Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Hidroksil

Indeks Hidroksil

Hidroksil je u kemiji spoj koji se sastoji od atoma kisika vezanog kovalentnom vezom na atom vodika.

8 odnosi: Alkoholi, Biokemija, Ion, Kemija, Kisik, Kovalentna veza, Ugljikohidrati, Vodik.

Alkoholi

Opća formula alkohola R-OH, gdje je OH hidroksilna skupina Alkoholi ((kasnolat. 3-CH2-OH. U homolognome nizu primarnih alkohola niži su članovi, prva četiri, tekućine, srednji (do 11 ugljikovih atoma), uljaste tekućine, a viši su čvrste tvari. Niži alkoholi miješaju se s vodom, viši se u vodi uopće ne otapaju. S kiselinama daju estere, s alkalijskim kovinama alkokside, a oksidacijom prelaze u aldehide, ketone i organske kiseline. -alkoholi koji u svojoj skupini imaju veči broj C atoma su netopivi u vodi jer imaju dulji dio molekulske nepolarne građe.

Novi!!: Hidroksil i Alkoholi · Vidi više »

Biokemija

Biokemija je kemija života, most između biologije i kemije koji proučava kako složene kemijske reakcije stvaraju život.

Novi!!: Hidroksil i Biokemija · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Hidroksil i Ion · Vidi više »

Kemija

Kemija (grčki: χημεία chimeía; starofrancuski: alkemie; arapski al-kimia: umjetnost preobrazbe; nekad hr. lučba) je znanost koja proučava ustroj, osobine, sastav i pretvorbu tvari.

Novi!!: Hidroksil i Kemija · Vidi više »

Kisik

Na sobnoj temperaturi kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.

Novi!!: Hidroksil i Kisik · Vidi više »

Kovalentna veza

*Kovalentna veza je jedna vrsta kemijske veze pri kojoj svaki atom daje po jedan elektron koji čine zajednički elektronski par koji pripada objema jezgrama i time povezuje atome.

Novi!!: Hidroksil i Kovalentna veza · Vidi više »

Ugljikohidrati

glikozidnom vezom. Ima formulu C12H22O11. Ugljikohidrati su velike biološke molekule ili makromolekule sastavljene od ugljikovih (C), vodikovih (H) i kisikovih (O) atoma, obično s omjerom atoma vodika i kisika od 2: 1 (kao u vodi), odnosno empirijske formule Cm(H2O)n (pri čemu m može biti različit od n).

Novi!!: Hidroksil i Ugljikohidrati · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Hidroksil i Vodik · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Hidroksilna skupina.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »