Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Karlovac

Indeks Karlovac

Karlovac je grad u Hrvatskoj, administrativno središte Karlovačke županije.

125 odnosi: Alma Mater Europaea, Šebreki, Šišljavić, Švarča, Banija (Karlovac), Banska Selnica, Banski Moravci, Baseball klub Olimpija Karlovac, Bill Russell, Biskupija, Blatnica Pokupska, Božidar Vinković, Brežani (Karlovac), Brezova Glava, Brođani, Cerovac Vukmanićki, Dobra, Donja Trebinja, Donje Mekušje, Earth Song, Europsko prvenstvo u košarci - Jugoslavija 1975., Goršćaki, Gornja Trebinja, Gornje Stative, Gradski muzej Karlovac, Grb Karlovca, Gustav Modrušan, Hrvati, Hrvatska, Hrvatska košarkaška reprezentacija, HS Produkt, Husje, Ilirske pokrajine, Ivan Banjavčić, Ivan Goran Kovačić, Ivančići Pokupski, Ivanković Selo, Ivošević Selo, Jerry Lucas, Jugoslaveni, Kablar, Kansas City, Missouri, Karasi, Karlovačka županija, Karlovačka pivovara, Karlovački dani piva, KK Karlovac 67, Klipino Brdo, Kljaić Brdo, Klub hokeja na ledu Karlovac, ..., Knez Gorica, Kobilić Pokupski, Konjkovsko, Korana, Koritinja, Kupa, Ladvenjak, Lipje (Karlovac), Ljetna univerzijada 1987., Luka Pokupska, Mačevalački klub Karlovac, Mahićno, Manjerovići, Michael Jackson, Milan Neralić, Mrežnica, Mrežnica (rijeka), Muzejska zbirka naoružanja Domovinskog rata, Nacionalno svetište sv. Josipa, Napad na Karlovac 4. listopada 1991., NK Karlovac 1919, Okić (Karlovac), Općina, Operacija Logorište, Orlovac, Oscar Robertson, Park, Popović Brdo, Pravoslavlje, Priselci, Rečica (Karlovac), Renesansa, Ribari (Karlovac), Rijeka, Sjeničak, Skakavac (Karlovac), Slovenci u Hrvatskoj, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Split, Srbi, Srce Isusovo, Srpska pravoslavna crkva, Stari grad Dubovac, Stečaj, Stranka prava, Sveti Josip, Svetište, Svjetsko prvenstvo u košarci - Jugoslavija 1970., Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene - Hrvatska 2003., Tušilović, Tuškani, Turanj (Karlovac), Udbinja, Utinja, Vodostaj (Karlovac), Vrbanićev perivoj, Vukmanić, Vukoder, Zadobarje, Zagraj, Zagreb, Zamršje, 13. srpnja, 15. travnja, 1579., 1880., 1890., 1900., 1902., 1971., 1981., 1987., 1991., 2001.. Proširite indeks (75 više) »

Alma Mater Europaea

Alma Mater Europaea (Službeni naziv: Alma Mater Europaea Europske akademije znanosti i umjetnosti) je međunarodno sveučilište sa sjedištem u Salzburgu (Austrija) i svojim studijskim centrima u većim gradovima u Europi.

Novi!!: Karlovac i Alma Mater Europaea · Vidi više »

Šebreki

Šebreki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Šebreki · Vidi više »

Šišljavić

Šišljavić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Šišljavić · Vidi više »

Švarča

Švarča je gradska četvrt grada Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Švarča · Vidi više »

Banija (Karlovac)

Banija je karlovačko naselje na lijevoj obali Kupe i gradska četvrt koja je do 22. prosincaKruhek, Milan.

Novi!!: Karlovac i Banija (Karlovac) · Vidi više »

Banska Selnica

Banska Selnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Banska Selnica · Vidi više »

Banski Moravci

Banski Moravci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Banski Moravci · Vidi više »

Baseball klub Olimpija Karlovac

Baseball klub Olimpija je bejzbolski klub iz Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Baseball klub Olimpija Karlovac · Vidi više »

Bill Russell

William Felton "Bill" Russell (12. veljače 1934.) umirovljeni je američki profesionalni košarkaš.

Novi!!: Karlovac i Bill Russell · Vidi više »

Biskupija

Biskupija je u katoličkoj i nekim drugim kršćanskim crkvama administrativna teritorijalna jedinica kojom upravlja biskup.

Novi!!: Karlovac i Biskupija · Vidi više »

Blatnica Pokupska

Blatnica Pokupska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Blatnica Pokupska · Vidi više »

Božidar Vinković

Božidar Vinković je bio hrvatski političar i odvjetnik iz Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Božidar Vinković · Vidi više »

Brežani (Karlovac)

Brežani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Brežani (Karlovac) · Vidi više »

Brezova Glava

Brezova Glava je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Brezova Glava · Vidi više »

Brođani

Brođani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Brođani · Vidi više »

Cerovac Vukmanićki

Cerovac Vukmanićki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Cerovac Vukmanićki · Vidi više »

Dobra

Gornja Dobra ili Ogulinska Dobra je izuzetno poznata po svojim brzacima na kojima se vozi rafting i poznata je po mnoštvu raznih riba: mladica, pastrva, lipljana. Gornja Dobra ili Ogulinska Dobra. Rijeka Dobra ima još jednu rijetkost - dva mlina, od kojih i danas još jedan radi. Dobra kod Ogulina Dobra je hrvatska rijeka ponornica.

Novi!!: Karlovac i Dobra · Vidi više »

Donja Trebinja

Donja Trebinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Donja Trebinja · Vidi više »

Donje Mekušje

Donje Mekušje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Donje Mekušje · Vidi više »

Earth Song

Earth Song je treći singl s albuma Michaela Jacksona „HIStory: Past, Present and Future, Book I“.

Novi!!: Karlovac i Earth Song · Vidi više »

Europsko prvenstvo u košarci - Jugoslavija 1975.

Europsko prvenstvo u košarci 1975. godine održalo se u Jugoslaviji od 7.

Novi!!: Karlovac i Europsko prvenstvo u košarci - Jugoslavija 1975. · Vidi više »

Goršćaki

Goršćaki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Goršćaki · Vidi više »

Gornja Trebinja

Gornja Trebinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Gornja Trebinja · Vidi više »

Gornje Stative

Gornje Stative je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Gornje Stative · Vidi više »

Gradski muzej Karlovac

Gradski muzej Karlovac osnovan je odlukom Gradskog zastupstva od 18. prosinca 1904. godine s ciljem kako se navodi u tadašnjem obrazloženju očuvanja uspomena i starina grada.

Novi!!: Karlovac i Gradski muzej Karlovac · Vidi više »

Grb Karlovca

Grb Grada Karlovca Grb grada Karlovca je povijesni grb slobodnog i kraljevskog grada Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Grb Karlovca · Vidi više »

Gustav Modrušan

Gustav Modrušan (1859. - Karlovac, 10. prosinca 1930., Kmetski list, Ljubljana, 10. prosinca 1930., str. 6 (slovenski)) je bio hrvatski političar i ljekarnik, magistar farmacije.

Novi!!: Karlovac i Gustav Modrušan · Vidi više »

Hrvati

Hrvati su jedini konstitutivni narod u Republici Hrvatskoj i jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.

Novi!!: Karlovac i Hrvati · Vidi više »

Hrvatska

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, u geopolitičkom smislu srednjoeuropska i sredozemna država, a zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Kopnena površina iznosi 56.578 km², a površina obalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje. Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Hrvatske. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Temelji hrvatske države nalaze se u razdoblju ranog srednjeg vijeka kada su Hrvati osnovali svoje dvije kneževine, Panonsku i Primorsku Hrvatsku. Potom, pod vladarskom dinastijom Trpimirović Hrvatska postaje jedinstvena kneževina, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i nezavisna država. Godine 925. pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska postaje kraljevina. Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. godine. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. godine te Hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. godine. Pri kraju Prvoga svjetskog rata, godine 1918. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. Nakon Drugoga svjetskog rata, godine 1945. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. Godine 1990. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. svibnja iste godine konstituiran je demokratski izabrani višestranački državni sabor u Hrvatskoj. Dana 25. lipnja 1991. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. U Hrvatskoj se službeno koristi hrvatski jezik i latinično pismo. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika. Hrvati čine 90,42% stanovništva, a najbrojnija nacionalna manjina su Srbi koji čine 4,36% stanovništva, dok svaka od ostalih nacionalnih manjina čini manje od 1% stanovništva. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija, a u ekonomskom smislu okrenuta je tržišnom gospodarstvom. Članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Hrvatska je članica Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije.

Novi!!: Karlovac i Hrvatska · Vidi više »

Hrvatska košarkaška reprezentacija

Dino Rađa Roko Leni Ukić Hrvatska košarkaška reprezentacija predstavlja Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima.

Novi!!: Karlovac i Hrvatska košarkaška reprezentacija · Vidi više »

HS Produkt

Jurišna puška HS Produkta. HS Produkt d.o.o. je hrvatska tvrtka za proizvodnju vatrenog oružja.

Novi!!: Karlovac i HS Produkt · Vidi više »

Husje

Husje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Husje · Vidi više »

Ilirske pokrajine

Ilirske pokrajine (francuski: Les Provinces Illyriennes) naziv je za hrvatske i slovenske zemlje pod francuskom vlašću u doba Napoleona, a dobile su ime po starosjediocima Ilirima.

Novi!!: Karlovac i Ilirske pokrajine · Vidi više »

Ivan Banjavčić

Ivan Banjavčić (Barilović, 29. svibnja 1843. – Heidelberg, 7. listopada 1913.), hrvatski političar i dobrotvor.

Novi!!: Karlovac i Ivan Banjavčić · Vidi više »

Ivan Goran Kovačić

Ivan Goran Kovačić (Lukovdol, Gorski kotar, 21. ožujka 1913. – okolica Foče, kod sela Vrbnice,Dragutin Rosandić, Miroslav Šicel, Književnost 3: čitanka s pregledom književnosti, uredio Zvonimir Diklić, I. (V., prerađeno) izd., Školska knjiga, Zagreb, u siječnju 1980., str. 142. 12. srpnja 1943.),, preuzeto 13.

Novi!!: Karlovac i Ivan Goran Kovačić · Vidi više »

Ivančići Pokupski

Ivančići Pokupski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Ivančići Pokupski · Vidi više »

Ivanković Selo

Ivanković Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Ivanković Selo · Vidi više »

Ivošević Selo

Ivošević Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Ivošević Selo · Vidi više »

Jerry Lucas

Jerry Ray Lucas (Middletown, Ohio, SAD, 30. ožujka 1940.) je bivši američki košarkaš.

Novi!!: Karlovac i Jerry Lucas · Vidi više »

Jugoslaveni

Jugoslaveni je službeni naziv koji se na području bivše Jugoslavije koristio za pripadnike raznih etničkih skupina koji su se na službenim popisima stanovništva izjašnjavali pod ovim imenom.

Novi!!: Karlovac i Jugoslaveni · Vidi više »

Kablar

Kablar je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Kablar · Vidi više »

Kansas City, Missouri

Kansas City je najveći grad u američkoj saveznoj državi Missouri, ali ipak nije glavni (glavni grad je Jefferson City).

Novi!!: Karlovac i Kansas City, Missouri · Vidi više »

Karasi

Karasi je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Karasi · Vidi više »

Karlovačka županija

Karlovačka županija se nalazi u središnjoj Hrvatskoj.

Novi!!: Karlovac i Karlovačka županija · Vidi više »

Karlovačka pivovara

Karlovačka Pivovara je osnovana 1854., a jedan od osnivača bio je mađarski barun Nikola Vranyczany.

Novi!!: Karlovac i Karlovačka pivovara · Vidi više »

Karlovački dani piva

Karlovački dani piva je pučka fešta koja se tradicionalno održava potkraj ljeta u gradu Karlovcu na livadi kraj rijeke Korane.

Novi!!: Karlovac i Karlovački dani piva · Vidi više »

KK Karlovac 67

KK Karlovac 67 je košarkaški klub iz Karlovca, Hrvatska.

Novi!!: Karlovac i KK Karlovac 67 · Vidi više »

Klipino Brdo

Klipino Brdo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Klipino Brdo · Vidi više »

Kljaić Brdo

Kljaić Brdo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Kljaić Brdo · Vidi više »

Klub hokeja na ledu Karlovac

Klub hokeja na ledu Karlovac je klub u hokeju na ledu iz Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Klub hokeja na ledu Karlovac · Vidi više »

Knez Gorica

Knez Gorica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Knez Gorica · Vidi više »

Kobilić Pokupski

Kobilić Pokupski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Kobilić Pokupski · Vidi više »

Konjkovsko

Konjkovsko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Konjkovsko · Vidi više »

Korana

Korana je rijeka u Hrvatskoj i BiH, desna pritoka rijeke Kupe.

Novi!!: Karlovac i Korana · Vidi više »

Koritinja

Koritinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Koritinja · Vidi više »

Kupa

Kupa (slovenski Kolpa) je rijeka čiji je izvor i ušće u Hrvatskoj, a dijelom svoga toka čini granicu sa Slovenijom.

Novi!!: Karlovac i Kupa · Vidi više »

Ladvenjak

Ladvenjak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Ladvenjak · Vidi više »

Lipje (Karlovac)

Lipje je naselje u Karlovačkoj županiji smješteno na uzvisini uz cestu Karlovac - Lasinja, na desnoj obali rijeke Kupe, petnaest kilometara od Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Lipje (Karlovac) · Vidi više »

Ljetna univerzijada 1987.

XIV.

Novi!!: Karlovac i Ljetna univerzijada 1987. · Vidi više »

Luka Pokupska

Luka Pokupska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Luka Pokupska · Vidi više »

Mačevalački klub Karlovac

Mačevalački klub Karlovac osnovan je 10. listopada 2003.

Novi!!: Karlovac i Mačevalački klub Karlovac · Vidi više »

Mahićno

Mahićno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Mahićno · Vidi više »

Manjerovići

Manjerovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Manjerovići · Vidi više »

Michael Jackson

Michael Joseph Jackson (29. kolovoza 1958. −, 25. lipnja 2009.), bio je američki pop glazbenik, čiji je kontroverzni osobni život bio dio pop kulture zadnje četvrtine 20. stoljeća.

Novi!!: Karlovac i Michael Jackson · Vidi više »

Milan Neralić

'''Milan Neralić''' Milan Neralić (Slunj, 26. veljače 1875. - Bečko Novo Mjesto, 17. veljače 1918.) je bio hrvatski mačevalac, prvi hrvatski olimpijac i prvi Hrvat osvajač medalje na Olimpijskim igrama, Sportnet, 31.

Novi!!: Karlovac i Milan Neralić · Vidi više »

Mrežnica

* Mrežnica (oko), unutrašnja opna očne jabučice koja prima svjetlosne podražaje.

Novi!!: Karlovac i Mrežnica · Vidi više »

Mrežnica (rijeka)

Belavići rijeka Mrežnica premoštena je najduljim još postojećim drvenim mostom u Hrvatskoj, dugim čak 208 metara. Belavići. Belavići. Mrežnica u blizini neselja Mrežnički Brig. Mlin na Mrežnici. porječja. Mala hidroelektrana Pamučna industrija Duga Resa je izgrađena još 1884. Mikro hidroelektrana Mataković, na rijeci Mrežnici. Mikro hidroelektrana Mataković ima kratak derivacijski kanal (oko 3 metra), te je i pad vode malen (oko 2 metra). Bujno zelenilo svjedoči da je Mrežnica dom mnogobrojnih biljnih i životinjskih vrsta. Mrežnica je rijeka u Hrvatskoj, lijevi pritok rijeke Korane.

Novi!!: Karlovac i Mrežnica (rijeka) · Vidi više »

Muzejska zbirka naoružanja Domovinskog rata

Amblem Muzejska zbirka naoružanja Domovinskog rata nalazi se na prostoru stare austrijske vojarne "Turanj", u karlovačkom naselju Turnju, u kojem su izloženi eksponati borbene tehnike.

Novi!!: Karlovac i Muzejska zbirka naoružanja Domovinskog rata · Vidi više »

Nacionalno svetište sv. Josipa

Nacionalno svetište sv.

Novi!!: Karlovac i Nacionalno svetište sv. Josipa · Vidi više »

Napad na Karlovac 4. listopada 1991.

Napad na Karlovac 4. listopada 1991. je skup borbenih aktivnosti koje su poduzele velikosrpske snage početkom agresije na Hrvatsku radi osvajanja grada Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Napad na Karlovac 4. listopada 1991. · Vidi više »

NK Karlovac 1919

NK Karlovac 1919 je nogometni klub iz grada Karlovca.

Novi!!: Karlovac i NK Karlovac 1919 · Vidi više »

Okić (Karlovac)

Okić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Okić (Karlovac) · Vidi više »

Općina

Općina je po svom etimološkom i političkom značenju izraz koji odgovara terminu komuna u klasičnoj demokratskoj i administrativnoj terminologiji.

Novi!!: Karlovac i Općina · Vidi više »

Operacija Logorište

Operacija Logorište je bila vojna akcija velikosrpskih snaga tijekom agresije na Hrvatsku.

Novi!!: Karlovac i Operacija Logorište · Vidi više »

Orlovac

* Orlovac (Nova Rača), naselje u Općini Nova Rača, Hrvatska.

Novi!!: Karlovac i Orlovac · Vidi više »

Oscar Robertson

Oscar Robertson (Charlotte, Tennessee, SAD, 24. studenoga 1938.) je bivši američki košarkaš.

Novi!!: Karlovac i Oscar Robertson · Vidi više »

Park

Parizu Sydneyu Vancouveru Čakovcu Park je dio grada ili naselja u kojem se nalazi održavano zelenilo.

Novi!!: Karlovac i Park · Vidi više »

Popović Brdo

Popović Brdo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Popović Brdo · Vidi više »

Pravoslavlje

Svepravoslavni koncil, Kreta, Grčka. Grčkoj. Chicagu. Srpski pravoslavni križ Pravoslavlje ili ortodoksija je jedno od glavnih ogranaka kršćanstva (uz katolicizam i protestantizam).

Novi!!: Karlovac i Pravoslavlje · Vidi više »

Priselci

Priselci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Priselci · Vidi više »

Rečica (Karlovac)

Rečica je naselje u blizini Karlovca, u čijem se sastavu administrativno nalazi.

Novi!!: Karlovac i Rečica (Karlovac) · Vidi više »

Renesansa

Leonarda. Renesansa je jedno od najkreativnijih razdoblja u književnosti i umjetnosti koje je označilo prekid sa srednjim vijekom.

Novi!!: Karlovac i Renesansa · Vidi više »

Ribari (Karlovac)

Ribari je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Ribari (Karlovac) · Vidi više »

Rijeka

Rijeka (talijanski i mađarski: Fiume, njemački: Sankt Veit am Flaum, slovenski: Reka, čakavski: Rika, Reka) najveća je hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Novi!!: Karlovac i Rijeka · Vidi više »

Sjeničak

Sjeničak je mjesto na Kordunu u Karlovačkoj županiji koje se sastoji od tri naselja Gornjeg Sjeničaka, Donjeg Sjeničaka i Sjeničaka Lasinjskog.

Novi!!: Karlovac i Sjeničak · Vidi više »

Skakavac (Karlovac)

Skakavac je naselje u Karlovačkoj županiji, a nalazi se u sastavu Grada Karlovca (na granici mikroregija Pokuplja i Korduna).

Novi!!: Karlovac i Skakavac (Karlovac) · Vidi više »

Slovenci u Hrvatskoj

Slovenci u Hrvatskoj (slovenski:Slovenci na Hrvaškem) su jedna od 22 priznate nacionalne manjine Hrvatske.

Novi!!: Karlovac i Slovenci u Hrvatskoj · Vidi više »

Slunjska Selnica

Slunjska Selnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Slunjska Selnica · Vidi više »

Slunjski Moravci

Slunjski Moravci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Slunjski Moravci · Vidi više »

Split

Split je najveći grad u Dalmaciji, a drugi po veličini grad u Hrvatskoj.

Novi!!: Karlovac i Split · Vidi više »

Srbi

Srbi (srp. Srbi/Срби) su narod iz grupe Južnih Slavena nastanjen u Srbiji, Bosni i Hercegovini (većinom u Republici Srpskoj), Hrvatskoj, Crnoj Gori te dijelovima Kosova.

Novi!!: Karlovac i Srbi · Vidi više »

Srce Isusovo

Sveto Srce Isusovo. Srce Isusovo je naziv kršćanske pobožnosti prema Isusu i ujedno naziv blagdana.

Novi!!: Karlovac i Srce Isusovo · Vidi više »

Srpska pravoslavna crkva

Najveći pravoslavni hram u jugoistočnoj Europi, Hram svetog Save na Vračaru u Beogradu pravoslavni križ Srpska pravoslavna Crkva (srp.: Српска православна црква / Srpska pravoslavna crkva) je pomjesna autokefalna Crkva.

Novi!!: Karlovac i Srpska pravoslavna crkva · Vidi više »

Stari grad Dubovac

Stari grad Dubovac je gradina u karlovačkom predjelu Dubovcu.

Novi!!: Karlovac i Stari grad Dubovac · Vidi više »

Stečaj

Stečaj (engl. bankruptcy, njem. Konkurs).

Novi!!: Karlovac i Stečaj · Vidi više »

Stranka prava

Stranka prava ime je stranke koja je od 1861.

Novi!!: Karlovac i Stranka prava · Vidi više »

Sveti Josip

Sveti Josip, zaručnik je Marijin i Isusov hranitelj.

Novi!!: Karlovac i Sveti Josip · Vidi više »

Svetište

Svetište Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu Maloj Subotici. Svetište ili hodočasničko mjesto je sveto mjesto obično povezano s nekim čudom, relikvijom ili tradicijom posjećivanja vjernika.

Novi!!: Karlovac i Svetište · Vidi više »

Svjetsko prvenstvo u košarci - Jugoslavija 1970.

Svjetsko prvenstvo u košarci 1970. održano je u Ljubljani, (danas Slovenija, tada Jugoslavija).

Novi!!: Karlovac i Svjetsko prvenstvo u košarci - Jugoslavija 1970. · Vidi više »

Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene - Hrvatska 2003.

16.

Novi!!: Karlovac i Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene - Hrvatska 2003. · Vidi više »

Tušilović

Tušilović je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Tušilović · Vidi više »

Tuškani

Tuškani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Tuškani · Vidi više »

Turanj (Karlovac)

spomenik na Turnju Turanj je gradska četvrt Karlovca.

Novi!!: Karlovac i Turanj (Karlovac) · Vidi više »

Udbinja

Udbinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Udbinja · Vidi više »

Utinja

Utinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Utinja · Vidi više »

Vodostaj (Karlovac)

Vodostaj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Vodostaj (Karlovac) · Vidi više »

Vrbanićev perivoj

Vrbanićev perivoj je perivoj u Karlovcu.

Novi!!: Karlovac i Vrbanićev perivoj · Vidi više »

Vukmanić

Vukmanić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Vukmanić · Vidi više »

Vukoder

Vukoder je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Vukoder · Vidi više »

Zadobarje

Zadobarje je naselje u Karlovačkoj županiji, administrativno u sastavu grada Karlovca, a crkveno u župi Uzvišenja Svetog Križa - Završje Netretićko.

Novi!!: Karlovac i Zadobarje · Vidi više »

Zagraj

Zagraj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Zagraj · Vidi više »

Zagreb

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i Zagreb · Vidi više »

Zamršje

Zamršje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Novi!!: Karlovac i Zamršje · Vidi više »

13. srpnja

13.

Novi!!: Karlovac i 13. srpnja · Vidi više »

15. travnja

15.

Novi!!: Karlovac i 15. travnja · Vidi više »

1579.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1579. · Vidi više »

1880.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1880. · Vidi više »

1890.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1890. · Vidi više »

1900.

Iako je broj 1900 višekratnik broja 4, ova godina nije bila prijestupna.

Novi!!: Karlovac i 1900. · Vidi više »

1902.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1902. · Vidi više »

1971.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1971. · Vidi više »

1981.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1981. · Vidi više »

1987.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1987. · Vidi više »

1991.

Bez opisa.

Novi!!: Karlovac i 1991. · Vidi više »

2001.

2001. je bila godina prema gregorijanskom kalendaru koja nije bila prijestupna, a započela je u ponedjeljak.

Novi!!: Karlovac i 2001. · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »