Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Parcijalni tlak

Indeks Parcijalni tlak

Parcijalni tlak u smjesi idealnih plinova u nekom spremniku, je tlak koji bi plin imao kada bi sam zauzimao isti spremnik.

23 odnosi: Amonijak, Atmosferski tlak, Atom, Bar (jedinica), Daltonov zakon, Dušik, Hipoksija, Hlapljenje, Idealni plin, Kisik, Krutine, Mol, Molekula, Para, Pascal, Plin, Propan, Ronjenje, Tekućine, Temperatura, Tlak, Vodik, Vrelište.

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Parcijalni tlak i Amonijak · Vidi više »

Atmosferski tlak

Njemačkoj (crnom bojom). živom. Riječkoj luci. Atmosferski tlak ili tlak zraka je tlak na bilo kojem dijelu Zemljine atmosfere.

Novi!!: Parcijalni tlak i Atmosferski tlak · Vidi više »

Atom

Stilizirani prikaz atoma litija. nm. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. Vrijeme poluraspada radioaktivnih izotopa ili radionuklida. Treba zapaziti da se teoretska linija za stabilne isotope ''Z''.

Novi!!: Parcijalni tlak i Atom · Vidi više »

Bar (jedinica)

Bar je mjerna jedinica za tlak izvan Međunarodnog sustava jedinica (SI) kojoj je upotreba zakonom iznimno dopuštena bez ograničenja.

Novi!!: Parcijalni tlak i Bar (jedinica) · Vidi više »

Daltonov zakon

vlage u zraku povećava ukupan tlak zraka. Daltonov zakon govori o tlakovima pojedinih vrsta plinova u smjesi plinova, a glasi: Parcijalni tlak određenog plina u smjesi, je onaj tlak koji bi taj plin imao kada bi sam zauzimao obujam, koji zauzima smjesa.

Novi!!: Parcijalni tlak i Daltonov zakon · Vidi više »

Dušik

Dušik (N2) je kemijski inertan plin bez boje, mirisa i okusa.

Novi!!: Parcijalni tlak i Dušik · Vidi više »

Hipoksija

Efekti hipoksije na različitim nadmorskim visinama uvjetovan je smanjenjem parcijalnog tlaka kisika u udahnutom zraku Hipoksija (lat. hypoxia) je stanje smanjene količine kisika u stanicama i tkivu, što ima za posljedicu poremećaj u funkcioniranju organa, sustava i stanica.

Novi!!: Parcijalni tlak i Hipoksija · Vidi više »

Hlapljenje

tijelo se hladi. ukapljuje u obliku aerosola. Morska sol u Dakaru (Senegal). Hlapljenje je prelaženje kemijske tvari iz tekućega u plinovito agregatno stanje bez vrenja, na temperaturi nižoj od vrelišta.

Novi!!: Parcijalni tlak i Hlapljenje · Vidi više »

Idealni plin

Temperatura idealnog plina je mjera prosječne kinetičke energije molekula Idealni plin je takav plin čije čestice (atomi ili molekule) imaju ukupno zanemarljivo malen vlastiti obujam.

Novi!!: Parcijalni tlak i Idealni plin · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Parcijalni tlak i Kisik · Vidi više »

Krutine

Prikaz krutine. Kristalni oblik krutog inzulina. Kristal kvarca. čvrstoću. kubičnog kristalnog sustava. fotonaponski članak. Krutine ili čvrste tvari su kemijske tvari (supstancije) stalnog oblika i obujma (volumena).

Novi!!: Parcijalni tlak i Krutine · Vidi više »

Mol

* Mol (mjerna jedinica), SI mjerna jedinica za količinu tvari,.

Novi!!: Parcijalni tlak i Mol · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Parcijalni tlak i Molekula · Vidi više »

Para

Vodena para iznad termoelektrane se kondenzira u obliku aerosola Para je plinovito stanje vode.

Novi!!: Parcijalni tlak i Para · Vidi više »

Pascal

Pascal može značiti.

Novi!!: Parcijalni tlak i Pascal · Vidi više »

Plin

kinetičke energije molekula. Dim omogućuje kretanje okolnih čestica plina. čelične cijevi. Plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam.

Novi!!: Parcijalni tlak i Plin · Vidi više »

Propan

right right Propan je plin iz skupine ugljikovodika, alkana, koji u svojoj strukturi ima 3 ugljikova atoma.

Novi!!: Parcijalni tlak i Propan · Vidi više »

Ronjenje

Današnja ronilačka oprema Ronjenje je danas jedan od športova koji se najbrže širi svijetom, a oduvijek je postojala čovjekova želja da se spusti ispod površine mora, jezera, bilo u svrhu spašavanja, lova, rekreacije ili vojne svrhe.

Novi!!: Parcijalni tlak i Ronjenje · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Parcijalni tlak i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Parcijalni tlak i Temperatura · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Parcijalni tlak i Tlak · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Parcijalni tlak i Vodik · Vidi više »

Vrelište

Voda vrije ili ključa. Vrelište je temperatura na kojoj istodobno u cijelom obujmu (volumenu) tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, to jest najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina.

Novi!!: Parcijalni tlak i Vrelište · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »