Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Soli

Indeks Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

27 odnosi: Baze (kemija), Dušična kiselina, Električna struja, Elektrolit, Fosfati, Fosforna kiselina, Ion, Ionska izmjena, Ionska veza, Karbonati, Kiseline, Kloridi, Klorovodična kiselina, Kovine, Kuhinjska sol, Neutralizacija, Nitrat, Nordijska mitologija, Oksidi, Sinonim, Sulfati, Sulfit, Sumporasta kiselina, Sumporna kiselina, Ugljična kiselina, Voda, Vodik.

Baze (kemija)

Baze (njem. Base -). Takve otopine pokazuju lužnatu reakciju, mijenjaju crvenu boju lakmusa u modru i s kiselinama daju sol i vodu.

Novi!!: Soli i Baze (kemija) · Vidi više »

Dušična kiselina

Dušična kiselina Dušična kiselina (lat. Aqua fortis, nitratna kiselina, HNO3) je izrazito korozivna i toksična jaka kiselina.

Novi!!: Soli i Dušična kiselina · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Soli i Električna struja · Vidi više »

Elektrolit

cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. Leclanchéov članak. gorivnog članka. Elektrolit je kemijski spoj koji je električki vodljiv ili to postaje u otopljenom ili rastaljenom stanju jer sadrži ili stvara pokretljive ione koji mogu prenositi električni naboj.

Novi!!: Soli i Elektrolit · Vidi više »

Fosfati

Fosfati su soli i esteri fosforne kiseline.

Novi!!: Soli i Fosfati · Vidi više »

Fosforna kiselina

Fosforna kiselina (ortofosforna kiselina, fosfatna kiselina, anorganska fosforova(V) kiselina, puni sustavni naziv; tetraoksofosforna(V) kiselina) je anorganska fosforova(V) kiselina, kemijske formule H3PO4.

Novi!!: Soli i Fosforna kiselina · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Soli i Ion · Vidi više »

Ionska izmjena

Ionski izmjenjivač. Ionska smola. Ionski izmjenjivač koji se koristi za pročišćavanje bjelančevina. mm. Ionska izmjena je postupak koji uključuje upotrebu ionskih izmjenjivača koji mogu vezati ione iz otopine, a otpuštati jednaku (ekvivalentnu) količinu vlastitih iona.

Novi!!: Soli i Ionska izmjena · Vidi više »

Ionska veza

Ionska veza je privlačna elektrostatska sila kojom se privlače pozitivni i negativni ioni u kristalu (ili molekuli).

Novi!!: Soli i Ionska veza · Vidi više »

Karbonati

Kalcit Kalcopirit Rosasit-Smithsonit Karbonatni minerali su oni minerali koji sadrže anion (CO3)2-.

Novi!!: Soli i Karbonati · Vidi više »

Kiseline

Znak sigurnosti koji služi kao upozorenje da opasne kiseline oštećuju kožu i nagrizuju metal.

Novi!!: Soli i Kiseline · Vidi više »

Kloridi

Kloridi Kloridni ion / klɔːraɪd / je anion (negativno nabijen ion) Cl-.

Novi!!: Soli i Kloridi · Vidi više »

Klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina (solna kiselina) (HCl) je vodena otopina plina klorovodika.

Novi!!: Soli i Klorovodična kiselina · Vidi više »

Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

Novi!!: Soli i Kovine · Vidi više »

Kuhinjska sol

Kristali kuhinjske soli Kuhinjska sol je namirnica koja se uglavnom sastoji od natrijevog klorida.

Novi!!: Soli i Kuhinjska sol · Vidi više »

Neutralizacija

Neutralizacija (franc. neutralisation, prema neutralis: nepristran) je dovođenje u neutralno stanje.

Novi!!: Soli i Neutralizacija · Vidi više »

Nitrat

Nitrati (prema novolatinskome; nitrogenium: dušik, od latinske riječi; nitrum + salitra), soli (esteri) dušične kiseline.

Novi!!: Soli i Nitrat · Vidi više »

Nordijska mitologija

Yggdrasil čini osnovicu svijeta Nordijska mitologija dio je germanske mitologije (tzv. sjevernogermanska mitologija), ali je poznatija od mitologije ostalih germanskih naroda.

Novi!!: Soli i Nordijska mitologija · Vidi više »

Oksidi

Oksidi (franc. oxyde, prema grč.: oštar, kiseo) su kemijski spojevi kisika s drugim elementima, a grade ih svi elementi osim plemenitih plinova.

Novi!!: Soli i Oksidi · Vidi više »

Sinonim

Sinonimi (grč. synóymos) su leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj im se potpuno ili djelomično podudara.

Novi!!: Soli i Sinonim · Vidi više »

Sulfati

Sulfati su minerali koji sadrže anion (SO4)2-.

Novi!!: Soli i Sulfati · Vidi više »

Sulfit

Sulfitni ion Sulfiti su soli i esteri sumporaste odnosno sulfitne kiseline.

Novi!!: Soli i Sulfit · Vidi više »

Sumporasta kiselina

Sumporasta kiselina (sulfitna kiselina) je slaba, skoro pa nepostojana kiselina formule H2SO3.

Novi!!: Soli i Sumporasta kiselina · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Soli i Sumporna kiselina · Vidi više »

Ugljična kiselina

Ugljična kiselina (karbonatna kiselina, (O.

Novi!!: Soli i Ugljična kiselina · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Soli i Voda · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Soli i Vodik · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Sol.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »