Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Kemijska reakcija

Indeks Kemijska reakcija

Kemijska reakcija je proces međusobnog djelovanja tvari uz utjecaj fizikalnih uvjeta (toplina, električna struja, elektromagnetsko zračenje), kojim se bitno mijenjaju i gube jedna svojstva, a pritom nastaju nove tvari s potpuno drugačijim svojstvima.

15 odnosi: Adicija, Egzotermni proces, Endotermni proces, Halogeniranje, Hidratacija, Kataliza (kemija), Kemijska jednadžba, Nepovratni proces, Neutralizacija (kemija), Oksidacija, Polimerizacija, Povratni proces, Redoks, Supstitucija (kemija), Termodinamički proces.

Adicija

Adicija klora na eten Adicija (lat. additio - dodavanje, pribrajanje) može značiti: 1.

Novi!!: Kemijska reakcija i Adicija · Vidi više »

Egzotermni proces

Egzotermna promjena je promjena koji se odvija uz oslobađanje topline.

Novi!!: Kemijska reakcija i Egzotermni proces · Vidi više »

Endotermni proces

Endotermni proces je proces pri čijem se odvijanju troši toplina (npr. endotermne kemijske reakcije; iz tople (npr. sobne) temperature u znatno nižu).

Novi!!: Kemijska reakcija i Endotermni proces · Vidi više »

Halogeniranje

Halogeniranje (halogenacija), kemijska reakcija kojom se atom nekog halogenog elementa uvodi u molekulu organskog spoja zamjenom za vodikov atom ili hidroksilnu skupinu, ili pak adicijom.

Novi!!: Kemijska reakcija i Halogeniranje · Vidi više »

Hidratacija

Hidratacija, u kemiji, reakcija je u kojoj se ioni, molekule ili koloidne čestice vežu s molekulama vode.

Novi!!: Kemijska reakcija i Hidratacija · Vidi više »

Kataliza (kemija)

Kataliza (nlat. catalysis ← grč. katálysis: razrješivanje ≃ kata- + -liza) je kemijska reakcija koja se odvija drukčije nego u izoliranim okolnostima, što je posljedica prisutnošću katalizatora.

Novi!!: Kemijska reakcija i Kataliza (kemija) · Vidi više »

Kemijska jednadžba

Kemijska jednadžba je način prikazivanja kemijske reakcije uz pomoć kemijskih simbola i formula.

Novi!!: Kemijska reakcija i Kemijska jednadžba · Vidi više »

Nepovratni proces

energije). Nepovratni proces, neobrativi proces ili ireverzibilni proces je proces u kojem se prilikom prelaska energije iz jednog oblika u drugi dio energije gubi u okolinu i entropija fizikalnoga sustava raste.

Novi!!: Kemijska reakcija i Nepovratni proces · Vidi više »

Neutralizacija (kemija)

Neutralizacija je reakcija između kiseline i baze ili lužine.

Novi!!: Kemijska reakcija i Neutralizacija (kemija) · Vidi više »

Oksidacija

oksidira, a fluor reducira. Osim toga, natrij je reducens, a fluor oksidans. željezne rude. izgaranje). Galvanijev pokus sa žabljim kracima, slika iz kasnih 1780-tih godina. Alessandru Volti. cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. Oksidacija i redukcija (prema franc. oxyde, prema grč. ὀξύς: oštar; kiseo; lat. reductio: vraćanje natrag) su kemijske reakcije pri kojima kemijska tvar što se oksidira otpušta elektrone, a tvar koja se reducira prima elektrone.

Novi!!: Kemijska reakcija i Oksidacija · Vidi više »

Polimerizacija

Primjer polimerizacije, svaki monomer stirena svoju duplu vezu troši na stvaranje veze s drugim stirenom, tvoreći tako polistiren Polimerizacija je kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim vezama u polimere.

Novi!!: Kemijska reakcija i Polimerizacija · Vidi više »

Povratni proces

toplinske energije s okolinom. Povratni proces, obrativi proces ili reverzibilni proces je proces u kojem se energija pretvara iz jednog oblika u drugi bez gubitaka i entropija fizikalnoga sustava ostaje nepromijenjena.

Novi!!: Kemijska reakcija i Povratni proces · Vidi više »

Redoks

oksidira, a fluor reducira. Osim toga, natrij je reducens, a fluor oksidans. izgaranje). željezne rude. Galvanijev pokus sa žabljim kracima, slika iz kasnih 1780-tih godina. Alessandru Volti. cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. Redoks ili redoks reakcija je takva kemijska reakcija kod koje dolazi do oksidacije i redukcije, izmjene elektrona između dva redoks sustava i time promjene oksidacijskih brojeva atoma reagirajućih kemijskih tvari.

Novi!!: Kemijska reakcija i Redoks · Vidi više »

Supstitucija (kemija)

Supstitucija je u organskoj kemiji reakcija kod koje se atom ili dio molekule zamjenjuje nekim drugim atomom ili skupinom atoma.

Novi!!: Kemijska reakcija i Supstitucija (kemija) · Vidi više »

Termodinamički proces

Dieselov kružni proces. Proces prati brojeve od 1 do 4 u smjeru kazaljke na satu. Carnotov ciklus kao toplinski stroj, prikazano na dijagramu temperatura – entropija. Ciklus se odvija između ogrjevnog spremnika temperature ''TH'' i rashladnog spremnika temperature ''TC''. Na apscisi je entropija, a na ordinati temperatura. kružnog termodinamičkog procesa. Termodinamički proces je proces promjene stanja nekog termodinamičkog sustava opisan s pomoću makroskopskih veličina (temperatura, tlak, toplina, obujam ili volumen), na primjer adijabatski proces, izoprocesi (izotermni, izobarni, izohorni, izentropni).

Novi!!: Kemijska reakcija i Termodinamički proces · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Kemijske reakcije.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »