Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Vlaga

Indeks Vlaga

tropskoj šumi. Vlaga je vodena para sadržana u nekom sredstvu (na primjer u zraku) ili voda sadržana u nekom sredstvu bez obzira na agregatno stanje.

20 odnosi: Agregatna stanja, Bakterije, Fizika, Gljive, Grinje, Koncentracija, Magla, Obujam, Parcijalni tlak, Plijesan, Plin, Relativna vlažnost, Sušenje, Tropska kišna šuma, Vlažnost zraka, Voda, Vodena para, Zgrada, Znanost materijala, Zrak.

Agregatna stanja

Kristal kvarca. čvrstoću. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost. kinetičke energije molekula. kondenzira u obliku aerosola. plazmu. Meissnerovog učinka. bocom (kondenzacija). Agregatno stanje je stanje tvari opisano kvalitativnim svojstvima koja ovise o temperaturi i tlaku.

Novi!!: Vlaga i Agregatna stanja · Vidi više »

Bakterije

Bakterije su najbrojnija skupina organizama.

Novi!!: Vlaga i Bakterije · Vidi više »

Fizika

Osnovna podjela fizike. Fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan) je temeljna prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem.

Novi!!: Vlaga i Fizika · Vidi više »

Gljive

Sunčanice Gljive (Fungi) su jedno od carstava u domeni eukariota.

Novi!!: Vlaga i Gljive · Vidi više »

Grinje

Grinje zajedno sa krpeljima čine velik i raznorodan red paučnjaka u koljenu člankonožaca u koji se uvrštava oko 50.000 danas živućih opisanih vrsta razvrstanih u 546 porodica.

Novi!!: Vlaga i Grinje · Vidi više »

Koncentracija

U kemiji, „koncentracija“ je definirana kao udio otopljene tvari podijeljen s volumenom otopine.

Novi!!: Vlaga i Koncentracija · Vidi više »

Magla

Magla iznad jezera Magla na Papuku. Magla je meteorološka pojava u prizemnom sloju troposfere, prizemni oblak vodenih kapljica ili ledenih kristala koji su toliko sitni i lagani da uspijevaju lebdjeti u zraku.

Novi!!: Vlaga i Magla · Vidi više »

Obujam

Menzura kojom se mjeri volumen tekućina. Volumen, obujam ili zapremnina (lat. volumen: zavoj, svitak), oznaka V, veličina definirana kao broj jedinica prostora što ga obuhvaća neko tijelo.

Novi!!: Vlaga i Obujam · Vidi više »

Parcijalni tlak

Parcijalni tlak u smjesi idealnih plinova u nekom spremniku, je tlak koji bi plin imao kada bi sam zauzimao isti spremnik.

Novi!!: Vlaga i Parcijalni tlak · Vidi više »

Plijesan

Plijesan na breskvi. Plijesan su mikroskopske gljive koje rastu u obliku hifa.

Novi!!: Vlaga i Plijesan · Vidi više »

Plin

kinetičke energije molekula. Dim omogućuje kretanje okolnih čestica plina. čelične cijevi. Plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam.

Novi!!: Vlaga i Plin · Vidi više »

Relativna vlažnost

tropskoj šumi. bocom. cvijeću. vlagu i da se pri tom produžava. termometra smještena na istom stalku. Relativna vlažnost je fizikalna veličina za iskazivanje udjela vodene pare u zraku (ili općenito u plinovima).

Novi!!: Vlaga i Relativna vlažnost · Vidi više »

Sušenje

Sušenje (ili dehidracija) je uklanjanje kapljevine (npr. vode ili organskog otapala) iz tvari u kojima se ona nalazi u razmjerno malom udjelu.

Novi!!: Vlaga i Sušenje · Vidi više »

Tropska kišna šuma

Imenom tropska kišna šuma naziva se vegetacijski oblik koji se sreće samo u tropskim klimatskim područjima.

Novi!!: Vlaga i Tropska kišna šuma · Vidi više »

Vlažnost zraka

tropskoj šumi. bocom. cvijeću. vlagu i da se pri tom produžava. termometra smještena na istom stalku. Vlažnost zraka je količina vodene pare koja je sadržana u zraku ili atmosferi.

Novi!!: Vlaga i Vlažnost zraka · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Vlaga i Voda · Vidi više »

Vodena para

Vodena para Vodena para je voda u plinovitom obliku.

Novi!!: Vlaga i Vodena para · Vidi više »

Zgrada

São Paulo, Brazil. Zgrada je građevina koja se sastoji od vanjskih zidova i krovne konstrukcije, s jednom ili više zatvorenih prostorija kojima je omogućen pristup.

Novi!!: Vlaga i Zgrada · Vidi više »

Znanost materijala

Znanost o materijalima područje je koje uključuje interdisciplinarni pristup fizike, kemije, informatike, primjenjene matematike i strojarstva Kategorija:Prirodne znanosti Kategorija:Znanost o materijalima.

Novi!!: Vlaga i Znanost materijala · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Vlaga i Zrak · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »