Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Metabolizam

Indeks Metabolizam

Metabolizam ili izmjena tvari je skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako bi održali život.

56 odnosi: Adenozin difosfat, Adenozin trifosfat, Alkoholno vrenje, Aminokiselina, Amonijak, Anabolizam, ATP, Bakterije, Bazalni metabolizam, Biljke, Biokemija, Bjelančevine, Eduard Buchner, Elektron, Elektronski mikroskop, Enzim, Escherichia coli, Eukarioti, Fotosinteza, Friedrich Wöhler, Hans Adolf Krebs, Karboksilne kiseline, Katabolizam, Katalizator, Kemijska reakcija, Krebsov ciklus, Kromatografija, Lipidi, Louis Pasteur, Masti, Metabolički put, Mitohondrij, Monosaharidi, Nukleinske kiseline, Nukleotidi, Oksidacijska fosforilacija, Organizam, Organska kemija, Otrov, Polisaharidi, Prokarioti, Protoktisti, Proton, Rendgenske zrake, Santorio Santorio, Slonovi, Stanično disanje, Stanica, Sumpor, Sumporovodik, ..., Termodinamika, Ugljik, Ugljikohidrati, Ugljikov(IV) oksid, Urea, Voda. Proširite indeks (6 više) »

Adenozin difosfat

ADP Adenozin difosfat ili ADP je kemijski spoj nukelotid, koji se sastoji od pirofosfatne skupine, riboze (šećer pentoza) i nukleobaze adenina.

Novi!!: Metabolizam i Adenozin difosfat · Vidi više »

Adenozin trifosfat

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Novi!!: Metabolizam i Adenozin trifosfat · Vidi više »

Alkoholno vrenje

Alkoholno vrenje je kemijski proces u kojem se glukoza pod utjecajem enzima razgrađuje na 2 molekule ugljik(IV) oksid i 2 molekule etanola uz oslobađanje energije.

Novi!!: Metabolizam i Alkoholno vrenje · Vidi više »

Aminokiselina

Opća struktura aminokiselina. U kemijskom smislu, aminokiseline su molekule koje sadrže amino skupinu (-NH2) i karboksilnu skupinu (-COOH).

Novi!!: Metabolizam i Aminokiselina · Vidi više »

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Metabolizam i Amonijak · Vidi više »

Anabolizam

Anabolizam ili biosinteza (grčki: ana.

Novi!!: Metabolizam i Anabolizam · Vidi više »

ATP

* Association of Tennis Professionals, međunarodne teniska organizacija.

Novi!!: Metabolizam i ATP · Vidi više »

Bakterije

Bakterije su najbrojnija skupina organizama.

Novi!!: Metabolizam i Bakterije · Vidi više »

Bazalni metabolizam

Bazalni metabolizam (eng. BMR – basal metabolic rate) je naziv za količinu energije koja je potrebna za održavanje normalne temeljne životne funkcije ljudskoga ili životinjskog organizma.

Novi!!: Metabolizam i Bazalni metabolizam · Vidi više »

Biljke

Biljke (lat. Plantae) su glavna grupa koja sadrži 642 porodice i 17.

Novi!!: Metabolizam i Biljke · Vidi više »

Biokemija

Biokemija je kemija života, most između biologije i kemije koji proučava kako složene kemijske reakcije stvaraju život.

Novi!!: Metabolizam i Biokemija · Vidi više »

Bjelančevine

Bjelančevine ili proteini su, uz vodu, najvažnije tvari u tijelu.

Novi!!: Metabolizam i Bjelančevine · Vidi više »

Eduard Buchner

'''Eduard Buchner''' Eduard Buchner (München, 20. svibnja 1860. - Focşani, Rumunjska, 13. kolovoza 1917.), njemački kemičar, dobtnik Nobelove nagrade za kemiju 1907. za istraživanje fermentacije.

Novi!!: Metabolizam i Eduard Buchner · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Metabolizam i Elektron · Vidi više »

Elektronski mikroskop

Transmisijski elektronski mikroskop. Peludi snimljeni skenirajućim elektronskim mikroskopom. Elektronski mikroskop koji je konstruirao Ernst Ruska 1933. malarije (plasmodium) snimljen transmisijskim elektronskim mikroskopom. Snimka mrava snimljena skenirajućim elektronskim mikroskopom. bakra, a mikrostruktura pokazuje taloženje bakra (tamni dijelovi) unutar osnove aluminija. Elektronski mikroskop je uređaj kojim se, s pomoću uskog snopa elektrona, dobiva uvid u mikrostrukturu promatranog uzorka, uz golemo povećanje.

Novi!!: Metabolizam i Elektronski mikroskop · Vidi više »

Enzim

Enzim je biološki katalizator, protein tj.

Novi!!: Metabolizam i Enzim · Vidi više »

Escherichia coli

Escherichia coli (skraćeno E. coli), koju je otkrio pedijatar i bakteriolog Theodor Escherich, jedna je od glavnih vrsta bakterija koje žive u donjem dijelu probavnog trakta sisavaca.

Novi!!: Metabolizam i Escherichia coli · Vidi više »

Eukarioti

Tipična životinjska (eukariotska) stanica Detalj endomembranskog sustava i njegove sastavnice Sve životinje su eukarioti Struktura mitohondrija: 1. Unutrašnja membrana, 2. Vanjska membrana, 3. Krista, 4. Matriks Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom.

Novi!!: Metabolizam i Eukarioti · Vidi više »

Fotosinteza

List je primarno mjesto odvijanja fotosinteze u biljkama. Fotosinteza je proces u kojem se sunčeva energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama.

Novi!!: Metabolizam i Fotosinteza · Vidi više »

Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler Friedrich Wöhler (31. srpnja 1800. - 23. rujna 1882) bio je njemački kemičar, poznat po otkriću sinteze uree, ali i prvi koji je izolirao neke kemijske elemente.

Novi!!: Metabolizam i Friedrich Wöhler · Vidi više »

Hans Adolf Krebs

Sir Hans Adolf Krebs (Hildesheim, 25. kolovoza 1900. – Oxford, 22. studenog 1981.), njemački, kasnije i britanski liječnik i biokemičar.

Novi!!: Metabolizam i Hans Adolf Krebs · Vidi više »

Karboksilne kiseline

Strukturna formula karboksilne kiseline Štapićasti model karboksilne kiseline Kalotni model karboksilne kiseline Karboksilne kiseline su organske kiseline opće formule R-COOH, pri čemu je R- Alkil, a -COOH karboksilna skupina karakteristična za sve karboksilne kiseline.

Novi!!: Metabolizam i Karboksilne kiseline · Vidi više »

Katabolizam

Katabolizam (grčki: kata.

Novi!!: Metabolizam i Katabolizam · Vidi više »

Katalizator

Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju.

Novi!!: Metabolizam i Katalizator · Vidi više »

Kemijska reakcija

Kemijska reakcija je proces međusobnog djelovanja tvari uz utjecaj fizikalnih uvjeta (toplina, električna struja, elektromagnetsko zračenje), kojim se bitno mijenjaju i gube jedna svojstva, a pritom nastaju nove tvari s potpuno drugačijim svojstvima.

Novi!!: Metabolizam i Kemijska reakcija · Vidi više »

Krebsov ciklus

Krebsov ciklus ili ciklus limunske kiseline ili ciklus trikarboksilnih kiselina (TCA ciklus) je jedan od temeljnih metaboličkih ciklusa kod stanica koje koriste kisik u procesu staničnog disanja.

Novi!!: Metabolizam i Krebsov ciklus · Vidi više »

Kromatografija

tankoslojnom kromatografijom Kromatografija (od grč. χρώμα:chroma, boja i γραφειν:grafein pisati) je zbirni naziv za grupu laboratorijskih tehnika za razdvajanje smjesa.

Novi!!: Metabolizam i Kromatografija · Vidi više »

Lipidi

Lipidi (grč. lípos: mast) organske su tvari različite kemijske građe, podrazumijevaju masti i ulja, voskove, fosfolipide i steroide.

Novi!!: Metabolizam i Lipidi · Vidi više »

Louis Pasteur

'''Louis Pasteur''' Louis Pasteur (Dole, 27. prosinca 1822. - St. Cloud, 28. rujna 1895.), francuski kemičar i biolog.

Novi!!: Metabolizam i Louis Pasteur · Vidi više »

Masti

Strukturni model trostrukog glicerida (triglicerida) Strukturna formula triglicerida Masti i masna ulja su organski spojevi s velikom ulogom u izgradnji živih bića.

Novi!!: Metabolizam i Masti · Vidi više »

Metabolički put

U biokemiji, metabolički putevi su nizovi kemijskih reakcija prisutnih unutar stanice.

Novi!!: Metabolizam i Metabolički put · Vidi više »

Mitohondrij

Mitohondrij je stanična organela eukariotskih stanica koja služi kao izvor stanične energije.

Novi!!: Metabolizam i Mitohondrij · Vidi više »

Monosaharidi

Metabolizam običnih monosaharida i odnosne reakcije. Monosaharidi (grč. mono.

Novi!!: Metabolizam i Monosaharidi · Vidi više »

Nukleinske kiseline

Nukleinske kiseline su makromolekule koje sudjeluju u pohrani, prijenosu i ekspresiji genetske informacije.

Novi!!: Metabolizam i Nukleinske kiseline · Vidi više »

Nukleotidi

Nukleotidi su monomerske jedinice nukleinskih kiselina i posrednici u reakcijama prijenosa energije u stanicama (adenozin).

Novi!!: Metabolizam i Nukleotidi · Vidi više »

Oksidacijska fosforilacija

Skica oksidacijske fosforilacije unutar mitohondrija. Oksidacijska fosforilacija je metabolički put koji koristi energiju oslobođenu oksidacijom hranjivih tvari za sintezu adenozin trifosfata (ATP).

Novi!!: Metabolizam i Oksidacijska fosforilacija · Vidi više »

Organizam

Pojam organizam koristi se općenito za materijalne ili idejne sustave čiji se dijelovi (organi) nalaze u složenim odnosima uzajamne ovisnosti.

Novi!!: Metabolizam i Organizam · Vidi više »

Organska kemija

Organska kemija je grana kemije koja proučava spojeve ugljika koji čine živi svijet. To je relativno nova znanost jer je počela rasti tek početkom 19. stoljeća. Ugljik je u organskim spojevima uvijek četverovalentan. Danas je poznato preko 20 milijuna različitih organskih spojeva. Glavni je razlog tomu sposobnost ugljika da se na različite načine veže u prstenaste i lančaste molekule.

Novi!!: Metabolizam i Organska kemija · Vidi više »

Otrov

Piktogramm prekrižene mrtvačke glave tradicionalno se koristi kao simbol za otrove. Označavanje otrova prema GHS-u Označavanje otrova u prijevozu opasnih tvari (ADR) Otrovima se smatraju tvari prirodnog ili sintetskog podrijetla i proizvodi dobiveni od njih, koji uneseni u organizam ili u dodiru s njim mogu ugroziti zdravlje i život organizma ili štetno djelovati na okoliš.

Novi!!: Metabolizam i Otrov · Vidi više »

Polisaharidi

celuloze Polisaharidi su ugljikohidrati veće molekularne mase i složenije građe, koji se sastoje od velikog broja monosaharida povezanih glikozidnom vezom.

Novi!!: Metabolizam i Polisaharidi · Vidi više »

Prokarioti

'''Shematski prikaz prokariotske stanice''': 1- kapsula; 2-stanična stijenka; 3-stanična membrana; 4-citoplazma; 5-ribosomi; 6-mezosomi; 7-nukleoid; 8-flagelum Prokarioti (Procarya, Procaryota; od starogrčkog pro.

Novi!!: Metabolizam i Prokarioti · Vidi više »

Protoktisti

Protoktisti (lat. Protoctista) čine eukariotski mikroorganizmi koji imaju jezgru i sva ostala obilježja eukariotskih stanica.

Novi!!: Metabolizam i Protoktisti · Vidi više »

Proton

Proton je subatomska, nukleonska pozitivna čestica, mase od 938,27 MeV, naboja +1,6022·10−19 kulona.

Novi!!: Metabolizam i Proton · Vidi više »

Rendgenske zrake

Rendgenska snimka ruke Rendgenske zrake kao dio elektromagnetskog zračenja Rentgenske ili rendgenske zrake, poznate i kao X-zrake, područje su elektromagnetskog zračenja s valnim duljinama između 10 i 0,01 nm, što približno odgovara području između ultraljubičastog i gama zračenja.

Novi!!: Metabolizam i Rendgenske zrake · Vidi više »

Santorio Santorio

'''Santorio Santorio''' Santorio Santorio (Kopar, 29. ožujka 1561. - Venecija, 7. svibnja 1636.), liječnik, izumitelj termometra.

Novi!!: Metabolizam i Santorio Santorio · Vidi više »

Slonovi

Slonovi (lat. Elephantidae od elefantus) su porodica viših sisavaca.

Novi!!: Metabolizam i Slonovi · Vidi više »

Stanično disanje

Stanično disanje skup je metaboličkih reakcija i procesa koji se odvijaju u stanici, a služe za oslobađanje energije koja se kasnije ulaže u proizvodnju adenozin trifosfata.

Novi!!: Metabolizam i Stanično disanje · Vidi više »

Stanica

Stanica je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih poznatih organizama.

Novi!!: Metabolizam i Stanica · Vidi više »

Sumpor

Sumpor je na sobnoj temperaturi krutina u finom prahu bez mirisa svijetložute boje.

Novi!!: Metabolizam i Sumpor · Vidi više »

Sumporovodik

Sumporovodik (zastario i pogrešan naziv vodikov sulfid, tzv. "plin smrdljivac", H2S) je bezbojan, vrlo otrovan plin, vonja na trula jaja.

Novi!!: Metabolizam i Sumporovodik · Vidi više »

Termodinamika

topline) pretvara u mehanički rad ''W''. Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. Premda je perpetuum mobile proglašen kao nerješivim, pokušaji da se ostvari nisu prestali. Jedan od pokušaja da se ostvari perpetuum mobile. K. parnog kotla koji koristi ugljen kao gorivo. Dieselov kružni proces. Proces prati brojeve od 1 do 4 u smjeru kazaljke na satu. Boyle-Mariotteov zakon. kemijsku tvar. Termodinamika, nauka o toplini ili znanost o toplini je grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između sustava i okoline, te druge zakonitosti pretvorbe i prijenosa energije, posebno u plinovima.

Novi!!: Metabolizam i Termodinamika · Vidi više »

Ugljik

Od ukupne količine ugljika na Zemlji, 99,8% je vezano u mineralima, uglavnom karbonatima, što i nije čudno ako znamo da su cijeli gorski lanci građeni od vapnenca i dolomita.

Novi!!: Metabolizam i Ugljik · Vidi više »

Ugljikohidrati

glikozidnom vezom. Ima formulu C12H22O11. Ugljikohidrati su velike biološke molekule ili makromolekule sastavljene od ugljikovih (C), vodikovih (H) i kisikovih (O) atoma, obično s omjerom atoma vodika i kisika od 2: 1 (kao u vodi), odnosno empirijske formule Cm(H2O)n (pri čemu m može biti različit od n).

Novi!!: Metabolizam i Ugljikohidrati · Vidi više »

Ugljikov(IV) oksid

Ugljikov (IV) oksid (ugljikov dioksid, CO2) je kemijski spoj sastavljen od dva atoma kisika kovalentno vezan (vezani elektronima iz zadnje ljuske) za jedan atom ugljika.

Novi!!: Metabolizam i Ugljikov(IV) oksid · Vidi više »

Urea

Urea Urea (novolat. 2)2, H2N-CO-NH2, CH4N2O, CON2H4, (NH2)2CO), NH2CONH2) je diamid ugljične kiseline. Urea je glavni otpadni proizvod deaminacije aminokiselina u sisavaca.

Novi!!: Metabolizam i Urea · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Metabolizam i Voda · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Izmjena tvari.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »