Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Instaliranje
Brže od pregledniku!
 

Enzim

Indeks Enzim

Enzim je biološki katalizator, protein tj.

37 odnosi: Acetilsalicilna kiselina, Adenozin trifosfat, Aktivno mjesto, Alkoholi, Aminokiselina, Atom, ATP, Bjelančevine, Cijanid, Elektron, Energija aktivacije, Fenilalanin, Fenilketonurija, Grčki jezik, Hemoglobin, Hermann Emil Fischer, Katalizator, Kemijska reakcija, Kovalentna veza, Krv, Kvasac, Louis Pasteur, Mentalna retardacija, Monomeri, Mutacija, Ribonukleinska kiselina, Ribozim, Stanično disanje, Stanica, Stereokemija, Vitamini, Vrenje, 1700., 1800., 1890., 1897., 1958..

Acetilsalicilna kiselina

Struktura formula acetilsalicilne kiseline Aspirin® ili acetilsalicilna kiselina salicilatni je lijek koji se često koristi kao analgetik, antipiretik i antiupalni lijek (nesteroidni antireumatik).

Novi!!: Enzim i Acetilsalicilna kiselina · Vidi više »

Adenozin trifosfat

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Novi!!: Enzim i Adenozin trifosfat · Vidi više »

Aktivno mjesto

Aktivno mjesto katalizatora ili enzima je dio molekule koji direktno sudjeluje u stvaranju veze enzima sa supstratom i u samom katalitičkom procesu.

Novi!!: Enzim i Aktivno mjesto · Vidi više »

Alkoholi

Opća formula alkohola R-OH, gdje je OH hidroksilna skupina Alkoholi ((kasnolat. 3-CH2-OH. U homolognome nizu primarnih alkohola niži su članovi, prva četiri, tekućine, srednji (do 11 ugljikovih atoma), uljaste tekućine, a viši su čvrste tvari. Niži alkoholi miješaju se s vodom, viši se u vodi uopće ne otapaju. S kiselinama daju estere, s alkalijskim kovinama alkokside, a oksidacijom prelaze u aldehide, ketone i organske kiseline. -alkoholi koji u svojoj skupini imaju veči broj C atoma su netopivi u vodi jer imaju dulji dio molekulske nepolarne građe.

Novi!!: Enzim i Alkoholi · Vidi više »

Aminokiselina

Opća struktura aminokiselina. U kemijskom smislu, aminokiseline su molekule koje sadrže amino skupinu (-NH2) i karboksilnu skupinu (-COOH).

Novi!!: Enzim i Aminokiselina · Vidi više »

Atom

Stilizirani prikaz atoma litija. nm. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. Vrijeme poluraspada radioaktivnih izotopa ili radionuklida. Treba zapaziti da se teoretska linija za stabilne isotope ''Z''.

Novi!!: Enzim i Atom · Vidi više »

ATP

* Association of Tennis Professionals, međunarodne teniska organizacija.

Novi!!: Enzim i ATP · Vidi više »

Bjelančevine

Bjelančevine ili proteini su, uz vodu, najvažnije tvari u tijelu.

Novi!!: Enzim i Bjelančevine · Vidi više »

Cijanid

Cijanidi su soli cijanovodične kiseline (HCN(aq)).

Novi!!: Enzim i Cijanid · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Enzim i Elektron · Vidi više »

Energija aktivacije

Energija aktivacije ili energija aktiviranja reakcije (Ea) je minimalna energija koju je potrebno dovesti molekulama da međusobno reagiraju.

Novi!!: Enzim i Energija aktivacije · Vidi više »

Fenilalanin

Fenilalanin Fenilalanin (Phe, F) je esencijalna aminokiselina kemijske formule HO2CCH(NH2)CH2C6H5 (2-Amino-3-fenil-propionska kiselina).

Novi!!: Enzim i Fenilalanin · Vidi više »

Fenilketonurija

Fenilketonurija je nasljedna metabolička bolest do koje dolazi zbog nedostatka enzima fenilalanin hidroksilaza.

Novi!!: Enzim i Fenilketonurija · Vidi više »

Grčki jezik

Grčki jezik je jedna grana indoeuropske jezične porodice; uz hetitski najranije je zabilježeni indoeuropski jezik.

Novi!!: Enzim i Grčki jezik · Vidi više »

Hemoglobin

Trodimenzionalna struktura hemoglobina Hemoglobin, (haemoglobin ili skraćeno Hb) je krvni pigment, metaloprotein koji u strukturi sadrži željezo te služi za prijenos kisika.

Novi!!: Enzim i Hemoglobin · Vidi više »

Hermann Emil Fischer

'''Hermann Emil Fischer''' Hermann Emil Fischer (Euskirchen, 9. listopada 1852. - Berlin, 15. srpnja 1919.), njemački biokemičar.

Novi!!: Enzim i Hermann Emil Fischer · Vidi više »

Katalizator

Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju.

Novi!!: Enzim i Katalizator · Vidi više »

Kemijska reakcija

Kemijska reakcija je proces međusobnog djelovanja tvari uz utjecaj fizikalnih uvjeta (toplina, električna struja, elektromagnetsko zračenje), kojim se bitno mijenjaju i gube jedna svojstva, a pritom nastaju nove tvari s potpuno drugačijim svojstvima.

Novi!!: Enzim i Kemijska reakcija · Vidi više »

Kovalentna veza

*Kovalentna veza je jedna vrsta kemijske veze pri kojoj svaki atom daje po jedan elektron koji čine zajednički elektronski par koji pripada objema jezgrama i time povezuje atome.

Novi!!: Enzim i Kovalentna veza · Vidi više »

Krv

Krv (lat. sanguis) crvena je, neprozirna i gusta tekućina, posebna mirisa i slana okusa.

Novi!!: Enzim i Krv · Vidi više »

Kvasac

''Saccharomyces cerevisiae''. Kvasci su eukariotski mikroorganizmi koji su svrstani u carstvo gljiva, s oko 1500 vrsta koje su trenutačno opisane; oni dominiraju u gljivičnoj različitosti oceana.

Novi!!: Enzim i Kvasac · Vidi više »

Louis Pasteur

'''Louis Pasteur''' Louis Pasteur (Dole, 27. prosinca 1822. - St. Cloud, 28. rujna 1895.), francuski kemičar i biolog.

Novi!!: Enzim i Louis Pasteur · Vidi više »

Mentalna retardacija

Mentalna retardacija je naziv za splet simptoma koju uključuju ustrajnu usporenost u učenju osnovnih motoričkih i jezičnih vještina za vrijeme djetinjstva, i kod odraslih za kvocijent inteligencije značajno niži od prosjeka.

Novi!!: Enzim i Mentalna retardacija · Vidi više »

Monomeri

Monomeri (mono- + -mer) su male organske molekule, povezane kovalentnim vezama, koje grade polimere (dugačke lance).

Novi!!: Enzim i Monomeri · Vidi više »

Mutacija

Mutacije su nasumične promijene genetskog materijala stanice.

Novi!!: Enzim i Mutacija · Vidi više »

Ribonukleinska kiselina

nukleobaze (zeleno) i riboza-fosfatna okosnica (plavo). Primijetite da je riječ o jednolančanoj RNK koja se presavija i međusobno povezuje. Ribonukleinska kiselina (akr. RNK, od engl. ribonucleic acid, RNA), biološki važan tip molekula koji se sastoji od dugih kovalentno vezanih jedinica nukleotida.

Novi!!: Enzim i Ribonukleinska kiselina · Vidi više »

Ribozim

Ribozim (od riječi ribo - riboza + zim - enzim) je vrsta molekule ribonukleinske kiseline (RNK).

Novi!!: Enzim i Ribozim · Vidi više »

Stanično disanje

Stanično disanje skup je metaboličkih reakcija i procesa koji se odvijaju u stanici, a služe za oslobađanje energije koja se kasnije ulaže u proizvodnju adenozin trifosfata.

Novi!!: Enzim i Stanično disanje · Vidi više »

Stanica

Stanica je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih poznatih organizama.

Novi!!: Enzim i Stanica · Vidi više »

Stereokemija

Stereokemija je grana kemije koja se bavi proučavanjem prostorne organizacije molekula odnosno njene trodimenzijske strukture.

Novi!!: Enzim i Stereokemija · Vidi više »

Vitamini

Svježe voće i povrće su najčešće dobri izvori vitamina '''Vitamini u tabletama''' za oralnu primjenu kao nadopuna prehrani. Vitamini su esencijalni nutrijenti koje ljudsko tijelo ne može sintetizirati i mora ih uzimati putem hrane.

Novi!!: Enzim i Vitamini · Vidi više »

Vrenje

Vrenje ili fermentacija je proces alkoholnog vrenja.

Novi!!: Enzim i Vrenje · Vidi više »

1700.

Bez opisa.

Novi!!: Enzim i 1700. · Vidi više »

1800.

Bez opisa.

Novi!!: Enzim i 1800. · Vidi više »

1890.

Bez opisa.

Novi!!: Enzim i 1890. · Vidi više »

1897.

Bez opisa.

Novi!!: Enzim i 1897. · Vidi više »

1958.

Bez opisa.

Novi!!: Enzim i 1958. · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Enzimi.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »