Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Pravo vlasništva

Indeks Pravo vlasništva

Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.

23 odnosi: Deložacija, Dosjelost, Europska konvencija o ljudskim pravima, Feudalizam, Građansko pravo, Islam, Komunizam, Liberalna demokracija, Nasljedno pravo, Nekretnina, Njemačka Demokratska Republika, Posjed, Pravo služnosti, Sloboda, Socijalizam, Stvarno pravo, Suvlasništvo, Totalitarizam, Trgovačko pravo, Vlasničke tužbe, Vrijednosni papir, Zajedničko vlasništvo, Zakon.

Deložacija

Deložacija u SAD-u oko 1910. Deložacija (franc. déloger.

Novi!!: Pravo vlasništva i Deložacija · Vidi više »

Dosjelost

Dosjelost (latinski: usucapio), u stvarnom pravu označuje stjecanje prava neprekidnim vršenjem njihovog sadržaja kroz određeno, zakonom propisano vrijeme.

Novi!!: Pravo vlasništva i Dosjelost · Vidi više »

Europska konvencija o ljudskim pravima

Europska konvencija o ljudskim pravima - EKLJP (engl. European Convention on Human Rights - ECHR; fr. Convention européenne des droits de l'homme - CEDH) međunarodni je ugovor o zaštiti ljudskih prava i sloboda u Europi te je kao takav najstariji i najučinkovitiji sustav za zaštitu ljudskih prava u svijetu.

Novi!!: Pravo vlasništva i Europska konvencija o ljudskim pravima · Vidi više »

Feudalizam

Dvorac Veliki Tabor Feudalizam je naziv za oblik društvenog odnosa koji je prevladavao u srednjem vijeku, a činili su ga feudalci (zemljoposjednici - nasljednici robovlasnika u robovlasničkim društvima odnosno plemenskih poglavara u plemenskim zajednicama), zakupnici i feudi - zemlja koju su seljaci zakupljivali od feudalaca.

Novi!!: Pravo vlasništva i Feudalizam · Vidi više »

Građansko pravo

Građansko pravo ili "civilno pravo" je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima.

Novi!!: Pravo vlasništva i Građansko pravo · Vidi više »

Islam

Islam (arapski: الإسلام; latinično: al-'islām, predanost Bogu) ili muhamedanstvo, monoteistička svjetska religija utemeljena je u Arabiji u VII. stoljeću.

Novi!!: Pravo vlasništva i Islam · Vidi više »

Komunizam

Komunizam je radikalna politička ideologija koja revolucionarnim nasiljem želi ostvariti potpunu društvenu jednakost.

Novi!!: Pravo vlasništva i Komunizam · Vidi više »

Liberalna demokracija

Države plave boje su izborne demokracije. Liberalna demokracija također poznata pod nazivima građanska ili buržoaska demokracija je naziv za društveno-političko uređenje, odnosno najčešći oblik moderne demokracije, čija je karakteristika reprezentativnost (predstavnička demokracija) uz slobodu političkog djelovanja (politički pluralizam).

Novi!!: Pravo vlasništva i Liberalna demokracija · Vidi više »

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo u objektivnom smislu tog pojma, je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe - ostavitelja, uređuje prijelaz njene imovine (odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza) na druge osobe - njezine nasljednike.

Novi!!: Pravo vlasništva i Nasljedno pravo · Vidi više »

Nekretnina

desno Nekretnina u stvarnom pravu označava česticu zemljine površine, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje (prije svega zgrada, kuća, i sl.). Jednu nekretninu, u pravnom smislu, može činiti i više zemljišnih čestica upisano u zemljišnoj knjizi u isti zemljišnoknjižni uložak, one su pravno sjedinjene u jedno tijelo (zemljišnoknjižno tijelo), koje je kao takvo jedna nekretnina.

Novi!!: Pravo vlasništva i Nekretnina · Vidi više »

Njemačka Demokratska Republika

Istočna Njemačka, službeno Njemačka Demokratska Republika (NJDR), (njemački; Deutsche Demokratische Republik (DDR)) bila je komunistička država koja je postojala od 1949. do 1990. godine na području bivše sovjetske okupacijske zone.

Novi!!: Pravo vlasništva i Njemačka Demokratska Republika · Vidi više »

Posjed

Posjed je faktičko stanje zaštićeno pravom, tj.

Novi!!: Pravo vlasništva i Posjed · Vidi više »

Pravo služnosti

Služnost je ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na određeni način služi tom stvari (poslužna stvar) ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti ili pak zbog toga glede nje nešto propuštati.

Novi!!: Pravo vlasništva i Pravo služnosti · Vidi više »

Sloboda

Sloboda je mogućnost samostalnog, nezavisnog djelovanja, mogućnost samoodređenja čovjeka.

Novi!!: Pravo vlasništva i Sloboda · Vidi više »

Socijalizam

Crvena zastava, simbol radničkog i socijalističkog pokreta Socijalizam (engl. socialism; franc. socialisme; njem. sozialismus; novovjeka tvorba prema lat. socialis: društveni; saveznički), pojam koji označava ideje, teorije, pokrete koji teže socijalizaciji (podruštvljenju) temeljnih uvjeta ljudske egzistencije.

Novi!!: Pravo vlasništva i Socijalizam · Vidi više »

Stvarno pravo

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari, ili kraće - skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima povodom stvari.

Novi!!: Pravo vlasništva i Stvarno pravo · Vidi više »

Suvlasništvo

Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari po dijelovima koji su alikvotno (idealno) podijeljeni.

Novi!!: Pravo vlasništva i Suvlasništvo · Vidi više »

Totalitarizam

Parada povodom smrti Staljina, održana u Dresdenu 1953. Kongres NSDAPa 1935. Totalitarizam ili svevlast je politički sustav u kojem je vlast pod kontrolom jedne političke organizacije ili stranke koja ne prepoznaje granice svojih ovlasti.

Novi!!: Pravo vlasništva i Totalitarizam · Vidi više »

Trgovačko pravo

Trgovačko pravo je skup pravnih pravila koja reguliraju subjekte trgovačkog prava (statusno trgovačko pravo ili pravo društava) i pravne poslove trgovačkog prava (ugovorno trgovačko pravo).

Novi!!: Pravo vlasništva i Trgovačko pravo · Vidi više »

Vlasničke tužbe

Naziv vlasnička tužba u suvremenim pravnim poretcima nije sasvim adekvatan.

Novi!!: Pravo vlasništva i Vlasničke tužbe · Vidi više »

Vrijednosni papir

Vrijednosni papir predstavlja dokument kojim se dokazuje vlasništvo odnosno određeno pravo u gospodarskom odnosu.

Novi!!: Pravo vlasništva i Vrijednosni papir · Vidi više »

Zajedničko vlasništvo

Stvar je u zajedničkom vlasništvu kad na nepodijeljenoj stvari postoji vlasništvo dviju ili više osoba (zajedničara) koje sve u njemu imaju udjela, ali veličina njihovih udjela nije određena.

Novi!!: Pravo vlasništva i Zajedničko vlasništvo · Vidi više »

Zakon

Zakon je normativni akt države koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće skupština (parlament).

Novi!!: Pravo vlasništva i Zakon · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Vlasništvo.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »