Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Pitka voda

Indeks Pitka voda

Pitka voda iz slavine Postrojenje za obradu komunalnih otpadnih voda u sjevernom Portugalu. Pitka voda je voda visoke kakvoće prikladna za ljudske potrebe.

26 odnosi: Biologija, Dezinfekcija, Ekologija, Filtracija, Flokulacija, Industrija, Ion, Kalcij, Karbonati, Kemija, Kućanstvo, Magnezij, Medicina, Mikroorganizmi, Minerali, Mulj, Obrada vode, Povratna osmoza, Prirodni okoliš, Pročišćavanje vode, Rashladna sredstva, Sulfati, Taloženje, Termoelektrane, Voda, Zagađenje.

Biologija

Biologija proučava razne žive organizme (u smjeru kazaljke na satu od gore lijevo) Escherichia coli, paprat, gazela, divovski afrički tvrdokrilac 3D model strukture molekule DNK Biologija (od grčkog bios.

Novi!!: Pitka voda i Biologija · Vidi više »

Dezinfekcija

Dezinfekcija poda korištenjem sredstva za dezinfekciju Dezinfekcija (lat. desinfectio - raskužba) označava postupke usmjerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama.

Novi!!: Pitka voda i Dezinfekcija · Vidi više »

Ekologija

Ekologija je znanost koja proučava odnose među živim organizmima, kao i njihov utjecaj na okoliš u kojem obitavaju, te utjecaj tog okoliša na njih.

Novi!!: Pitka voda i Ekologija · Vidi više »

Filtracija

Prikaz jednostavne filtracije: velike čestice na ulazu u filtar ne mogu proći mrežastu strukturu filtra, a tekućine i male čestice prolaze, te tako postaju filtrirane. pitke vode. papirni filtar ulja kod automobila Volvo S40. Filtracija je propuštanje plina (često aerosoli) ili tekućine kroz polupropusnu pregradu (npr. filtar-papir) sa ciljem da se iz plina ili tekućine odstrane nepoželjne čvrste čestice.

Novi!!: Pitka voda i Filtracija · Vidi više »

Flokulacija

pitka) voda. http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/1.7._Kondicioniranje_vode%5B1%5D.pdf "Kondicioniranje vode", www.grad.unizg.hr, 2012. okr/min), 7. – odvod na pješćane filtere (mutnoća manja od 0,001%), 8. – bistra voda za protupranje, 9. – varijator i reduktor. Uređaj za doziranje sredstva za flokulaciju za manja postrojenja: 1. – sirova voda, 2. – doziranje aluminijevog sulfata, 3. – bistra voda za protupranje, 4. – odvod u akcelerator za flokulaciju sirove vode. Uređaj za doziranje sredstva za flokulaciju za veća postrojenja: 1. – sirova voda, 2. – recirkulacija, 3. i 4. – bazeni za pripremu 10%-tne otopine aluminijevog sulfata, 5. – aluminijev sulfat, 6. – pijesak, 7. – odvod na taložnik. Flokulacija (pahuljičenje) i koagulacija su osnovni postupci u većem broju različitih područja, uključujući biokemiju, proizvodnju sira i guma, te obradu voda (pročišćavanje vode) i otpadnih voda.

Novi!!: Pitka voda i Flokulacija · Vidi više »

Industrija

Industrija je skup ljudskih djelatnosti koje su okrenute proizvodnji robe i usluga.

Novi!!: Pitka voda i Industrija · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Pitka voda i Ion · Vidi više »

Kalcij

Vapnik stari hrvatski naziv za kalcij.

Novi!!: Pitka voda i Kalcij · Vidi više »

Karbonati

Kalcit Kalcopirit Rosasit-Smithsonit Karbonatni minerali su oni minerali koji sadrže anion (CO3)2-.

Novi!!: Pitka voda i Karbonati · Vidi više »

Kemija

Kemija (grčki: χημεία chimeía; starofrancuski: alkemie; arapski al-kimia: umjetnost preobrazbe; nekad hr. lučba) je znanost koja proučava ustroj, osobine, sastav i pretvorbu tvari.

Novi!!: Pitka voda i Kemija · Vidi više »

Kućanstvo

Kućanstvo (u hrv. literaturi se javlja često i raširen srbizam domaćinstvo; ne poistovjećivati sa suprotnoznačnicom pojmu gostovanje) u ekonomskom smislu označava sustav koji se sastoji od najmanje jedne osobe (poslovni subjekt).

Novi!!: Pitka voda i Kućanstvo · Vidi više »

Magnezij

Hrvatski stari naziv za magnezij je gorčik.

Novi!!: Pitka voda i Magnezij · Vidi više »

Medicina

Medicina (lat. ars medica - umijeće liječenja; grč. iatriké téhne - tehnika liječenja) je grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija bolesnih i čuvanje i unaprijeđenje zdravlja zdravih ljudi.

Novi!!: Pitka voda i Medicina · Vidi više »

Mikroorganizmi

Bakterije ''Escherichia coli'' pod mikroskopom. Mikroorganizmi ili mikrobi je skupni naziv za bakterije, arheje, gljive i protiste (praživotinje), vidljive pod mikroskopom.

Novi!!: Pitka voda i Mikroorganizmi · Vidi više »

Minerali

Minerali Mineral je produkt prirodnih procesa koji se odlikuje određenim, no ne nužno i fiksnim kemijskim sastavom, stabilnošću u određenim fizikalnim uvjetima te pravilnom unutrašnjom strukturom.

Novi!!: Pitka voda i Minerali · Vidi više »

Mulj

Mulj je nataloženi nanos od finih glinenih i pješčanih čestica pomiješanih s organskim tvarima koji se skuplja na dnu vode stajaćice ili tekućice.

Novi!!: Pitka voda i Mulj · Vidi više »

Obrada vode

Postrojenje za obradu komunalnih otpadnih voda u sjevernom Portugalu. pitka) voda. http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/1.7._Kondicioniranje_vode%5B1%5D.pdf "Kondicioniranje vode", www.grad.unizg.hr, 2012. željeza. Prazni spremnik za aeraciju (otplinjavanje) i taloženje željeza. povratnu osmozu. Taloženje u prethodnim taložnicima (obično pravokutni oblik). Naknadni taložnici najčešće imaju kružni tlocrt. Tipično postrojenje za odvajanje ulja i masti. Tipično postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Obrada vode obuhvaća niz postupaka kako bi se voda mogla primjeniti za konačnu upotrebu, a to može biti pitka voda, napojna voda za termoelektrane, rashladna ili protupožarna voda za industrijska postrojenja, voda za medicinsku i ostalu upotrebu, voda za domaćinstva, komunalna otpadna voda, industrijska otpadna voda ili posebna otpadna voda.

Novi!!: Pitka voda i Obrada vode · Vidi više »

Povratna osmoza

Protok morske vode (60%),''5'': Koncentrirani odvod (gušći od morske vode),''A'': Protočna crpka (40%),''B'': Protočna crpka,''C'': Uređaj za povratnu osmozu s polupropusnom membranom,''D'': Izmjenjivač tlaka. Namot polupropusne membrane koji se koristi za povratne osmoze za desalinizaciju. Slojevi polupropusne membrane za povratnu osmozu. Postrojenje za povratnu osmozu. Postrojenje za povratnu osmozu za kućanstva (obrada 1 000 litara na dan). Povratna osmoza, obrnuta osmoza ili reverzna osmoza je metoda koja služi za dobivanje pitke vode iz slane vode.

Novi!!: Pitka voda i Povratna osmoza · Vidi više »

Prirodni okoliš

Prirodni okoliš ili prirodna sredina je skup svih živih bića i nežive prirode, koji se prirodno pojavljuju na nekom prirodnom staništu.

Novi!!: Pitka voda i Prirodni okoliš · Vidi više »

Pročišćavanje vode

Postrojenje za obradu komunalnih otpadnih voda u sjevernom Portugalu. pitke vode u postrojenju Lac de Bret, Švicarska. željeza. Prazni spremnik za aeraciju (otplinjavanje) i taloženje željeza. povratnu osmozu (reverzna osmoza). taložnicima (obično pravokutni oblik). Naknadni taložnici najčešće imaju kružni tlocrt. Biološko pročišćavanje otpadnih voda uz umjetno unošenje potrebne količine kisika pomoću aeracijskih grana sa suvremenim membranskim aeratorima. Tipično postrojenje za odvajanje ulja i masti. Tipično postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Pročišćavanje vode je vrsta obrade vode koji obuhvaća niz postupaka kako bi se iz vode mogli ukloniti.

Novi!!: Pitka voda i Pročišćavanje vode · Vidi više »

Rashladna sredstva

Rashladna sredstva su sredstva koja se nalaze u rashladnim uređajima, prolaze toplinski ciklus, a služe kao prijenosnici topline.

Novi!!: Pitka voda i Rashladna sredstva · Vidi više »

Sulfati

Sulfati su minerali koji sadrže anion (SO4)2-.

Novi!!: Pitka voda i Sulfati · Vidi više »

Taloženje

Taloženje u prethodnim taložnicima (obično pravokutni oblik). Naknadni taložnici najčešće imaju kružni tlocrt. Kružni taložnik u radu. pitka) voda. http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/1.7._Kondicioniranje_vode%5B1%5D.pdf "Kondicioniranje vode", www.grad.unizg.hr, 2012. Taloženje ili sedimentacija je postupak stvaranja taloga.

Novi!!: Pitka voda i Taloženje · Vidi više »

Termoelektrane

Termoelektrana na ugljen Termoelektrana-toplana Zagreb Termoelektrane su energetska postrojenja koje energiju dobivaju sagorijevanjem goriva, a glavna primjena i svrha termoenergetskih postrojenja je proizvodnja pare koja će pokretati turbinu, a potom i generator električne energije.

Novi!!: Pitka voda i Termoelektrane · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Pitka voda i Voda · Vidi više »

Zagađenje

Automobilska olupina u moru. Odbačeni automobilski akumulator u prirodu. Zagađenje zraka automobilskim ispušnim tvarima. naftom. Labud u gnijezdu od plastičnih boca. Zagađenje ili zagađivanje je unošenje neke strane kemijske tvari ili energije (radioaktivnost, buka, toplina) u postojanom obliku, u okoliš, u koncentraciji ili količini, koja u nekom razdoblju uzrokuje izravnu štetu za okoliš, dijelove prirode, živa bića ili ljudsko zdravlje.

Novi!!: Pitka voda i Zagađenje · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »