Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Suverenitet

Indeks Suverenitet

Suverenitet (fra. souverain od lat. superanus) je potpuna vlast vladara, države ili naroda na vlastitu teritoriju (suverenost u odnosu prema političkoj zajednici unutar države, odnosno unutarnji suverenitet), te nezavisnost takve vlasti u odnosu na bilo kakvu izvanjsku, tuđu vlast.

20 odnosi: Bartolomejska noć, Civilno društvo, Friedrich Engels, Jan Hus, Jean Bodin, Jean Calvin, Karl Marx, Komunizam, Latinski jezik, Liga naroda, Martin Luther, Max Weber, Međunarodno pravo, Njemačko Carstvo, Pravo na samoodređenje, Reformacija, Suverena država, Thomas Hobbes, Ujedinjeni narodi, Ustav.

Bartolomejska noć

''Bartolomejska noć'', slika francuskog hugenotskog slikara Françoisa Duboisa (oko 1572.-84.) Bartolomejska noć označava noć uoči dana svetog Bartolomeja (24. kolovoza 1572.) kada je francuska kraljica Katarina Medici organizirala pokolj istaknutih hugenota (francuskih protestanata) od strane katolika, a po naredbi svog sina Karla IX., tadašnjeg kralja Francuske.

Novi!!: Suverenitet i Bartolomejska noć · Vidi više »

Civilno društvo

Demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga (država), privatnog (tržište) i građanskog (civilno društvo).

Novi!!: Suverenitet i Civilno društvo · Vidi više »

Friedrich Engels

Friedrich Engels 1856. Friedrich Engels (Barmen, 28. studenog 1820. - London, 5. kolovoza 1895.) njemački sociolog, filozof i revolucionar.

Novi!!: Suverenitet i Friedrich Engels · Vidi više »

Jan Hus

'''Jan Hus''' Jan Hus (Husinec, oko 1371. - 6. srpnja 1415.), češki kršćanski teolog, propovjednik i reformator.

Novi!!: Suverenitet i Jan Hus · Vidi više »

Jean Bodin

Jean Bodin Jean Bodin (Angers, 1530. - Laon, 1596.), poznati je francuski pravnik, politički mislilac, filozof, povjesničar i ekonomist.

Novi!!: Suverenitet i Jean Bodin · Vidi više »

Jean Calvin

'''Jean Calvin''' Jean Calvin (Noyon, Pikardija, 10. srpnja 1509. - Ženeva, 27. svibnja 1564.), vjerski reformator i teolog, utemeljitelj kalvinističke protestantske crkve.

Novi!!: Suverenitet i Jean Calvin · Vidi više »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, Njemačka 5. svibnja 1818. – London, 14. ožujka 1883.), njemački filozof, ideolog komunističkoga i socijalističkoga pokreta.

Novi!!: Suverenitet i Karl Marx · Vidi više »

Komunizam

Komunizam je radikalna politička ideologija koja revolucionarnim nasiljem želi ostvariti potpunu društvenu jednakost.

Novi!!: Suverenitet i Komunizam · Vidi više »

Latinski jezik

Biblija iz 1407. godine pisana latinskim pismom Latinski jezik (ISO 639-3) je izumrli jezik koji spada u skupinu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika.

Novi!!: Suverenitet i Latinski jezik · Vidi više »

Liga naroda

300px Liga naroda ili Društvo naroda bila je međunarodna organizacija država osnovana na prijelog Wilsona nakon Prvog svjetskog rata.

Novi!!: Suverenitet i Liga naroda · Vidi više »

Martin Luther

'''Martin Luther''', portretirao Lucas Cranach, stariji Martin Luther (Eisleben, 10. studenog 1483. - Eisleben, 18. veljače 1546.), njemački teološki i vjerski reformator, začetnik protestantske reformacije.

Novi!!: Suverenitet i Martin Luther · Vidi više »

Max Weber

Max Weber Karl Emil Maximilian Weber odnosno Max Weber (Erfurt, 21. travnja 1864. - München, 14. lipnja 1920.), bio je njemački društveni istraživač i teoretičar, najčešće se smatra jednim od osnivača sociologije kao posebne društvene discipline jer je svojim širokim interesom utjecao na formiranje različitih socioloških ideja i poddisciplina.

Novi!!: Suverenitet i Max Weber · Vidi više »

Međunarodno pravo

Međunarodno pravo (naziva se još i međunarodno javno pravo, kako bi se napravila razlika u odnosu na međunarodno privatno pravo) je sustav pravnih pravila koja uređuju odnose između subjekata međunarodnog prava.

Novi!!: Suverenitet i Međunarodno pravo · Vidi više »

Njemačko Carstvo

Njemačko Carstvo (njem. Deutsches Reich) bio je naziv za njemačku državu u vremenu od 47 godina, počevši od proglasa Vilima I. od Pruske, njemačkog cara (18. siječnja 1871.) te završivši abdikacijom Vilima II. (9. studenog 1918.). Službeno ime države u to doba, Deutsches Reich (Njemački Reich), koristilo se sve do 1943.

Novi!!: Suverenitet i Njemačko Carstvo · Vidi više »

Pravo na samoodređenje

Pravo na samoodređenje u međunarodnom pravu podrazumijeva pravo na odlučivanje o vlastitoj sudbini u međunarodnom poretku.

Novi!!: Suverenitet i Pravo na samoodređenje · Vidi više »

Reformacija

Reformacija je vjerski i društveni pokret koji je nastao u Europi tijekom 16. stoljeća.

Novi!!: Suverenitet i Reformacija · Vidi više »

Suverena država

Suverena država je država s određenim teritorijem koja ima unutrašnju i vanjsku suverenost, stalno stanovništvo, naciju, vladu, nezavisnost od drugih država i mogućnost ulaska u međunarodne odnose s drugim suverenim državama.

Novi!!: Suverenitet i Suverena država · Vidi više »

Thomas Hobbes

'''Thomas Hobbes''' Thomas Hobbes (Malmesbury, Wiltshire, 5. travnja 1588. - Hardwick Hall, Derbyshire, 4. prosinca 1679.) je engleski filozof.

Novi!!: Suverenitet i Thomas Hobbes · Vidi više »

Ujedinjeni narodi

Zgrada UN-a u New Yorku Dvorana Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. Nakon završetka Drugog svjetskog rata osnovno pitanje budućeg razvoja svijeta bilo je kako očuvati svjetski mir i sigurnost, poboljšati međunarodnu suradnju i prijateljske odnose među narodima. Ti su ciljevi zapisani u osnivačkoj Povelji Organizacije ujedinjenih naroda koja je potpisana 26. lipnja 1945. godine u San Franciscu, a stupila na snagu 24. listopada 1945. nakon što ju je prihvatila 51 država. UN je zamijenio neučinkovitu Ligu naroda, osnovanu 1919. UN ima 193 države članice (2011.). Gotovo sve međunarodno priznate države su članice. U članstvu nisu Tajvan, Palestinski teritoriji, Vatikan, DAR Sahara. Sjedište Ujedinjenih naroda je u američkom gradu New Yorku. Glavni organi UN su: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud i Tajništvo na čelu kojeg je Glavni tajnik UN-a. U sastavu UN-a djeluje 18 organa, fondova i programa kao npr. UNICEF, UNHCR, FAO i UNESCO. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima. UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Kina (prije Tajvan) i Rusija (prije SSSR). Osnovana je 1945. godine, nakon Drugog svjetskog rata. Vjeće sigurnosti sastoji se od stalnih članica (Francuska, Kina, Rusija, SAD i UK) i još 10 članica koje se mijanjaju svake 2 godine.

Novi!!: Suverenitet i Ujedinjeni narodi · Vidi više »

Ustav

Ustav je temeljni pravni akt neke države kojim se uspostavlja politički i pravni poredak.

Novi!!: Suverenitet i Ustav · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Suverenost.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »