Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Otpornik

Indeks Otpornik

Otpornik je dvoprilazna, pasivna elektronička komponenta koja pruža otpor struji, pri čemu je odnos između jakosti struje i napona između priključaka u skladu s Ohmovim zakonom.

48 odnosi: Amper, ANSI, Žuta, Bakar (element), Bijela, Crna, Crvena, Dijamant, Električna struja, Električna vodljivost, Električne mreže, Električni induktivitet, Električni naboj, Električni otpor, Elektron, Elektronička komponenta, Fotootpornik, Integrirani krug, Kapacitet, Keramika, Kocka, Kulon, Ljubičasta, Međunarodni sustav mjernih jedinica, Napon, Narančasta, Ohmov zakon, Om, Pijesak, Plastika, Plava, Poluvodič, SCSI, Sekunda, Silicij, Smeđa, Snaga, Srebro, Supravodljivost, Svjetleća dioda, Temperatura, Termistor, Tolerancija, Toplina, Vat, Volt, Zelena, Zrak.

Amper

Amper (simbol: A) je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi.

Novi!!: Otpornik i Amper · Vidi više »

ANSI

ANSI (American National Standards Institute - Američki nacionalni institut za standarde) je ne profitna organizacija u SAD-u koja se bavi razvojem i održavanjem volonterskih standarda za produkte, servise, sisteme i osoblje.

Novi!!: Otpornik i ANSI · Vidi više »

Žuta

Žuta boja Žuta boja.

Novi!!: Otpornik i Žuta · Vidi više »

Bakar (element)

Kuprat je naziv za bakar u anionskom kompleksu.

Novi!!: Otpornik i Bakar (element) · Vidi više »

Bijela

Bijela boja Bijela je boja.

Novi!!: Otpornik i Bijela · Vidi više »

Crna

Crna boja Crna boja.

Novi!!: Otpornik i Crna · Vidi više »

Crvena

Crvena boja Crvena boja.

Novi!!: Otpornik i Crvena · Vidi više »

Dijamant

Mineral dijamant je alotropska modifikacija ugljika.

Novi!!: Otpornik i Dijamant · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Otpornik i Električna struja · Vidi više »

Električna vodljivost

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu: pri čemu su: U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Novi!!: Otpornik i Električna vodljivost · Vidi više »

Električne mreže

Primjer električne mreže Električne mreže su spojevi električnih elemenata kao što su otpornici, zavojnice, kondenzatori te naponskih i strujnih izvora.

Novi!!: Otpornik i Električne mreže · Vidi više »

Električni induktivitet

Električne zavojnice. galvanometru ''(G)''.http://books.google.com/books?id.

Novi!!: Otpornik i Električni induktivitet · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Otpornik i Električni naboj · Vidi više »

Električni otpor

m. Ω. Električni otpor (oznaka R) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine električnog vodiča ili električnog izolatora na tok električne struje.

Novi!!: Otpornik i Električni otpor · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Otpornik i Elektron · Vidi više »

Elektronička komponenta

Elektroničke komponente Elektronička komponenta je elektronički element ili skup elektroničkih elemenata koji funkcionalno spojeni skupa tvore elektroničke uređaje.

Novi!!: Otpornik i Elektronička komponenta · Vidi više »

Fotootpornik

Simbol fotootpornika British Standard 3939 Fotootpornik ovisan o vidljivoj svjetlosti Unutrašnji dijelovi fotoelektričnog upravljanja, tipično za uličnu rasvjetu. Fotootpornik je sa desne strane i upravlja protjecanje električne struje kroz grijač, koji otvara ili zatvara glavni dovod električne struje. Po noći, grijac je hladan i svjetiljka osvjetljava ulicu. Po danu, fotootpornik povećava otpor u strujnom krugu, pa grijač zatvara napajanje električnom strujom i svjetiljka ne svijetli. Fotootpornik (eng. photoresistor ili light dependent resistor - LDR) je otpornik, čiji se električni otpor smanjuje s povećanjem intenziteta ulazne svjetlosti.

Novi!!: Otpornik i Fotootpornik · Vidi više »

Integrirani krug

Integrirani krug (engl.: integrated circuit, IC) je mikroelektronički element koji se sastoji od međusobno spojenih tranzistora i raznih ostalih komponenata.

Novi!!: Otpornik i Integrirani krug · Vidi više »

Kapacitet

Kapacitet (njem. Kapazität, a dolazi od lat. capacitas: obujam, prostor) može značiti.

Novi!!: Otpornik i Kapacitet · Vidi više »

Keramika

Crijepovi iz Dubrovnika Keramika u stilu fajanse Tehnička keramika: klizni ležaj Keramika dolazi od starogrčke riječi keramikos (grčki: κεραμικός), a ona je označavala glinu za lončarske predmete.

Novi!!: Otpornik i Keramika · Vidi više »

Kocka

Kocka (projekcija na ravninu). Kocka (ili heksaedar) je geometrijsko tijelo, jedno od Platonovih tijela.

Novi!!: Otpornik i Kocka · Vidi više »

Kulon

Kulon (engl. coulomb, znak: C) je izvedena jedinica SI sustava za električni naboj.

Novi!!: Otpornik i Kulon · Vidi više »

Ljubičasta

Ljubičasta spada u sekundarne boje.

Novi!!: Otpornik i Ljubičasta · Vidi više »

Međunarodni sustav mjernih jedinica

Međunarodni sustav mjernih jedinica (skraćeno SI prema francuskom nazivu Système International d'Unités) je sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana u svim državama svijeta osim SAD-a, Liberije i Mjanme.

Novi!!: Otpornik i Međunarodni sustav mjernih jedinica · Vidi više »

Napon

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. voltmetra. Električni napon ili električna napetost (oznaka U) je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga.

Novi!!: Otpornik i Napon · Vidi više »

Narančasta

Narančasta boja Narančasta boja.

Novi!!: Otpornik i Narančasta · Vidi više »

Ohmov zakon

Ohmov zakon (nazvan po njemačkom fizičaru Georgu Simonu Ohmu) je zakon prema kojemu je jakost električne struje I u električnom vodiču, pri konstantnoj temperaturi, određena kao omjer električnoga napona U koji električnu struju prouzročuje i električnoga otpora R: I ostali oblici tog oblika zakona također se nazivaju po Ohmu: gdje je.

Novi!!: Otpornik i Ohmov zakon · Vidi više »

Om

Om (označava se velikim grčkim slovom Ω) je mjerna jedinica za električni otpor.

Novi!!: Otpornik i Om · Vidi više »

Pijesak

Pijesak Pijesak Pijesak je prirodni granularni materijal sačinjen od fino razdijeljenih čestica stijena i minerala.

Novi!!: Otpornik i Pijesak · Vidi više »

Plastika

Kućanski predmeti izrađeni iz plastike Plastika je naziv za različite umjetne ili poluumjetne polimerske materijale.

Novi!!: Otpornik i Plastika · Vidi više »

Plava

Plava boja Plava boja.

Novi!!: Otpornik i Plava · Vidi više »

Poluvodič

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča.

Novi!!: Otpornik i Poluvodič · Vidi više »

SCSI

SCSI priključci SCSI (Small Computer System Interface) skup je standarda za priključivanje perifernih jedinica na računalni sustav, te za prijenos podataka.

Novi!!: Otpornik i SCSI · Vidi više »

Sekunda

Pulsiranje u trajanju od jedne sekunde. Sat s njihalom (mehanički sat) s nemirnicom koja se zanjiše za jednu sekundu. Sekunda (prema lat. secunda: druga; oznaka: s) je mjerna jedinica za vrijeme, jedna od sedam osnovnih jedinica Međunarodnog sustava (SI).

Novi!!: Otpornik i Sekunda · Vidi više »

Silicij

Silicij (lat. silex.

Novi!!: Otpornik i Silicij · Vidi više »

Smeđa

Smeđe boje Smeđa boja.

Novi!!: Otpornik i Smeđa · Vidi više »

Snaga

rada. Rad izvršen u 1 sekundi zovemo snaga (učinak, efekt). Stara mjerna jedinica snage bila je konjska snaga (1 KS .

Novi!!: Otpornik i Snaga · Vidi više »

Srebro

Srebro je bilo poznato još antičkim civilizacijama.

Novi!!: Otpornik i Srebro · Vidi više »

Supravodljivost

Meissnerovog učinka. Visokotemperaturni supravodič lebdi (levitacija) iznad magneta. A. Gore: standardni kabeli za LEP (Veliki sudarivač elektrona i pozitrona); dolje: kabeli na osnovi supravodiča za LHC (Veliki hadronski sudarivač). nuklearnoj magnetskoj rezonanciji. Suprafluidni helij koji se nalazi u gornjoj posudi će pomalo isticati iz nje, kap po kap, sve dok se ne isprazni. Supravodljivost je stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje u nestanku njihova električnoga otpora, prolasku električne struje kroz tanku izolatorsku barijeru unutar njih bez električnoga otpora (Josephsonov učinak - Brian Josephson) i lebdenju magneta iznad njihove površine (Meissnerov učinak - Walther Meissner).

Novi!!: Otpornik i Supravodljivost · Vidi više »

Svjetleća dioda

Svjetleće diode. Plave svjetleće diode. Svjetleća dioda ili LED (skr. od engl. Light Emitting Diode) je poluvodički elektronički element koji pretvara električni signal u optički (svjetlost).

Novi!!: Otpornik i Svjetleća dioda · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Otpornik i Temperatura · Vidi više »

Termistor

električnog otpora. Termistor (grč. ϑέρμη: toplina + engl. resistor: otpornik, prema  termistor, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.

Novi!!: Otpornik i Termistor · Vidi više »

Tolerancija

Tolerancija ili snošljivost (lat. tolerare, što znači podnositi) označava snošljivost i uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života.

Novi!!: Otpornik i Tolerancija · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Otpornik i Toplina · Vidi više »

Vat

Vat (simbol: W) je izvedena jedinica SI sustava za snagu.

Novi!!: Otpornik i Vat · Vidi više »

Volt

Volt (simbol: V) je mjerna jedinica SI sustava za električku razliku potencijala.

Novi!!: Otpornik i Volt · Vidi više »

Zelena

Zelena boja Zelena boja u CMY sustavu boja nije primarna boja.

Novi!!: Otpornik i Zelena · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Otpornik i Zrak · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »