Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Organela

Indeks Organela

Organela (lat. organella) u staničnoj biologiji jest specijalizirana podjedinica stanice koja je funkcionalno izdvojena od ostatka stanice vlastitom lipidnom membranom.

44 odnosi: Centrioli, Centrosom, Citoskelet, Citosol, Endoplazmatska mrežica, Eukarioti, Fotosinteza, Genom, Glikoliza, Golgijev aparat, Homeostaza, Jednostanični organizmi, Kloroplast, Latinski jezik, Lipidi, Lizosom, Membrana, Mišićno vlakance, Mikroskop, Mikrotubuli, Mitohondrij, Nukleoid, Nukleosom, Organ, Peroksisom, Plastid, Plazmid, Praživotinje, Prokarioti, Ribosomi, Stanična biologija, Stanična jezgra, Stanična jezgrica, Stanična membrana, Stanica, Transkripcija i transliteracija, Translacija, Vakuole, Vezikula, Vrsta, Zoologija, 1884., 1915., 1978..

Centrioli

Centrioli su sastavljeni od 9 tripleta kratkih mikrotubula, složenih u cilindričnu strukturu.

Novi!!: Organela i Centrioli · Vidi više »

Centrosom

Centrosomi su stanična tjelešca koja su glavna organizacijska središta mikrotubula i mikrofilamenata u stanici.

Novi!!: Organela i Centrosom · Vidi više »

Citoskelet

Eukariotske stanice imaju visoko organiziranu citoplazmu kroz koju se pruža mreža tankih bjelančevinastih niti i cjevčica, točnije stanični kostur ili citoskelet.

Novi!!: Organela i Citoskelet · Vidi više »

Citosol

Citosol ili citoplazmatski matriks (različito od citoplazme) je tekućina koja ispunjava unutrašnjost stanice.

Novi!!: Organela i Citosol · Vidi više »

Endoplazmatska mrežica

Endoplazmatski retikulum ili endoplazmatska mrežica (ER) je sustav unutarstaničnih membrana koje proizvode i transportiraju tvari.

Novi!!: Organela i Endoplazmatska mrežica · Vidi više »

Eukarioti

Tipična životinjska (eukariotska) stanica Detalj endomembranskog sustava i njegove sastavnice Sve životinje su eukarioti Struktura mitohondrija: 1. Unutrašnja membrana, 2. Vanjska membrana, 3. Krista, 4. Matriks Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom.

Novi!!: Organela i Eukarioti · Vidi više »

Fotosinteza

List je primarno mjesto odvijanja fotosinteze u biljkama. Fotosinteza je proces u kojem se sunčeva energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama.

Novi!!: Organela i Fotosinteza · Vidi više »

Genom

U biologiji, genom nekog organizma jest ukupni genetski materijal istog, tj.

Novi!!: Organela i Genom · Vidi više »

Glikoliza

Metabolički put glikolize. Glikoliza je glavni metabolički put razgradnje glukoze koji se događa u citosolu svih sisavaca, a pretvara glukozu C6H12O6 u piruvat CH3COCOO− + H+.

Novi!!: Organela i Glikoliza · Vidi više »

Golgijev aparat

Golgijevo tijelo (ili Golgijev aparat) pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide.

Novi!!: Organela i Golgijev aparat · Vidi više »

Homeostaza

Homeostaza (grč. ὅμοιος.

Novi!!: Organela i Homeostaza · Vidi više »

Jednostanični organizmi

Bakterija ''Escherichia coli'', uvećana 10.000 puta Jedna od mogućih podjela živog svijeta je i prema građi tijela na jednostanične i višestanične organizme.

Novi!!: Organela i Jednostanični organizmi · Vidi više »

Kloroplast

Biljne stanice i kloroplast Kloroplast je vrsta plastida, koji su organele koje se nalaze u citoplazmi, posjeduju pigmente kao što su klorofili i karotenoidi i mjesto su sinteze i skladištenja hrane.

Novi!!: Organela i Kloroplast · Vidi više »

Latinski jezik

Biblija iz 1407. godine pisana latinskim pismom Latinski jezik (ISO 639-3) je izumrli jezik koji spada u skupinu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika.

Novi!!: Organela i Latinski jezik · Vidi više »

Lipidi

Lipidi (grč. lípos: mast) organske su tvari različite kemijske građe, podrazumijevaju masti i ulja, voskove, fosfolipide i steroide.

Novi!!: Organela i Lipidi · Vidi više »

Lizosom

Lizosom (lysosoma, razgradnik) se proizvodi u Golgijevom tijelu.

Novi!!: Organela i Lizosom · Vidi više »

Membrana

Membrana (lat. membrana: opna) ili opna se susreće u biologiji i raznim područjima tehnike.

Novi!!: Organela i Membrana · Vidi više »

Mišićno vlakance

Koštani mišić, mišićna vlakanca označena su gore desno. Dijagram građe mišićnog vlakanca. Strukturni proteini Model kližućeg filamenta u mišićnom stezanju. Mišićno vlakance odnosno miofibrila (lat. myofibrilla, fibrilla muscularis), Struna - Hrvatsko stomatološko nazivlje (pristupljeno 24. svibnja 2016.) je štapićasta građevna jedinica mišićnoga vlakna.

Novi!!: Organela i Mišićno vlakance · Vidi više »

Mikroskop

Dijelovi mikroskopa jesu: (1) okular, (2) objektiv, (4) veliki vijak, (5) mali vijak, (6) stolić s otvorom, (7) povećalo i (8) cijev ili tubus. Optički mikroskop. Mikroskop (od grč. μικρός: malen, sitan + σκοπέω: promatram, gledam; arh. sitnozor) je instrument koji daje uvećane slike bliskih predmeta, koji se ne bi mogli promatrati golim okom.

Novi!!: Organela i Mikroskop · Vidi više »

Mikrotubuli

Mikrocjevčica (mikrotubul) je dio staničnog kostura.

Novi!!: Organela i Mikrotubuli · Vidi više »

Mitohondrij

Mitohondrij je stanična organela eukariotskih stanica koja služi kao izvor stanične energije.

Novi!!: Organela i Mitohondrij · Vidi više »

Nukleoid

Nukleoid (znači jezgrolik) je nepravilno oblikovano područje unutar prokariotske stanice u kojem se nalazi genetski materijal i koje nije obavijeno jezgrinom ovojnicom.

Novi!!: Organela i Nukleoid · Vidi više »

Nukleosom

H1 može biti u nukleosomu. Nukleosom je tjelešce koje čini kromatin.

Novi!!: Organela i Nukleosom · Vidi više »

Organ

Organ (lat. organum, "instrument", "alat") udruženje je tkiva koja imaju jednu ili više zajedničkih funkcija.

Novi!!: Organela i Organ · Vidi više »

Peroksisom

Peroksisomi su, kao i lizosomi, vezikule okružene membranom ispunjene enzimima, međutim njihovi se enzimi sintetiziraju u citoplazmi i onda se uz pomoć transportnih proteina prenose u peroksisome.

Novi!!: Organela i Peroksisom · Vidi više »

Plastid

Plastidi su organele prisutne isključivo u biljnim stanicama s vrlo raznovrsnim biokemijskim i fiziološkim funkcijama.

Novi!!: Organela i Plastid · Vidi više »

Plazmid

Plazmidi su kružne dvolančane molekule DNK.

Novi!!: Organela i Plazmid · Vidi više »

Praživotinje

Praživotinje (Protozoa) su eukariotski organizmi koji spadaju u carstvo Protista.

Novi!!: Organela i Praživotinje · Vidi više »

Prokarioti

'''Shematski prikaz prokariotske stanice''': 1- kapsula; 2-stanična stijenka; 3-stanična membrana; 4-citoplazma; 5-ribosomi; 6-mezosomi; 7-nukleoid; 8-flagelum Prokarioti (Procarya, Procaryota; od starogrčkog pro.

Novi!!: Organela i Prokarioti · Vidi više »

Ribosomi

Ribosom je substanična čestica koja se nalazi u osnovnoj tvari stanice.

Novi!!: Organela i Ribosomi · Vidi više »

Stanična biologija

Stanična biologija (nekad citologija, od grč. kytos - spremnik) je znanstvena disciplina koja za cilj ima proučavanje i razumijevanje stanica.

Novi!!: Organela i Stanična biologija · Vidi više »

Stanična jezgra

Stanična jezgra nosi staničnu genetsku uputu koja određuje razvoj organizma.

Novi!!: Organela i Stanična jezgra · Vidi više »

Stanična jezgrica

Stanična jezgrica U jezgri možemo uočiti jednu ili više jezgrica koje prepoznajemo po razlici u lomu svijetlosti.

Novi!!: Organela i Stanična jezgrica · Vidi više »

Stanična membrana

Stanična membrana je tanki sloj građen od različitih vrsta molekula koji odvaja unutarstanični dio od vanstaničnog okruženja.

Novi!!: Organela i Stanična membrana · Vidi više »

Stanica

Stanica je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih poznatih organizama.

Novi!!: Organela i Stanica · Vidi više »

Transkripcija i transliteracija

Transkripcija (prijepis, prezvukovljivanje) je prenošenje znakova iz jednog pisma u drugo, pri čemu se vodi računa o izgovoru.

Novi!!: Organela i Transkripcija i transliteracija · Vidi više »

Translacija

paralelna. trenja. Tokarenje obratka gdje se gibanje tokarskog noža često promatra kao jednoliko pravocrtno gibanje. Translacija (lat. translatio: prijenos) ili translacija krutoga tijela, u mehanici, je gibanje krutoga tijela bez rotacije pri kojemu se sve točke tijela gibaju po jednakim putanjama.

Novi!!: Organela i Translacija · Vidi više »

Vakuole

Vakuola je organela koja služi za pohranu tvari.

Novi!!: Organela i Vakuole · Vidi više »

Vezikula

Shema jednostavnog vezikula (liposom). U staničnoj biologiji vezikula je relativno mala unutarstanična, membranom-ovijena vrećica koja pohranjuje ili prenosi tvari.

Novi!!: Organela i Vezikula · Vidi više »

Vrsta

Vrsta (species) u biologiji označava skup međusobno genetski sličinih jedinki.

Novi!!: Organela i Vrsta · Vidi više »

Zoologija

Zoologija (od grčkog zoon "živo biće") je biološka disciplina koja se bavi proučavanjem životinja, odnosno, oblikom i građom tijela (morfologija, anatomija), životnim aktivnostima (psihologijom), razvojem i porijeklom (uključujući paleontologiju), nasljednim odlikama (genetikom), odnosom s okolišem (ekologijom), rasprostranjenošću (zoogeografijom) i ponašanjem životinja.

Novi!!: Organela i Zoologija · Vidi više »

1884.

Bez opisa.

Novi!!: Organela i 1884. · Vidi više »

1915.

Bez opisa.

Novi!!: Organela i 1915. · Vidi više »

1978.

Bez opisa.

Novi!!: Organela i 1978. · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Organel, Organele, Organeli.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »