Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Alkalijski metali

Indeks Alkalijski metali

Alkalijski metali (ili alkalijske kovine) su elementi 1.

33 odnosi: Atom, Atomski broj, Cezij, Elektroliza, Elektron, Elektronski omotač atoma, Energija ionizacije, Francij, Gustoća, Kalij, Katoda, Kemijski element, Kemijski simboli, Kloridi, Kovine, Kristalna rešetka, Litij, Lužine (kemija), Metalna veza, Natrij, Natrijev klorid, Oksidacija, Periodni sustav elemenata, Petrolej, Plemeniti plinovi, Reducens, Relativna atomska masa, Rubidij, Soli, Talište, Vakuum, Voda, Zrak.

Atom

Stilizirani prikaz atoma litija. nm. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. Vrijeme poluraspada radioaktivnih izotopa ili radionuklida. Treba zapaziti da se teoretska linija za stabilne isotope ''Z''.

Novi!!: Alkalijski metali i Atom · Vidi više »

Atomski broj

''Z'' - atomski broj. Periodni sustav elemenata. Atomski broj, protonski broj, redni broj elementa (oznaka Z) je broj protona u atomskoj jezgri.

Novi!!: Alkalijski metali i Atomski broj · Vidi više »

Cezij

Cezij Raspadanje cezija-137 To je meki, srebrno zlatni alkalijski metal, s talištem na 28 °C, što ga čini jednim od pet metala elemenata koji su tekući na sobnim temperaturama.

Novi!!: Alkalijski metali i Cezij · Vidi više »

Elektroliza

električne struje. istosmjerne struje. vode. bakrenog sulfata (bakrenje). Elektroliza je elektrokemijska reakcija razlaganja ili razgradnje elektrolita djelovanjem električne struje.

Novi!!: Alkalijski metali i Elektroliza · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Alkalijski metali i Elektron · Vidi više »

Elektronski omotač atoma

Elektronski omotač atoma je slojeviti omotač oko jezgre atoma u kojemu se nalaze elektroni.

Novi!!: Alkalijski metali i Elektronski omotač atoma · Vidi više »

Energija ionizacije

*Energija ionizacije u kemiji je količina energije potrebna da se ukloni elektron iz nekog izoliranog atoma ili molekule.

Novi!!: Alkalijski metali i Energija ionizacije · Vidi više »

Francij

Ima najnižu elektronegativnost od svih poznatih elemenata, a drugi je najrjeđi od prirodnih elemenata (nakon astata).

Novi!!: Alkalijski metali i Francij · Vidi više »

Gustoća

Menzura u kojoj se nalaze obojene tekućine različite gustoće. Gustoća (oznaka: ρ - grčki: ro) je fizikalna veličina određena kao količnik mase m i obujma (volumena) V nekog tijela ili kemijske tvari: Ista jednakost vrijedi za prosječnu gustoću bilo kojeg materijala u volumenu V koji sadrži masu m, to jest opisuje kolika je masa neke tvari prosječno sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kaže se da je tijelo gušće.

Novi!!: Alkalijski metali i Gustoća · Vidi više »

Kalij

Kalij (lužik je stari hrvatski naziv za kalij) je kemijski element iz skupine alkalijskih elemenata, sedmi po zastupljenosti u Zemljinoj kori.

Novi!!: Alkalijski metali i Kalij · Vidi više »

Katoda

Katoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema vanjskom krugu.

Novi!!: Alkalijski metali i Katoda · Vidi više »

Kemijski element

Kemijski element je skup svih istovrsnih atoma u prirodi (svemiru), koji u jezgri imaju isti broj protona, Kemijski elementi mogu imati više izotopa, dakle kemijski element je skup atoma jednog ili više izotopa.

Novi!!: Alkalijski metali i Kemijski element · Vidi više »

Kemijski simboli

Kemijski simboli su dogovoreni međunarodni znakovi za kemijske elemente.

Novi!!: Alkalijski metali i Kemijski simboli · Vidi više »

Kloridi

Kloridi Kloridni ion / klɔːraɪd / je anion (negativno nabijen ion) Cl-.

Novi!!: Alkalijski metali i Kloridi · Vidi više »

Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

Novi!!: Alkalijski metali i Kovine · Vidi više »

Kristalna rešetka

Kristalna rešetka je sustav pravilnog rasporeda čestica u kristalima.

Novi!!: Alkalijski metali i Kristalna rešetka · Vidi više »

Litij

kamen) otkrio je Johan Arfwedson 1817.

Novi!!: Alkalijski metali i Litij · Vidi više »

Lužine (kemija)

Lužine su u kemiji vodene otopine baza, čija je pH-vrijednost veća od 7, zbog viška hidroksidnih iona (-OH) daju s fenolftaleinskim indikatorom intenzivno crvenu, a s lakmusom tamnoplavu obojenost.

Novi!!: Alkalijski metali i Lužine (kemija) · Vidi više »

Metalna veza

258x258px Valentni pojasevi poluvodiča pokazuju potpuno popunjen valentni pojas i prazan vodljivi pojas. Fermijev nivo leži unutar zabranjenog pojasa. Model metalne veze. Heksagonska rešetka. Bohrov model atoma prikazuje elektronski nivo elektrona s njegovom energijom, koja se označuje s brojem ''n''. Metalna veza je veza između atoma metala.

Novi!!: Alkalijski metali i Metalna veza · Vidi više »

Natrij

Sodik je stari hrvatski naziv za natrij.

Novi!!: Alkalijski metali i Natrij · Vidi više »

Natrijev klorid

Kristalna struktura natrijevog klorida Struktura NaCl Kristal kuhinjske soli Natrijev klorid, (NaCl), je natrijeva sol klorovodične kiseline.

Novi!!: Alkalijski metali i Natrijev klorid · Vidi više »

Oksidacija

Oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag) su kemijske reakcije pri kojima tvar što se oksidira otpušta elektrone, a tvar koja se reducira prima elektrone.

Novi!!: Alkalijski metali i Oksidacija · Vidi više »

Periodni sustav elemenata

1/12 mase atoma ugljika 12C je danas atomska jedinica mase. Atom vodika je dugo bio atomska jedinica mase. Periodni sustav elemenata je sustavni tablični poredak kemijskih elemenata koji odražava njihovu atomsku građu i sličnost njihovih fizikalnih i kemijskih svojstava.

Novi!!: Alkalijski metali i Periodni sustav elemenata · Vidi više »

Petrolej

Petrolej (srednjovj. lat. petroleum 5 i C6 ugljikovodike. Petrolej (točnije petroleter /petrol + eter/) je povijesni naziv za naftu. Laki petrolej koji služi kao gorivo za avionske motore naziva se kerozinom. Gasolin je vrsta petroleja, to je najlakši benzin, specifične težine 0,645 – 0,665; uglavnom pentan i heksan.

Novi!!: Alkalijski metali i Petrolej · Vidi više »

Plemeniti plinovi

Plemeniti plinovi je naziv za kemijske elemente nulte skupine.

Novi!!: Alkalijski metali i Plemeniti plinovi · Vidi više »

Reducens

Reducens je tvar koja otpušta elektrone.

Novi!!: Alkalijski metali i Reducens · Vidi više »

Relativna atomska masa

1/12 mase atoma ugljika 12C je danas atomska jedinica mase. Relativna atomska masa (oznaka Ar) je svojstvena veličina svakog kemijskog elementa (stariji naziv: atomska težina).

Novi!!: Alkalijski metali i Relativna atomska masa · Vidi više »

Rubidij

Rubidij je mekan, srebrnobijel metalni element alkalijske skupine.

Novi!!: Alkalijski metali i Rubidij · Vidi više »

Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

Novi!!: Alkalijski metali i Soli · Vidi više »

Talište

Taljenje leda. °C. Talište je temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje.

Novi!!: Alkalijski metali i Talište · Vidi više »

Vakuum

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja.

Novi!!: Alkalijski metali i Vakuum · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Alkalijski metali i Voda · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Alkalijski metali i Zrak · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Alkalni metali.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »