcijom za dobivanje energije fuzije. Nuklearna energija vezanja po nukleonu za neke izotope. Suncu. Njegova energija nije ništa drugo nego nuklearna energija koja nastaje sjedinjavanjem dvaju protona (dva iona vodika) u helij. Nuklearna fuzija je proces spajanja lakih atomskih jezgri u teže (sve do željeza 56Fe), pri kojem se zbog gubitka mase (defekta mase) oslobađa golema količina energije.

Novi!!: Neutron i Nuklearna fuzija · Vidi više »

Nukleon

Atomska jezgra sastavljena je od nukleona: protona (crveno) i neutrona (plavo) U kemiji i fizici, nukleoni su čestice koje tvore atomsku jezgru.

Novi!!: Neutron i Nukleon · Vidi više »

Proton

Proton je subatomska, nukleonska pozitivna čestica, mase od 938,27 MeV, naboja +1,6022·10−19 kulona.

Novi!!: Neutron i Proton · Vidi više »

Spin

U okviru kvantne mehanike čestice posjeduju vlastiti (intrinsični) kutni impuls.

Novi!!: Neutron i Spin · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Neutroni.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »