Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Teorija vjerojatnosti

Indeks Teorija vjerojatnosti

normalne razdiobe ili tzv. zvonolika krivulja po kojoj se događaju mnoge pojave u prirodi. Teorija vjerojatnosti je grana matematike koja se bavi analizom slučajnih pojava.

5 odnosi: Blaise Pascal, Fizika, Matematika, Pierre de Fermat, Statistika.

Blaise Pascal

Pascalov portret. Presjeci stošca ravninom mogu biti krug, elipsa, parabola ili hiperbola. računalni stroj u povijesti. Pascalovog zakona. hidrauličke preše. Binomni koeficijenti se mogu izračunati kao dijelovi Pascalova trokuta, gdje je svaki broj zbroj ona dva iznad njega. ''Pascalov pravac'' GHK šesterovrha ABCDEF upisan u elipsu. Protustrane šesterovrha imaju istu boju. Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19. lipnja 1623. - Pariz, 19. kolovoza 1662.), francuski filozof, matematičar i fizičar.

Novi!!: Teorija vjerojatnosti i Blaise Pascal · Vidi više »

Fizika

Osnovna podjela fizike. Fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan) je temeljna prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem.

Novi!!: Teorija vjerojatnosti i Fizika · Vidi više »

Matematika

Matematika (od grčkog mathema - znanost) je egzaktna (točna, nedvojbena) znanost koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći matematičku logiku.

Novi!!: Teorija vjerojatnosti i Matematika · Vidi više »

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat Pierre de Fermat (17. kolovoza 1601. - 12. siječnja 1665.) bio je francuski matematičar i pravnik.

Novi!!: Teorija vjerojatnosti i Pierre de Fermat · Vidi više »

Statistika

Statistika - je grana primijenjene matematike koja se bavi analizom podataka.

Novi!!: Teorija vjerojatnosti i Statistika · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »