Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Uridin

Indeks Uridin

Uridin. Uridin je jedan od četiriju nukleozida.

8 odnosi: Deoksiribonukleinska kiselina, Glikogen, Nukleozid, Pirimidin, Polisaharidi, Ribonukleinska kiselina, Riboza, Uracil.

Deoksiribonukleinska kiselina

285x285px Deoksiribonukleinska kiselina (skraćeno DNK; eng. Deoxyribonucleic acid, DNA) je nukleinska kiselina u obliku dvostruke spiralne zavojnice.

Novi!!: Uridin i Deoksiribonukleinska kiselina · Vidi više »

Glikogen

Dio strukture glikogena Glikogen je polisaharid glukoze, koji u životinjskim stanicama služi za pohranu glukoze.

Novi!!: Uridin i Glikogen · Vidi više »

Nukleozid

Nukleozidi su organske tvari koje nastaju spajanjem pirimidinskih ili purinskih baza sa šećerima putem C-N veze.

Novi!!: Uridin i Nukleozid · Vidi više »

Pirimidin

Pirimidin je heterociklički aromatski organski kemijski spoj sličan benzenu i piridinu, koji sadrži dva atoma dušika u pozicijama 1 i 3 šestočlanog prstena.

Novi!!: Uridin i Pirimidin · Vidi više »

Polisaharidi

celuloze Polisaharidi su ugljikohidrati veće molekularne mase i složenije građe, koji se sastoje od velikog broja monosaharida povezanih glikozidnom vezom.

Novi!!: Uridin i Polisaharidi · Vidi više »

Ribonukleinska kiselina

nukleobaze (zeleno) i riboza-fosfatna okosnica (plavo). Primijetite da je riječ o jednolančanoj RNK koja se presavija i međusobno povezuje. Ribonukleinska kiselina (akr. RNK, od engl. ribonucleic acid, RNA), biološki važan tip molekula koji se sastoji od dugih kovalentno vezanih jedinica nukleotida.

Novi!!: Uridin i Ribonukleinska kiselina · Vidi više »

Riboza

Riboza je pentoza u kategoriji monosaharidnih ugljikohidrata, kemijske formule C5H10O5.

Novi!!: Uridin i Riboza · Vidi više »

Uracil

Struktura uracila Uracil je jedna od četiri nukleobaze RNK-a koja zamjenjuje timin koji se nalazi u DNK-u. Kao i timin, uracil može formirati bazni par s adeninom pomoću dvije vodikove veze, ali mu nedostaje metilna grupa koja postoji u timinu.

Novi!!: Uridin i Uracil · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »