Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Poluvodič

Indeks Poluvodič

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča.

23 odnosi: Antimon, Apsolutna nula, Arsen, Bor (element), Destilirana voda, Dijamant, Dioda, Električna struja, Električna vodljivost, Električni vodič, Elektronika, Energija, Fosfor, Germanij, Integrirani krug, Ion, Izolator, Kelvin, Kovalentna veza, Kovine, Silicij, Termistor, Tranzistor.

Antimon

*Antimon su poznavali još stari Egipćani 2500.-2200.

Novi!!: Poluvodič i Antimon · Vidi više »

Apsolutna nula

K. Apsolutna nula je donja granica (apsolutne) termodinamičke temperature koju je, zbog trećeg zakona termodinamike, nemoguće postići.

Novi!!: Poluvodič i Apsolutna nula · Vidi više »

Arsen

*Arsen se nalazi u dvije alotropske modifikacije: sivi i žuti arsen.

Novi!!: Poluvodič i Arsen · Vidi više »

Bor (element)

Bor je ime dobio po arapskoj riječi buraq ili perzijskoj riječi burah, koje označavaju mineral boraks.

Novi!!: Poluvodič i Bor (element) · Vidi više »

Destilirana voda

Aqua Distillata (Real Farmacia Madrid). Destilirana voda (latinski aqua destillata) je voda bez iona, elemenata u tragovima i nečistoća, koje su prisutne u izvorskoj ili vodi iz vodovoda.

Novi!!: Poluvodič i Destilirana voda · Vidi više »

Dijamant

Mineral dijamant je alotropska modifikacija ugljika.

Novi!!: Poluvodič i Dijamant · Vidi više »

Dioda

Blizak pogled na kristalnu diodu, gdje se vidi poluvodički kristal kvadratnog oblika (crno tijelo na lijevoj strani). Diode u različitim kućištima. Građa i simbol diode. U-I karakteristika diode. Dioda je elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ovisi o polaritetu električnog napona između elektroda, pa zato propušta električnu struju gotovo samo u jednom smjeru.

Novi!!: Poluvodič i Dioda · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Poluvodič i Električna struja · Vidi više »

Električna vodljivost

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu: pri čemu su: U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Novi!!: Poluvodič i Električna vodljivost · Vidi više »

Električni vodič

bakra danas se upotrebljavaju za vodiče samo u unutrašnjim instalacijama zgrada, jer se mogu lako savijati. Alučel (skraćeno od aluminij-čelik) ili alučel vodič je naziv za materijal od kojega se izrađuje jedna vrsta kombiniranih električnih vodiča za dalekovode. Električni vodič je električki vodljiva tvar, to jest tvar kroz koju električna struja može stalno (kontinuirano) teći.

Novi!!: Poluvodič i Električni vodič · Vidi više »

Elektronika

Digitalni voltmetar Elektronika je područje elektrotehnike koje se bavi proučavanjrm i kontrolom protoka elektrona i elektronskih sklopova koji se sastoje od pasivnih i aktivnih elektroničkih elemenata.

Novi!!: Poluvodič i Elektronika · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Poluvodič i Energija · Vidi više »

Fosfor

Fosfor je pri sobnoj temperaturi kruta tvar.

Novi!!: Poluvodič i Fosfor · Vidi više »

Germanij

Germanij je sivobijel, jako krhak polumetal.

Novi!!: Poluvodič i Germanij · Vidi više »

Integrirani krug

Integrirani krug (engl.: integrated circuit, IC) je mikroelektronički element koji se sastoji od međusobno spojenih tranzistora i raznih ostalih komponenata.

Novi!!: Poluvodič i Integrirani krug · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Poluvodič i Ion · Vidi više »

Izolator

Izolator (njem. Isolator izolator, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017.

Novi!!: Poluvodič i Izolator · Vidi više »

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Novi!!: Poluvodič i Kelvin · Vidi više »

Kovalentna veza

*Kovalentna veza je jedna vrsta kemijske veze pri kojoj svaki atom daje po jedan elektron koji čine zajednički elektronski par koji pripada objema jezgrama i time povezuje atome.

Novi!!: Poluvodič i Kovalentna veza · Vidi više »

Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

Novi!!: Poluvodič i Kovine · Vidi više »

Silicij

Silicij (lat. silex.

Novi!!: Poluvodič i Silicij · Vidi više »

Termistor

električnog otpora. Termistor (grč. ϑέρμη: toplina + engl. resistor: otpornik, prema  termistor, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.

Novi!!: Poluvodič i Termistor · Vidi više »

Tranzistor

Fizički izgled tranzistora kao diskretnih elemenata. Ukrašena kopija prvog tranzistora otkrivenog u tvrtci Bell Labs 23. prosinca 1947. Tranzistor (engl. transistor, od trans istor: prijenosni otpornik) je aktivni poluvodički element s trima elektrodama.

Novi!!: Poluvodič i Tranzistor · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Poluvodiči.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »