Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Veliki hadronski sudarivač

Indeks Veliki hadronski sudarivač

Zemljovid s LHC-ovim položajem u CERNU. Veliki hadronski sudarivač ili supersudarivač (engl. Large Hadron Collider, LHC) je najveći svjetski akcelerator čestica.

51 odnosi: Akcelerator čestica, Aluminij, Švicarska, Ženeva, Baždarni bozoni, Barn, Centar masa, CERN, Elektron, Elektronvolt, Elementarna čestica, Energija, Engleski jezik, Fizičar, Fizika, Fizika elementarnih čestica, Fotodioda, Gluon, Hadroni, Higgsov bozon, Ion, Količina gibanja, Kompaktni mionski solenoid, Kristal, Kvantna mehanika, Kvark, Luminoznost, Magnet, Magnetsko polje, Metar, Mion, Nuklearni udarni presjek, Olovo (element), Opća teorija relativnosti, Plazma, Poluvodički detektor (radioaktivnost), Pozitron, Proton, Razlučivost, Scintilator, Sekunda, Silicij, Standardni model, Sudar, Superpartner, Supravodljivost, Svemir, Tamna tvar, Tesla, Tunel, ..., Ubrzanje. Proširite indeks (1 više) »

Akcelerator čestica

Muzeju znanosti u Londonu. izmjenično električno polje (1928.). alfa-čestice (protoni su prestavljeni crvenim kuglicama, a neutroni plavim kuglicama). izmjeničnim električnim poljem između dviju elektroda u obliku slova D, smještenih u vakuumskoj komori između polova velikoga i snažnoga magneta. Dio nekadašnjeg sinkrociklotrona (Orsay, Francuska). ubrzavanje. Velikog hadronskog sudarivača ili '''LHC'''-a. Kompaktni mionski solenoid ('''CMS''') detektor za Veliki hadronski sudarivač ('''LHC'''). Akcelerator čestica, ubrzivač čestica ili sudarivač je uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni i druge) stalnim ili izmjeničnim električnim poljima ubrzavaju do visokih kinetičkih energija.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Akcelerator čestica · Vidi više »

Aluminij

Aluminat je naziv za aluminij u anionskom kompleksu.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Aluminij · Vidi više »

Švicarska

Švicarska Konfederacija ili Švicarska (njem. Schweizerische Eidgenossenschaft, fra. Confédération suisse, tal. Confederazione Svizzera, retoromanski Confederaziun Svizerra) je savezna država u središnjoj Europi. Graniči s Lihtenštajnom i Austrijom na istoku, Francuskom na zapadu, Italijom na jugu i jugoistoku, te Njemačkom na sjeveru. Švicarska ima dugu tradiciju neutralnosti, ali i međunarodne suradnje i sjedište je brojnih međunarodnih organizacija. Confoederatio Helvetica je latinska inačica službenog naziva države, čime se izbjegava izbor između jednog od četiri službena jezika. Akronim CH se, među ostalim, koristi kao internetski nastavak. Usprkos imenu, Švicarska je faktički federacija, a ne konfederacija.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Švicarska · Vidi više »

Ženeva

Ženeva (fr.: Genève, njem.: Genf, tal.: Ginevra, roh.: Genevra) je drugi grad po veličini u Švicarskoj.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Ženeva · Vidi više »

Baždarni bozoni

Baždarni bozoni su bozoni koji djeluju kao prijenosnici fundamentalnih interakcija, što se detaljnije može opisati tako da elementarne čestice čija međudjelovanja opisuje baždarna teorija jedne na drugu djeluju silom tako da između sebe razmijenjuju baždarne bozone, obično u obliku virtualnih čestica.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Baždarni bozoni · Vidi više »

Barn

Barn (znak: b) mjerna je jedinica za površinu i koristi se u nuklearnoj fizici i fizici elementarnih čestica.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Barn · Vidi više »

Centar masa

ravnoteže: igračka će ostati u ravnoteži samo ako se prst nalazi točno ispod centra mase. kosine ako reakcija podloge nije u istoj liniji s težištem (u ovom slučaju i centra mase) dolazi do prevrtanja. Centar masa, centar mase ili središte mase je točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog sustava ili pojedinih čestica tijela, hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na sustav čestica ili na tijelo.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Centar masa · Vidi više »

CERN

Države članice. Ulaz u zgradu Cern-a. ubrzavanje. CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; poslije Europski laboratorij za fiziku čestica), međunarodna institucija za nuklearna istraživanja kojoj su svrha fundamentalna istraživanja (bez izravnih tehnoloških ili komercijalnih ciljeva) na području fizike elementarnih čestica, osnovana 1954.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i CERN · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Elektron · Vidi više »

Elektronvolt

Elektronvolt (eV) mjerna je jedinica za energiju, korištena u atomskoj i molekularnoj fizici.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Elektronvolt · Vidi više »

Elementarna čestica

Elementarne ili temeljne čestice su u fizici čestice koje nemaju unutarnju strukturu, tj.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Elementarna čestica · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Energija · Vidi više »

Engleski jezik

aquaDržave u kojima je engleski jezik samo službeni Engleski jezik (ISO 639-3), jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika kojim govori preko 328.008.000 milijuna ljudi, a poznaje ga 508,000,000 širom svijeta, od čega većina živi na području UK-a (55.000.000; 1984)), SAD-a (210.000.000; 1984), Australija (15.682.000; 1987), Novi Zeland (3.213.000; 1987), Irska (2.600.000; 1983), Zimbabve (375.490; 1969), Singapur (227.000; 1985), Liberija (69.000; 1993), Izrael (100.000; 1993), etc. U svakoj od nabrojanih država govori se zasebna nacionalna standardna varijanta engleskog jezika i svaka ima određene jezične posebnosti koje su zabilježene i u kodificirajućim knjigama pojedine države (rječniku, gramatici i pravopisu). Stoga se engleski jezik u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik, kakvi su i drugi veći europski jezici.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Engleski jezik · Vidi više »

Fizičar

Fizičari su znanstvenici kojima je područje interesa i istraživanja fizika.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Fizičar · Vidi više »

Fizika

Osnovna podjela fizike. Fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan) je temeljna prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Fizika · Vidi više »

Fizika elementarnih čestica

Fizika elementarnih čestica je grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih sastavnih dijelova tvari i zračenja.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Fizika elementarnih čestica · Vidi više »

Fotodioda

Fotodioda izbliza Oznaka za fotodiodu Fotodioda je poluvodički element strukture slične ispravljačkoj diodi.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Fotodioda · Vidi više »

Gluon

Gluoni (od) su elementarne čestice koje su odgovorne za jaku nuklearnu silu, tj.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Gluon · Vidi više »

Hadroni

Hadroni su kompozitne čestice na koje djeluje jaka sila.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Hadroni · Vidi više »

Higgsov bozon

Simulacija hipotetskog raspada Higgsovog bozona Higgsov bozon ili Higgsova čestica je elementarna čestica kojom se prema Standardnom modelu objašnjava masa drugih čestica, a posebno zašto su W i Z bozoni toliko masivni za razliku od fotona koji nema masu.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Higgsov bozon · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Ion · Vidi više »

Količina gibanja

Newtonovo njihalo. Newton je osmislio ovo njihalo kako bi zorno prikazao prijenos količine gibanja s jedne kuglice na drugu u trenutku sudara (sraza) i predočio zakon očuvanja količine gibanja. Količina gibanja ili zalet (oznaka p) je vektorska fizikalna veličina u klasičnoj mehanici koja opisuje gibanje čestice ili sustava čestica, a određena (definirana) je kao umnožak mase m i brzine v čestice: gdje je: m\, - masa tijela, a \vec v - brzina njegovog centra masa.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Količina gibanja · Vidi više »

Kompaktni mionski solenoid

LHC-a postavljena su četiri detektora. Dva su općenite namjene, kompaktni mionski solenoid ili CMS, i ATLAS (engl. ''A Toroidal LHC Apparatus''), zatim detektor namijenjen za fiziku b kvarkova, LHCb (engl. ''Large Hadron Collider beauty'') i detektor za fiziku teških iona, ALICE (engl. ''A Large Ion Collider Experiment''). Pogled na stražnji dio kompaktnog mionskog solenoida prilikom gradnje. Polovina hadronskog kalorimetra. Kompaktni mionski solenoid ili CMS (engl. Compact Muon Solenoid) projektiran je kako bi omogućio otkrivanje i proučavanje prvenstveno Higgsovog sektora Standardnog modela.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Kompaktni mionski solenoid · Vidi više »

Kristal

Kristal kvarca Kristal je krutina u kojoj su atomi, molekule ili ioni koji ju čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u svim trima dimenzijama.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Kristal · Vidi više »

Kvantna mehanika

Kvantna mehanika jedna je od najvažnijih i najplodonosnijih grana moderne fizike.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Kvantna mehanika · Vidi više »

Kvark

Kvarkovi su subatomske čestice i jedna od dviju temeljnih građevnih struktura materije u Standardnom modelu (drugu temeljnu strukturu čine leptoni).

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Kvark · Vidi više »

Luminoznost

Luminoznost (luminozitet): količina energije koju izrači tijelo u jedinici vremena.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Luminoznost · Vidi više »

Magnet

sjevernog i južnog magnetskog pola. dinastije Han (206 pr.Kr. – 220.) za koji se pretpostavlja da je napravljen od prirodnog magneta. Djelovanje magneta. feromagnetika (μf), paramagnetika(μp), vakuuma (μ0) i dijamagnetika (μd). Prelomimo li magnetiziranu iglu na polovinu, vidjet ćemo da će svaka polovina biti potpuni magnet. Dijamagnetička svojstva zlata: lebdenje ili levitacija pirolitičkog ugljika. paramagnetska svojstva. Meissnerovog učinka. feromagnet u obliku potkove. željezne jezgre. Jakost magnetskog polja ''H'' je sukladna s jačinom električne struje ''i''. Feriti su izrazitih magnetskih svojstava. Stalni magnet može nositi nekoliko kovanica. Magnet (lat. magnes, genitiv magnetis  magnet, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2014.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Magnet · Vidi više »

Magnetsko polje

silnica magnetskog polja. sile. dijamagnetika (μd). Magnetsko polje je prostor oko prirodnih i umjetnih magneta i unutar njih u kojem djeluju magnetske sile.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Magnetsko polje · Vidi više »

Metar

platine. Međunarodnog ureda za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. Izrada međunarodnog prametra 1874. Metar (prema grč. μέτρον: mjera; oznaka: m) mjerna je jedinica za duljinu i jedna je od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Metar · Vidi više »

Mion

Mion je elementarna čestica negativnog naboja koja zajedno s elektronom i tau leptonom spada u skupinu leptona.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Mion · Vidi više »

Nuklearni udarni presjek

Nuklearni udarni presjek uranija-235 u ovisnosti od brzine ili energije (temperature) neutrona Prikaz nuklearnog udarnog presjeka Nuklearni udarni presjek je vrlo važan pojam iz nuklearne fizike, kojim se određuje iskoristljivost neke nuklearne reakcije ili vjerojatnost da dođe do sudara između neke ulazne elementarne čestice i atomske jezgre nekog atoma.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Nuklearni udarni presjek · Vidi više »

Olovo (element)

Olovo je srebrnoplav do modrikastosiv sjajan metal, na svježem prerezu vrlo sjajan, stajanjem na zraku potamni zbog stvaranja zaštitonoga sloja oksida i karbonata.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Olovo (element) · Vidi više »

Opća teorija relativnosti

Opća relativnost ili opća teorija relativnosti (OTR) fizikalna je teorija koju je Albert Einstein objavio u članku Osnove opće teorije relativnosti (njem. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie), 20.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Opća teorija relativnosti · Vidi više »

Plazma

Plazma je.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Plazma · Vidi više »

Poluvodički detektor (radioaktivnost)

Silicijski detektor s površinskom barijerom Koaksijalni Ge(Li) detektor Detektor od germanija posebno visoke čistoće ili HPGe detektor Poluvodički detektor daje izvrsne rezultate u otkrivanju fotona (gama zračenje, rendgensko zračenje) i električki nabijenih čestica (alfa-čestica, beta-čestica) kod ionizirajućeg zračenja.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Poluvodički detektor (radioaktivnost) · Vidi više »

Pozitron

Pozitron je antičestica elektrona.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Pozitron · Vidi više »

Proton

Proton je subatomska, nukleonska pozitivna čestica, mase od 938,27 MeV, naboja +1,6022·10−19 kulona.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Proton · Vidi više »

Razlučivost

Razlučivost ili rezolucija veličina kojom se definira mogućnost razdvajanja/razaznavanja sitnih detalja kojom se opisuje kakvoća slike.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Razlučivost · Vidi više »

Scintilator

Scintilatorski kristal okružen s raznim scintilatorskim uređajima. Spintariskop iz 1950-tih. Spektar natrijevog jodida pod utjecajem radioaktivnog cezija-137. Spektar natrijevog jodida pod utjecajem radioaktivnog kobalta-60. Ubrizgavanje tehnecija-99m kao radioindikatora. Gravesove bolesti Gama kamera Scintilator je materijal koji gama zračenje pretvara u vidljivu svjetlost (scintilacija) i tako ga određuje ili detektira.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Scintilator · Vidi više »

Sekunda

Pulsiranje u trajanju od jedne sekunde. Sat s njihalom (mehanički sat) s nemirnicom koja se zanjiše za jednu sekundu. Sekunda (prema lat. secunda: druga; oznaka: s) je mjerna jedinica za vrijeme, jedna od sedam osnovnih jedinica Međunarodnog sustava (SI).

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Sekunda · Vidi više »

Silicij

Silicij (lat. silex.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Silicij · Vidi više »

Standardni model

Higgsovim bozonom Standardni model je teorija u fizici elementarnih čestica koja uspješno opisuje tri od četiri fundamentalne interakcije između elementarnih čestica od kojih se sastoji sva poznata materija: elektromagnetizam, te jaku i slabu nuklearnu interakciju.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Standardni model · Vidi više »

Sudar

* prometna nezgoda.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Sudar · Vidi više »

Superpartner

U fizici elementarnih čestica, superpartner je hipotetska elementarna čestica.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Superpartner · Vidi više »

Supravodljivost

Meissnerovog učinka. Visokotemperaturni supravodič lebdi (levitacija) iznad magneta. A. Gore: standardni kabeli za LEP (Veliki sudarivač elektrona i pozitrona); dolje: kabeli na osnovi supravodiča za LHC (Veliki hadronski sudarivač). nuklearnoj magnetskoj rezonanciji. Suprafluidni helij koji se nalazi u gornjoj posudi će pomalo isticati iz nje, kap po kap, sve dok se ne isprazni. Supravodljivost je stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje u nestanku njihova električnoga otpora, prolasku električne struje kroz tanku izolatorsku barijeru unutar njih bez električnoga otpora (Josephsonov učinak - Brian Josephson) i lebdenju magneta iznad njihove površine (Meissnerov učinak - Walther Meissner).

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Supravodljivost · Vidi više »

Svemir

Universum - C. Flammarion, drvorez, Pariz 1888. godine, Koloracija: Heikenwaelder Hugo, Beč 1998. Svemir je čitav svijet što nas okružuje.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Svemir · Vidi više »

Tamna tvar

Tamna tvar je naziv za tvar u svemiru koja ne emitira niti reflektira elektromagnetsko zračenje, zbog čega je ne možemo vidjeti.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Tamna tvar · Vidi više »

Tesla

Tesla (simbol T) je izvedena mjerna jedinica SI sustava za jakost magnetskoga polja (fizikalnu veličinu koju inženjeri ponekad nazivaju gustoća magnetskog toka ili magnetska indukcija).

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Tesla · Vidi više »

Tunel

Tunel u San Franciscu Tunel je podzemna građevina ispod površine terena koja osigurava prostor za različite namjene i s jednim ili oba kraja izlazi na površinu.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Tunel · Vidi više »

Ubrzanje

trenja. akceleracije (''v'' i ''a''). centripetalno ili ubrzanje ''a''. Ubrzanje ili akceleracija (oznaka a) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom, a određena je derivacijom brzine v po vremenu t: Ubrzanje opisuje promjenu iznosa brzine (povećavanje ili smanjivanje) ili smjera brzine ili oboje.

Novi!!: Veliki hadronski sudarivač i Ubrzanje · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Veliki hadronski sudarač.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »