Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Talište

Indeks Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

73 odnosi: Agar, Agregatna stanja, Aluminij, Amorfna tvar, Apsolutna nula, Atmosferski tlak, Šećeri, Željezo, Živa, Bakar (element), Bar (jedinica), Benzen, Benzin, Berilij, Bitumen, Bor (element), Celzij, Cink, Deuterij, Dušik, Energija, Etanol, Fazni prijelazi, Helij, Histereza, Hlađenje, Karbidi, Kelvin, Kemijska veza, Kinetička teorija plinova, Kisik, Klor, Koligativna svojstva, Konzerviranje, Kositar, Kristal, Kristalizacija, Kristalna rešetka, Ledište, Legura, Litij, Materijal, Monoklinski kristalni sustav, Naftalen, Natrijev klorid, Neon, Nitroglicerin, Olovo (element), Otopine, Ozon, ..., Paskal, Platina, Pokus, Romb, Smola, Srebro, Staklo, Sumpor, Tekućine, Temperatura, Tlak, Toplina, Tricij, Trinitrotoluen, Tvar, Vibracije, Viskoznost, Voda, Vodik, Volfram, Vosak, Vrelište, Zlato. Proširite indeks (23 više) »

Agar

Agar je prah koji se dobiva ekstrakcijom i sušenjem sluzaste tvari, koju dobijemo preradom morske trave Gelidium.

Novi!!: Talište i Agar · Vidi više »

Agregatna stanja

Kristal kvarca. čvrstoću. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost. kinetičke energije molekula. kondenzira u obliku aerosola. plazmu. Meissnerovog učinka. bocom (kondenzacija). Agregatno stanje je stanje tvari opisano kvalitativnim svojstvima koja ovise o temperaturi i tlaku.

Novi!!: Talište i Agregatna stanja · Vidi više »

Aluminij

Aluminat je naziv za aluminij u anionskom kompleksu.

Novi!!: Talište i Aluminij · Vidi više »

Amorfna tvar

Staklo je amorfna tvar. voska. čvrstoću. Amorfna tvar (grčki amorphos: koji nema određena, postojana oblika; bezobličan), u fizici i kemiji, naziva se tvar kod koje atomi nemaju uređenu strukturu, već postojeći principalni strukturni red dolazi od približno jednake udaljenosti među susjednim molekulama, na primjer staklo, vosak i smola.

Novi!!: Talište i Amorfna tvar · Vidi više »

Apsolutna nula

K. Apsolutna nula je donja granica (apsolutne) termodinamičke temperature koju je, zbog trećeg zakona termodinamike, nemoguće postići.

Novi!!: Talište i Apsolutna nula · Vidi više »

Atmosferski tlak

Njemačkoj (crnom bojom). živom. Riječkoj luci. Atmosferski tlak ili tlak zraka je tlak na bilo kojem dijelu Zemljine atmosfere.

Novi!!: Talište i Atmosferski tlak · Vidi više »

Šećeri

Šećer Šećerima se nazivaju probavljivi ugljikohidrati.

Novi!!: Talište i Šećeri · Vidi više »

Željezo

Simbol Fe dolazi od ferrum, latinskog naziva za željezo.

Novi!!: Talište i Željezo · Vidi više »

Živa

Živa je poznata od davnih vremena (~ 1500. godine prije Krista).

Novi!!: Talište i Živa · Vidi više »

Bakar (element)

Kuprat je naziv za bakar u anionskom kompleksu.

Novi!!: Talište i Bakar (element) · Vidi više »

Bar (jedinica)

Bar je mjerna jedinica za tlak izvan Međunarodnog sustava jedinica (SI) kojoj je upotreba zakonom iznimno dopuštena bez ograničenja.

Novi!!: Talište i Bar (jedinica) · Vidi više »

Benzen

Benzen (prema njem. Benzoe: benzojeva smola 6H6. Strukturna formula benzena.

Novi!!: Talište i Benzen · Vidi više »

Benzin

Postrojenja Rafinerije nafte u Sisku Benzin (njem. benzin, prema benzoe: benzojeva smola) je kapljevita (tekuća) zapaljiva smjesa lakohlapljivih tekućih ugljikovodika, vrelišta 40-200°C, gustoće 0,72-0,80 g/cm3 (znatno lakši od vode) i različita sastava.

Novi!!: Talište i Benzin · Vidi više »

Berilij

Berilij je dvovalentan, u prirodi se može naći samo u spoju s drugim elementima, u mineralima.

Novi!!: Talište i Berilij · Vidi više »

Bitumen

Prirodni bitumen. Asfaltni bitumen. Bitumen (lat. zemljana smola) je zajednički naziv za smjesu organskih spojeva koji su nastali raspadom biljnih i životinjskih ostataka (prirodni bitumeni) ili nastaju kao crni nehlapljivi ostaci pri destilaciji nafte (asfaltni bitumen).

Novi!!: Talište i Bitumen · Vidi više »

Bor (element)

Bor je ime dobio po arapskoj riječi buraq ili perzijskoj riječi burah, koje označavaju mineral boraks.

Novi!!: Talište i Bor (element) · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Talište i Celzij · Vidi više »

Cink

Cink je kemijski element 12.

Novi!!: Talište i Cink · Vidi više »

Deuterij

Deuterij (grč.:drugi), poznat i kao teški vodik, kemijski simbol 2H ili D, plin kojemu su atomi stabilni izotopi vodika s masenim brojem 2 i s relativnom atomskom masom 2,014.

Novi!!: Talište i Deuterij · Vidi više »

Dušik

Dušik (N2) je kemijski inertan plin bez boje, mirisa i okusa.

Novi!!: Talište i Dušik · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Talište i Energija · Vidi više »

Etanol

Etanol (obični alkohol, CH3-CH2-OH, C2H5OH) je najvažniji član skupine alkohola.

Novi!!: Talište i Etanol · Vidi više »

Fazni prijelazi

Taljenje leda. Fazni prijelazi su promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog spoja i slično) pri promjeni temperature.

Novi!!: Talište i Fazni prijelazi · Vidi više »

Helij

Sunce), otkrio je Pierre Janssen 1868.

Novi!!: Talište i Helij · Vidi više »

Histereza

magnetizacije (naziva se još i djevičanskom krivuljom) je označena plavom bojom, dok je kasnije ponašanje pri obrnutoj magnetizaciji iste jačine označeno zelenom bojom. magnetskoga polja. Feromagnetizam je fizikalna teorija koja objašnjava kako materijali postaju magnetima. sile i njegova sporijega skupljanja prilikom smanjivanja sile koja je izazvala rastezanje. Histereza (grč. ὑστέρησıς: manjak, zaostajanje) je pojava da učinci nekoga djelovanja kasne u odnosu na to djelovanje.

Novi!!: Talište i Histereza · Vidi više »

Hlađenje

Rashladna tehnika je ona grana tehnike koja se bavi pojavama i postupcima hlađenja tijela.

Novi!!: Talište i Hlađenje · Vidi više »

Karbidi

Karbidi su spojevi ugljika s metalima i polumetalima koji imaju manju elektronegativnost, tako da ugljik u karbidima ima uvijek negativan oksidacijski broj.

Novi!!: Talište i Karbidi · Vidi više »

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Novi!!: Talište i Kelvin · Vidi više »

Kemijska veza

Kemijska veza je privlačna sila kojom se atomi ili atomske skupine udružuju u energijski stabilnije molekule ili kristale.

Novi!!: Talište i Kemijska veza · Vidi više »

Kinetička teorija plinova

kinetičke energije molekula. Kinetička teorija plinova opisuje plin kao veliki broj mikroskopskih čestica (atoma ili molekula), koje su u neprestanom slučajnom kretanju.

Novi!!: Talište i Kinetička teorija plinova · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Talište i Kisik · Vidi više »

Klor

Hrvatski naziv za klor je solik, a skovao ga je Bogoslav Šulek.

Novi!!: Talište i Klor · Vidi više »

Koligativna svojstva

*Koligativna svojstva su svojstva otopine koja ovise samo o broju otopljenih čestica, a ne o njihovoj vrsti odnosno prirodi otopljene tvari.

Novi!!: Talište i Koligativna svojstva · Vidi više »

Konzerviranje

Autoklav koji sterilizira s vrućom vodenom parom. Tekući dušik. Sušenje je jedna od najstarijih i najraširenijih metoda konzerviranja. hrane). Kiseli kupus za zimnicu. Konzerviranje (njem. konservieren konzerviranje, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.

Novi!!: Talište i Konzerviranje · Vidi više »

Kositar

Kositar (od grč. naziva za mineral kasiterit; kassiteros) je srebrnobijela, veoma sjajna, elastična i mekana (tako reći plastična) kovina, niska tališta i visoka vrelišta.

Novi!!: Talište i Kositar · Vidi više »

Kristal

Kristal kvarca Kristal je krutina u kojoj su atomi, molekule ili ioni koji ju čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u svim trima dimenzijama.

Novi!!: Talište i Kristal · Vidi više »

Kristalizacija

kristalnu rešetku. Kristalizacija meda. vodene pare može se odviti na razne načine. dendritička (u obliku jelke) kristalna zrna. šećerne repe. Kristalizacija je nastajanje kristala u kojem se osnovne čestice (atomi, ioni ili molekule) pravilno slažu u prostoru stvarajući kristalnu rešetku.

Novi!!: Talište i Kristalizacija · Vidi više »

Kristalna rešetka

Kristalna rešetka je sustav pravilnog rasporeda čestica u kristalima.

Novi!!: Talište i Kristalna rešetka · Vidi više »

Ledište

Krivulja hlađenja. Ledište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz tekućega u čvrsto agregatno stanje. Ledište ili krutište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz tekućega u čvrsto agregatno stanje.

Novi!!: Talište i Ledište · Vidi više »

Legura

Legura ili slitina je smjesa (čvrsta otopina) dvaju ili više metala.

Novi!!: Talište i Legura · Vidi više »

Litij

kamen) otkrio je Johan Arfwedson 1817.

Novi!!: Talište i Litij · Vidi više »

Materijal

kovačnici. Stijene i minerali. obalne sekvoje izrazito crvene boje. Australiji. svile. plastike. Tehnička keramika: klizni ležaj. Stakloplastika (kajak) je primjer kompozitnog materijala. Materijal je čvrsta tvar koja ima masu i zauzima prostor.

Novi!!: Talište i Materijal · Vidi više »

Monoklinski kristalni sustav

Primjer monoklinskog kristala: ortoklas U kristalografiji, monoklinski kristalni sustav je jedan od 7 kristalnih sustava.

Novi!!: Talište i Monoklinski kristalni sustav · Vidi više »

Naftalen

Trodimenzionalni izgled naftalena Naftalen (prema: nafta; stariji naziv: naftalin i naftadin; C10H8), kondenzirani aromatski ugljikovodik.

Novi!!: Talište i Naftalen · Vidi više »

Natrijev klorid

Kristalna struktura natrijevog klorida Struktura NaCl Kristal kuhinjske soli Natrijev klorid, (NaCl), je natrijeva sol klorovodične kiseline.

Novi!!: Talište i Natrijev klorid · Vidi više »

Neon

Neon su 1898.

Novi!!: Talište i Neon · Vidi više »

Nitroglicerin

Nitroglicerin je tehnički naziv za ester glicerola i dušične kiseline.

Novi!!: Talište i Nitroglicerin · Vidi više »

Olovo (element)

Olovo je srebrnoplav do modrikastosiv sjajan metal, na svježem prerezu vrlo sjajan, stajanjem na zraku potamni zbog stvaranja zaštitonoga sloja oksida i karbonata.

Novi!!: Talište i Olovo (element) · Vidi više »

Otopine

Otopina u širem smislu je homogena smjesa u kojoj se sastojci nalaze u molekularnom (prava otopina) ili koloidnom razdjeljenju (koloidna otopina) i koja može biti u sva tri agregatna stanja: plinska smjesa, smjesa kapljevina, čvrsta otopina (npr. srebra u zlatu, vodika u metalu paladiju).

Novi!!: Talište i Otopine · Vidi više »

Ozon

Ozon (O3) je alotrop kisika čija se molekula sastoji od 3 atoma kisika.

Novi!!: Talište i Ozon · Vidi više »

Paskal

Paskal (znak: Pa) je mjerna jedinica za tlak u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Talište i Paskal · Vidi više »

Platina

Plemenita kovina.

Novi!!: Talište i Platina · Vidi više »

Pokus

kemije Pokus ili eksperiment (lat. experimentum) jedna je od osnovnih metoda znanstvene spoznaje.

Novi!!: Talište i Pokus · Vidi više »

Romb

Dva romba Romb je paralelogram koji ima 2 para paralelnih stranica.

Novi!!: Talište i Romb · Vidi više »

Smola

Kap smole Smola je ovisno o temperaturi i starosti, manje ili više tekuća tvar ili proizvod, koji se sastoji od različitih kemijskih tvari.

Novi!!: Talište i Smola · Vidi više »

Srebro

Srebro je bilo poznato još antičkim civilizacijama.

Novi!!: Talište i Srebro · Vidi više »

Staklo

StakloStaklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid.

Novi!!: Talište i Staklo · Vidi više »

Sumpor

Sumpor je na sobnoj temperaturi krutina u finom prahu bez mirisa svijetložute boje.

Novi!!: Talište i Sumpor · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Talište i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Talište i Temperatura · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Talište i Tlak · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Talište i Toplina · Vidi više »

Tricij

Tricij (simbol T ili 3H) je radioaktivni izotop vodika.

Novi!!: Talište i Tricij · Vidi više »

Trinitrotoluen

Trinitrotoluen (C7H5N3O6, 2,4,6-trinitrotoluen, TNT, trotil) je nitrospoj toluena, te najviše primjenjeni vojni eksploziv. To je blijedo-žuta kristalna tvar. Na suncu potamni u narančastu boju. Može se dugo čuvati, a ne mijenja osobine. Malo je osjetljiv na udar, pa se njime lako rukuje. Pripada u srednje jake brizantne eksplozive. Zapaljen plamenom na otvorenom prostoru sagorijeva mirnim crveno-žutim plamenom. Upotrebljava se liven i prešan, čist ili u smjesi s drugim eksplozivima, kao što su pentrit, heksogen, tetril (tetratol) i amonijev nitrat. Za miniranje i rušenje trotil se preša ili lije u razne oblike koji se nazivaju „trotilski metak“. U obliku valjka od 75g i 100g, 100g i 200g u obliku pravokutnika, 500g, te od 25kg u drvenoj kutiji.

Novi!!: Talište i Trinitrotoluen · Vidi više »

Tvar

Tvar je pojavni vid materije koji se očituje kao određena masa i volumen, tj.

Novi!!: Talište i Tvar · Vidi više »

Vibracije

konzole. konzole koja je opterećena na uvijanje ili torziju. Molekularne vibracije kod klorovodika HCl. Vibracije (kasnolat. vibratio: drhtanje, treperenje) je periodično ili ciklično gibanje mehaničkih sustava (strojevi, građevine i drugo) oko ravnotežnog položaja prouzročeno vanjskom periodičnom silom ili otklonom iz ravnotežnoga položaja.

Novi!!: Talište i Vibracije · Vidi više »

Viskoznost

strujanja fluida (na primjer vode) u cijevi su različite: uz stijenku voda miruje a najveća brzina je u sredini cijevi. gibanja njegovih slojeva. sile. moru, onda znamo da su najsnažniji na površini a s porastom dubine skoro pa nestaju. accessdate.

Novi!!: Talište i Viskoznost · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Talište i Voda · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Talište i Vodik · Vidi više »

Volfram

Dobiva se iz rude volframita (volframat željeza i mangana), u obliku sivog praha, koji se grijanjem pod tlakom na temperaturi ispod tališta može pretvoriti u kompaktni rastezljivi metal.

Novi!!: Talište i Volfram · Vidi više »

Vosak

Svijeća od voska Vosak je kemijska tvar koja se određuje po mehaničkim i fizičkim svojstvima.

Novi!!: Talište i Vosak · Vidi više »

Vrelište

Voda vrije ili ključa. Vrelište je temperatura na kojoj istodobno u cijelom obujmu (volumenu) tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, to jest najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina.

Novi!!: Talište i Vrelište · Vidi više »

Zlato

Zlato.

Novi!!: Talište i Zlato · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Krutište.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »