Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Magnezijev oksid

Indeks Magnezijev oksid

Magnezijev oksid Magnezijev oksid (MgO) ili magnezija je bijeli higroskopni čvrsti mineral koji se prirodno pojavljuje kao periklas i izvor magnezija (vidi također oksid).

15 odnosi: Digitalni identifikator objekta, Higroskopnost, Ionska veza, Kalcinacija, Magnezij, Mangan, Minerali, Oksidi, Otopine, Periklas, Podoksid, Poluvodič, Talište, Vatrostalni ozid, Vlaga.

Digitalni identifikator objekta

Digitalni identifikator objekta (DOI) je niz znakova ("digitalni identifikator") koji na jedinstven način određuje neki objekt, kao što je elektronski dokument.

Novi!!: Magnezijev oksid i Digitalni identifikator objekta · Vidi više »

Higroskopnost

Higroskopnost je svojstvo čvrstih ili tekućih tvari da upijaju ili zadržavaju vodu iz okoline.

Novi!!: Magnezijev oksid i Higroskopnost · Vidi više »

Ionska veza

Ionska veza je privlačna elektrostatska sila kojom se privlače pozitivni i negativni ioni u kristalu (ili molekuli).

Novi!!: Magnezijev oksid i Ionska veza · Vidi više »

Kalcinacija

Kalcinacija (prema kalcij; ili kalciniranje) je postupak nazvan prema istjerivanju ugljikova dioksida (CO2) iz vapnenca (CaCO3) žarenjem, pri čemu nastaje živo vapno (CaO); općenito, kalcinacija je zagrijavanje (ili žarenje) tvari na visoku temperaturu, ali nižu od njihova tališta, pri čemu se iz tvar istjeruje ili CO2 ili voda, ili oboje, a iz kristaliziranih soli se istjeruje kristalna voda.

Novi!!: Magnezijev oksid i Kalcinacija · Vidi više »

Magnezij

Hrvatski stari naziv za magnezij je gorčik.

Novi!!: Magnezijev oksid i Magnezij · Vidi više »

Mangan

Mangan je kemijski element 7.

Novi!!: Magnezijev oksid i Mangan · Vidi više »

Minerali

Minerali Mineral je produkt prirodnih procesa koji se odlikuje određenim, no ne nužno i fiksnim kemijskim sastavom, stabilnošću u određenim fizikalnim uvjetima te pravilnom unutrašnjom strukturom.

Novi!!: Magnezijev oksid i Minerali · Vidi više »

Oksidi

Oksidi (franc. oxyde, prema grč.: oštar, kiseo) su kemijski spojevi kisika s drugim elementima, a grade ih svi elementi osim plemenitih plinova.

Novi!!: Magnezijev oksid i Oksidi · Vidi više »

Otopine

Otopina u širem smislu je homogena smjesa u kojoj se sastojci nalaze u molekularnom (prava otopina) ili koloidnom razdjeljenju (koloidna otopina) i koja može biti u sva tri agregatna stanja: plinska smjesa, smjesa kapljevina, čvrsta otopina (npr. srebra u zlatu, vodika u metalu paladiju).

Novi!!: Magnezijev oksid i Otopine · Vidi više »

Periklas

Periklas (fehér) Kristalna struktura periklasa Periklas je mineral.

Novi!!: Magnezijev oksid i Periklas · Vidi više »

Podoksid

Grozdasta tvorevina Cs11O3 Podoksid ili suboksid (lat. sub, grè. oxys ljut, oštar) je u kemiji vrsta oksida.

Novi!!: Magnezijev oksid i Podoksid · Vidi više »

Poluvodič

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča.

Novi!!: Magnezijev oksid i Poluvodič · Vidi više »

Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

Novi!!: Magnezijev oksid i Talište · Vidi više »

Vatrostalni ozid

vatrostalnih opeka. Bessemerov konverter u radu. Vatrostalni ozid se sastoji od vatrostalnih opeka, vatrostalnog morta i vatrostalne mase za nabijanje, a koristi se za dijelove peći (npr. visoka peć), peći za sušenje, spalionica smeća, nuklearnih reaktora, lijevačkih lonaca i drugo, koji su izloženi djelovanju vrlo visokih temperatura, obično većih od 538 °C.

Novi!!: Magnezijev oksid i Vatrostalni ozid · Vidi više »

Vlaga

tropskoj šumi. Vlaga je vodena para sadržana u nekom sredstvu (na primjer u zraku) ili voda sadržana u nekom sredstvu bez obzira na agregatno stanje.

Novi!!: Magnezijev oksid i Vlaga · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »