Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Stanica

Indeks Stanica

Stanica je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih poznatih organizama.

97 odnosi: Adenozin trifosfat, Alge, Aminokiselina, Arheje, Bakterije, Bakterijske kolonije, Bič (biologija), Biljke, Biljna stanica, Bjelančevine, Centrioli, Centrosom, Citoplazma, Citoskelet, Citosol, Cyanobacteria, Deoksiribonukleinska kiselina, Difuzija, Diktiosom, Endoplazmatska mrežica, Enzim, Eukarioti, Gen, Genetika, Glatki endoplazmatski retikulum, Gljive, Golgijev aparat, Histon, Hrapavi endoplazmatski retikulum, Hrvatski jezik, Intermedijarni filament, Jednostanični organizmi, Jezgrina ovojnica, Jezgrine pore, Kapsula, Kilogram, Kisik, Klorofil, Kloroplast, Konjugacija (biologija), Krebsov ciklus, Kromosomi, Latinski jezik, Lipidi, Lizosom, Materija, Mejoza, Metar, Mikrofilament, Mikroskop, ..., Mikrotubuli, Mitohondrij, Mitohondrijska DNK, Mitoza, Mnogostanične životinje, MRNK, Noj, Nukleoid, Oksidacijska fosforilacija, Organela, Organizam, Osmoza, Otrov, Peroksisom, Pigment, Pilus, Plastid, Plazmatska membrana, Plazmodezma, Pluto, Polisaharidi, Prijenosna RNK, Prokarioti, Protoktisti, Ribonukleinska kiselina, Ribosomi, Robert Hooke, Soli, Spermij, Stanična biologija, Stanična dioba, Stanična jezgra, Stanična jezgrica, Stanična membrana, Stanična stijenka, Stanična teorija, Stanica, Transkripcija (biologija), Translacija (biologija), Ugljikohidrati, Ugljikov(IV) oksid, Vakuole, Vezikula, Vitamin D, Voda, Vodikov peroksid, 1839.. Proširite indeks (47 više) »

Adenozin trifosfat

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Novi!!: Stanica i Adenozin trifosfat · Vidi više »

Alge

Ernst Haeckel: Zelene alge Alge široka skupina pretežno vodenih, fotosintetskih autotrofnih organizama (od jednostaničnih do višestaničnih) nalik na biljke poznate kao fitoplankton, bolje poznatija kao živi biljni organizam bez korijena, lišća ili cvjetova.

Novi!!: Stanica i Alge · Vidi više »

Aminokiselina

Opća struktura aminokiselina. U kemijskom smislu, aminokiseline su molekule koje sadrže amino skupinu (-NH2) i karboksilnu skupinu (-COOH).

Novi!!: Stanica i Aminokiselina · Vidi više »

Arheje

Arheje (lat. Archaea) (starogrčki ἀρχαῖος, archaĩos "prastar", "prvobitan") ranije nazivane i Archaebakterijama ili prabakterijama tvore, pored bakterija i eukariota jednu od tri domene u koje se dijele sva živa bića kod kojih postoji stanica.

Novi!!: Stanica i Arheje · Vidi više »

Bakterije

Bakterije su najbrojnija skupina organizama.

Novi!!: Stanica i Bakterije · Vidi više »

Bakterijske kolonije

Bakterijska kultura Bakterijske kolonije su nakupine bakterija vidljive na krutim hranidbenim podlogama.

Novi!!: Stanica i Bakterijske kolonije · Vidi više »

Bič (biologija)

Bičevi ili flagele najčešći su organi za pokretanje nekih štapićastih bakterija.

Novi!!: Stanica i Bič (biologija) · Vidi više »

Biljke

Biljke (lat. Plantae) su glavna grupa koja sadrži 642 porodice i 17.

Novi!!: Stanica i Biljke · Vidi više »

Biljna stanica

Biljna stanica je tip stanice karakterističan za biljke.

Novi!!: Stanica i Biljna stanica · Vidi više »

Bjelančevine

Bjelančevine ili proteini su, uz vodu, najvažnije tvari u tijelu.

Novi!!: Stanica i Bjelančevine · Vidi više »

Centrioli

Centrioli su sastavljeni od 9 tripleta kratkih mikrotubula, složenih u cilindričnu strukturu.

Novi!!: Stanica i Centrioli · Vidi više »

Centrosom

Centrosomi su stanična tjelešca koja su glavna organizacijska središta mikrotubula i mikrofilamenata u stanici.

Novi!!: Stanica i Centrosom · Vidi više »

Citoplazma

Citoplazma je dio stanice s unutarnje strane stanične membrane.

Novi!!: Stanica i Citoplazma · Vidi više »

Citoskelet

Eukariotske stanice imaju visoko organiziranu citoplazmu kroz koju se pruža mreža tankih bjelančevinastih niti i cjevčica, točnije stanični kostur ili citoskelet.

Novi!!: Stanica i Citoskelet · Vidi više »

Citosol

Citosol ili citoplazmatski matriks (različito od citoplazme) je tekućina koja ispunjava unutrašnjost stanice.

Novi!!: Stanica i Citosol · Vidi više »

Cyanobacteria

Cijanobakterije (lat. Cyanobacteria) su prvi fotosintetski organizmi na zemlji, i dio su carstva bakterija.

Novi!!: Stanica i Cyanobacteria · Vidi više »

Deoksiribonukleinska kiselina

285x285px Deoksiribonukleinska kiselina (skraćeno DNK; eng. Deoxyribonucleic acid, DNA) je nukleinska kiselina u obliku dvostruke spiralne zavojnice.

Novi!!: Stanica i Deoksiribonukleinska kiselina · Vidi više »

Difuzija

vodi. toplinskim gibanjem čestica izjednačuju. bojila u vodi. membranom. Difuzija kroz propusne ili polupropusne membrane (stijenke) naziva se osmoza. Difuzija (lat. diffusio: širenje, rasprostiranje, raspršenje) je prijenos kemijskih tvari u plinovima, kapljevinama i čvrstim tvarima.

Novi!!: Stanica i Difuzija · Vidi više »

Diktiosom

Prikaz Golgijevog tijela. Diktiosomi su membranske vrećice koje tvore Golgijevo tijelo.

Novi!!: Stanica i Diktiosom · Vidi više »

Endoplazmatska mrežica

Endoplazmatski retikulum ili endoplazmatska mrežica (ER) je sustav unutarstaničnih membrana koje proizvode i transportiraju tvari.

Novi!!: Stanica i Endoplazmatska mrežica · Vidi više »

Enzim

Enzim je biološki katalizator, protein tj.

Novi!!: Stanica i Enzim · Vidi više »

Eukarioti

Tipična životinjska (eukariotska) stanica Detalj endomembranskog sustava i njegove sastavnice Sve životinje su eukarioti Struktura mitohondrija: 1. Unutrašnja membrana, 2. Vanjska membrana, 3. Krista, 4. Matriks Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom.

Novi!!: Stanica i Eukarioti · Vidi više »

Gen

Gen je osnovna jedinica nasljedne biološke informacije.

Novi!!: Stanica i Gen · Vidi više »

Genetika

Genetika (Starogrčki, “genitivno” i, “podrijetlo”) je znanost koja se bavi proučavanjem nasljeđivanja u živih bića te pojava i uzroka međusobne sličnosti, ali i različitosti.

Novi!!: Stanica i Genetika · Vidi više »

Glatki endoplazmatski retikulum

Glatki endoplazmatski retikulum je vrsta endoplazmatske mrežice.

Novi!!: Stanica i Glatki endoplazmatski retikulum · Vidi više »

Gljive

Sunčanice Gljive (Fungi) su jedno od carstava u domeni eukariota.

Novi!!: Stanica i Gljive · Vidi više »

Golgijev aparat

Golgijevo tijelo (ili Golgijev aparat) pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide.

Novi!!: Stanica i Golgijev aparat · Vidi više »

Histon

Histoni su bjelančevine, tj.

Novi!!: Stanica i Histon · Vidi više »

Hrapavi endoplazmatski retikulum

Hrapavi endoplazmatski retikulum (grubi endoplazmatski retikulum) je vrsta endoplazmatske mrežice.

Novi!!: Stanica i Hrapavi endoplazmatski retikulum · Vidi više »

Hrvatski jezik

O jeziku O njemu, da! O čarobnome vrelu, Što davno ključa iz šikare naše I snagu svoju razmaho je cijelu Kada ga stijenje i glib zatrpaše! On zvuči i psiče, teče gradu i k selu, Kroz zlato njiva, zelenilo paše; Na vatru nalik lije svjetlost vrelu U sve nam sude, čuture i čaše. Ne znamo da l' smo gradili mi njega, Il' on je nama svoju dušu dao.

Novi!!: Stanica i Hrvatski jezik · Vidi više »

Intermedijarni filament

Struktura intermedijarnih filamenata. Intermedijarni filamenti su sastavni dio staničnog kostura u stanica većine životinjskih vrsta.

Novi!!: Stanica i Intermedijarni filament · Vidi više »

Jednostanični organizmi

Bakterija ''Escherichia coli'', uvećana 10.000 puta Jedna od mogućih podjela živog svijeta je i prema građi tijela na jednostanične i višestanične organizme.

Novi!!: Stanica i Jednostanični organizmi · Vidi više »

Jezgrina ovojnica

Shematski prikaz isječka jezgre ljudske stanice Jezgrina ovojnica je dvostruka membrana koja se sastoji od lipidnog dvosloja i koja okružuje jezgricu eukariotskih stanica, ograđujući genski materijal u jezgrici od citoplazmatskog prostora.

Novi!!: Stanica i Jezgrina ovojnica · Vidi više »

Jezgrine pore

Jezgrina pora u bočnom prerezu. Jezgrine pore su rupice u ovojnici stanične jezgre.

Novi!!: Stanica i Jezgrine pore · Vidi više »

Kapsula

Kapsule s lijekom Kapsula je košuljica koja omogućuje sigurno držanje male količine lijeka u spremniku koji se može razgraditi u ljudskom želucu.

Novi!!: Stanica i Kapsula · Vidi više »

Kilogram

pramjere (etalona) u odnosu na koji je određen kilogram. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Kilogram (oznaka: kg) je mjerna jedinica za masu, te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Stanica i Kilogram · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Stanica i Kisik · Vidi više »

Klorofil

Klorofil daje listovima zelenu boju Klorofil je zeleni pigment u kloroplastima biljaka, odgovornima za fotosintezu.

Novi!!: Stanica i Klorofil · Vidi više »

Kloroplast

Biljne stanice i kloroplast Kloroplast je vrsta plastida, koji su organele koje se nalaze u citoplazmi, posjeduju pigmente kao što su klorofili i karotenoidi i mjesto su sinteze i skladištenja hrane.

Novi!!: Stanica i Kloroplast · Vidi više »

Konjugacija (biologija)

'''Shematski prikaz konjugacije''': 1. Stanica davateljica proizvodi piluse 2. Pilus se pričvršćuje za stanicu primateljicu i međusobno približava stanice 3. F plazmid se ugrađuje u bakterijski kromosom donora te se prigodom konjugacije, osim plazmida, prenosi i bakterijski kromosom 4. Obje stanice sintetiziraju razmijenjeni materijal ne bi li stvorile novi kružni plazmid i reproducirale pile; obje su stanice sada vidljivi donori Konjugacija je indirektni prijenos gena iz stanice davateljice (donor) u stanicu primateljicu (recipijent) koji uključuje izravni stanični kontakt (najčešće kod bakterija) ili formiranje kopulacijskog kanala preko kojeg se izvodi prijenos.

Novi!!: Stanica i Konjugacija (biologija) · Vidi više »

Krebsov ciklus

Krebsov ciklus ili ciklus limunske kiseline ili ciklus trikarboksilnih kiselina (TCA ciklus) je jedan od temeljnih metaboličkih ciklusa kod stanica koje koriste kisik u procesu staničnog disanja.

Novi!!: Stanica i Krebsov ciklus · Vidi više »

Kromosomi

Kromosomi je skup makromolekula u stanici živih bića.

Novi!!: Stanica i Kromosomi · Vidi više »

Latinski jezik

Biblija iz 1407. godine pisana latinskim pismom Latinski jezik (ISO 639-3) je izumrli jezik koji spada u skupinu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika.

Novi!!: Stanica i Latinski jezik · Vidi više »

Lipidi

Lipidi (grč. lípos: mast) organske su tvari različite kemijske građe, podrazumijevaju masti i ulja, voskove, fosfolipide i steroide.

Novi!!: Stanica i Lipidi · Vidi više »

Lizosom

Lizosom (lysosoma, razgradnik) se proizvodi u Golgijevom tijelu.

Novi!!: Stanica i Lizosom · Vidi više »

Materija

Higgsovim bozonom Materija je u fizikalnom smislu svaka pojavnost u svemiru koja čini njegove dijelove, te se očituje kroz tvar, valove, energiju i informaciju.

Novi!!: Stanica i Materija · Vidi više »

Mejoza

Shematski prikaz mejoze Mejoza ili zoridbena diobaIlić, Sanda.

Novi!!: Stanica i Mejoza · Vidi više »

Metar

platine. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Izrada međunarodnog prametra 1874. Metar (prema grč. μέτρον: mjera; oznaka: m) mjerna je jedinica za duljinu i jedna je od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu.

Novi!!: Stanica i Metar · Vidi više »

Mikrofilament

Aktinski mikrofilamenti Mikrofilamenti su tanke bjelančevinske niti.

Novi!!: Stanica i Mikrofilament · Vidi više »

Mikroskop

Dijelovi mikroskopa jesu: (1) okular, (2) objektiv, (4) veliki vijak, (5) mali vijak, (6) stolić s otvorom, (7) povećalo i (8) cijev ili tubus. Optički mikroskop. Mikroskop (od grč. μικρός: malen, sitan + σκοπέω: promatram, gledam; arh. sitnozor) je instrument koji daje uvećane slike bliskih predmeta, koji se ne bi mogli promatrati golim okom.

Novi!!: Stanica i Mikroskop · Vidi više »

Mikrotubuli

Mikrocjevčica (mikrotubul) je dio staničnog kostura.

Novi!!: Stanica i Mikrotubuli · Vidi više »

Mitohondrij

Mitohondrij je stanična organela eukariotskih stanica koja služi kao izvor stanične energije.

Novi!!: Stanica i Mitohondrij · Vidi više »

Mitohondrijska DNK

Shematski prikaz mitohondrija Mitohondrijska DNK (mtDNK, eng. mtDNA, mDNA) je deoksiribonukleinska kiselina koja se nalazi u mitohondrijima, organelama u stanicama eukariotskih organizama koje pretvaraju kemijsku energiju iz hrane u oblik koje stanice umiju koristiti, adenozin trifosfat (ATP).

Novi!!: Stanica i Mitohondrijska DNK · Vidi više »

Mitoza

Mitoza je prva faza dioba jezgre tjelesnih stanica, koja slijedi nakon interfaze.

Novi!!: Stanica i Mitoza · Vidi više »

Mnogostanične životinje

Mnogostaničari (Mnogostanične životinje, lat. Metazoa) podcarstvo u koje se svrstavaju svi organizmi svih skupina životinja koji su građeni od više od jedne stanice.

Novi!!: Stanica i Mnogostanične životinje · Vidi više »

MRNK

Glasnička RNK (mRNK) je molekula ribonukleinske kiseline koja kodira kemijski nacrt za koji ribosomima nosi informaciju o nizu po kojem će povezati aminokiseline radi proizvodnje jednog određenog proteina.

Novi!!: Stanica i MRNK · Vidi više »

Noj

Noj (lat. Struthio camelus) je vrsta ptica iz reda nojevki i najveća je danas živuća ptica na Zemlji.

Novi!!: Stanica i Noj · Vidi više »

Nukleoid

Nukleoid (znači jezgrolik) je nepravilno oblikovano područje unutar prokariotske stanice u kojem se nalazi genetski materijal i koje nije obavijeno jezgrinom ovojnicom.

Novi!!: Stanica i Nukleoid · Vidi više »

Oksidacijska fosforilacija

Skica oksidacijske fosforilacije unutar mitohondrija. Oksidacijska fosforilacija je metabolički put koji koristi energiju oslobođenu oksidacijom hranjivih tvari za sintezu adenozin trifosfata (ATP).

Novi!!: Stanica i Oksidacijska fosforilacija · Vidi više »

Organela

Organela (lat. organella) u staničnoj biologiji jest specijalizirana podjedinica stanice koja je funkcionalno izdvojena od ostatka stanice vlastitom lipidnom membranom.

Novi!!: Stanica i Organela · Vidi više »

Organizam

Pojam organizam koristi se općenito za materijalne ili idejne sustave čiji se dijelovi (organi) nalaze u složenim odnosima uzajamne ovisnosti.

Novi!!: Stanica i Organizam · Vidi više »

Osmoza

1.čaša: dvije otopine različitih koncentracija odvojene polupropusnom membranom, vidimo čestice otopljene tvari, 2.čaša: voda prelazi na desnu stranu od polupropusne membrane i time teži izjednačavanju koncentracija. Voda prolazi kroz polupropusnu membranu ako su odijeljenje dvije tekućine različitih koncentracija. Osmoza (prema grč. ὠσμός: guranje, tiskanje) je difuzija kojom se izjednačuju koncentracija u otopini i otapalu, odnosno koncentracije dviju otopina različitih koncentracija, međusobno odijeljenih polupropusnom membranom, to jest takvom koja propušta otapalo, ali zaustavlja otopljenu tvar.

Novi!!: Stanica i Osmoza · Vidi više »

Otrov

Piktogramm prekrižene mrtvačke glave tradicionalno se koristi kao simbol za otrove. Označavanje otrova prema GHS-u Označavanje otrova u prijevozu opasnih tvari (ADR) Otrovima se smatraju tvari prirodnog ili sintetskog podrijetla i proizvodi dobiveni od njih, koji uneseni u organizam ili u dodiru s njim mogu ugroziti zdravlje i život organizma ili štetno djelovati na okoliš.

Novi!!: Stanica i Otrov · Vidi više »

Peroksisom

Peroksisomi su, kao i lizosomi, vezikule okružene membranom ispunjene enzimima, međutim njihovi se enzimi sintetiziraju u citoplazmi i onda se uz pomoć transportnih proteina prenose u peroksisome.

Novi!!: Stanica i Peroksisom · Vidi više »

Pigment

Klorofil daje listovima zelenu boju. Prirodni pigment ultramarin u obliku praha. Sintetski organski pigment ultramarin. Slika konja u okeru iz francuske špilje Lascaux. valnih duljina (boja) upadaju u pigment. Ovaj pigment upija crvenu i zelenu svjetlost, ali odbija plavu, stvarajući plavu boju pigmenta. bojama. Osušeni nalič zelene boje Pigmenti na prodaji (tržnica Goa, Indija). Vermilion, cinober ili rumenica je narančasto crveni, skarletni pigment, izvorno proizveden u prah usitnjenog minerala cinabarita. Titanijev žuti pigment. Pariško plava ili prusko plava. nm. Kromov žuti pigment. Organski pigment alizarin. Ftalocijanski zeleni pigment. Pigment (lat. pigmentum: boja) je tvar različita kemijska sastava koja je nositelj boje u živih organizama.

Novi!!: Stanica i Pigment · Vidi više »

Pilus

Shematski prikaz konjugacije bakterija, pri kojoj pilus spaja dvije bakterije (davatelja i primatelja) Pilus (lat. pilus.

Novi!!: Stanica i Pilus · Vidi više »

Plastid

Plastidi su organele prisutne isključivo u biljnim stanicama s vrlo raznovrsnim biokemijskim i fiziološkim funkcijama.

Novi!!: Stanica i Plastid · Vidi više »

Plazmatska membrana

Postojanje plazmatske membrane je izrazito važno za opstanak eukariotske stanice jer ona određuje koji će vanjski čimbenici i na koji način djelovati na organizam.

Novi!!: Stanica i Plazmatska membrana · Vidi više »

Plazmodezma

Plazmodezme su citoplazmatske niti.

Novi!!: Stanica i Plazmodezma · Vidi više »

Pluto

Presjek kroz pluteni dio kore ribiza Pluto je sekundarno trajno tkivo drvenastih biljaka koje se sastoji od gusto zbijenih četverobridnih stanica bez međustaničnog prostora.

Novi!!: Stanica i Pluto · Vidi više »

Polisaharidi

celuloze Polisaharidi su ugljikohidrati veće molekularne mase i složenije građe, koji se sastoje od velikog broja monosaharida povezanih glikozidnom vezom.

Novi!!: Stanica i Polisaharidi · Vidi više »

Prijenosna RNK

Interakcija tRNK i mRNK u sintezi bjelančevina Prijenosna, transportna ili transferna RNK (tRNK) donosi aminokiseline u ribosom za sintezu bjelančevina.

Novi!!: Stanica i Prijenosna RNK · Vidi više »

Prokarioti

'''Shematski prikaz prokariotske stanice''': 1- kapsula; 2-stanična stijenka; 3-stanična membrana; 4-citoplazma; 5-ribosomi; 6-mezosomi; 7-nukleoid; 8-flagelum Prokarioti (Procarya, Procaryota; od starogrčkog pro.

Novi!!: Stanica i Prokarioti · Vidi više »

Protoktisti

Protoktisti (lat. Protoctista) čine eukariotski mikroorganizmi koji imaju jezgru i sva ostala obilježja eukariotskih stanica.

Novi!!: Stanica i Protoktisti · Vidi više »

Ribonukleinska kiselina

nukleobaze (zeleno) i riboza-fosfatna okosnica (plavo). Primijetite da je riječ o jednolančanoj RNK koja se presavija i međusobno povezuje. Ribonukleinska kiselina (akr. RNK, od engl. ribonucleic acid, RNA), biološki važan tip molekula koji se sastoji od dugih kovalentno vezanih jedinica nukleotida.

Novi!!: Stanica i Ribonukleinska kiselina · Vidi više »

Ribosomi

Ribosom je substanična čestica koja se nalazi u osnovnoj tvari stanice.

Novi!!: Stanica i Ribosomi · Vidi više »

Robert Hooke

opruge ''x''. Zapinjač. Robert Hooke (Freshwater, 18. srpnja 1635. - London, 3. ožujka 1703.), britanski fizičar, matematičar i izumitelj.

Novi!!: Stanica i Robert Hooke · Vidi više »

Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

Novi!!: Stanica i Soli · Vidi više »

Spermij

Spermij i jajna stanica Dijagram spermija Spermiji su vrlo malene muške spolne stanice, koje na prednjem dijelu -glavici sadrže jezgru.

Novi!!: Stanica i Spermij · Vidi više »

Stanična biologija

Stanična biologija (nekad citologija, od grč. kytos - spremnik) je znanstvena disciplina koja za cilj ima proučavanje i razumijevanje stanica.

Novi!!: Stanica i Stanična biologija · Vidi više »

Stanična dioba

Tri vrste staničnih dioba. Stanična dioba je vrsta biološkog procesa u kojem se roditeljska stanica dijeli u dvije ili više stanica kćeri.

Novi!!: Stanica i Stanična dioba · Vidi više »

Stanična jezgra

Stanična jezgra nosi staničnu genetsku uputu koja određuje razvoj organizma.

Novi!!: Stanica i Stanična jezgra · Vidi više »

Stanična jezgrica

Stanična jezgrica U jezgri možemo uočiti jednu ili više jezgrica koje prepoznajemo po razlici u lomu svijetlosti.

Novi!!: Stanica i Stanična jezgrica · Vidi više »

Stanična membrana

Stanična membrana je tanki sloj građen od različitih vrsta molekula koji odvaja unutarstanični dio od vanstaničnog okruženja.

Novi!!: Stanica i Stanična membrana · Vidi više »

Stanična stijenka

Stanična stijenka tvorevina je nastala radom protoplasta.

Novi!!: Stanica i Stanična stijenka · Vidi više »

Stanična teorija

Stanična teorija je ideja da su stanice osnovna gradivna i funkcionalna jedinica svih živih bića.

Novi!!: Stanica i Stanična teorija · Vidi više »

Stanica

Stanica je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih poznatih organizama.

Novi!!: Stanica i Stanica · Vidi više »

Transkripcija (biologija)

Transkripcija ili prepisivanjeFranjić, Jozo; Škvorc, Željko; Trinajstić, Ivo.

Novi!!: Stanica i Transkripcija (biologija) · Vidi više »

Translacija (biologija)

Prikaz prevođenja eukariotske glasničke RNK. Dijagram koji prikazuje prevođenje mRNK i sintezu proteina ribosomom. Prevođenje ili translacija je treći stadij biosinteze proteina.

Novi!!: Stanica i Translacija (biologija) · Vidi više »

Ugljikohidrati

glikozidnom vezom. Ima formulu C12H22O11. Ugljikohidrati su velike biološke molekule ili makromolekule sastavljene od ugljikovih (C), vodikovih (H) i kisikovih (O) atoma, obično s omjerom atoma vodika i kisika od 2: 1 (kao u vodi), odnosno empirijske formule Cm(H2O)n (pri čemu m može biti različit od n).

Novi!!: Stanica i Ugljikohidrati · Vidi više »

Ugljikov(IV) oksid

Ugljikov (IV) oksid (ugljikov dioksid, CO2) je kemijski spoj sastavljen od dva atoma kisika kovalentno vezan (vezani elektronima iz zadnje ljuske) za jedan atom ugljika.

Novi!!: Stanica i Ugljikov(IV) oksid · Vidi više »

Vakuole

Vakuola je organela koja služi za pohranu tvari.

Novi!!: Stanica i Vakuole · Vidi više »

Vezikula

Shema jednostavnog vezikula (liposom). U staničnoj biologiji vezikula je relativno mala unutarstanična, membranom-ovijena vrećica koja pohranjuje ili prenosi tvari.

Novi!!: Stanica i Vezikula · Vidi više »

Vitamin D

Vitamin D ili kalciferol je antirahitični vitamin, a često ga nazivaju i vitaminom sunca.

Novi!!: Stanica i Vitamin D · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Stanica i Voda · Vidi više »

Vodikov peroksid

Vodikov peroksid (H2O2) je kemijski spoj vodika i kisika.

Novi!!: Stanica i Vodikov peroksid · Vidi više »

1839.

Bez opisa.

Novi!!: Stanica i 1839. · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Stanica (biologija), Stanice.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »