Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Ozon

Indeks Ozon

Ozon (O3) je alotrop kisika čija se molekula sastoji od 3 atoma kisika.

138 odnosi: Aerosol, Alkalijski metali, Alkeni, Alotropija, Aluminij, Amonijak, Amonijev nitrat, Anoda, Antarktika, Astma, Atena, Boja, Brom, Catatumbo, Celzij, Cezij, Džul, Deoksiribonukleinska kiselina, Dišni sustav, Dobsonova jedinica, Dušikov(IV) oksid, Dušikovi oksidi, Elektrolit, Elektroliza, Elektromagnetsko zračenje, Elektromotor, Europska unija, Fluor, Foton, Fotosinteza, Freon, Globalno zatopljenje, Gorenje, Grafit, Grčki jezik, Grlo, Grmljavinska oluja, Guma, Gustoća, Industrijska revolucija, Infracrveno zračenje, Iridij, Istosmjerna struja, Jod, Kalcij, Kalij, Karbonilna skupina, Katalizator, Katoda, Kelvin, ..., Kemijska formula, Kilogram, Kisik, Klor, Klorofluorougljici, Klorovodična kiselina, Kositar, Kovine, Laserski pisač, Leukociti, Lijek, Linijski putnički zrakoplov, Los Angeles, Kalifornija, Luminiscencija, Mangan, Međunarodni sustav mjernih jedinica, Međuvladin panel o klimatskim promjenama, Metar, Mikroorganizmi, Miris, Mol, Mol (mjerna jedinica), Molekula, Molna masa, Munja, Nehrđajući čelik, Nos, Oko, Oksidacija, Oksidans, Olovo (element), Otrov, Ozonske rupe, Ozonski omotač, Papir, Perklorna kiselina, Peter Debye, Plastika, Platina, Plazma, Plin, Polimer, Polivinilidenfluorid, Promet, Rim, Rubidij, Sluznica, Soli, Spektroskopija, Staklenički plinovi, Staklo, Standardni tlak i temperatura, Sterilizacija, Stratosfera, Sumpor, Sumporna kiselina, Sumporov(IV) oksid, Sumporovodik, Sunčeva svjetlost, Sunce, Svjetska baština, Svjetska zdravstvena organizacija, Talište, Tekstilna industrija, Temperatura, Titanij, Tlak, Tokio, Topljivost, Troposfera, Turbulencija, Ugljik, Ugljikov(IV) oksid, Ultraljubičasto zračenje, UNESCO, Urea, Valna duljina, Venezuela, Voda, Vodik, Volt, Vosak, Vrelište, Zavarivanje, Zemlja, Zemljina atmosfera, Zlato, Zrak. Proširite indeks (88 više) »

Aerosol

Izmaglica i oblaci su aerosoli. Novom Meksiku. Kao aerosol, u obliku spreja, primjenjuju se neki dezodoransi. Aerosol je suspenzija čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 mikrometar (1 μm) u plinu.

Novi!!: Ozon i Aerosol · Vidi više »

Alkalijski metali

Alkalijski metali (ili alkalijske kovine) su elementi 1.

Novi!!: Ozon i Alkalijski metali · Vidi više »

Alkeni

Eten Alkeni su aciklički nezasićeni ugljikovodici koji u molekuli pored jednostrukih imaju i dvostruke kovalentne veze.

Novi!!: Ozon i Alkeni · Vidi više »

Alotropija

8 alotropa ugljika Alotropske modifikacije ugljika, dijamant lijevo i grafit desno. Alotropska modifikacija ili alotropija je pojava da se ista stvar javlja u više strukturnih oblika koji se razlikuju po fizičkim i/ili kemijskim svojstvima.

Novi!!: Ozon i Alotropija · Vidi više »

Aluminij

Aluminat je naziv za aluminij u anionskom kompleksu.

Novi!!: Ozon i Aluminij · Vidi više »

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Ozon i Amonijak · Vidi više »

Amonijev nitrat

Amonijev nitrat (NH4NO3, amonijeva salitra, amonit/istoznačnica: amolit) amonijeva je sol dušične kiseline.

Novi!!: Ozon i Amonijev nitrat · Vidi više »

Anoda

galvanskom članku Anoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema napravi ili elementu.

Novi!!: Ozon i Anoda · Vidi više »

Antarktika

Pogled na Antarktiku iz satelita, napravljen od raznih satelitskih ulomaka Antarktika (od grčkog Ανταρκτικως, suprotno od arktik) je kontinent koji okružuje južni pol Zemlje.

Novi!!: Ozon i Antarktika · Vidi više »

Astma

Animacija astmatskog napada. Astma (od grčkog ἅσθμα, ásthma, "zaduha") je učestala kronična upalna bolest dišnih puteva obilježena raznolikim i recidivirajućim simptomima, reverzibilnom opstrukcijom dišnih putova i bronhospazmom.

Novi!!: Ozon i Astma · Vidi više »

Atena

* Atena (grad), glavni grad Grčke.

Novi!!: Ozon i Atena · Vidi više »

Boja

Slikarski krug boja. Boje vidljive ljudskom oku Boja raspon valnih duljina frekvencijski raspon crvena ~ 625 – 740 nm ~ 480 – 405 THz narančasta ~ 590 – 625 nm ~ 510 – 480 THz žuta ~ 565 – 590 nm ~ 530 – 510 THz zelena ~ 500 – 565 nm ~ 600 – 530 THz cijan ~ 485 – 500 nm ~ 620 – 600 THz plava ~ 440 – 485 nm ~ 680 – 620 THz ljubičasta ~ 380 – 440 nm ~ 790 – 680 THz optičke prizme uzrokuje da se bijela svjetlost razloži na dugine boje. Aditivno miješanje boja: postoje tri primarne boje: crvena, zelena i plava, kombiniranjem kojih se u oku stvara dojam svih ostalih boja. Boja (tur. boya) je vidni osjet ovisan o frekvenciji svjetlosnog zračenja.

Novi!!: Ozon i Boja · Vidi više »

Brom

Ime mu dolazi od grčke riječi "bromos" što znači smrad.

Novi!!: Ozon i Brom · Vidi više »

Catatumbo

Catatumbo (španj.: Río Catatumbo) je rijeka na sjeveru Južne Amerike, koja izvire u Kolumbiji, teče oko 338 km i ulijeva se u jezero Maracaibo u Venezueli.

Novi!!: Ozon i Catatumbo · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Ozon i Celzij · Vidi više »

Cezij

Cezij Raspadanje cezija-137 To je meki, srebrno zlatni alkalijski metal, s talištem na 28 °C, što ga čini jednim od pet metala elemenata koji su tekući na sobnim temperaturama.

Novi!!: Ozon i Cezij · Vidi više »

Džul

Džul (znak J) je mjerna jedinica SI za rad (W), energiju (E) i toplinu (Q).

Novi!!: Ozon i Džul · Vidi više »

Deoksiribonukleinska kiselina

285x285px Deoksiribonukleinska kiselina (skraćeno DNK; eng. Deoxyribonucleic acid, DNA) je nukleinska kiselina u obliku dvostruke spiralne zavojnice.

Novi!!: Ozon i Deoksiribonukleinska kiselina · Vidi više »

Dišni sustav

Dišni sustav jest sustav organa koji služi za izmjenu plinova.

Novi!!: Ozon i Dišni sustav · Vidi više »

Dobsonova jedinica

Najniže vrijednosti ozona, mjerene sa satelitom TOMS, svake godine u ozonskim rupama Dobsonova jedinica (DU) je mjerna jedinica za površinsku gustoću atmosferskog ozona, a odnosi se na količinu ozona u stratosferskom ozonskom omotaču.

Novi!!: Ozon i Dobsonova jedinica · Vidi više »

Dušikov(IV) oksid

Kalotni model molekule dušikova dioksida Dušikov(IV) oksid (dušikov dioksid, NO2) je crvenosmećkasti do tamno crveni paramagnetični plin.

Novi!!: Ozon i Dušikov(IV) oksid · Vidi više »

Dušikovi oksidi

Dušikovi oksidi su niz spojeva dušika i kisika opće formule NOx (x.

Novi!!: Ozon i Dušikovi oksidi · Vidi više »

Elektrolit

cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. Leclanchéov članak. gorivnog članka. Elektrolit je kemijski spoj koji je električki vodljiv ili to postaje u otopljenom ili rastaljenom stanju jer sadrži ili stvara pokretljive ione koji mogu prenositi električni naboj.

Novi!!: Ozon i Elektrolit · Vidi više »

Elektroliza

električne struje. istosmjerne struje. vode. bakrenog sulfata (bakrenje). Elektroliza je elektrokemijska reakcija razlaganja ili razgradnje elektrolita djelovanjem električne struje.

Novi!!: Ozon i Elektroliza · Vidi više »

Elektromagnetsko zračenje

Spektar elektromagnetskih valova s istaknutim dijelom vidljive svjetlosti. Svjetlost je elektromagnetski val. brzini svjetlosti. Elektromagnetsko zračenje predstavlja elektromagnetske valove kraćih valnih duljina: infracrveno, ultraljubičasto, rendgensko i gama-zračenje.

Novi!!: Ozon i Elektromagnetsko zračenje · Vidi više »

Elektromotor

Različiti elektromotori. Rotor i stator elektromotora. vodiči statora ''(F)'' priključak namota ili vodiča, ''(E)'' vodilica četkice. indukcijski ili asinkroni elektromotor. Okretno magnetsko polje. mikrovalne pećnice. Razne izvedbe servomotora. Elektromotor ili električni motor je stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad.

Novi!!: Ozon i Elektromotor · Vidi više »

Europska unija

Europska unija (kratica EU), jedinstvena je međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951.

Novi!!: Ozon i Europska unija · Vidi više »

Fluor

Fluor je vrlo reaktivan - što je tipično za elemente njegove skupine, ali on je najžešći.

Novi!!: Ozon i Fluor · Vidi više »

Foton

Foton je elementarna čestica cjelobrojnog spina, kvant elektromagnetskog zračenja, koji se u vakuumu giba brzinom svjetlosti c. Nema masu mirovanja, a sadrži energiju Energija fotona može se prikazati i u drugom obliku, koji je matematički korektan a čini se da daje uvid u prirodu fotona i Planckove konstante: Planckova konstanta mogla bi biti energija fotona koji ima periodu od T.

Novi!!: Ozon i Foton · Vidi više »

Fotosinteza

List je primarno mjesto odvijanja fotosinteze u biljkama. Fotosinteza je proces u kojem se sunčeva energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama.

Novi!!: Ozon i Fotosinteza · Vidi više »

Freon

Freon 12, strukturna formula Freon je zbirno ime za više vrsta plinova koji su se upotrebljavali ili se upotrebljavaju u rashladnim strojevima.

Novi!!: Ozon i Freon · Vidi više »

Globalno zatopljenje

Onečišćavanje zraka pojačava staklenički učinak. stakleničkih plinova i odbija (reflektira) natrag prema Zemlji, naziva se staklenički učinak ili efekt staklenika. Mjerenja razine mora su pokazala porast razine mora od 200 mm u 20. stoljeću. ugljikovog dioksida (CO2) u zadnjih 50 godina. Ledenjak Grinnell 1938. Ledenjak Grinnell 2009. Sve češća nevremena kao jedna od posljedica globalnog zatopljenja. Globalno zatopljenje ili globalno zagrijavanje je postupno zagrijavanje Zemljine površine i najnižih slojeva atmosfere uzrokovano učinkom staklenika, što dovodi i do globalnih promjena klime.

Novi!!: Ozon i Globalno zatopljenje · Vidi više »

Gorenje

Gorenjem ili izgaranjem goriva može nastati plamen Gorenje ili izgaranje je kemijski proces, kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva.

Novi!!: Ozon i Gorenje · Vidi više »

Grafit

Grafit Grafit (njem. Graphit, od grč. γράφεıν: pisati), heksagonska modifikacija ugljika, znatno raširenija od kubične modifikacije – dijamanta.

Novi!!: Ozon i Grafit · Vidi više »

Grčki jezik

Grčki jezik je jedna grana indoeuropske jezične porodice; uz hetitski najranije je zabilježeni indoeuropski jezik.

Novi!!: Ozon i Grčki jezik · Vidi više »

Grlo

Grlo Grlo (lat. gula) je organ koji spada pod dišni sustav.

Novi!!: Ozon i Grlo · Vidi više »

Grmljavinska oluja

Nizozemskoj Grmljavinska oluja je lokalna pojava praćena jakom kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim vjetrom.

Novi!!: Ozon i Grmljavinska oluja · Vidi više »

Guma

Gumica za brisanje. Sirovi kaučuk Guma (iz lat. cummi i starogr. kómmi te iz egipatskog kemai, kemá, kami) je prvotvorno označavao prirodni kaučuk ili kaučuku slične biljne tekučine koje kroz sušenje polimeriziraju i stvrdnu u elatičnu tvar.

Novi!!: Ozon i Guma · Vidi više »

Gustoća

Menzura u kojoj se nalaze obojene tekućine različite gustoće. Gustoća (oznaka: ρ - grčki: ro) je fizikalna veličina određena kao količnik mase m i obujma (volumena) V nekog tijela ili kemijske tvari: Ista jednakost vrijedi za prosječnu gustoću bilo kojeg materijala u volumenu V koji sadrži masu m, to jest opisuje kolika je masa neke tvari prosječno sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kaže se da je tijelo gušće.

Novi!!: Ozon i Gustoća · Vidi više »

Industrijska revolucija

U drugoj polovici XVIII. stoljeća ručna se proizvodnja počela zamjenjivati parnim strojevima.

Novi!!: Ozon i Industrijska revolucija · Vidi više »

Infracrveno zračenje

Sunčeva zračenja emitira se u infracrvenome području. Slika psa u srednjem ("termalnom") infracrvenom području (temperatura je prikazana bojom). Slikarski stalak viđena u infracrvenom spektru. Infracrveno zračenje ili infracrvena svjetlost (lat. infra: ispod; kratica IR od eng. infrared) je elektromagnetsko zračenje valnih duljina približno između 0,8 μm i nekoliko stotina mikrometara.

Novi!!: Ozon i Infracrveno zračenje · Vidi više »

Iridij

Iridij je vrlo rijedak u Zemljinoj kori.

Novi!!: Ozon i Iridij · Vidi više »

Istosmjerna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Istosmjerna struja ili istosmjerna električna struja je električna struja koja ima u tijeku vremena stalnu ili konstantnu jakost i trajno jedan te isti smjer.

Novi!!: Ozon i Istosmjerna struja · Vidi više »

Jod

Kristali joda Kao plin jod je ljubičaste boje Angiografski snimak Štitna žlijezda Računalna tomografija Jod je kemijski element koji se prvenstveno koristi u prehrani.

Novi!!: Ozon i Jod · Vidi više »

Kalcij

Vapnik stari hrvatski naziv za kalcij.

Novi!!: Ozon i Kalcij · Vidi više »

Kalij

Kalij (lužik je stari hrvatski naziv za kalij) je kemijski element iz skupine alkalijskih elemenata, sedmi po zastupljenosti u Zemljinoj kori.

Novi!!: Ozon i Kalij · Vidi više »

Karbonilna skupina

Karbonilna skupina je jedna od najvažnijih funkcionalnih skupina u organskoj kemija.

Novi!!: Ozon i Karbonilna skupina · Vidi više »

Katalizator

Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju.

Novi!!: Ozon i Katalizator · Vidi više »

Katoda

Katoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema vanjskom krugu.

Novi!!: Ozon i Katoda · Vidi više »

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Novi!!: Ozon i Kelvin · Vidi više »

Kemijska formula

*Kemijska formula je skraćeni oblik prikazivanja sastava i građe molekula, iona ili općenito formulskih jedinki tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata.

Novi!!: Ozon i Kemijska formula · Vidi više »

Kilogram

pramjere (etalona) u odnosu na koji je određen kilogram. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Kilogram (oznaka: kg) je mjerna jedinica za masu, te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Ozon i Kilogram · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Ozon i Kisik · Vidi više »

Klor

Hrvatski naziv za klor je solik, a skovao ga je Bogoslav Šulek.

Novi!!: Ozon i Klor · Vidi više »

Klorofluorougljici

Tetrafluoretan Klorofluorougljici (Freoni) s kemijskom formulom CFCs plinske su tvari koje oštećuju ozonski sloj i uzrokuju stanjivanje ozonskog sloja u stratosferi, dakle povećavaju ozonsku rupu i omogućuju pojačano ultraljubičasto zračenje.

Novi!!: Ozon i Klorofluorougljici · Vidi više »

Klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina (solna kiselina) (HCl) je vodena otopina plina klorovodika.

Novi!!: Ozon i Klorovodična kiselina · Vidi više »

Kositar

Kositar (od grč. naziva za mineral kasiterit; kassiteros) je srebrnobijela, veoma sjajna, elastična i mekana (tako reći plastična) kovina, niska tališta i visoka vrelišta.

Novi!!: Ozon i Kositar · Vidi više »

Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

Novi!!: Ozon i Kovine · Vidi više »

Laserski pisač

Prikaz prijenosa informacija s lasera na bubanj. eng oznaka Laserski pisač ispisuje na papir uz pomoć lasera, koji osvjetljava bubanj i time električki nabije površinu bubnja.

Novi!!: Ozon i Laserski pisač · Vidi više »

Leukociti

Eritrociti (lijevo) i '''leukociti''' (desno) Leukociti (grč. λευκός, leukós - bijeli + κύτος, kýtos - stanica, šupljina) ili bijele krvne stanice su krvne stanice imunološkog sustava čija je osnovna uloga zaštita organizma od mikroorganizama (bakterija, virusa, gljivica i parazita) te stranih tijela koji prijeđu prirodne barijere kože i sluzokože.

Novi!!: Ozon i Leukociti · Vidi više »

Lijek

Lijek u obliku kapsula Lijek je pripravak koji smanjuje simptome neke bolesti, sprječava je ili je iscjeljuje.

Novi!!: Ozon i Lijek · Vidi više »

Linijski putnički zrakoplov

Airbus A320 Croatia Airlinesa Linijski putnički zrakoplov (komercijalni transportni zrakoplov) je veliki avion prvenstveno namijenjen komercijalnom prijevozu putnika i tereta.

Novi!!: Ozon i Linijski putnički zrakoplov · Vidi više »

Los Angeles, Kalifornija

Los Angeles (engleski izgovor IPA: /lɒs ˈændʒələs/ los-AN-jə-ləs; španjolski izgovor), poznat i pod skraćenicom L.A., grad je smješten uz obalu Tihog oceana na jugu američke savezne države Kalifornije.

Novi!!: Ozon i Los Angeles, Kalifornija · Vidi više »

Luminiscencija

Bioluminiscencija zamjećuje se osobito ljeti, kada u toplim morima prostrane površine rasvijetli bičaš ''Noctiluca miliaris''. lat. ''Lampyris noctiluca''). kemoluminiscencije. fluorescenciju nekih tvari. Fosforescentni pigmenti (lijevo: cinkov sulfid; desno: stroncijev aluminat). Fosforescentni pigmenti u mraku nakon 1 minute (lijevo: cinkov sulfid; desno: stroncijev aluminat). Fosforescentni pigmenti u mraku nakon 4 minute (lijevo: cinkov sulfid; desno: stroncijev aluminat). Polarna svjetlost je također radioluminiscencija. ultraljubičastom zračenju. elektronskih stanja o udaljenosti ''R'' među atomima molekula za osnovna i pobuđena stanja. nm pomaka. Svjetleće diode. ultraljubičastim zračenjem. Europi. videorekorderima. Fluorescentne morske ribe. Luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje) je emisija elektromagnetskoga zračenja (pretežito svjetlosti, ali i ultraljubičastog i infracrvenoga zračenja) koje nije pobuđeno toplinskim (termičkim) procesom i povišenom temperaturom tvari, nego je posljedica primanja energije u nekom drugom obliku.

Novi!!: Ozon i Luminiscencija · Vidi više »

Mangan

Mangan je kemijski element 7.

Novi!!: Ozon i Mangan · Vidi više »

Međunarodni sustav mjernih jedinica

Međunarodni sustav mjernih jedinica (skraćeno SI prema francuskom nazivu Système International d'Unités) je sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana u svim državama svijeta osim SAD-a, Liberije i Mjanme.

Novi!!: Ozon i Međunarodni sustav mjernih jedinica · Vidi više »

Međuvladin panel o klimatskim promjenama

Međuvladin panel o klimatskim promjenama (engleski: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) nastao je 1988.

Novi!!: Ozon i Međuvladin panel o klimatskim promjenama · Vidi više »

Metar

platine. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Izrada međunarodnog prametra 1874. Metar (prema grč. μέτρον: mjera; oznaka: m) mjerna je jedinica za duljinu i jedna je od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu.

Novi!!: Ozon i Metar · Vidi više »

Mikroorganizmi

Bakterije ''Escherichia coli'' pod mikroskopom. Mikroorganizmi ili mikrobi je skupni naziv za bakterije, arheje, gljive i protiste (praživotinje), vidljive pod mikroskopom.

Novi!!: Ozon i Mikroorganizmi · Vidi više »

Miris

Miris odnosno vonj je proizvod onoga što osjeti osjetilo njuha.

Novi!!: Ozon i Miris · Vidi više »

Mol

* Mol (mjerna jedinica), SI mjerna jedinica za količinu tvari,.

Novi!!: Ozon i Mol · Vidi više »

Mol (mjerna jedinica)

*Mol je osnovna mjerna jedinica za množinu tvari (oznaka n), jedna je od 7 osnovnih fizikalnih veličina međunarodnoga sustava jedinica.

Novi!!: Ozon i Mol (mjerna jedinica) · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Ozon i Molekula · Vidi više »

Molna masa

Molna masa (M) je omjer mase i množine tvari a izražava se u gramima po molu (g/mol): Molna masa neke tvari je masa 1 mola te tvari, odnosno masa čestice te tvari (ma.

Novi!!: Ozon i Molna masa · Vidi više »

Munja

Sijevanje munje. grmljavinske oluje. Munja je naglo pražnjenje atmosferskog električnoga naboja koncentriranog u olujnim, grmljavinskim oblacima (kumulonimbusima), povezano s pojavom snažnog bljeska i snažnoga zvučnog udara (grom).

Novi!!: Ozon i Munja · Vidi više »

Nehrđajući čelik

Posuđe od nehrđajućeg čelika. nehrđajućeg čelika. Cijevi i prirubnice od nehrđajućeg čelika. Kuhinjski nož od nehrđajućeg čelika. vina. Interkristalna korozija. Mikrostruktura nehrđajućeg čelika AISI 304L. kirurški instrumenti. Automobil Lotus - Flickr s limovima od nehrđajućeg čelika. Nehrđajući čelik ili korozijski postojani čelik je slitina željeza i najmanje 12 % kroma (moderni nehrđajući čelici sadrže i do 30% kroma), za razliku od običnog čelika koji brzo oksidira na zraku (oksid je crvene boje) ako nije na neki način zaštićen od korozije.

Novi!!: Ozon i Nehrđajući čelik · Vidi više »

Nos

right Nos ili nosna šupljina, šupljina je koja služi kao dio dišnog, govornog i osjetilnog sustava.

Novi!!: Ozon i Nos · Vidi više »

Oko

Dijagram presjeka ljudskog oka: A - staklasto tijelo, B - leća, C - rožnica, D - zjenica, E - šarenica, F - bjeloočnica, G - očni živac, H - mrežnica Ljudsko oko Oči su organi koji opažaju svjetlost.

Novi!!: Ozon i Oko · Vidi više »

Oksidacija

Oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag) su kemijske reakcije pri kojima tvar što se oksidira otpušta elektrone, a tvar koja se reducira prima elektrone.

Novi!!: Ozon i Oksidacija · Vidi više »

Oksidans

Oksidans je tvar koja prima elektrone i time oksidira druge tvari.

Novi!!: Ozon i Oksidans · Vidi više »

Olovo (element)

Olovo je srebrnoplav do modrikastosiv sjajan metal, na svježem prerezu vrlo sjajan, stajanjem na zraku potamni zbog stvaranja zaštitonoga sloja oksida i karbonata.

Novi!!: Ozon i Olovo (element) · Vidi više »

Otrov

Piktogramm prekrižene mrtvačke glave tradicionalno se koristi kao simbol za otrove. Označavanje otrova prema GHS-u Označavanje otrova u prijevozu opasnih tvari (ADR) Otrovima se smatraju tvari prirodnog ili sintetskog podrijetla i proizvodi dobiveni od njih, koji uneseni u organizam ili u dodiru s njim mogu ugroziti zdravlje i život organizma ili štetno djelovati na okoliš.

Novi!!: Ozon i Otrov · Vidi više »

Ozonske rupe

Antarktikom ikad snimljena (rujan 2006.) Chapmanov ozonski ciklus. Prosječna svjetska količina ozona. Polarni stratosferski oblaci. Najniže vrijednosti ozona, mjerene sa satelitom TOMS, svake godine u ozonskim rupama. Ozonske rupe su područja izrazito prorijeđena stratosferskog ozona, koja se od kraja 1970-ih pojavljuju iznad polarnoga predjela južne polutke u proljeće (rujan, listopad), a od konca 1980-ih potkraj proljeća i iznad polarnih predjela sjeverne polutke (Kanada, sjever Europe i Azije).

Novi!!: Ozon i Ozonske rupe · Vidi više »

Ozonski omotač

Apsorpcija UV zračenja u ozonskim sloju Razina ozona na različitim visinama Chapmanov ozonski ciklus Brewer-Dobsonovo strujanje zraka Slika najveće ozonske rupe nad Antarktikom ikad snimljena (rujan 2006.) Ozonski omotač ili ozonski sloj je dio Zemljine atmosfere (stratosfera) koji sadrži relativno visoku koncentraciju ozona, a to je između 10 do 50 km iznad Zemljine površine.

Novi!!: Ozon i Ozonski omotač · Vidi više »

Papir

List papira Egipatski papirus Proizvodnja papira u prošlosti u Kini Papir (grčki pápyros; biljka papirus) je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, tisak, pakiranje, itd.

Novi!!: Ozon i Papir · Vidi više »

Perklorna kiselina

Perklorna ili perkloratna kiselina (HClO4) je oksokiselina klora.

Novi!!: Ozon i Perklorna kiselina · Vidi više »

Peter Debye

Negativni naboj je prestavljen plavom bojom, pozitivni naboj je prikazan plavom bojom, dok je bijelo neutralno. čvrstoga tijela. Peter Debye, punim imenom Peter Joseph William Debye (niz. Petrus Josephus Wilhelmus Debije, Maastricht, 24. ožujka 1884. – Ithaca (New York), 2. studenog 1966.), nizozemsko-američki fizičar i fizikalni kemičar.

Novi!!: Ozon i Peter Debye · Vidi više »

Plastika

Kućanski predmeti izrađeni iz plastike Plastika je naziv za različite umjetne ili poluumjetne polimerske materijale.

Novi!!: Ozon i Plastika · Vidi više »

Platina

Plemenita kovina.

Novi!!: Ozon i Platina · Vidi više »

Plazma

Plazma je.

Novi!!: Ozon i Plazma · Vidi više »

Plin

kinetičke energije molekula. Dim omogućuje kretanje okolnih čestica plina. čelične cijevi. Plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam.

Novi!!: Ozon i Plin · Vidi više »

Polimer

Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance.

Novi!!: Ozon i Polimer · Vidi više »

Polivinilidenfluorid

Polivinilidenfluorid (kratica PVDF) je neprozirna, polukristalina i termoplastična fluoroplastika.

Novi!!: Ozon i Polivinilidenfluorid · Vidi više »

Promet

Promet je gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja se bavi prevoženjem i prenošenjem robe, ljudi i informacija s jednog mjesta na drugo.

Novi!!: Ozon i Promet · Vidi više »

Rim

Rim (talijanski i latinski: Roma) je glavni grad Italije i regije Lacij, te najveća i najnapučenija općina u zemlji.

Novi!!: Ozon i Rim · Vidi više »

Rubidij

Rubidij je mekan, srebrnobijel metalni element alkalijske skupine.

Novi!!: Ozon i Rubidij · Vidi više »

Sluznica

Građa zida jednjaka:-e- - mišićni list,-f- - krzno,-g- - epitelni list. Sluznica (lat. mucosa) je naziv za tkivo koje oblaže unutrašnjost pojedinih organa i tjelesnih šupljina (usta i nos, ždrijelo, jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo, mokraćovod, mokraćni mjehur, mokraćna cijev, dušnik, bronhije itd).

Novi!!: Ozon i Sluznica · Vidi više »

Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

Novi!!: Ozon i Soli · Vidi više »

Spektroskopija

Spektar plamena alkohola Spektroskopija je znanost koja proučava djelovanje elektromagnetskog zračenja i materije.

Novi!!: Ozon i Spektroskopija · Vidi više »

Staklenički plinovi

Porast količine stakleničkih plinova u atmosferi Uzroci Atmosferska apsorpcija i emisija različitih elektromagnetskih valova. Najveću apsorpciju ima ugljikov dioksid u infracrvenom području Staklenički plinovi su plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u planetarnoj atmosferi.

Novi!!: Ozon i Staklenički plinovi · Vidi više »

Staklo

StakloStaklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid.

Novi!!: Ozon i Staklo · Vidi više »

Standardni tlak i temperatura

Standardni tlak i temperatura (standardni uvjeti, s.u., STP) prihvaćeni su uvjeti za eksperimentalna mjerenja u znanosti, sa svrhom olakšanog uspoređivanja različitih podataka.

Novi!!: Ozon i Standardni tlak i temperatura · Vidi više »

Sterilizacija

Sterilizator na kirurškoj klinici u Dresdenu, 1956. godine Moderni sterilizator (autoklav) Sterilizacija je proces kojim se potpuno odstranjuju ili uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore s predmeta, instrumenata i materijala do te mjere da se na standardnim medijima za kultiviranje ne mogu dokazati.

Novi!!: Ozon i Sterilizacija · Vidi više »

Stratosfera

Pogled na stratosferu iz zrakoplova Stratosfera je sloj zemljine atmosfere koji se prostire između mezosfere i troposfere.

Novi!!: Ozon i Stratosfera · Vidi više »

Sumpor

Sumpor je na sobnoj temperaturi krutina u finom prahu bez mirisa svijetložute boje.

Novi!!: Ozon i Sumpor · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Ozon i Sumporna kiselina · Vidi više »

Sumporov(IV) oksid

Sumporov(IV) oksid (sumporov dioksid, SO2) pri sobnoj temperaturi je bezbojan, otrovan i nadražujući plin neugodna, oštra i bockava mirisa, koji podražuje na kašalj, a nastaje izgaranjem sumpora, sumporovodika, te prženjem sulfidnih ruda.

Novi!!: Ozon i Sumporov(IV) oksid · Vidi više »

Sumporovodik

Sumporovodik (zastario i pogrešan naziv vodikov sulfid, tzv. "plin smrdljivac", H2S) je bezbojan, vrlo otrovan plin, vonja na trula jaja.

Novi!!: Ozon i Sumporovodik · Vidi više »

Sunčeva svjetlost

Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. Campbell–Stokesov heliograf. Piranometar. Pirheliometar. Sunčeva svjetlost, Sunčeve zrake, Sunčevo zračenje ili solarno zračenje je cijelokupni spektar elektromagnetskog zračenja koje nam dolazi sa Sunca.

Novi!!: Ozon i Sunčeva svjetlost · Vidi više »

Sunce

Sunce. nuklearnom fuzijom, pretvarajući vodik u helij. Niz proton-proton dominira u zvijezdama veličine Sunca ili manjim. Sunce je zvijezda u centru našeg Sunčevog sustava.

Novi!!: Ozon i Sunce · Vidi više »

Svjetska baština

spomeničke baštine. Plitvička jezera su od 1979. godine zaštićena prirodna svjetska baština, jedno od prvih u svijetu. Šibenska katedrala je od 2000. godine svjetska baština prema kriterijima I, II i IV. UNESCO-ova Svjetska baština sastoji se od Svjetske kulturne baštine i Svjetske prirodne baštine.

Novi!!: Ozon i Svjetska baština · Vidi više »

Svjetska zdravstvena organizacija

Zastava Svjetske zdravstvene organizacije Svjetska zdravstvena organizacija, SZO (engl. World Health Organization, WHO) posebna je organizacija Ujedinjenih naroda koja djeluje kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva.

Novi!!: Ozon i Svjetska zdravstvena organizacija · Vidi više »

Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

Novi!!: Ozon i Talište · Vidi više »

Tekstilna industrija

Tekstilna industrija je industrija koja se bavi proizvodnjom prediva, tkanina i konačnih proizvoda od tekstila, od prirodnih materijala poput vune, pamuka ili svile, ili umjetnih materijala.

Novi!!: Ozon i Tekstilna industrija · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Ozon i Temperatura · Vidi više »

Titanij

Jednakovrijedan je naziv titan.

Novi!!: Ozon i Titanij · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Ozon i Tlak · Vidi više »

Tokio

Tokio (japanski: 東京, engleski: Tokyo) glavni je i najveći grad Japana te važna luka.

Novi!!: Ozon i Tokio · Vidi više »

Topljivost

Topljivost je svojstvo tvari da s drugom tvari tvori homogenu smjesu.

Novi!!: Ozon i Topljivost · Vidi više »

Troposfera

Pogled na Zemljinu troposferu iz zrakoplova Troposfera je sloj koji leži uz površinu Zemlje.

Novi!!: Ozon i Troposfera · Vidi više »

Turbulencija

Turbulencija (lat. turbulentus: nemiran, uzburkan) je nepravilno vrtložno gibanje koje se pojavljuje u tekućinama i plinovima kad struje pored čvrstih predmeta ili kad im brzina strujanja prijeđe određenu granicu.

Novi!!: Ozon i Turbulencija · Vidi više »

Ugljik

Od ukupne količine ugljika na Zemlji, 99,8% je vezano u mineralima, uglavnom karbonatima, što i nije čudno ako znamo da su cijeli gorski lanci građeni od vapnenca i dolomita.

Novi!!: Ozon i Ugljik · Vidi više »

Ugljikov(IV) oksid

Ugljikov (IV) oksid (ugljikov dioksid, CO2) je kemijski spoj sastavljen od dva atoma kisika kovalentno vezan (vezani elektronima iz zadnje ljuske) za jedan atom ugljika.

Novi!!: Ozon i Ugljikov(IV) oksid · Vidi više »

Ultraljubičasto zračenje

energije. flourescentna svjetiljka. Ultraljubičasto zračenje, ultraljubičasta svjetlost ili ultravioletno zračenje (oznaka UV prema eng. ultraviolet) je elektromagnetsko zračenje valnih duljina od približno 10 do 400 nanometara, to jest između rendgenskoga zračenja i ljubičastoga dijela vidljive svjetlosti, i energiji fotona od 3 eV do 124 eV.

Novi!!: Ozon i Ultraljubičasto zračenje · Vidi više »

UNESCO

UNESCO (eng.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; hrv.: Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu) specijalizirana je organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda, utemeljena 1945.

Novi!!: Ozon i UNESCO · Vidi više »

Urea

Urea Urea (novolat. 2)2, H2N-CO-NH2, CH4N2O, CON2H4, (NH2)2CO), NH2CONH2) je diamid ugljične kiseline. Urea je glavni otpadni proizvod deaminacije aminokiselina u sisavaca.

Novi!!: Ozon i Urea · Vidi više »

Valna duljina

Valna duljina periodičnoga vala je najmanja udaljenost između dvije čestice koje titraju u fazi.

Novi!!: Ozon i Valna duljina · Vidi više »

Venezuela

Venezuela (čita se: VenecuȅlaLjiljana Jojić, gl. ur., Ranko Matasović, gl. ur., Hrvatski enciklopedijski rječnik, II. izd., 11. sv.: Tar – Viš, EPH, Novi Liber, Zagreb, 2005., ISBN 953-6045-28-1 (cjelina), ISBN 953-6045-40-0 (11. sv.), str. 296. Mrježovnica dostupna putem jednoobraznoga tražitelja izvora (JTI) http://hjp.znanje.hr/index.php?show.

Novi!!: Ozon i Venezuela · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Ozon i Voda · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Ozon i Vodik · Vidi više »

Volt

Volt (simbol: V) je mjerna jedinica SI sustava za električku razliku potencijala.

Novi!!: Ozon i Volt · Vidi više »

Vosak

Svijeća od voska Vosak je kemijska tvar koja se određuje po mehaničkim i fizičkim svojstvima.

Novi!!: Ozon i Vosak · Vidi više »

Vrelište

Voda vrije ili ključa. Vrelište je temperatura na kojoj istodobno u cijelom obujmu (volumenu) tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, to jest najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina.

Novi!!: Ozon i Vrelište · Vidi više »

Zavarivanje

elektrolučnog zavarivanja. Zavarivanje MIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina. Zavarivanje ugljenom elektrodom. Zavarivanje TIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti neutralnog plina. elektrolučnog zavarivanja. ručnog elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom. Kovačko zavarivanje je najstarija vrsta zavarivanja metala. Oprema za točkasto elektrootporno zavarivanje. Osnovni dijelovi “V” žlijeba. Sučeljni spoj, preklopni spoj i kutni spoj. Križni spoj, kutni rubni spoj i prirubni spoj. zone utjecaja topline (ZUT) i osnovnog metala. Daleko najopasnije greške u izradi zavarenih konstrukcija su pukotine. generatora pretvaraju u struju vrlo dobrih karakteristika pogodnih za zavarivanje. Namjenjeni su za rad u terenskim uvjetima i na mjestima sa nestabilnom električnom mrežom (velike i česte oscilacije napona). Iako je to vrlo rijetko u praksi, iza generatora može slijediti ispravljački dio, pa se na mjestu zavarivanja može imati pored izmjenične i istosmjerna struja. ručnog elektrolučnog zavarivanja. Podvodno zavarivanje. Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istorodnih ili raznorodnih materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogeni zavareni spoj.

Novi!!: Ozon i Zavarivanje · Vidi više »

Zemlja

Zemlja je treći planet po redoslijedu udaljenosti od Sunca i najveći među unutarnjim planetima.

Novi!!: Ozon i Zemlja · Vidi više »

Zemljina atmosfera

Slojevi atmosfere (NOAA) Sastav Zemljine atmosfere. Donji dijagram predstavlja najmanje uobičajene plinove koje čine samo 0.038% atmosfere. Vrijednosti su regulirane za ilustraciju. Chapmanov ozonski ciklus Apsorpcija uv-zračenja u ozonskim sloju Veoma svijetli meteor Položaj ionosfere u atmosferi Magnetosfera štiti zemljinu površinu od naelektriziranih čestica Sunčevog vjetra Van Allenovi pojasevi zračenja Zemljina atmosfera je sloj plinova koji okružuju planet Zemlju i koji zadržava Zemljina gravitacija.

Novi!!: Ozon i Zemljina atmosfera · Vidi više »

Zlato

Zlato.

Novi!!: Ozon i Zlato · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Ozon i Zrak · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »