Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Vrelište

Indeks Vrelište

Voda vrije ili ključa. Vrelište je temperatura na kojoj istodobno u cijelom obujmu (volumenu) tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, to jest najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina.

58 odnosi: Agregatna stanja, Amonijak, Azeotropija, Šećerana, Živa, Bar (jedinica), Celzij, Cijev, Cink, Denis Papin, Dušik, Ebulioskopija, Energija, Etanol, Fazni prijelazi, Fizika, Gnojivo, Helij, Hlađenje, Hlapljenje, Kinetička energija, Kisik, Kohezija, Koligativna svojstva, Koncentracija, Kuhanje, Manometar, Metanol, Molekula, Morska sol, Obujam, Odsoljavanje vode, Otapalo, Otopine, Para, Parcijalni tlak, Paskal, Pitka voda, Planine, Plin, Pregrijanje, Rashladna sredstva, Sigurnosni ventil, Sirovine, Soli, Standardni tlak i temperatura, Sumpor, Tehnologija, Tekućine, Temperatura, ..., Termometar, Tlak, Toplina, Tvar, Voda, Vodena para, Volfram, Vrenje (fizika). Proširite indeks (8 više) »

Agregatna stanja

Kristal kvarca. čvrstoću. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost. kinetičke energije molekula. kondenzira u obliku aerosola. plazmu. Meissnerovog učinka. bocom (kondenzacija). Agregatno stanje je stanje tvari opisano kvalitativnim svojstvima koja ovise o temperaturi i tlaku.

Novi!!: Vrelište i Agregatna stanja · Vidi više »

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Vrelište i Amonijak · Vidi više »

Azeotropija

*Azeotropija (grčki: „vrije bez promjena“) je pojava da smjese nekih tekućina određenog sastava (omjera), koji nazivamo azeotropna smjesa, vriju pri stalnoj temperaturi i tlaku dajući pare istog sastava kao što ga ima tekućina.

Novi!!: Vrelište i Azeotropija · Vidi više »

Šećerana

Save. Egiptu. Šećerana na Havajima (šećerna trska). Šećerna repa. Šećerana ime je za tvornicu u kojoj se prerađuje odnosno rafinira sirovi šećer.

Novi!!: Vrelište i Šećerana · Vidi više »

Živa

Živa je poznata od davnih vremena (~ 1500. godine prije Krista).

Novi!!: Vrelište i Živa · Vidi više »

Bar (jedinica)

Bar je mjerna jedinica za tlak izvan Međunarodnog sustava jedinica (SI) kojoj je upotreba zakonom iznimno dopuštena bez ograničenja.

Novi!!: Vrelište i Bar (jedinica) · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Vrelište i Celzij · Vidi više »

Cijev

Čelične cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje nisu izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje su izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Valjanje šupljeg tijela Mannesmannovim postupkom: 1. dvostrano konusni valjci, 2. ingot, 3. trn, 4. čahura. Ugradnja cijevi (Belo Horizonte, Brazil). Plastične PVC cijevi. Cijevi i prirubnice od nehrđajućeg čelika. Cijev je izduženo šuplje i na obje strane otvoreno cilindrično tijelo čija je duljina većinom puno veća od njegovog promjera.

Novi!!: Vrelište i Cijev · Vidi više »

Cink

Cink je kemijski element 12.

Novi!!: Vrelište i Cink · Vidi više »

Denis Papin

Denis Papin (Chitnenay kod Bloisa, 22. kolovoza 1647. - London, 17. lipnja 1712.), francuski istraživač i izumitelj.

Novi!!: Vrelište i Denis Papin · Vidi više »

Dušik

Dušik (N2) je kemijski inertan plin bez boje, mirisa i okusa.

Novi!!: Vrelište i Dušik · Vidi više »

Ebulioskopija

Ebulioskopija (lat. ebullire: vreti, ključati + -skopija) je metoda određivanja relativne molekulske mase neke nehlapljive i nedisocirane tvari mjerenjem povišenja vrelišta njezine otopine.

Novi!!: Vrelište i Ebulioskopija · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Vrelište i Energija · Vidi više »

Etanol

Etanol (obični alkohol, CH3-CH2-OH, C2H5OH) je najvažniji član skupine alkohola.

Novi!!: Vrelište i Etanol · Vidi više »

Fazni prijelazi

Taljenje leda. Fazni prijelazi su promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog spoja i slično) pri promjeni temperature.

Novi!!: Vrelište i Fazni prijelazi · Vidi više »

Fizika

Osnovna podjela fizike. Fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan) je temeljna prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem.

Novi!!: Vrelište i Fizika · Vidi više »

Gnojivo

Salitra (natrijev nitrat) Gnojivo je mješavina tvari koja se koristi u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljki.

Novi!!: Vrelište i Gnojivo · Vidi više »

Helij

Sunce), otkrio je Pierre Janssen 1868.

Novi!!: Vrelište i Helij · Vidi više »

Hlađenje

Rashladna tehnika je ona grana tehnike koja se bavi pojavama i postupcima hlađenja tijela.

Novi!!: Vrelište i Hlađenje · Vidi više »

Hlapljenje

tijelo se hladi. ukapljuje u obliku aerosola. Morska sol u Dakaru (Senegal). Hlapljenje je prelaženje kemijske tvari iz tekućega u plinovito agregatno stanje bez vrenja, na temperaturi nižoj od vrelišta.

Novi!!: Vrelište i Hlapljenje · Vidi više »

Kinetička energija

gibanju. Kada tijelo pada, njegova se potencijalna energija smanjuje i pretvara u kinetičku energiju. četverotaktnog motora. Kinetička energija (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće; oznaka Ek) je energija tijela u gibanju.

Novi!!: Vrelište i Kinetička energija · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Vrelište i Kisik · Vidi više »

Kohezija

vode jasno se vidi u svemiru. živi. vode čuvaju oblik kapljice pomoću kohezije. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Kohezija (franc. cohésion, prema lat. cohaerere: prianjati, biti povezan), je privlačna međuatomska ili međumolekularna sila koja djeluje između susjednih čestica tvari.

Novi!!: Vrelište i Kohezija · Vidi više »

Koligativna svojstva

*Koligativna svojstva su svojstva otopine koja ovise samo o broju otopljenih čestica, a ne o njihovoj vrsti odnosno prirodi otopljene tvari.

Novi!!: Vrelište i Koligativna svojstva · Vidi više »

Koncentracija

U kemiji, „koncentracija“ je definirana kao udio otopljene tvari podijeljen s volumenom otopine.

Novi!!: Vrelište i Koncentracija · Vidi više »

Kuhanje

Kuhanje tjestenine Kuhanje je termička obrada sirove hrane.

Novi!!: Vrelište i Kuhanje · Vidi više »

Manometar

Bourdonovom cijevi. membranom. U-cijev mjeri razliku tlakova: H.

Novi!!: Vrelište i Manometar · Vidi više »

Metanol

Strukturna formula metanola Kalotni model molekule metanola Metanol (metan + ol; ili metilni alkohol, drvni alkohol, metilalkohol, karbinol, hidroksimetan, metil hidrat, metil hidroksid, kolumbijski špirit, često skraćeno MeOH, CH3OH) je najjednostavniji alkohol.

Novi!!: Vrelište i Metanol · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Vrelište i Molekula · Vidi više »

Morska sol

Morska sol u Dakaru (Senegal) grubi kristali morske soli Morska sol je jestiva sol koja se dobiva postupkom isparavanja morske vode, obično u velikim plitkim bazenima solana.

Novi!!: Vrelište i Morska sol · Vidi više »

Obujam

Menzura kojom se mjeri volumen tekućina. Volumen, obujam ili zapremnina (lat. volumen: zavoj, svitak), oznaka V, veličina definirana kao broj jedinica prostora što ga obuhvaća neko tijelo.

Novi!!: Vrelište i Obujam · Vidi više »

Odsoljavanje vode

pitke vode. mineralizacije vode i tako ocijeniti o kojoj je vrsti vode riječ. Način rada višefazna (frakcijske) destilacije: A – ulaz pare, B – ulaz morske vode, C – izlaz pitke vode, D – izlaz otpada, E – izlaz pare, F – izmjenjivač topline, G – sakupljanje kondenzata, H – grijač slane vode. povratnu osmozu. Protok morske vode (60%),''5'': Koncentrirani odvod (gušći od morske vode),''A'': Protočna crpka (40%),''B'': Protočna crpka,''C'': Uređaj za povratnu osmozu s polupropusnom membranom,''D'': Izmjenjivač tlaka. Ionska smola. Odsoljavanje vode ili desalinizacija je postupak smanjenja (uklanjanja) minerala iz vode (obično morske vode) za dobivanje pitke vode, tehnološke vode (npr. napojne vode) ili vode za navodnjavanje, te dobivanja soli kao dodatne tvari.

Novi!!: Vrelište i Odsoljavanje vode · Vidi više »

Otapalo

Otapalo je kapljevina koja može otapati različite tvari i stvarati otopine.

Novi!!: Vrelište i Otapalo · Vidi više »

Otopine

Otopina u širem smislu je homogena smjesa u kojoj se sastojci nalaze u molekularnom (prava otopina) ili koloidnom razdjeljenju (koloidna otopina) i koja može biti u sva tri agregatna stanja: plinska smjesa, smjesa kapljevina, čvrsta otopina (npr. srebra u zlatu, vodika u metalu paladiju).

Novi!!: Vrelište i Otopine · Vidi više »

Para

Vodena para iznad termoelektrane se kondenzira u obliku aerosola Para je plinovito stanje vode.

Novi!!: Vrelište i Para · Vidi više »

Parcijalni tlak

Parcijalni tlak u smjesi idealnih plinova u nekom spremniku, je tlak koji bi plin imao kada bi sam zauzimao isti spremnik.

Novi!!: Vrelište i Parcijalni tlak · Vidi više »

Paskal

Paskal (znak: Pa) je mjerna jedinica za tlak u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

Novi!!: Vrelište i Paskal · Vidi više »

Pitka voda

Pitka voda iz slavine Postrojenje za obradu komunalnih otpadnih voda u sjevernom Portugalu. Pitka voda je voda visoke kakvoće prikladna za ljudske potrebe.

Novi!!: Vrelište i Pitka voda · Vidi više »

Planine

Sjeverne Amerike, 6194 m Planine ili gore su u geografskom smislu uzdignuti dijelovi Zemljine kore, viši od 500 m. Prema starosti dijelimo ih na stara i mlada gorja.

Novi!!: Vrelište i Planine · Vidi više »

Plin

kinetičke energije molekula. Dim omogućuje kretanje okolnih čestica plina. čelične cijevi. Plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam.

Novi!!: Vrelište i Plin · Vidi više »

Pregrijanje

pare. Pregrijač pare s cijevima U-oblika. lokomotive. Pregrijanje ili pregrijavanje (eng. Superheating), u fizici, je povišenje temperature tvari iznad temperature faznoga prijelaza bez promjena agregatnoga stanja ili kristalne strukture.

Novi!!: Vrelište i Pregrijanje · Vidi više »

Rashladna sredstva

Rashladna sredstva su sredstva koja se nalaze u rashladnim uređajima, prolaze toplinski ciklus, a služe kao prijenosnici topline.

Novi!!: Vrelište i Rashladna sredstva · Vidi više »

Sigurnosni ventil

Presjek kroz proporcionalni sigurnosni ventil. kotla. Sigurnosni ventil ili ventil sigurnosti osigurava da ne dođe do prekoračenja tlaka u dovodnom vodu (npr. u hidrauličkom pogonu).

Novi!!: Vrelište i Sigurnosni ventil · Vidi više »

Sirovine

Sirovine su prirodni neobrađeni resursi nakon dobivanja iz prirodnih izvora.

Novi!!: Vrelište i Sirovine · Vidi više »

Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

Novi!!: Vrelište i Soli · Vidi više »

Standardni tlak i temperatura

Standardni tlak i temperatura (standardni uvjeti, s.u., STP) prihvaćeni su uvjeti za eksperimentalna mjerenja u znanosti, sa svrhom olakšanog uspoređivanja različitih podataka.

Novi!!: Vrelište i Standardni tlak i temperatura · Vidi više »

Sumpor

Sumpor je na sobnoj temperaturi krutina u finom prahu bez mirisa svijetložute boje.

Novi!!: Vrelište i Sumpor · Vidi više »

Tehnologija

Međunarodne svemirske postaje. Sunčeva letjelica ''Gossamer Penguin''. Etiopiji. navodnjavanja. vodu gradu Nimesu (Francuska), a sagrađen je 19. pr. Kr. dinastije Han (206 pr.Kr. – 220.) za koji se pretpostavlja da je napravljen od prirodnog magneta. Vodeničko kolo promjera 13 metara. Tehnologija je razvoj i primjena alata, strojeva, materijala i postupaka za izradu nekoga proizvoda ili obavljanje neke aktivnosti; također i znanost koja proučava primjenu znanja, vještine i organizacije u provedbi nekoga procesa.

Novi!!: Vrelište i Tehnologija · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Vrelište i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Vrelište i Temperatura · Vidi više »

Termometar

temperature. Liječnički termometar. Bourdonov termometar. mlijeka. Bimetalni termometar koji se koristi u pečnici za kuhanje i pečenje. pirometrom. Termočlanak spojen na multimetar pokazuje sobnu temperaturu u °C. Celzijevim stupnjevima. Termometar (franc. thermomètre od grč. θέρμη: toplo + μετρέω: mjerim) je mjerni instrument za mjerenje temperature (u razgovornom se jeziku katkad naziva i toplomjerom).

Novi!!: Vrelište i Termometar · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Vrelište i Tlak · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Vrelište i Toplina · Vidi više »

Tvar

Tvar je pojavni vid materije koji se očituje kao određena masa i volumen, tj.

Novi!!: Vrelište i Tvar · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Vrelište i Voda · Vidi više »

Vodena para

Vodena para Vodena para je voda u plinovitom obliku.

Novi!!: Vrelište i Vodena para · Vidi više »

Volfram

Dobiva se iz rude volframita (volframat željeza i mangana), u obliku sivog praha, koji se grijanjem pod tlakom na temperaturi ispod tališta može pretvoriti u kompaktni rastezljivi metal.

Novi!!: Vrelište i Volfram · Vidi više »

Vrenje (fizika)

Voda vrije ili ključa. Vrenje ili ključanje, u fizici, je fazni prijelaz iz tekućega u plinovito agregatno stanje koji se zbiva istodobno u cijelom obujmu ili volumenu tekućine na temperaturi vrelišta, pri tlaku pare u tekućini koji je jednak vanjskom tlaku.

Novi!!: Vrelište i Vrenje (fizika) · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »