Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Temperatura

Indeks Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

117 odnosi: Agregatna stanja, Alat, Alatni stroj, Amplituda, Antarktika, Apsolutna nula, Atmosfera, Atmosferski tlak, Živa, Bjelančevine, Boltzmannova konstanta, Brzina, Bušenje, Bura, Celzij, Centar masa, Cijev, Deformacija, Delisleova ljestvica, Električna vodljivost, Energija, Energija zvuka, Enzim, Europa, Fahrenheitova termometarska ljestvica, Fen, Fizika, Galileo Galilei, Gibanje, Glodalica, Gorenje, Goriva, Grijanje, Groznica, Idealni plin, Insolacija, Kapilarnost, Kelvin, Kinetička energija, Kinetička teorija plinova, Klimatske promjene, Latinski jezik, Led, Ledište, Masa, Međunarodni sustav mjernih jedinica, Medici, Metar, Meteorološka postaja, Meteorologija, ..., Milimetar živina stupca, Mjerenje, Mjerna jedinica, Mjerna veličina, Mjerni instrument, Molekula, Nakovanj (razdvojba), Newtonova ljestvica, Oborina, Obujam, Okoliš, Okolina, Organizam, Osjeti, Para, Parni stroj, Peć, Pirometar, Plin, Prijenos topline, Promjer, Prostorija, Psihrometar, Rad (fizika), Rankineov stupanj, Réaumurova ljestvica, Rømerova ljestvica, Rezanje, Sjedinjene Američke Države, Sraz, Staklo, Strojna obrada, Stupanj slobode, Sunčeva svjetlost, Sunce, Talište, Taljenje, Tekućine, Temperatura, Temperaturna ljestvica, Termodinamika, Termograf, Termografija, Termometar, Termoregulacija, Tijelo (fizika), Titanij, Tlak, Tlo, Tokarenje, Toplina, Toplinski stroj, Toplinski udar, Toplinsko istezanje, Toplinsko zračenje, Tvar, Unutarnja energija, Visina, Visoka peć, Vjetar, Voda, Vodena para, Vrelište, Zaraza, Zemlja, Zemljopisna širina, Zrak. Proširite indeks (67 više) »

Agregatna stanja

Kristal kvarca. čvrstoću. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost. kinetičke energije molekula. kondenzira u obliku aerosola. plazmu. Meissnerovog učinka. bocom (kondenzacija). Agregatno stanje je stanje tvari opisano kvalitativnim svojstvima koja ovise o temperaturi i tlaku.

Novi!!: Temperatura i Agregatna stanja · Vidi više »

Alat

Moderna kutija s alatom. Prapovijesni alati stari oko 10 000 godina, nađeni u pećini Les Combarelles (Francuska). Mikrometarski vijak za vanjska i unutarnja mjerenja, te dubinomjer. Nedelišću. alatnog stroja. Francuskoj. Starorimska dizalica ''Pentaspastos'' ("dizalica s pet kolotura") koja je mogla dizati teret do 450 kilograma. Potkivanje konja. Parni stroj u radu. Alat (tur. alât; dolazi od arap. mn. ālāt, jed. āla) je oruđe za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, izrađen od različita materijala, najčešće sa svojstvima poluge, kosine ili klina (jednostavni strojevi), na primjer kliješta, svrdlo, sjekira, čekić.

Novi!!: Temperatura i Alat · Vidi više »

Alatni stroj

Tokarilica kao primjer alatnog stroja. sinkronom elektromotoru. prijenosnika. Mehanička preša sa zaštitnom pregradom. batom. savijačica s 3 valjka. žice ili cijevi. Isprešani ili ekstrudirani aluminijski profil sa složenim presjekom. titanijevim nitridom (TiN). reznog alata. tokarskog noža. tokarilica. CNC glodalica s 5 osi ili obradni centar. Vodoravna tračna pila. Alatni stroj za obodno plošno brušenje. Alatni stroj za lepanje. cilindričnih površina. Alatni stroj za ravno honanje. Alatni stroj je stroj na kojem čovjek u proizvodnom procesu upravlja alatom.

Novi!!: Temperatura i Alatni stroj · Vidi više »

Amplituda

Amplituda prikazane valne funkcije označena je kao ''y'' Amplituda je u fizici najveći otklon (elongacija) od srednje vrijednosti veličine kojom se opisuje val ili titranje.

Novi!!: Temperatura i Amplituda · Vidi više »

Antarktika

Pogled na Antarktiku iz satelita, napravljen od raznih satelitskih ulomaka Antarktika (od grčkog Ανταρκτικως, suprotno od arktik) je kontinent koji okružuje južni pol Zemlje.

Novi!!: Temperatura i Antarktika · Vidi više »

Apsolutna nula

K. Apsolutna nula je donja granica (apsolutne) termodinamičke temperature koju je, zbog trećeg zakona termodinamike, nemoguće postići.

Novi!!: Temperatura i Apsolutna nula · Vidi više »

Atmosfera

Zemljine atmosfere. stakleničkih plinova i odbija (reflektira) natrag prema Zemlji, naziva se staklenički učinak ili efekt staklenika. vjetrova na Zemlji. Polarni stratosferski oblaci. visinom. magnetosfere. Sunčev vjetar teče od lijeva na desno. Slika najveće ozonske rupe nad Antarktikom ikad snimljena (rujan 2006.) Novom Meksiku Atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + sfera) je plinoviti omotač oko Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela.

Novi!!: Temperatura i Atmosfera · Vidi više »

Atmosferski tlak

Njemačkoj (crnom bojom). živom. Riječkoj luci. Atmosferski tlak ili tlak zraka je tlak na bilo kojem dijelu Zemljine atmosfere.

Novi!!: Temperatura i Atmosferski tlak · Vidi više »

Živa

Živa je poznata od davnih vremena (~ 1500. godine prije Krista).

Novi!!: Temperatura i Živa · Vidi više »

Bjelančevine

Bjelančevine ili proteini su, uz vodu, najvažnije tvari u tijelu.

Novi!!: Temperatura i Bjelančevine · Vidi više »

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta je fizikalna konstanta koja se označava kao k ili kB, a povezuje temperaturu i energiju.

Novi!!: Temperatura i Boltzmannova konstanta · Vidi više »

Brzina

fizike, gdje brzina ima značajnu ulogu. Brzina je vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojemu smjeru neka točka (ili tijelo) giba, tj.

Novi!!: Temperatura i Brzina · Vidi više »

Bušenje

svrdla za bušenje. Alati za zabušivanje ili označavanje središta rupe. Svrdlo za proširivanje rupe. Upuštalo za upuštanje krajeva rupe. razvrtalo sa spiralnim zubima, kontinuirano po cijeloj duljini brida, a služi za najfiniju obradu. Prijenosna električna bušilica. Stupna bušilica. Stolno stupna bušilica. Različite ureznice za izradu navoja. Bušenje je način strojne obrade odvajanjem čestica kojim se posebnim alatom (svrdlom) izrađuju valjkaste (cilindrične) rupe u obratku.

Novi!!: Temperatura i Bušenje · Vidi više »

Bura

Bura (sjevernjak, sjever, tal. bora) je vrlo jak vjetar, koji povremeno puše osobito u hladnije doba godine u sjevernom dijelu istočne obale Jadranskog mora, a i u nekim drugim krajevima na Zemlji.

Novi!!: Temperatura i Bura · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Temperatura i Celzij · Vidi više »

Centar masa

ravnoteže: igračka će ostati u ravnoteži samo ako se prst nalazi točno ispod centra mase. kosine ako reakcija podloge nije u istoj liniji s težištem (u ovom slučaju i centra mase) dolazi do prevrtanja. Centar masa, centar mase ili središte mase je točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog sustava ili pojedinih čestica tijela, hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na sustav čestica ili na tijelo.

Novi!!: Temperatura i Centar masa · Vidi više »

Cijev

Čelične cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje nisu izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje su izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Valjanje šupljeg tijela Mannesmannovim postupkom: 1. dvostrano konusni valjci, 2. ingot, 3. trn, 4. čahura. Ugradnja cijevi (Belo Horizonte, Brazil). Plastične PVC cijevi. Cijevi i prirubnice od nehrđajućeg čelika. Cijev je izduženo šuplje i na obje strane otvoreno cilindrično tijelo čija je duljina većinom puno veća od njegovog promjera.

Novi!!: Temperatura i Cijev · Vidi više »

Deformacija

Tlačne sile stvaraju deformaciju na tijelo koje ga skraćuju, ali istovremeno ga i šire. Dijagram naprezanja (''σ'' - vlačnog naprezanja i ''ε'' - linijske vlačne deformacije) za tipični neželjezni materijal: 1: Stvarna granica elastičnosti 2: Granica proporcionalnosti 3: Granica elastičnosti 4: Granica razvlačenja ili σ0,2 (naprezanje pri kojem nastaje trajno produljenje od 0,2% prvobitne dužine šipke ili štapa) Deformacija (lat. deformatio: izobličenje, nagrđivanje), u fizici, je promjena oblika tijela (rastezanje, svijanje, sukanje i drugo) pod utjecajem vanjskih ili unutarnjih sila.

Novi!!: Temperatura i Deformacija · Vidi više »

Delisleova ljestvica

Delisleova ljestvica (°De) je temperaturna ljestvica koju je 1732. izumio francuski astronom Joseph-Nicolas Delisle (1688.-1768.). Slična je Réaumurovoj ljestvici.

Novi!!: Temperatura i Delisleova ljestvica · Vidi više »

Električna vodljivost

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu: pri čemu su: U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Novi!!: Temperatura i Električna vodljivost · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Temperatura i Energija · Vidi više »

Energija zvuka

longitudinalnih valova u zraku. Energija zvuka ili energija zvučnog vala nastaje pri pri širenju vala u svim smjerovima od njegova izvora djelić mase m ima brzinu v.

Novi!!: Temperatura i Energija zvuka · Vidi više »

Enzim

Enzim je biološki katalizator, protein tj.

Novi!!: Temperatura i Enzim · Vidi više »

Europa

Europa je zapadni dio Euroazije.

Novi!!: Temperatura i Europa · Vidi više »

Fahrenheitova termometarska ljestvica

Fahrenheitova termometarska ljestvica je ljestvica za mjerenje temperature, koju je 1724.

Novi!!: Temperatura i Fahrenheitova termometarska ljestvica · Vidi više »

Fen

Prikaz kako nastaje fen. Fen (njem. Föhn, od lat. favonius: topli zapadni vjetar) je topli, suhi i većinom mahovit (naglo mijenja smjer i brzinu) vjetar koji se spušta najčešće niz sjeverne obronke Alpa.

Novi!!: Temperatura i Fen · Vidi više »

Fizika

Osnovna podjela fizike. Fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan) je temeljna prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem.

Novi!!: Temperatura i Fizika · Vidi više »

Galileo Galilei

tijela. Galileo Galilei, punim imenom Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei (Pisa, 15. veljače 1564. – Arcetri, 8. siječnja 1642.), bio je talijanski matematičar, fizičar, astronom i filozof.

Novi!!: Temperatura i Galileo Galilei · Vidi više »

Gibanje

centripetalno ubrzanje ''a''. Radijvektor točke P. Gibanje je osnovni pojam u klasičnoj mehanici, određen (definiran) kao promjena položaja tijela u odnosu na neki sustav (referentni sustav) tijekom vremena.

Novi!!: Temperatura i Gibanje · Vidi više »

Glodalica

'''Okomita glodalica'''. 1: glodalo 2: vreteno 3: gornji prijenos i nosač vretena 4: stub 5: stol 6: Y-koordinata vodilica 7: koljeno 8: baza '''Vodoravna glodalica'''. 1: baza ili osnova 2: stub 3: koljeno 4 & 5: radni stol (x-os vodilica je uključena) 6: nosač vretena 7: vreteno s glodalom. CNC glodalica s 5 osi ili obradni centar. Kod protusmjernog obodnog plošnog glodanja rotacija alata (glavno gibanje) je u obrnutom smjeru od smjera posmaka. Strugotina se stvara od malog prema većem presjeku. Kod istosmjernog obodnog plošnog glodanja rotacija alata (glavno gibanje) je u istom smjeru od smjera posmaka. Strugotina se stvara od većem prema manjem presjeku. Čeono glodalo. Glodalica je ime za alatni stroj koji služi za izradu čvrstih materijala.

Novi!!: Temperatura i Glodalica · Vidi više »

Gorenje

Gorenjem ili izgaranjem goriva može nastati plamen Gorenje ili izgaranje je kemijski proces, kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva.

Novi!!: Temperatura i Gorenje · Vidi više »

Goriva

Naftna platforma Goriva su sve tvari koje sagorijevanjem daju toplinu i svjetlost.

Novi!!: Temperatura i Goriva · Vidi više »

Grijanje

Ateni. Moderni otvoreni kamin. Kaljeva peć koja se koristi za centralno grijanje, sagrađena oko 1959. kW. toplinu polagano odaje i zagrijava prostoriju. Željezna peć na ogrjevno drvo koristila se nekad i za kuhanje. Plinska peć na ukapljeni naftni plin (LPG ili UNP) iz 1970-tih. Uljna peć. Prenosivi kalorifer. kućanske aparate. Parno grijanje se uglavnom koristi za daljinsko grijanje. centralnog grijanja. Prirodni plin izlazi iz zemlje u Tajvanu. Peć za centralno grijanje na ogrjevno drvo. pumpe i regulacijskog sklopa koji njome upravlja. Grijanje je postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem topline izgaranja čvrstoga, tekućeg ili plinovitoga goriva, pretvaranjem električne energije u toplinu ili iskorištavanjem prirodnih izvora topline.

Novi!!: Temperatura i Grijanje · Vidi više »

Groznica

Groznica ili vrućica je naziv za stanje povišene temperature u ljudskom tijelu iznad normalne razine, koje nastaje podražajem centra za termoregulaciju u mozgu kao obrambena reakcija organizma na uzrok bolesti ili patogenog stanja.

Novi!!: Temperatura i Groznica · Vidi više »

Idealni plin

Temperatura idealnog plina je mjera prosječne kinetičke energije molekula Idealni plin je takav plin čije čestice (atomi ili molekule) imaju ukupno zanemarljivo malen vlastiti obujam.

Novi!!: Temperatura i Idealni plin · Vidi više »

Insolacija

Hrvatske. Europe. Zemlji. pasivne kuće (desno) i ''obične'' kuće (lijevo). Campbell–Stokesov heliograf. Piranometar. Insolacija (lat. insolatio: osunčanje, osunčavanje), u meteorologiji, je trajanje obasjavanja Suncem (Sunčevo zračenje), osunčanje ili osunčavanje, to jest vrijeme u kojem je neko mjesto na Zemlji izravno ozračeno Sunčevim zrakama.

Novi!!: Temperatura i Insolacija · Vidi više »

Kapilarnost

staklenim cjevčicama (kapilarama). kapilari se podiže (lijevo), a živa u staklenoj kapilari se spušta (desno). opeke. Kapilarnost je pojava podizanja ili spuštanja razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovana silama adhezije i kohezije.

Novi!!: Temperatura i Kapilarnost · Vidi više »

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Novi!!: Temperatura i Kelvin · Vidi više »

Kinetička energija

gibanju. Kada tijelo pada, njegova se potencijalna energija smanjuje i pretvara u kinetičku energiju. četverotaktnog motora. Kinetička energija (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće; oznaka Ek) je energija tijela u gibanju.

Novi!!: Temperatura i Kinetička energija · Vidi više »

Kinetička teorija plinova

kinetičke energije molekula. Kinetička teorija plinova opisuje plin kao veliki broj mikroskopskih čestica (atoma ili molekula), koje su u neprestanom slučajnom kretanju.

Novi!!: Temperatura i Kinetička teorija plinova · Vidi više »

Klimatske promjene

globalnog zatopljenja Klimatske promjene su dugotrajne promjene u statističkoj raspodjeli klimatskih faktora, u vremenskom periodu od desetaka do milijuna godina.

Novi!!: Temperatura i Klimatske promjene · Vidi više »

Latinski jezik

Biblija iz 1407. godine pisana latinskim pismom Latinski jezik (ISO 639-3) je izumrli jezik koji spada u skupinu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika.

Novi!!: Temperatura i Latinski jezik · Vidi više »

Led

Ledeni brijegovi Led je voda u čvrstom agregatnom stanju.

Novi!!: Temperatura i Led · Vidi više »

Ledište

Krivulja hlađenja. Ledište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz tekućega u čvrsto agregatno stanje. Ledište ili krutište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz tekućega u čvrsto agregatno stanje.

Novi!!: Temperatura i Ledište · Vidi više »

Masa

pravcu dok ga neka vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni. umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti. ubrzanje bilo kojega padajućeg tijela na površini Zemlje konstantno i da je jednako za sva tijela. Masa (lat. massa: tijesto  masa, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015. Masa je mjera tromosti tijela. Tromost, ustrajnost ili inercija je svojstvo svakog tijela, po kojemu to tijelo ostaje u stanju mirovanja ako miruje, ili u stanju jednolikog gibanja po pravcu ako se giba, kao što je definirano u prvom Newtonovom zakonu gibanja. Osnovna mjerna jedinica mase je 1 kilogram. Masa tijela koje ima masu 1 kg jednaka je masi prautega, odnosno mjerna jedinica za masu - 1 kg izvedena je od mase pramjere (etalona) koji se čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege u Sevresu pokraj Pariza. Masu nekog tijela određuje se vaganjem - uspoređivanjem mase tijela s masom utega - tijela poznate mase. Ako vaga pokaže da su mase ovih tijela jednake (dođe do izjednačenja, kazaljka pokazuje na 0...) tada se zna da je masa tijela jednaka poznatoj masi utega. U svakodnevnom životu često se zamjenjuje s težinom, što je neispravno jer su to dvije različite fizikalne veličine. Masa je mjera tromosti tijela, dok je težina sila koja ovisi o gravitaciji; masa se mjeri vagom, a težina dinamometrom; masa se izražava u kilogramima, a težina u njutnima). Osim kao svojstvo tromosti (inercije), masa se pojavljuje u klasičnoj fizici kao izvor sile gravitacije, u skladu sa Newtonovom zakonom gravitacije.

Novi!!: Temperatura i Masa · Vidi više »

Međunarodni sustav mjernih jedinica

Međunarodni sustav mjernih jedinica (skraćeno SI prema francuskom nazivu Système International d'Unités) je sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana u svim državama svijeta osim SAD-a, Liberije i Mjanme.

Novi!!: Temperatura i Međunarodni sustav mjernih jedinica · Vidi više »

Medici

Medici su firentinska loza bogatih bankara i kasnija patricijska dinastija, čiji su predstavnici vladali Firencom od 14. do 18. stoljeća.

Novi!!: Temperatura i Medici · Vidi više »

Metar

platine. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Izrada međunarodnog prametra 1874. Metar (prema grč. μέτρον: mjera; oznaka: m) mjerna je jedinica za duljinu i jedna je od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu.

Novi!!: Temperatura i Metar · Vidi više »

Meteorološka postaja

Meteorološka postaja je ustanova meteorološke službe koja služi za meteorološka promatranja radi proučavanja vremena i klime, te za druga znanstvena istraživanja koja su od značaja za sve grane ljudske djelatnosti, naročito za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i promet.

Novi!!: Temperatura i Meteorološka postaja · Vidi više »

Meteorologija

Satelitska snimka uragana Hugo. Dvostruka duga. Evangelista Torricelli je izumio barometar. Stari barometri iz ''Musée des Arts et Métiers'', Pariz. Celzijevim stupnjevima. radiosonde. Nadolazeća atmosferska fronta se često može vidjeti i sa zemlje, ali točne granice je teško odrediti. Meteorologija ili vremenoslovlje (grč. μετεωρολογία: naučavanje o nebeskim pojavama) je znanost o Zemljinoj atmosferi i promjenama u njoj.

Novi!!: Temperatura i Meteorologija · Vidi više »

Milimetar živina stupca

Milimetar živina stupca (znak: mmHg) je manometrijska mjerna jedinica izvan SI sustava čija je uporaba danas iznimno dopuštena samo za mjerenje tlaka tjelesnih tekućina.

Novi!!: Temperatura i Milimetar živina stupca · Vidi više »

Mjerenje

Mjerenje je proces dobivanja brojčanog podatka u odnosu na jedinicu mjere, tj.

Novi!!: Temperatura i Mjerenje · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Temperatura i Mjerna jedinica · Vidi više »

Mjerna veličina

platine. tropske godine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mol je ona množina tvari u sustavu koji sadrži toliko elementarnih jedinki tvari koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu (0,012 kg) izotopa ugljika 12 ima Avogadrov broj jedinki, to jest 6,02214129 × 1023 atoma. duljine. teraherca kad mu jakost zračenja u tom smjeru iznosi 1/683 W/sr (vata po steradijanu). luk duljine jednake polumjeru (''b.

Novi!!: Temperatura i Mjerna veličina · Vidi više »

Mjerni instrument

Sat mjeri vrijeme Kronometar Prikaz vodenog sata kojeg je napravio Ktesibije Aleksandrijski u 3. stoljeću pr. Kr. Promjena energije iz pravocrtnog kretanja u kružno kretanje Toplina je oblik energije, koja je djelomično potencijalna energija, a djelomično kinetička energija Sunčani sat Nogometaš će prenijeti svoju energiju na loptu, koja će izvršiti rad. Kod udarca veće snage, lopta će prije stići do cilja Pješčani sat Mjerni instrument služi za neposredno mjerenje fizikalnih mjerenih veličina.

Novi!!: Temperatura i Mjerni instrument · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Temperatura i Molekula · Vidi više »

Nakovanj (razdvojba)

*Nakovanj, alat.

Novi!!: Temperatura i Nakovanj (razdvojba) · Vidi više »

Newtonova ljestvica

Newtonova ljestvica je temperaturna ljestvica koju je osmislio Isaac Newton oko 1700.

Novi!!: Temperatura i Newtonova ljestvica · Vidi više »

Oborina

Kiša. Snježni krajolik. Inje na travi. Rosa na cvijeću. Magla iznad jezera. tuče. Standardni kišomjer. milimetrima zavisno od vremena. Svaka okomita linija predstavlja vremenski odmak od 10 minuta, a svaka sljedeća vodoravna predstavlja količinu kiše od 0,4 mm. Uvjeti za konvektivnu oborinu. Oborina je voda koja u tekućem ili čvrstom stanju pada iz oblaka na tlo ili nastaje na tlu kondenzacijom, odnosno odlaganjem (depozicijom) vodene pare iz sloja zraka koji je u izravnom dodiru s tlom (hidrometeori).

Novi!!: Temperatura i Oborina · Vidi više »

Obujam

Menzura kojom se mjeri volumen tekućina. Volumen, obujam ili zapremnina (lat. volumen: zavoj, svitak), oznaka V, veličina definirana kao broj jedinica prostora što ga obuhvaća neko tijelo.

Novi!!: Temperatura i Obujam · Vidi više »

Okoliš

Okoliš može biti primjerice.

Novi!!: Temperatura i Okoliš · Vidi više »

Okolina

Okolina može značiti.

Novi!!: Temperatura i Okolina · Vidi više »

Organizam

Pojam organizam koristi se općenito za materijalne ili idejne sustave čiji se dijelovi (organi) nalaze u složenim odnosima uzajamne ovisnosti.

Novi!!: Temperatura i Organizam · Vidi više »

Osjeti

Osjeti označavaju fiziološku percepciju okoliša sa osjetilnim organima.

Novi!!: Temperatura i Osjeti · Vidi više »

Para

Vodena para iznad termoelektrane se kondenzira u obliku aerosola Para je plinovito stanje vode.

Novi!!: Temperatura i Para · Vidi više »

Parni stroj

stapnoga mehanizma kod parnog stroja: '''1''' – Stap '''2''' – Stapajica '''3''' – Križna glava '''4''' – Ojnica '''5''' – Koljenasto vratilo '''6''' – Bregasto vratilo za usis ili ispuh ventila '''7''' – Zamašnjak '''8''' – Klizni ventil '''9''' – Centrifugalni regulator. Parni stroj u radu. James Wattov parni stroj iz 1848. Heronove kugle ili eolipile. Parni stroj je toplinski stroj koji energiju vodene pare ekspanzijom pretvara u mehanički rad.

Novi!!: Temperatura i Parni stroj · Vidi više »

Peć

toplinsku obradu na 980 °C. Moderni otvoreni kamin. Kaljeva peć koja se koristi za centralno grijanje, sagrađena oko 1959. kW. Željezna peć na ogrjevno drvo koristila se nekad i za kuhanje. Plinska peć na ukapljeni naftni plin (LPG ili UNP) iz 1970-tih. Uljna peć. Visoka peć u mjestu Sestao, Španjolska. Siemens-Martinova peć iz 1895. električnim induktivitetom. Peć je uređaj za stvaranje topline i za postizanje visokih temperatura izgaranjem različitih vrsta goriva ili s pomoću električne energije.

Novi!!: Temperatura i Peć · Vidi više »

Pirometar

visokoj peći. Mjerenje temperature ventilacijskog sustava s radijacijskim pirometrom. Infracrveni pirometar. Mjerenje temperature na terenu s pirometrom. Mjerenje temperature pirometrom. Pirometar je mjerni instrument za mjerenje visokih temperatura, najčešće u pećima za taljenje materijala ili za pečenje keramike.

Novi!!: Temperatura i Pirometar · Vidi više »

Plin

kinetičke energije molekula. Dim omogućuje kretanje okolnih čestica plina. čelične cijevi. Plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam.

Novi!!: Temperatura i Plin · Vidi više »

Prijenos topline

provođenja ili kondukcije topline. Cvijet iznad plamenika je zaštićen s aerogelom. Zemljinoj atmosferi. toplinskim zrakama. Prijenos topline ili prijelaz topline je proces prelaska topline s toplog na hladno tijelo.

Novi!!: Temperatura i Prijenos topline · Vidi više »

Promjer

Promjer (dijametar) je pojam u geometriji koji označava duljinu dužine koja prolazi kroz središte kružnice i čiji krajevi se nalaze na kružnici.

Novi!!: Temperatura i Promjer · Vidi više »

Prostorija

Prostorija je prostor unutar građevine.

Novi!!: Temperatura i Prostorija · Vidi više »

Psihrometar

termometra smještena na istom stalku. razini mora. Psihrometar (grč. ψυχρός: hladan + μέτρον: mjera) je vrsta vlagomjera ili higrometra, mjernog instrumenta za mjerenje vlažnosti zraka.

Novi!!: Temperatura i Psihrometar · Vidi više »

Rad (fizika)

sile teže i puta, u ovom slučaju visine ''h'' ili ''W.

Novi!!: Temperatura i Rad (fizika) · Vidi više »

Rankineov stupanj

Rankineova ljestvica je termodinamički (apsolutna) temperaturna ljestvica nazvana po škotskom inžinjeru i fizičaru Williamu Johnu Macquornu Rankineu, koji ju je predložio 1859. godine.

Novi!!: Temperatura i Rankineov stupanj · Vidi više »

Réaumurova ljestvica

temperaturu prema Réaumurova ljestvica. Réaumurova ljestvica je ljestvica za mjerenje temperature u kojoj su talište i vrelište vode fiksirani na 0 i 80 stupnjeva.

Novi!!: Temperatura i Réaumurova ljestvica · Vidi više »

Rømerova ljestvica

Rømerova ljestvica je stara temperaturna ljestvica nazvana po danskom astronomu Oleu Christensenu Römeru, koji ju je predložio 1701. godine.

Novi!!: Temperatura i Rømerova ljestvica · Vidi više »

Rezanje

reznog alata. tokarskog noža. Motorna pila. Nekoliko vrsta sjekira. Nož. Mačeta. Katana. Glodalo za izradu utora (lijevo), 2 prstasta glodala (u sredini) i 3 prstasta glodala s kuglastim vrhom (desno). alatnom stroju. rezanja vodenim mlazom. Rezanje (sječenje, razdvajanje) je postupak ručne ili strojne obrade materijala, kod kojeg oštrica alata okomito ulazi u materijal obratka velikom silom, koja uzrokuje popuštanje materijala i lom.

Novi!!: Temperatura i Rezanje · Vidi više »

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države, također se često koristi kratica SAD (eng. United States of America, USA), savezna je republika u središnjoj Sjevernoj Americi, koja se prostire od Atlantika na istoku do Tihog oceana na zapadu.

Novi!!: Temperatura i Sjedinjene Američke Države · Vidi više »

Sraz

Elastični sraz ili sudar u dvije dimenzije. kinetičke energije molekula. Kinetička teorija plinova se zasniva na pretpostavci da su srazovi ili sudari čestica i stijenki spremnika savršeno elastični. Sraz ili sudar, u fizici, je uzajamno djelovanje dviju čestica ili tijela pri kojem dolazi do izmjene dijela impulsa sile i energije, na primjer sraz molekula zraka ili sraz biljarskih kugli.

Novi!!: Temperatura i Sraz · Vidi više »

Staklo

StakloStaklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid.

Novi!!: Temperatura i Staklo · Vidi više »

Strojna obrada

tokarilici. Osnovni postupak strojne obrade odvajanjem čestica. Stupnjevi i razredi hrapavosti površina i strojne obrade. Grubo uzdužno tokarenje. Mala glodalica. tekućinom. blanjalica Alat za provlačenje (izvlačila ili provlačila) za završnu obradu. Vodoravna tračna pila. Alatni stroj za obodno plošno brušenje. lepanja Strojna obrada se može podijeliti na strojnu obradu odvajanjem čestica i na strojnu obradu bez odvajanja čestica.

Novi!!: Temperatura i Strojna obrada · Vidi više »

Stupanj slobode

Stupanj slobode ima više značenja.

Novi!!: Temperatura i Stupanj slobode · Vidi više »

Sunčeva svjetlost

Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. Campbell–Stokesov heliograf. Piranometar. Pirheliometar. Sunčeva svjetlost, Sunčeve zrake, Sunčevo zračenje ili solarno zračenje je cijelokupni spektar elektromagnetskog zračenja koje nam dolazi sa Sunca.

Novi!!: Temperatura i Sunčeva svjetlost · Vidi više »

Sunce

Sunce. nuklearnom fuzijom, pretvarajući vodik u helij. Niz proton-proton dominira u zvijezdama veličine Sunca ili manjim. Sunce je zvijezda u centru našeg Sunčevog sustava.

Novi!!: Temperatura i Sunce · Vidi više »

Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

Novi!!: Temperatura i Talište · Vidi više »

Taljenje

Taljenje leda. Lijevanje u pješčani kalup za jednokratnu upotrebu. Krivulja hlađenja. Slična je i krivulja grijanja. Taljenje je fazni prijelaz tvari iz čvrstog u tekuće agregatno stanje na temperaturi tališta.

Novi!!: Temperatura i Taljenje · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Temperatura i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Temperatura i Temperatura · Vidi više »

Temperaturna ljestvica

Celzijevim stupnjevima. Temperaturna ljestvica je ljestvica u različitim mjernim jedinicama temperature, koja se upotrebljava na termometru ili za grafičko prikazivanje termodinamičke i empirijske temperature.

Novi!!: Temperatura i Temperaturna ljestvica · Vidi više »

Termodinamika

topline) pretvara u mehanički rad ''W''. Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. Premda je perpetuum mobile proglašen kao nerješivim, pokušaji da se ostvari nisu prestali. Jedan od pokušaja da se ostvari perpetuum mobile. K. parnog kotla koji koristi ugljen kao gorivo. Dieselov kružni proces. Proces prati brojeve od 1 do 4 u smjeru kazaljke na satu. Boyle-Mariotteov zakon. kemijsku tvar. Termodinamika, nauka o toplini ili znanost o toplini je grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između sustava i okoline, te druge zakonitosti pretvorbe i prijenosa energije, posebno u plinovima.

Novi!!: Temperatura i Termodinamika · Vidi više »

Termograf

Termograf. Termograf, u meteorologiji, je uređaj za neprekidno bilježenje temperature zraka ili tla.

Novi!!: Temperatura i Termograf · Vidi više »

Termografija

psa u srednjem infracrvenom pojasu nojaTermogram zmije koju drži čovjeklava Termogram mačke Termogram tradicionalne zgrade u pozadini i pasivna kuća ispred nje Infracrvena termografija, termalno snimanje, termografsko snimanje, ili termalni video, je tip znanosti infracrvenog snimanja.

Novi!!: Temperatura i Termografija · Vidi više »

Termometar

temperature. Liječnički termometar. Bourdonov termometar. mlijeka. Bimetalni termometar koji se koristi u pečnici za kuhanje i pečenje. pirometrom. Termočlanak spojen na multimetar pokazuje sobnu temperaturu u °C. Celzijevim stupnjevima. Termometar (franc. thermomètre od grč. θέρμη: toplo + μετρέω: mjerim) je mjerni instrument za mjerenje temperature (u razgovornom se jeziku katkad naziva i toplomjerom).

Novi!!: Temperatura i Termometar · Vidi više »

Termoregulacija

Termoregulacija ili regulacija topline, je sposobnost organizma da održi unutarnju temperaturu tijela unutar granica, iako je vanjska temperatura drukčija.

Novi!!: Temperatura i Termoregulacija · Vidi više »

Tijelo (fizika)

Oprugu smatramo elastičnim tijelom. Kovanjem nastaju plastična tijela. Crno tijelo. Sunce je nebesko tijelo. Tijelo (lat. corpus) ili fizikalno tijelo, u fizici, je skup čestica tvari koje su povezane tako da se zajedno gibaju.

Novi!!: Temperatura i Tijelo (fizika) · Vidi više »

Titanij

Jednakovrijedan je naziv titan.

Novi!!: Temperatura i Titanij · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Temperatura i Tlak · Vidi više »

Tlo

Tlo je rahli površinski dio Zemljine kore u što ubrajamo: prah, glinu, pijesak, šljunak.

Novi!!: Temperatura i Tlo · Vidi više »

Tokarenje

tokarilici. Kutovi tokarskog noža. Grubo uzdužno tokarenje. Završno ili fino tokarenje. Uzdužno tokarenje je osnovna operacija tokarenja. Poprečno ili plansko tokarenje. Izrada utora tokarenjem. Izrada utora tokarenjem. drva. Univerzalna tokarilica. Suport ili nosač alata tokarilice. CNC tokarilica. Tokarenje je postupak obrade metala skidanjem čestica kojim se proizvode obratci rotacijskih površina (valjkasti proizvodi).

Novi!!: Temperatura i Tokarenje · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Temperatura i Toplina · Vidi više »

Toplinski stroj

Parni stroj u radu. benzinskog četverotaktnog motora. Toplinski stroj, u termodinamici, je stroj koji vrši pretvorbu topline u mehanički rad.

Novi!!: Temperatura i Toplinski stroj · Vidi više »

Toplinski udar

Toplinski udar ili omarica vrlo je sličan sunčanici, s tom razlikom da ne mora nastati kao posljedica izravnog izlaganja suncu.

Novi!!: Temperatura i Toplinski udar · Vidi više »

Toplinsko istezanje

Indukcijsko grijanje metalne šipke promjera 25 mm. Bimetal. Vanjski termometar. Kineska keramika. Dilatacijska reška ili razdjelnica na mostu se postavlja radi sprječavanja nepravilnog i proizvoljnog pucanja zbog rastezanja i utezanja pod utjecajem temperaturnih razlika, nejednolikog slijeganja i drugih uzroka. Spoj za širenje u betonu. Spoj za širenje s prirubnicom. nehrđajućeg čelika. Sunčevim zrakama. Toplinsko istezanje, toplinsko rastezanje ili toplinska dilatacija je svojstvo kemijske tvari da mijenja obujam u ovisnosti o temperaturi.

Novi!!: Temperatura i Toplinsko istezanje · Vidi više »

Toplinsko zračenje

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine.

Novi!!: Temperatura i Toplinsko zračenje · Vidi više »

Tvar

Tvar je pojavni vid materije koji se očituje kao određena masa i volumen, tj.

Novi!!: Temperatura i Tvar · Vidi više »

Unutarnja energija

Unutarnja energija zavisi od strukture i termodinamičkog stanja tijela, a predstavlja zbroj ukupne potencijalne energije i kinetičke energije njegovih sastavnih čestica.

Novi!!: Temperatura i Unutarnja energija · Vidi više »

Visina

Visina Visina je mjera okomite udaljenosti.

Novi!!: Temperatura i Visina · Vidi više »

Visoka peć

Visoka peć u mjestu Sestao, Španjolska. plitkom ognjištu (Srednji vijek). Njemačkoj, koja je radila između 1150. i 1350. Visoka peć je vrsta peći koja služi u procesu dobivanja željeza iz oksidnih ruda željeza (hematita, Fe2O3 ili magnetita, Fe3O4).

Novi!!: Temperatura i Visoka peć · Vidi više »

Vjetar

Bura u Ninu Vjetar je strujanje zraka.

Novi!!: Temperatura i Vjetar · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Temperatura i Voda · Vidi više »

Vodena para

Vodena para Vodena para je voda u plinovitom obliku.

Novi!!: Temperatura i Vodena para · Vidi više »

Vrelište

Voda vrije ili ključa. Vrelište je temperatura na kojoj istodobno u cijelom obujmu (volumenu) tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, to jest najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina.

Novi!!: Temperatura i Vrelište · Vidi više »

Zaraza

Zaraza ili infekcija (iz latinskog infectio) pojam je koji označava aktivni ili pasivni upad patogenih mikroorganizama u tijelo makro-organizma.

Novi!!: Temperatura i Zaraza · Vidi više »

Zemlja

Zemlja je treći planet po redoslijedu udaljenosti od Sunca i najveći među unutarnjim planetima.

Novi!!: Temperatura i Zemlja · Vidi više »

Zemljopisna širina

Važnije zemljopisne širine imaju svoje nazive Geografska ili zemljopisna širina je udaljenost neke točke na Zemlji prema sjeveru ili jugu od ekvatora (polutnika).

Novi!!: Temperatura i Zemljopisna širina · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Temperatura i Zrak · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Apsolutna temperatura, Termodinamička temperatura.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »