Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Pentan

Indeks Pentan

'''Pentan''', alkan s 5 ugljikovih atoma. Pentan je ugljikovodik s formulom C5H12,; alkan sa pet ugljikovih atoma.

10 odnosi: Alkani, Butan, Heksan, Miris, Otapalo, Tekućine, Temperatura, Tlak, Ugljik, Ugljikovodici.

Alkani

Metan Etan Propan Butan Pentan Alkani su aciklički zasićeni ugljikovodici.

Novi!!: Pentan i Alkani · Vidi više »

Butan

* Kraljevina Butan, država u Aziji, između Indije i Kine.

Novi!!: Pentan i Butan · Vidi više »

Heksan

C-atoma Heksan (prema grč.: šest, C6H14) je zasićeni tekući ugljikovodik sa šest ugljikovih atoma u molekuli; te je šesti član homolognoga niza alkana.

Novi!!: Pentan i Heksan · Vidi više »

Miris

Miris odnosno vonj je proizvod onoga što osjeti osjetilo njuha.

Novi!!: Pentan i Miris · Vidi više »

Otapalo

Otapalo je kapljevina koja može otapati različite tvari i stvarati otopine.

Novi!!: Pentan i Otapalo · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Pentan i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Pentan i Temperatura · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Pentan i Tlak · Vidi više »

Ugljik

Od ukupne količine ugljika na Zemlji, 99,8% je vezano u mineralima, uglavnom karbonatima, što i nije čudno ako znamo da su cijeli gorski lanci građeni od vapnenca i dolomita.

Novi!!: Pentan i Ugljik · Vidi više »

Ugljikovodici

Metan - predstavnik alkana Eten - predstavnik alkena Etin - predstavnik alkina Benzen - predstavnik arena Ugljikovodici su organski kemijski spojevi ugljika i vodika.

Novi!!: Pentan i Ugljikovodici · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »